Bài 25: Đề tài Trò chơi dân gian

17 6,350 5
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:25

Lôùp 7A I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI. Bài 25: Vẽ Tranh ĐỀ TÀI TRÒ CHƠI DÂN GIAN Em hãy kể các trò chơi trong bài hát mà lớp vừa trình bày? Em hãy kể một số trò chơi dân gian ở địa phương em hoặc các địa phương khác mà em biết? Em hãy quan sát những bức tranh dưới đây? Các trò chơi dân gian thường được tổ chức theo nhiều hình thức và nội dung khác nhau như: Chơi chuyền, chơi bi, chơi ô ăn quan, ném còn, đua thuyền… II. Cách vẽ tranh đề tài. Muốn vẽ tranh đề tài chúng ta vẽ theo bao nhiêu bước? Đó là những bước nào? Có 5 bước: - Tìm và chọn nội dung đề tài. - Săp xếp bố cục. - Phác mảng (phác hình). - Vẽ chi tiết (vẽ hình). - Tìm và vẽ màu. 1. Tìm và chọn nội dung đề tài. Các em chọn những đề tài mà các em thích hoặc các đề tài mà em đã từng tham gia, để vẽ cho tranh thêm sinh động. 2. Sắp xếp bố cục 1 2 [...]... hình). 2. Sắp xếp bố cục12 Lôùp 7A Em hãy quan sát những bức tranh dưới đây? I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI.Baøi 25: Vẽ TranhĐỀ TÀI TRÒ CHƠI DÂN GIAN Các trò chơi dân gian thường được tổ chức theo nhiều hình thức và nội dung khác nhau như: Chơi chuyền, chơi bi, chơi ô ăn quan, ném còn, đua thuyền… . DUNG ĐỀ TÀI. Bài 25: Vẽ Tranh ĐỀ TÀI TRÒ CHƠI DÂN GIAN Em hãy kể các trò chơi trong bài hát mà lớp vừa trình bày? Em hãy kể một số trò chơi dân gian ở. tranh dưới đây? Các trò chơi dân gian thường được tổ chức theo nhiều hình thức và nội dung khác nhau như: Chơi chuyền, chơi bi, chơi ô ăn quan, ném còn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 25: Đề tài Trò chơi dân gian, Bài 25: Đề tài Trò chơi dân gian, Bài 25: Đề tài Trò chơi dân gian

Bình luận về tài liệu bai-25-de-tai-tro-choi-dan-gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP