Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

25 3,285 10
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:27

Bài 37: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG ĐẶT VẤN ĐỀ VÀO BÀI * Tại sao chiếc kim có thể nổi trên mặt nước khi đặt nó nằm ngang, nhưng lại bị chìm vào trong nước khi đặt nó nằm nghiêng? * Tại sao bề mặt nước ở chỗ tiếp xúc với thành bình hoặc thành ống không phẳng ngang, mà bị uốn cong thành mặt khum. * Tại sao mức nước bên trong ống nhỏ dâng cao hơn mặt nước bên ngòai ống? ĐẶT VẤN ĐỀ VÀO BÀI Nước Ống thủy tinh I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng: 1. Thí nghiệm: Quan sát hình vẽ 37.2 ở bảng phụ. Hiện tượng này chứng tỏ trên bề mặt màng xà phòng có các lực tiếp tuyến và kéo nó căng đều theo mọi phương vuông góc với vòng chỉ, làm cho vòng chỉ có dạng một đường tròn. C1: Em hãy đọc nội dung của C1. I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng:  Màng xà phòng bên trong vòng chỉ có dạng hình tròn, là hình có diện tích lớn nhất trong số những hình cùng chu vi với nó. Vì diện tích khung dây đồng bằng diện tích bên trong vòng chỉ cộng với diện tích màng xà phòng còn đọng lại trên khung dây, nên suy ra phần màng xà phòng còn đọng lại trên khung dây đồng tự co lại đến diện tích nhỏ nhất có thể. I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng: 2. Lực căng bề mặt: a. Kết quả thí nghiệm: Lực căng bề mặt tác dụng lên một đọan đường nhỏ bất kỳ trên bề mặt chất lỏng, luôn có phương vuông góc với đọan đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng và có độ lớn f tỉ lệ thuận với độ dài l của đọan đường đó. I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng: 2. Lực căng bề mặt: f = σ.l σ là hệ số căng bề mặt (N/m). * Giá trị của σ phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật dẫn. * Tổng các lực căng bề mặt: F c = f.2L = f.2πD Hệ số căng bề mặt của một số chất lỏng: Chất lỏng ở 20 0 C σ (N/m) Nước Rượu, cồn Thủy ngân Xà phòng 73.10 -3 22.10 -3 465.10 -3 25.10 -3 Nước ở 20 0 C σ (N/m) 0 10 20 30 100 75,5.10 -3 74.10 -3 73.10 -3 71.10 -3 59.10 -3 I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng: 2. Lực căng bề mặt: b. Xác định hệ số căng bề mặt: * Dùng lực kế đo trọng lượng P của vòng nhôm và đo lực kéo F đủ để bức vòng ra khỏi mặt nước. * Dùng thước kẹp đo đường kính ngòai D và đường kính trong d của chiếc vòng. I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng: C2: Em hãy đọc nội dung của C2. Lưu ý thật kỹ các công thức tính để áp dụng ở bài thực hành 40 sách giáo khoa. [...]... VẤN ĐỀ VÀO BÀINướcỐng thủy tinh I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng: 2. Lực căng bề mặt: f = σ.lσ là hệ số căng bề mặt (N/m). * Giá trị của σ phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật dẫn.* Tổng các lực căng bề mặt: Fc = f.2L = f.2πD Bài 37: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng: 2. Lực căng bề mặt: b. Xác định hệ số căng bề mặt: * Dùng... I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng: 2. Lực căng bề mặt: a. Kết quả thí nghiệm:Lực căng bề mặt tác dụng lên một đọan đường nhỏ bất kỳ trên bề mặt chất lỏng, luôn có phương vuông góc với đọan đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng và có độ lớn f tỉ lệ thuận với độ dài l của đọan đường đó. I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng: 3.... nước. II. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt:* Thành bình bị dính ướt  Mặt chất lỏng có dạng khum lõm. Mặt chất lỏng Mặt chất lỏng Thành bình bị dính ướtThành bình khôngbị dính ướt* Thành bình không bị dính ướt  Mặt chất lỏng có dạng khum lồi. Củng cố bài họcEm hãy mô tả hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. Nói rõ phương, chiều của lực căng bề mặt. Lực căng bề mặt tác dụng... trên bề mặt chất lỏng, luôn có phương vuông góc với đọan đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng và có độ lớn f tỉ lệ thuận với độ dài l của đọan đường đó. Củng cố bài họcTrình bày thí nghiệm xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng theo phương pháp kéo vòng kim lọai bứt ra khỏi bề mặt của chất lỏng đó.* Dùng lực kế đo trọng lượng P của vòng... dâng cao hơn mặt nước bên ngòai ống? Hệ số căng bề mặt của một số chất lỏng: Chất lỏng ở 200Cσ (N/m)NướcRượu, cồnThủy ngânXà phòng73.10-322.10-3465.10-325.10-3Nước ở 200Cσ (N/m)010203010075,5.10-374.10-373.10-371.10-359.10-3 II. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt:C4: Em hãy đọc nội dung C4. Bề mặt nước ở sát thành cốc thủy tinh có dạng mặt khum lõm.... trọng lượng P của vòng nhôm và đo lực kéo F đủ để bức vòng ra khỏi mặt nước.* Dùng thước kẹp đo đường kính ngòai D và đường kính trong d của chiếc vòng. II. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt:2. Ứng dụng:Trong công nghệ tuyển khóang, hiện tượng mặt vật rắn bị dính ướt chất lỏng ược ứng dụng để làm giàu quạng theo phương pháp tuyển nổi. C3: Em hãy đọc nội dung C3.II. Hiện tượng dính... khỏi mặt nước.* Dùng thước kẹp đo đường kính ngòai D và đường kính trong d của chiếc vòng. II. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt:1. Thí nghiệm:* Mặt bản bị dính ướt nước  giọt nước có hình dạng bất kỳ.Giọt nướcBản thủy tinhBản thủy tinh phủ lớp nylon* Mặt bản không bị dính ướt nước  giọt nước vo tròn và bị dẹt xuống. Củng cố bài họcMô tả hiện tượng dính ướt và hiện tượng. .. ướt.* Mặt bản bị dính ướt nước  giọt nước có hình dạng bất kỳ.* Mặt bản không bị dính ướt nước  giọt nước vo tròn và bị dẹt xuống. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀO BÀI* Tại sao chiếc kim có thể nổi trên mặt nước khi đặt nó nằm ngang, nhưng lại bị chìm vào trong nước khi đặt nó nằm nghiêng?* Tại sao bề mặt nước ở chỗ tiếp xúc với thành bình hoặc thành ống không phẳng ngang, mà bị uốn cong thành mặt khum.* . I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng: 2. Lực căng bề mặt: a. Kết quả thí nghiệm: Lực căng bề mặt tác dụng lên một đọan đường nhỏ bất kỳ trên bề mặt chất. với độ dài l của đọan đường đó. I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng: 2. Lực căng bề mặt: f = σ.l σ là hệ số căng bề mặt (N/m). * Giá trị của σ phụ thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng, Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng, Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Bình luận về tài liệu bai-37-cac-hien-tuong-be-mat-cua-chat-long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP