Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

6 3,660 17 Gửi tin nhắn cho Larry Page
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:25

Bài 16 TỰ HOÀN THIỆN BẢN THÂN ( 1 tiết ) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Hiểu thế nào là tự hoàn thiện bản thân. - Hiểu sự cần thiết phải tự hoàn thiện bản thân theo các giá trò đạo đức xã hội. 2.Về kiõ năng: - Biết tự nhận thức bản thân trên cơ sở đối chiếu với các yêu cầu đạo đức xã hội. - Biết đặt mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo các giá trò đạo đức xã hội và có quyết tâm vượt khó khăn để thực hiện mục tiêu đã đặt ra. 3.Về thái độ: - Coi trọng việc tu dưỡng và tự hoàn thiện bản thân. - Tự trọng, tự tin vào khả năng phát triển của bản thân; đồng thời biết tôn trọng, thừa nhận và học hỏi những điểm tốt của người khác. II. TRỌNG TÂM : - Thế nào là tự hoàn thiện bản thân , sự cần thiết phải tự hoàn thiện bản thân theo các giá trò đạo đức xã hội và có kó năng đặt mục tiêu phấn đấu cho mình. III.PHƯƠNG PHÁP : Thuyết trình, kể chuyện, đàm thoại, trực quan. IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Tranh, ảnh, sơ đồ. - Có thể sử dụng vi tính, máy chiếu. V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn đònh tổ chức lớp : 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Giảng bài mới: Phần làm việc của Thầy Phần làm việc của Trò Nội dung chính của bài học Hoạt động 1: GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu : Thế nào là sự tự nhận thức về bản thân? GV tổ chức cho HS làm bài tập tự nhận thức về bản thân theo những câu hỏi: - Ngưòi mà em yêu quý nhất? ………………………………………… - Điều quan trọng nhất mà em mong ước và đạt được trong cuộc đời? . -HS làm bài tập: +Mẹ + Nghề nghiệp vững chắc. 1. Thế nào là sự tự nhận thức về bản thân? -Một tiêu chuẩn đạo đức mà em luôn giữ cho mình? - Môn học mà em khá nhất? …………………………………………………… - Vài sở thích của em? - Một năng khiếu sở trường của em? . - Những điểm em thấy hài lòng về mình? . - Những điểm em thấy mình còn hạn chế? …………………………. GV cho HS chia sẻ kết quả tự nhận thức về bản thân với các bạn. GV đặt các câu hỏi:  Em hãy so sánh xem những đặc tính của mình với bạn: Giống ở những điểm nào? Khác ở những điểm nào? Vì sao có sự giống nhau và khác nhau đó?  Có ai chỉ toàn ưu điểm hoặc chỉ toàn nhược điểm không? Sau khi đã nhận thức đúng về bản thân, để được tiến bộ hơn, mỗi người cần phải làm gì?  Thế nào là tự nhận thức về bản thân?  Vì sao cần phải biết nhận thức đúng về bản thân? Việc nhận thức đúng về bản thân có dễ dàng không? + Lòng tự trọng. + Toán. + Chơi thể thao, xem phim, nghe nhạc, đi du lòch. + Chơi bóng bàn. + Cầu tiến, tự trọng, vò tha. + Dễ chán nãn. - Môi trường sống, sự giáo dục của gia đình, nhà trường, sự hình thành nhân cacùh không giống nhau nơi mỗi người làm cho các đặc tính có những khác nhau nhất đònh. - Không thể có một người chỉ toàn ưu điểm hoặc chỉ toàn nhược điểm. -Mỗi người cần phải tự tin vào bản thân, đừng mặc cảm, tự ti. Điều quan trọng là cần phát huy điểm mạnh, khắc phục, hạn chế điểm yếu để ngày càng tiến bộ hơn. - Tự nhận thức về bản thân là biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh , điểm yếu…của bản thân. - Có hiểu đúng về mình, con người mới có thể có nhữngï lựa chọn đúng đắn, những quyết đònh phù hợp với khả năng của bản thân, mới giao tiếp ứng xử phù hợp với người khác. Đánh giá quá cao hoặc quá thấp về bản thân có thể dẫn con người đến những sai lầm, thất bại trong cuộc sống. Tự nhận thức về bản thân là biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh , điểm yếu…của bản thân. GV kết luận: Tự nhận thức về bản thân là khả năng tự nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân. Tự nhận thức về bản thân không phải là điều dễ dàng: có những người thường đánh giá quá cao về mình, có những người lại mặc cảm, tự ti về khả năng của bản thân. Để phát triển tốt hơn, mỗi người cần phải biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu. Hoạt động 2: GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu : Sự tự hoàn thiện về bản thân. a. Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? GV gọi một HS đọc diễn cảm tư liệu về ông Đê-mốt- xten và ông Phranh-clin ở trang 115 và tư liệu về ông Cao Bá Quát trang 117 – SGK. GV đặt các câu hỏi:  Em rút ra những bài học gì về các nhân vật trong các tư liệu trên?  Em hiểu thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Tự nhận thức về bản thân không phải là điều dễ dàng, cần có sự rèn luyện. - Các bài học rút ra: + ng Đê-mốt-xten đã kiên trì, khổ luyện tập nói (khắc phục tất nói lắp) mới trở thành một nhà hùng biện nổi tiếng. + ng Phranh-clin đã kiên trì rèn luyện tự đánh giá về mình, sửa chữa những nhược điểm để hoàn thiện mình. - Tự hoàn thiện bản thân là vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, không ngừng lao động, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, học hỏi những 2. Tự hoàn thiện bản thân : a. Thế nào là tự hoàn thiện thân? Tự hoàn thiện bản thân là vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, không ngừng lao động, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, học hỏi những b. Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân? GV hỏi:  Vì sao phải tự rèn luyện bản thân? Hoạt động 3: GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu : Tự hoàn thiện về bản thân như thế nào? GV hỏi:  Em hãy liệt kê những yêu cầu đạo đức đối với người công dân trong giai đoạn hiện nay? GV giảng: Mỗi người đều có quyền phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các giá trò đạo đức xã hội và có quyền nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình, nhà trường, xã hội, …để thực hiện mục tiêu tự hoàn thiện bản thân. GV hỏi:  Để tự hoàn thiện bản thân, chúng ta cần phải làm gì? Tìm những tấm gương tự hoàn thiện bản thân mà em biết ? điểm tốt của người khác để bản thân ngày một tiến bộ hơn. - Mỗi người đều có những điểm mạnh và những hạn chế riêng; mặt khác xã hội phát triển luôn đề ra những yêu cầu mới, cao hơn. Vì vậy, phải vươn lên để hoàn thiện mình và đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội phát triển. - Yêu nước, yêu Chủ nghóa xã hội, nhân nghóa, khoan dung, khiêm tốn, giản dò, năng động, hoà nhập, hợp tác,… - Chúng ta cần phải: + Tự nhận thức đúng về những điểm mạnh, yếu của mình. + Lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện. + Xác đònh các biện pháp cần thực hiện. + Xác đònh nhưng người hỗ trợ. + Quyết tâm thực hiện. - Thiên tài âm nhạc Beethoven viết nên những bản nhạc bất hủ trong tình trạng bò khiếm thính; điểm tốt của người khác để bản thân ngày một tiến bộ hơn. b. Vì sao phải tự hoàn thiện thân? Mỗi người đều có những điểm mạnh và những hạn chế riêng; mặt khác xã hội luôn đề ra những yêu cầu mới, cao hơn. Vì vậy, phải hoàn thiện mình để phát triển và đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội. 3. Tự hoàn thiện bản thân như thế nào? - Tự nhận thức đúng về những điểm mạnh, yếu của mình. - Lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện. - Xác đònh các biện pháp cần thực hiện. - Xác đònh nhưng người hỗ trợ. - Quyết tâm thực hiện.  Những câu tục ngữ, danh ngôn, đoạn thơ nào nói lên việc tự hoàn thiện bản thân? GV kết luận toàn bài: Tự nhận thức bản thân, tự hoàn thiện mình là phẩm chất quan trọng của mọi người nói chung và HS nói riêng, là chuẩn mực đạo đức của xã hội giúp cho mỗi cá nhân, gia đình, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. nhà bác học Edison đã thử hàng ngàn thứ khác nhau trước khi tìm ra đúng vật liệu để làm sợi dây tóc bóng đèn; nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký với ý chí mạnh mẽ vượt lên trên số phận tật nguyền; cô bé bán khoai Trần Bình Gấm đậu ba trường đại học, nay đang học thạc só ngành y… - Đó là: + Có chí thì nên. + Kiến tha lâu cũng đầy tổ. + Thiên tài chẳng qua là một sự nhẫn nại lâu dài. (A.Đơvi-ghi) + Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên ( Hồ Chí Minh ) 4. Củng cố:  Thế nào là tự hoàn thiện bản thân ?  Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân ?  Làm thế nào để tự hoàn thiện bản thân ? Tư liệu tham khảo: BEETHOVEN Dù bò khiếm thính, không còn nghe được nũa, nhưng ông đã đã viết nên những kiệt tác vó đại nhất đời mình. ng nói: “Ta sẽ không để cho khuyết tật hạ gục như thế. Tuy ta không thể nghe bằng lỗ tai, nhưng ta vẫn có thể nghe bằng tâm hồn”. ng đã nghe những bản nhạc của mình sáng tác bằng cách ngậm một thanh sắt, đầu kia tì lên thành của cây dương cầm. Khi cách ly khỏi sự huyên náo của cuộc sống, những giai điệu hoà âm mới bất chợt tuôn tràn trong ông…. Nghò lực đã giúp ông trở thành một thiên tài âm nhạc. (Trích trong “Những câu chuyện bên ánh lửa”- NXB Trẻ) THOMAS ALVA EDISON Người đã có hơn 1.000 phát minh, trong đó có phát minh bóng đèn điện. Bí quyết thành công của ông : Khi khởi sự làm một việc gì thì nhất quyết làm cho kỳ xong mới thôi. Edison đã thử hàng ngàn thứ khác nhau trước khi tìm ra đúng vật liệu để làm sợi dây tóc bóng đèn Theo ông: Thiên tài = 1% cảm hứng + 99% đổ mồ hôi (Trích trong “Những câu chuyện về lòng quyết tâm” - NXB Trẻ) NGƯỜI THẦY VÀ GIẤC MƠ NHỮNG KHOẢNG TRỜI Đó là thầy Nguyễn Ngọc Ký, quê ở Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Đònh. Nhắc đền thầy, nhiều người nghó ngay đến một tấm gương nghò lực phi thường và ý chí mạnh mẽ vượt lên số phận, trở thành một người thầy giáo ưu tú. Năm lên 4 tuổi, một cơn bệnh khiến Nguyễn Ngọc Ký bò liệt cả hai tay. Niềm khao khát được viết chữ mãnh liệt đã buộc Nguyễn Ngọc Ký phải nghó ra nhiều cách để viết cho bằng được.Thoạt đầu cậu viết bằng miệng, nhưng không thành công vì chỉ viết được một lúc nước mắt nước mũi thi nhau chảy. Thất bại, cậu lại chuyển sang cách khác, nhưng lại thất bại. Tình cờ , một lần cậu nhìn thấy đàn gà bới đất bằng chân, đã loé lên ý nghó dùng chân để viết. Thế là cậu Ký ngày đêm rèn luyện. Kết quả, Nguyễn Ngọc Ký không những viết thành thạo mà còn viết rất đẹp và trở thành một học sinh giỏi trong nhiều năm, hai lần được bác Hồ tặng huy hiệu học sinh giỏi. Năm 1966, Nguyễn Ngọc Ký được tuyển thẳng vào Khoa Văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1983, thầy đạt giải nhất cuộc thi giáo viên giỏi tình Nam Đònh. Hiện nay ngoài việc dạy học thầy còn viết sách cho thiếu nhi, viết chuyên luận văn học, giáo dục công dân và thầy còn là nhà tư vấn tâm lý của tổngđài 1088. Nhà giáo Nguyễn NgọcKý đã có vài trăm cuộc giao lưu về nghò lực vươn lên học giỏi, dạy giỏi. Triết lý cuộc đời được thầy Nguyễn Ngọc Ký bộc bạch bằng những câu thơ giản dò sau: “Biết mơ những khoảng trời, biết cười trong nước mắt, biết cắt những cái thừa”. ( Theo Kỷ lục Việt Nam.- Tập 3) 5. Dặn dò: . hiện mục tiêu tự hoàn thiện bản thân. GV hỏi:  Để tự hoàn thiện bản thân, chúng ta cần phải làm gì? Tìm những tấm gương tự hoàn thiện bản thân mà em biết. ) 4. Củng cố:  Thế nào là tự hoàn thiện bản thân ?  Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân ?  Làm thế nào để tự hoàn thiện bản thân ? Tư liệu tham khảo:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân, Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân, Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

Bình luận về tài liệu bai-16-tu-hoan-thien-ban-than

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP