Tìm hai số khi biết tổng và hiệu

6 574 7
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:25

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG MÔN TOÁN 4 TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Giáo viên thực hiện:TRẦN BẢO LINH Bài toán 2: Cùng nhau giải quyết . Đề: Bác Tâm và bác Lan cùng nhau mang số thóc đã thu hoạch là 240 kg thóc về kho.Kho của bác Lan ít hơn kho của bác Tâm 40 kg thóc .Hỏi trong mỗi kho của các bác có bao nhiêu kg thóc ? Thảo luận với các bạn trong nhóm nhé! Hướng giải quyết Bài giải; Khối lượng thóc trong kho bác Lan: (240-40):2=100 (kg thóc) Khối lượng thóc trong kho bác Tâm: 100+40 = 140 (kg thóc) Đáp số:Kho bác Lan :100 kg thóc kho bác Tâm: 140 kg thóc Hãy lắng nghe  Các em hãy suy nghó thật nhanh và nhắc lại cách giải quyết bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó… Thực hành luyện tập  Các em dùng vở toán và sách giáo khoa để làm bài . Thư giản  Cả hai chú chó cùng trồng được 96 cây hoa ,Chú chó vàng trồng nhiều hơn chú chó trắng 46 cây hoa.Hãy giúp anh gấu trả lại cho hai chú số hoa chính xác.Nào nhanh lên các chú chó đang sốt ruột kìa. . MÔN TOÁN 4 TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Giáo viên thực hiện:TRẦN BẢO LINH Bài toán 2: Cùng nhau giải quyết . Đề: Bác Tâm và bác Lan. tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó… Thực hành luyện tập  Các em dùng vở toán và sách giáo khoa để làm bài . Thư giản  Cả hai chú chó cùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu, Tìm hai số khi biết tổng và hiệu, Tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Bình luận về tài liệu tim-hai-so-khi-biet-tong-va-hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP