hành chính học lý THUYẾT HÀNH CHÍNH QUAN LIÊU của MAX WEBER

19 4,268 16
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2016, 15:01

Hoạt động quản lý nhằm đạt tới mục tiêu chung trong tương lai mà ở đó, các mục tiêu này luôn biến động do hàng loạt yếu tố khách quan và chủ quan. Cũng vì vậy, hoạt động quản lý sẽ diễn ra trong một quá trình nhiều biến động mà nếu chủ thể quản lý không đủ khả năng và bản lĩnh sẽ khó có thể thích ứng được. Sau đó, thất bại là điều tất yếu sẽ xảy ra. Hiểu rõ quy luật ấy, Max Weber (19641920) – một học giả nổi tiếng người Đức chuyên nghiên cứu các vấn đề xã hội học, chính trị học, kinh tế học, lịch sử và tôn giáo đã đưa ra thuyết quản lý hành chính quan liêu. Lý thuyết hành chính quan liêu của Max Weber không chỉ có ý nghĩa trong quá khứ mà đến nay nó vẫn phát huy tác dụng và trở thành nền tảng cho thể chế quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và trên thế giới. LÝ THUYẾT HÀNH CHÍNH QUAN LIÊU CỦA MAX WEBER I Đặt vấn đề Quản lý công việc khó khăn, phức tạp lĩnh vực hoạt động người Các Mác coi việc xuất hoạt động quản lý dạng hoạt động đặc thù người gắn với hợp tác phân công lao động Hoạt động quản lý nhằm đạt tới mục tiêu chung tương lai mà đó, mục tiêu biến động hàng loạt yếu tố khách quan chủ quan Cũng vậy, hoạt động quản lý diễn trình nhiều biến động mà chủ thể quản lý không đủ khả lĩnh khó thích ứng Sau đó, thất bại điều tất yếu xảy Hiểu rõ quy luật ấy, Max Weber (1964-1920) – học giả tiếng người Đức chuyên nghiên cứu vấn đề xã hội học, trị học, kinh tế học, lịch sử tôn giáo đưa thuyết quản lý hành quan liêu Lý thuyết hành quan liêu Max Weber ý nghĩa khứ mà đến phát huy tác dụng trở thành tảng cho thể chế quản lý tổ chức, doanh nghiệp nước giới Với lý nêu với kiến thức học, phạm vi học phần Hành học đại cương, nhóm xin bàn đến chủ đề: Lý thuyết hành quan liêu Max Weber II Nội dung Hoàn cảnh đời Trong năm cuối TK XIX, đầu TK XX, xã hội Châu Âu có thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt Pháp Đức Ở quốc gia phát triển, số lượng nhà máy, xí nghiệp, công nhân tăng lên nhanh chóng Kinh tế tư hình thành phát triển vượt bậc với tảng giới hóa Quá trình công nghiệp ảnh hưởng đến công việc người, công việc quản lý từ đặt yêu cầu cách tiếp cận quản lý với phương pháp quản lý thay cho học thuyết quản lý theo khoa học Taylor vận dụng trước Là nhà xã hội học, Weber say mê nghiên cứu vấn đề đề thể chế quản lí hành gọi thể chế quản lí hành “lý tưởng” học thức uyên bác lý luận sâu sắc ông, khiến cho ông trở thành người có địa vị quan trọng lý luận tổ chức cổ điển Từ nghiên cứu mình, đặc biệt “Lý luận tổ chức kinh tế xã hội” (1921), ông đưa mô hình máy quản lý hành theo nguyên tắc thư lại M.weber phát triển hàng loạt quy tắc thủ tục để thành viên tổ chức xử cách công Các đại diện tiêu biểu Cùng xuất trường phái này, có quan điểm giống với Max Weber Henry Fayol Henry Fayol (1841 - 1925): Là nhà quản trị hành người Pháp với tác phẩm “Quản trị công nghiệp quản trị tổng quát (Administration industrielle et général) (1916)” Fayol suất lao động người làm việc chung tập thể tùy thuộc vào xếp tổ chức nhà quản trị Việc xếp, tổ chức Fayol gọi việc quản trị tổng quát việc quan trọng việc khác sở sản xuất kinh doanh: sản xuất; tiếp thị hay Marketing; tài chính; quản lý tài sản người kế toán - thống kê Để làm tốt việc xếp, tổ chức xí nghiệp Fayol đề nghị nhà quản trị nên theo 14 nguyên tắc quản trị: Phải phân công lao động Phải xác định rõ mối quan hệ quyền hành trách nhiệm Phải trì kỷ luật xí nghiệp Mỗi công nhân nhận lệnh từ cấp huy trực tiếp Các nhà quản trị phải thống ý kiến huy Quyền lợi chung luôn phải đặt quyền lợi riêng Quyền lợi kinh tế phải tương xứng với công việc Quyền định xí nghiệp phải tập trung mối Xí nghiệp phải tổ chức theo cấp bậc từ giám đốc xuống đến công nhân 10 Sinh hoạt xí nghiệp phải có trật tự 11 Sự đối xử xí nghiệp phải công bình 12 Công việc người xí nghiệp phải ổn định 13 Tôn trọng sáng kiến người 14 Xí nghiệp phải xây dựng cho tinh thần tập thể Trường phái hành chủ trương rằng, suất lao động cao tổ chức đặt hợp lý Nó đóng góp nhiều lý luận thực hành quản trị, nhiều nguyên tắc quản trị tư tưởng áp dụng ngày Các hình thức tổ chức, nguyên tắc tổ chức, quyền lực ủy quyền ứng dụng phổ biến đóng góp quan trọng trường phái quản trị hành Nội dung thuyết 3.1 Khái niệm “quan liêu” Quan liêu hiểu hệ thống chức vụ xác định rõ ràng, phân công nhiệm vụ xác, mục tiêu phân biệt, hệ thống quyền hành có tôn ti trật tự” Bộ máy quan liêu loại hình tổ chức đặc biệt với đặc trưng lý tưởng hóa, xuất phát từ mối quan hệ vị thế, vai trò quyền lực để phân tích hệ thống quyền lực tổ chức xã hội dựa nguyên tắc pháp luật mang tính hợp lý Theo Max Weber, quan liêu thứ bậc xúc tiến dựa thành tích, chuyên môn kỹ 3.2 Ba mô hình lãnh đạo tổ chức M Weber mô hình lãnh đạo tổ chức: Thẩm quyền truyền thống: tính hợp pháp làm sở cho mô hình lãnh đạo quản lý mang đến từ khứ linh thiêng dường liên tục tồn Tính hợp pháp có mối liên hệ chặt chẽ với cảm nhận công dân bổn phận trung thành dành cho người lãnh đạo nắm quyền theo cách truyền thống Trong mô hình này, người lãnh đạo e ngại làm khác lề thói công tác truyền thống liền với cải cách nguy bị tước thẩm quyền Nếu người cầm quyền vượt khuôn khổ theo ý cá nhân bị phế truất; người kế nhiệm lựa chọn theo cung cách truyền thống lại tiếp tục vận hành mô hình thẩm quyền Thẩm quyền uy tín: lãnh đạo dựa sở uy tín cá nhân, phẩm chất cá nhân nhà lãnh đạo Vị lãnh đạo uy tín có không theo cách thần thánh hóa từ tiêu chí truyền thống Người lãnh đạo không bị bó hẹp khuôn khổ truyền thống họ có điều kiện tạo thay đổi mang tính cách mạng Có thể nói, hai loại hình thẩm quyền truyền thống thẩm quyền uy tín thiếu lý tính, phù hợp với hoạt động có tổ chức giai đoạn trước cách mạng công nghiệp Thẩm quyền pháp lý – lý: dựa trật tự pháp lý không bị quan hệ tình cảm chi phối Việc tuân thỉ xác định nguwoif hực thi thẩm quyền giao hợp pháp phạm vi quyền hạn định Hệ thống thẩm quyền pháp lý – lý dựa quy định quần chúng nhân dân xây dựng nên cách lý tính Những quy định thường điều chỉnh có chủ đích, có hệ thống, sở phân tích dự đoán, nhằm thích ứng với biến đổi môi trường Tinh hoa hệ thống lý thuyết tổ chức máy hành thư lại 3.3 Nguyên tắc tổ chức quản lý Theo đó, tổ chức quản lý có hiệu phải tuân thủ nguyên tắc sau: Thứ nhất: Sắp xếp quan theo hệ thống thứ bậc, cấu hành máy thư lại theo hình tháp Mỗi quan cấp chịu kiểm soát quan cao cao ( tính thứ bậc) Thứ hai: phân công lao động hợp lý có hệ thống, quan hay chức vụ có phạm vi thẩm quyền xác định cụ thể thể thành trách nhiệm quyền hạn (phân công lao động) Thứ ba: quy tắc viết thành văn thể thức ứng dụng cách quán Những quy tắc thực tuân thủ nghiêm ngặt, phù hợp với quy định pháp luật Nhà nước độc quyền nắm pháp luật có đầy đủ lực lượng cưỡng chế tay (văn hóa) Thứ tư: tính chất vô nhân xưng – viên chức lệ thuộc vào trình tự vô nhân xưng tiêu chí thực quy định văn thức (tính khách quan) Thứ năm: tính trung lập biểu đặc trưng người viên chức máy thư lại Thứ sáu: tính chuyên môn đội ngũ công chức hành Theo đó, M Weber cho máy hành thư lại gồm công chức chuyên nghiệp tuyển chọn sở trình độ chuyên môn kỹ thuật, trả lương bổ nhiệm vào hệ thống công vụ đào tạo kỹ lưỡng theo lĩnh vực chuyên môn 3.4 Đặc điểm lý luận hành quan liêu Từ phát triển nội dung lý luận quản lý hành truyền thống thấy gnhững đặc điểm sau: Những lý luận nghiên cứu quản lý hành từ mặt tĩnh, máy móc, đóng kín hình thức hóa với quan điểm kinh tế, trị Coi hiệu suất mục tiêu cao tổ chức, thông qua phân tích khâu trình quản lý để đạt nâng cao hiệu suất tổ chức, đồng thời coi việc luật hóa, chế độ quản lý chặt chẽ, trình tự khoa học, tổ chức hoàn thiện, thưởng phạt nghiêm minh phương pháp cách thức chủ yếu để đạt tới mục tiêu Coi tổ chức hành hệ thống phân công hợp tác, tầng bậc, khâu, kiểu hệ thống có mục tiêu rõ ràng, phân công, huy thống Quá trọng lý tính, coi người “con người kinh tế”; nhấn mạnh kỷ luật, coi trọng thưởng phạt kích thích vật chất Coi trọng nguyên tắc quản lý phân công chuyên môn, tầng bậc, khâu, tiêu chuẩn hóa, hiệu suất, pháp quy hóa Đánh giá thuyết hành quan liêu Max Weber 4.1 Ưu điểm Hiệu chuyên môn cao: việc làm bước theo thủ tục qua nhiều gián sát nhiều quan, quản lý có nhạy bén linh hoạt trước tình phát sinh công việc sản phẩm hay kết đạt được định hình trước thường xác hóa nên việc thực nhiệm vụ đảm bảo tinh xác Loại trừ thiên vị: người , đơn vị công việc riêng không liên quan tới nên chuyện tình cảm công việc khó xảy ra, từ tránh thiên vị việc thực công việc Bảo đảm công ăn việc làm: hệ thống quản lý quan liêu gồm nhiều khâu với nhiều hình thức tổ chức cần nhiều nhân lực người vào làm tổ chức thuộc biên chế nhà nước công việc họ đảm bảo Năng lực chuyên môn tốt: người, quan hệ thống quản lý người có trách nhiệm làm việc quy tắc việc diễn quy trình Giảm thiểu nhu cầu đạo trực tiếp: phân công thứ bậc phục tùng, gắn bó chặt chẽ quyền hạn trách nhiệm nên sau cấp giao nhiệm vụ cấp phải phục tùng mệnh lệnh theo quy định, cá nhân đơn vị cần thực công việc giao phó với định cấp giao cho báo cáo với cấp thẩm định kết không cần cấp phải giám sát đạo công việc thường xuyên Tránh định vội vàng: việc thực hiên quản lý với nhiều cấp bậc, máy quản lý gồm nhiều phận công việc thực qua nhiều khâu, nhiều người nhiều phòng ban nên có chặt chẽ công việc, việc làm cách trình tự , cẩu thả công việc, việc cân nhắc cụ thể trước làm 4.2 Nhược điểm Coi người công cụ bị động: quy chế thực cỗ máy, người làm theo quy định, đặt mà chủ động giải tình phát sinh cách phù hợp Nguyên tắc cứng nhắc máy móc làm tính động Do yêu cầu phải nắm rõ tuân thủ quy định, thủ tục nhân viên tuân thủ quy định trở lên cứng nhắc hành vi ứng xử thiếu nhạy cảm trước vấn đề mang tính nhân văn Mọi người tổ chức “quá cẩn thận” thực nhiệm vụ để bảo vệ , tránh vi phạm nguyên tắc tổ chức , điều dẫn tới cầu toàn công việc, từ dẫn tới việc không giải quết dược công việc cách nhanh chóng dẫn tới chậm tiến độ Trong quan hệ phận, thành viên tổ chức có đùn đẩy trách nhiệm Các phận, thành viên có xu hướng nhận công việc dễ dàng công việc có nhiều nguồn lợi để thực quyền lợi riêng nên dẫn đến việc đùn đẩy công việc cho người khác hay không thực trách nhiệm Che dấu khuyết điểm, nịnh bợ cấp trên: Do cấp người đưa định, kiểm soát kiểm tra công việc dẫn tới việc số người dùng thủ đoạn để lấy lòng cấp để bao tre nâng đỡ Từ hình thành lên việc nhân viên dùng vật chất để lấy lòng cấp nhằm che dấu khuyết điểm Bưng bít thông tin dẫn đến độc đoán, chuyên quyền “quan liêu chủ nghĩa” (các cá nhân có xu hướng tạo thêm nhiều quy định đối phó với vấn đề, họ phải giám sát chuyên gia không hoàn toàn hiểu công việc chuyên gia) Vận dụng vào hành nhà nước hành doanh nghiệp 5.1 Vận dụng vào hành nhà nước Nếu lý thuyết quản lý Webber, từ “quan liêu” hiểu hệ thống chức vụ xác định rõ ràng, phân công phân nhiệm xác, mục tiêu phân biệt, hệ thống quyền hành có tôn ti trật tự Việt Nam khái niệm “ quan liêu” lại hiểu sang nghĩa khác Nó bị biến tướng điều kiện người yếu tố khách quan Tuy nhiên, từ “quan liêu” hiểu nguyên thuyết quản lý Max Weber Học thuyết áp dụng phổ biến Việt Nam đặc biệt khu vực công, có mạnh để vận hành máy lớn có nhiều nhiệm vụ, cần tính thường xuyên liên tục, minh bạch, quyền hạn, trách nhiệm Thứ nhất, quan hành hay cao máy quản lý nhà nước Việt Nam ngày thể phân cấp, phân quyền, phân nhiệm Ta thấy thuyết quản lý thể sơ đồ tổ chức máy nhà nước Theo tổ chức máy nhà nước Hiến pháp 2013, hệ thống máy quan nhà nước chia theo thứ bậc, từ trung ương tới địa phương, cấp phục tùng cấp cấp giám sát bổ trợ cho cấp tạo nên chế liên hoàn, thống Đứng đầu Quốc hội, quan quyền lực nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ quan hành nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tòa án nhân dân tối cao quan xét xử cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp Tiếp đến máy cấp địa phương, gồm Hội đồng nhân dân cấp, Ủy ban nhân dân cấp, Tòa án nhân dân địa phương cấp, Viện kiểm soát nhân dân địa phương cấp Quản lý hành cấp từ trung ương đến địa phương phân cấp cụ thể thông qua văn luật luật Quản lý hành tiến hành dựa văn thành văn, áp dụng quản lý nhà nước quản lý xã hội phổ biến Ví dụ Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 17/12008/QDD12,ngày 03 tháng 06 năm 2008 Đảm bảo tính pháp quyền quản lý Nhà nước lĩnh vực Quy đinh quyền hạn trách nhiệm quan, tổ chức cá nhân có quyền bạn hành văn luật luật Thông qua văn luật Nhà nước áp dụng chế hoạt động cho toàn xã hội, buộc người phải nghiêm chỉnh chấp hành, đảm bảo thi hành quyền lực nhà nước Thứ hai, hệ thống trị Việt Nam có phân công lao động hợp lý có hệ thống, phân thành quan có thẩm quyền trách nhiệm khác Hiến 10 pháp năm 2013 nước ta rõ Quốc hội thực quyền lập hiến (không có quyền lập hiến Hiến pháp năm 1992), quyền lập pháp (Điều 69); Chính phủ thực quyền hành pháp (Điều 94); Tòa án Nhân dân thực quyền tư pháp (Điều 102) Việc xác nhận quan khác thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp thay đổi quan trọng, tạo điều kiện để làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ quyền hạn quyền Ngày nay, xu hướng phân định rành mạch ba quyền ngày coi trọng tổ chức quyền lực nhà nước Bởi vì, xã hội phát triển, phân công lao động phải chuyên môn hóa cao để phát huy hiệu Đồng thời, thực tiễn xây dựng nhà nư ớc pháp quyền XHCN nước ta việc phân định mạch lạc ba quyền cách thức tốt để phát huy vai trò nhà nước công xây dựng phát triển đất nước Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016 có 22 bộ, quan ngang Trong đó, 18 gồm: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp Phát triển nông thông; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Tài nguyên Môi trường; Thông tin Truyền thông; Lao động Thương binh Xã hội; Văn hóa, Thể thao Du lịch; Khoa học Công nghệ; Giáo dục Đào tạo; Y tế; quan ngang bộ: Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng nhà nước; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ Thứ ba, việc văn hóa quy tắc nước ta ứng dụng cách quán Hệ thống văn quy phạm pháp luật Việt Nam gồm: Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội Pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội Lệnh, định Chủ tịch nước 11 Nghị định Chính phủ Quyết định Thủ tướng Chính phủ Nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thông tư Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Thông tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Thông tư Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Quyết định Tổng Kiểm toán Nhà nước 10 Nghị liên tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Chính phủ với quan trung ương tổ chức trị - xã hội 11 Thông tư liên tịch Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang 12 Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Các văn ban hành bắt buộc thực tuân thủ nghiêm ngặt Ví dụ Luật Hình năm 2015, điều 12 quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình tội phạm, trừ tội phạm mà Bộ luật có quy định khác 12 Người từ đủ 14 tuổi trở lên, chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình tội giết người, tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; tội phạm nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Dựa vào điều luật luật này, tòa án nhân dân cấp để xác định xác người phải chịu trách nhiệm hình Thứ tư, tính chất vô nhân xưng, làm việc với tư cách viên chức máy nhà nước Việt Nam, người viên chức tuân theo pháp luật quy định có trước, làm việc thay mặt Nhà nước, người cụ thể cả, bảo đảm xử lý công việc vô tư, không thiên vị với khác, dù người thân quen Thứ năm, tính trung lập, viên chức tuyển lựa đề bạt thông qua chức nghiệp sở lực kỹ thuật họ, không xem xét tới mặt khác địa vị xã hội, lòng trung thành hay ủng hộ họ Ví dụ Luât bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định, chức danh chủ tịch UBND HĐND bầu thông qua việc bỏ phiếu Thứ sáu, tính chuyên nghiệp đội ngũ công chức Những vị trí UBND thường chọn lựa nhờ uy tín, tín nhiệm nhân dân tín nhiệm đại biểu đại diện bầu, ứng cử Trong công thực công nghiệp hóa hiện, đại hóa đất nước việc đào tạo người có chuyên môn, trí thức vào quan nhà nước điều vô quan trọng, cử nhiều chuyên gia sang Thái Lan, Singapore nhiều quốc gia khác học tập kinh nghiệm 13 Sau đó, thực thí điểm Hà Nội, Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh, phục vụ cho hành cải cách hành nước nhà Chế độ tuyển dụng dựa sở thi tuyển công chức cất nhắc cán bộ, dựa đánh giá thành tích, nhằm đảm bảo chuyên môn, tính xác công khai, minh bạch công tâm trình cung cấp dịch vụ công Hệ thống cán bộ, công chức làm Việc máy nhà nước quy định điều làm không làm Tiêu biểu Luật cán bộ, công chức năm 2008 Luật quy định cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền cán bộ, công chức điều kiện bảo đảm thi hành công vụ hạn chế khả làm công Việc trái pháp luật, ảnh hưởng tới nhân dân, quan nhà nước Đồng thời phải chịu trách nhiện trước pháp luật hành vi Nhà nước ta trọng vấn đề trả thù lao cho công nhân cách phù hợp đảm bảo thỏa mãn tối đa Hiện chương trình cải cách hành nhà nước cải cách tiền lương vấn đề nhà nước trọng xếp bảng lương công hợp lý Nhà nước ta áp dụng việc trả lương theo cấp bậc, phù hợp với trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm Tiền lương thực trở thành động lực công vụ, nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu hành công Tuy nhiên, không nhắc tới mặt hạn chế áp dụng lý thuyết hành quan liêu vào thực tiễn hành nhà nước Việt Nam với đặc điểm như: Bộ máy nhà nước cồng kềnh, nhiều tầng nấc (18 quan ngang bộ) Ngày 10/10/2014, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ tổng biên chế công chức quan, tổ chức hành nhà nước quan đại diện 14 Việt Nam nước (không bao gồm biên chế công chức Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức đơn vị nghiệp công lập biên chế công chức cấp xã) năm 2015 281.714 biên chế Theo báo cáo, tính đến tháng 9.2015, có 123 thứ trưởng tương đương Bộ máy nhà nước cồng kềnh, lực yếu tạo sức ép lớn ngân sách đầu tư cho phát triển, cản trở phát triển lành mạnh Nước ta nghèo, nợ công cao mức báo động, năm gần chi thường xuyên trung bình khoảng 70% tổng ngân sách điều kiện thâm hụt, nguồn thu khó khăn, sụt giảm tích lũy đầu tư cho phát triển với tỷ lệ thấp, dự kiến năm 2016 khoảng 17%…Phình to biên chế làm cho thu nhập đầu người không thay đổi suất lao động giảm Thi tuyển cân nhắc quan chức nhiều lỗ hổng mua quan , thi chưa thực tế (Gần thấy cộm lên vụ việc liên quan đến việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh xe Lexus tư nhân gắn biển xe công đường “thăng tiến” nhanh chóng mặt vị hay việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải – trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng làm Phó Tổng giám đốc Sabeco tuổi 28); Huyện Mỹ Đức có 13 phòng, ban 10 người anh em, họ hàng với lãnh đạo huyện… Cơ chế hành trả lương công chức nước ta có hạn chế bản, là: trả lương theo người, không trả theo vị trí việc làm chất lượng, hiệu hoạt động công vụ; không cho phép quản lý, giám sát biên chế công chức làm tăng áp lực phình to biên chế; chế dựa sở sách tiền lương thấp (không đáp ứng nhu cầu tối thiểu lao động công chức) mang tính cào bằng, không thu hút giữ người giỏi Hậu chế hành dễ làm đội ngũ công chức lợi dụng quyền lực để tham nhũng, làm hiệu lực hành công vụ 5.2 Vận dụng doanh nghiệp Việt Nam 15 Sự phát kinh tế - xã hội tư chủ nghĩa, quy mô xí nghiệp tổ chức xã hội mở rộng, nên người ta ngày nhận rõ giá trị thể chế quản lý hành lý tưởng Weber nêu Ngày nay, thể chế quản lý trở thành cấu điển hình tổ chức thức, hình thức tổ chức chủ yếu, ứng dụng rộng rãi thiết kế tổ chức phát huy tác dụng đạo cách hữu hiệu Bất kì tổ chức xã hội phải lấy quản lý quyền lực làm sở tồn Trong doanh nghiệp Việt Nam Chỉ có quyền lực làm cho máy tổ chức doanh nghiệp Việt Nam theo mục tiêu mà doanh nghiệp đề Sự xếp vị trí tổ chức theo hệ thống quyền lực, có tuyến huy rõ ràng mang lại kết tốt máy quản trị doanh nghiệp não doanh nghiệp cấu tạo cấp quản trị phận quản trị Ví dụ doanh nghiệp tổ chức với với nhiều mô hình cấu khác phù hợp với mục tiêu, chức nhiệm vụ tổ chức mình: Hiện cấu công ty Vinamilk bao gồm: hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, bam giám đốc quan phận khác Thuyết quản lí quan liêu Max Weber đưa hàng loạt nguyên lí tổ chức hành giá trị khoa học nguyên tắc phương pháp, mục tiêu, chức năng, thể chế tổ chức theo đuổi hiệu suất mục tiêu gọi mở cho cải cách hành thúc đẩy phát triển tổ chức hành chính; chi phối định hành động đảm bảo phối hợp tốt, định hướng cho tổ chức phát triển, đề bạt theo thành tích thâm niên Việc áp dụng công tác doanh nghiệp đạt kết tốt Các doanh nghiệp xây dựng hệ thống nội quy thủ tục hành Những nguời có đóng góp lâu năm với 16 tậm tâm công việc tinh thần trách nhiệm với cống hiến công ty qua số năm công tác định đề bạt thăng chức Cùng với kết đáng mừng không khỏi quan tâm đến thực tế mà lại không hoàn toàn lý thuyết, có tình trạng nhân viên làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, lực làm việc đến đề bạt họ lại người giữ chức vị cao, hoàn toàn không tương xứng Bởi chế thị trường ngày chạy theo lợi ích cá nhân nên tồn kẻ nịnh bợ, kẻ chuyên đút tiền để có chức vị nọ, mà kiến thức chuyên môn lĩnh vực họ không hiểu biết hiểu biết Những tồn đọng hạn hữu, cần cố thể chế quản lý tốt hơn, đào tạo tri thức mà cần đào tạo phẩm chất cá nhân Việc phân công lao lao động chưa theo chuyên môn, tình trạng sinh viên trường làm trái với ngành nghề nan giải Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế lại làm hướng dẫn viên du lịch hay cử nhân Anh văn lại làm nhân viên kế toán mà đáng họ phải đảm nhiệm công việc mà ghế nhà trường họ đuợc trang bị cách Tình trạng dẫn đến tính chuyên môn hoá không cao, hiểu biết hạn chế lĩnh vực làm, thiếu tinh thông nghề nghiệp dẫn đến hiệu công việc không đạt tối ưu Tác phong công nghiệp cao song bên cạnh mang tính hình thức, lạm dụng chức quyền dẫn đến tính áp đặt không dân chủ nhân viên chịu nhiều áp lực làm cho đề xuất, ý kiến hay họ không đựơc chấp nhận tồn nhiều xúc Cấp làm việc máy họ không coi công ty nhà chung, không quan tâm đến lên hay tụt hậu, sống 17 doanh nghiệp Có hệ thống nội quy thủ tục thức chi phối định hành động, đảm bảo phối hợp tốt, định hướng cho họ phát triển, đề bạt theo thành tích thâm niên Công tác động lực lớn thúc đẩy nhân viên làm việc tốt, tìm tòi nghiên cứu hoàn thành công việc cách nhanh nhất, tốt Họ tận tâm làm việc Điều có lợi cho công ty việc nâng cao khả lãnh đạo, tổ chức doanh nghiệp thời đại với xu hội nhập phát triển III Kết luận Như thấy, thuyết hành quan liêu Max Weber có giá trị ứng dụng cao quản lý xã hội quản lý quan, doanh nghiệp Tuy nhiên, để thực nội dung thuyết, tổ chức, doanh nghiệp cần nhận biết, đánh giá cách đắn thực trạng tổ chức để tìm phương thức phù hợp thúc đẩy tổ chức phát triển 18 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC STT Họ Và Tên Bùi Thị Hải Anh Phạm Thị Danh Ngô Nguyễn Vũ Hà Ninh Thị Thúy Hằng Vũ Thị Hiền Đinh Hoàng Khánh Linh Nguyễn Thị Mỹ Linh Bùi Thị Hồng Minh Công việc Đánh giá lý thuyết Đại diện tiêu biểu Đánh giá thuyết Slide Nội dung thuyết Nội dung thuyết Hoàn thiện Word Vận dụng vào hành nhà nước Vận dụng vào hành doanh nghiệp Hoàn cảnh đời Đánh giá Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành 19 [...]... 7 Nguyễn Thị Mỹ Linh 8 Bùi Thị Hồng Minh Công việc Đánh giá lý thuyết Đại diện tiêu biểu Đánh giá thuyết Slide Nội dung thuyết Nội dung thuyết Hoàn thiện bản Word Vận dụng vào hành chính nhà nước Vận dụng vào hành chính doanh nghiệp Hoàn cảnh ra đời Đánh giá Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành 19 ... khi áp dụng lý thuyết hành chính quan liêu vào thực tiễn hành chính nhà nước Việt Nam với các đặc điểm như: Bộ máy nhà nước còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc (18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ) Ngày 10/10/2014, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của 14 Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công... giỏi Hậu quả của cơ chế hiện hành là dễ làm đội ngũ công chức lợi dụng quyền lực để tham nhũng, làm mất hiệu lực của nền hành chính và công vụ 5.2 Vận dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam 15 Sự phát trển của kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, quy mô của các xí nghiệp và tổ chức xã hội được mở rộng, nên người ta ngày càng nhận rõ giá trị của thể chế quản lý hành chính trong lý tưởng do Weber nêu ra... định của Chính phủ 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 6 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 7 Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 8 Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 9 Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước 10 Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan. .. hoàn thành công việc một cách nhanh nhất, tốt nhất Họ luôn tận tâm và làm việc hết mình Điều này rất có lợi cho công ty trong việc nâng cao khả năng lãnh đạo, tổ chức trong doanh nghiệp nhất là trong thời đại hiện nay với xu thế hội nhập và phát triển III Kết luận Như vậy có thể thấy, thuyết hành chính quan liêu của Max Weber có giá trị ứng dụng rất cao trong quản lý xã hội cũng như trong quản lý các... ra hàng loạt nguyên lí về tổ chức hành chính và những giá trị khoa học về nguyên tắc và phương pháp, mục tiêu, chức năng, thể chế của tổ chức và theo đuổi hiệu suất của mục tiêu đã gọi mở cho cải cách hành chính và thúc đẩy sự phát triển tổ chức hành chính; chi phối các quyết định và hành động đảm bảo sự phối hợp tốt, định hướng cho tổ chức phát triển, đề bạt theo thành tích và thâm niên Việc áp dụng... nghiệp là bộ não của doanh nghiệp được cấu tạo bởi các cấp quản trị và các bộ phận quản trị Ví dụ các doanh nghiệp hiện nay tổ chức cơ với với nhiều mô hình cơ cấu khác nhau phù hợp với mục tiêu, chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình: Hiện nay cơ cấu của công ty Vinamilk bao gồm: hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, bam giám đốc và các cơ quan bộ phận khác Thuyết quản lí quan liêu của Max Weber đã đưa ra... Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; 4 cơ quan ngang bộ: Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng nhà nước; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ Thứ ba, việc văn bản hóa các quy tắc ở nước ta được ứng dụng một cách nhất quán Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam gồm: 1 Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội 2 Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội 3 Lệnh, quyết định của Chủ... cải cách hành chính nhà nước và 3 cuộc cải cách tiền lương vấn đề này cũng được nhà nước chú trọng và sắp xếp bảng lương công bằng và hợp lý Nhà nước ta hiện nay áp dụng việc trả lương theo cấp bậc, phù hợp với trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm Tiền lương thực sự trở thành động lực của nền công vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính công Tuy... nhiều chuyên gia sang Thái Lan, Singapore và nhiều quốc gia khác học tập kinh nghiệm 13 Sau đó, thực hiện thí điểm tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, phục vụ cho nền hành chính và cải cách hành chính nước nhà Chế độ tuyển dụng dựa trên cơ sở thi tuyển công chức và cất nhắc cán bộ, dựa trên đánh giá thành tích, nhằm đảm bảo chuyên môn, tính chính xác công khai, minh bạch và công tâm trong quá trình cung ... quyền hành có tôn ti trật tự Việt Nam khái niệm “ quan liêu lại hiểu sang nghĩa khác Nó bị biến tướng điều kiện người yếu tố khách quan Tuy nhiên, từ quan liêu hiểu nguyên thuyết quản lý Max Weber. .. góp quan trọng trường phái quản trị hành Nội dung thuyết 3.1 Khái niệm quan liêu Quan liêu hiểu hệ thống chức vụ xác định rõ ràng, phân công nhiệm vụ xác, mục tiêu phân biệt, hệ thống quyền hành. .. hóa, hiệu suất, pháp quy hóa Đánh giá thuyết hành quan liêu Max Weber 4.1 Ưu điểm Hiệu chuyên môn cao: việc làm bước theo thủ tục qua nhiều gián sát nhiều quan, quản lý có nhạy bén linh hoạt trước
- Xem thêm -

Xem thêm: hành chính học lý THUYẾT HÀNH CHÍNH QUAN LIÊU của MAX WEBER, hành chính học lý THUYẾT HÀNH CHÍNH QUAN LIÊU của MAX WEBER, hành chính học lý THUYẾT HÀNH CHÍNH QUAN LIÊU của MAX WEBER

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn