GIAO AN HINH HOC 6

62 204 3
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/62 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:26

HÌNH HỌC 6 HỌC KỲ I : 14 tuần đầu ( 1 tiết x 14 = 14 tiết ) 4 tuần sau sau khi học tiếp 10 tiết số học , đến tiết 52 ( số học ) thì ôn tập học kỳ I ( 4 tiết ) , & cho kiểm tra kiểm tra HKI 2 tiết . HỌC KỲ II : Thực học 17 tuần 13 tuần đầu : Hình học 1tiết x 13 = 13 tiết Tuần thứ 8 : thực hành 2 tiết ( mượn 1 tiết số học của tuần thứ 8 ) . 4 tuần sau , Khi học tiếp 10 tiết số học còn lại , đến hết tiết 107 ( Kiểm tra chương III ) thì tiến hành ôn tập cuối năm và kiểm tra học kỳ II ( 2 tiết ) Giáo viên bộ môn : Nguyễn Thò Lan Chi Năm học : 2006 - 2007  -  Trang 1 Tuần 1 CHƯƠNG I : ĐOẠN THẲNG Tiết : 1 § 1. ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG Ngày soạn : 00/00/2006 I . Mục tiêu bài dạy : - Học sinh hiểu điểm là gì? Đường thẳng là gì ? - Hiểu quan hệ điểm thuộc ( không thuộc ) đường thẳng . - Biết vẽ điểm , đường thẳng . Biết đặt tên cho điểm , đường thẳng , biết ký hiệu điểm , đường thẳng , biết sử dụng ký hiệu , ∈∉ II . Chuẩn bò : - Thầy : Giáo án , bảng phụ , thước thẳng , phấn màu . - Trò : SGK , vở ghi , thước thẳng , bảng con . III.Các hoạt động dạy học trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò  Kiểm tra bài cũ :  Giảng bài mới : HOẠT ĐỘNG 1:  Nêu hình ảnh về điểm : Giáo viên nêu hình ảnh về điểm như sách giáo khoa - Gọi học sinh tìm ví dụ về điểm . - Gv giới thiệu cách đặt tên một điểm Vẽ hình 1 . Đọc tên các điểm . Sau đó giáo viên giới thiệu cách viết tên điểm , cách vẽ điểm . Treo bảng phụ : Gọi HS tìm điểm C . Sau đó đọc tên các điểm trên hình vẽ . GV vẽ hình 2 . gọi học sinh độc tên điểm . Giới thiệu 2 điểm trùng nhau 1) Điểm : Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm . * Hạt cát , ngôi sao trên bầu trời …  A . B . M Dùng chữ cái in hoa A , B , C, M , N . Để đặt tên cho điểm . HS 1 : Đứng lên chỉ rõ và đọc A . C A và C là 2 điểm trùng nhau . Trang 2 . B .E . C . D ( có thể hiểu 1 điểm mang 2 tên ) - Hai điểm không trùng nhau gọi là 2 điểm phân biệt - Bất cứ hình nào cũng là tập hợp điểm . Điểm cũng là 1 hình đơn giản nhất . HOẠT ĐỘNG 2:  Hình ảnh của đường thẳng GV nêu những hình ảnh đường thẳng như sách giáo khoa . - Gọi hs nêu ví dụ về đường thẳng . Gv vẽ hình 3 sgk lên bảng ồi giới thiệu cách đọc tên , cách viết , cách đọc . H : Em hãy lên bảng vẽ 1 đường thẳng và đặt tên đường thẳng đó . Các hs khác vẽ ở bảng con . Gv vẽ hình 4 sgk . Gv nói : Điểm A nằm trên đường thẳng d , ta còn nói điểm A thuộc đường thẳng d . Viết A ∈ d, hay nói đường thẳng d đi qua điểm A , đường thẳng d chứa điểm A . Điểm B không thuộc đường thẳng d . Viết B ∉ d, hay nói đường thẳng d không đi qua điểm B , đường thẳng d không chứa điểm B . 2) Đường thẳng : Sợi chỉ căng thẳng mép bàn . . . cho ta hình ảnh đường thẳng . a - Đường thẳng không bò giới hạn về hai phía . - Dùng chữ cái thường để đặt tên cho đường thẳng . 3) Điểm thuộc đường thẳng và điểm không thuộc đường thẳng . d A . .B Ký hiệu : A ∈ d B ∉ d HOẠT ĐỘNG 1:  Cũng cố a C . . E Hs làm câu a , b . Gv treo bảng phụ vẽ sẳn hình 7 . m n B p A C q D * Gọi HS 1 : trả lời câu a . * HS viết câu trả lời vào bảng con . * 1 học sinh 2 : Lên bảng làm câu c. * HS làm bài tập theo nhóm 2 phút . * HS 1 : trả lời câu a a) Điểm A thuộc các đường thẳng q và n . A ∈ q ; A ∈ n b) Những đường thẳng đi qua điểm B là m , n , p . B ∈ m , B ∈ n , B ∈ p . c) D ∈ q D ∉ m , D ∉ n , D ∉ p Trang 3 HOẠT ĐỘNG 4: Hướng dẫn học ở nhà ( 1 phút ) - Học bài theo vở ghi và sách giáo khoa . - Làm bài tập 2 , 4 , 5 , 6 SGK Tr 104 – 105 Tuần 2 § 2. BA ĐIỂM THẲNG HÀNG Trang 4 TP.Cà mau , ngày tháng năm 2006 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT Tiết : 2 Ngày soạn : 00/00/2006 I . Mục tiêu bài dạy : - Nám vững khái niệm ba điểm thẳng hàng , điểm nằm giữa hai điểm , trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại . - Biết vẽ 3 điểm thẳng hàng , 3 điểm không thẳng hàng , sử dụng các thuật ngữ nằm cùng phía , nằm khác phía , nằm giữa . - Sử dụng thước thẳng để vẽ và kiểm tra 3 điểm thẳng hàng một cách cẩn thận , chính xác . II . Chuẩn bò : - Thầy : Giáo án , bảng phụ , thước thẳng , phấn màu . - Trò : SGK , vở ghi , thước thẳng , bảng con . III.Các hoạt động dạy học trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò  Kiểm tra bài cũ : + HS 1 : Làm bài 4C sgk /tr 105 . + HS2 : Làm bài tập 6 sgk /tr 105 .I . A . E . K m . B a) . C a b . B Bài 6/tr 105 a) A ∈ m , B ∉ m b) E ∈ m , K ∈ m c) B ∉ m , I ∉ m  Giảng bài mới : HOẠT ĐỘNG 2:  Thế nào là 3 điểm thẳng hàng. Gv nêu câu hỏi cả lớp vẽ . * Đường thẳng a điểm A ∈ a , C ∈ a , D ∈ a . * Đường thẳng b , điểm S ∉ b , T ∈ b R ∉ b . Sau đó gv nêu khái niệm 3 điểm thẳng hàng , hs nhắc lại và ghi . D • C • A • S T • • b • R - Khi 3 điểm A , C , D cùng thuộc một đường thẳng , ta nói chúng thẳng hàng . - Khi 3 điểm S , R , T không cùng thuộc Trang 5 H : Như vậy , muốn vẽ 3 điểm thẳng hàng ta làm như thế nào ? Cho hs làm bài 10/tr 106 Các em khác làm trong vở bài tập . Hs cả lớp làm BT 8/tr 106 . bất kỳ đường thẳng nào , ta nói chúng không thẳng hàng . + Một hs lên bảng làm BT 10a /tr 106 : + 1 hs khác làm bài 10b - Đặt cạnh thước đi qua 2 điểm B và C , ta thấy cạnh thước thẳng không đi qua A . Ta nói : 3 điểm A,B,C không thẳng hàng - Đặt cạnh thước đi qua 2 điểm M vàN , ta thấy cạnh thước thẳng không đi qua A . Vậy : 3 điểm A,M,N thẳng hàng . HOẠT ĐỘNG 3:  Quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng Gv vẽ hình 9 sgk / tr 106 . Giới thiệu 2 điểm cùng phía đối với điểm thứ ba . hai điểm khác phía đối với điểm thứ ba . GV nêu rõ nhận xét , yêu cầu học sinh nắc lại vài lần . A . B . C . Với 3 điểm thẳng hàng A, B, C ta nói : - Hai điểm C và B nằm cùng phía với điểm A . - Hai điểm A và C nằm khác phía với điểm B . - Hai điểm A và B nằm cùng phía với điểm AC . - Điểm B nằm giữa hai điểm A và B * Nhận xét ( sgk ) HOẠT ĐỘNG 4: Luyện tập tại lớp Yêu cầu học sinh làm BT 11sgk /107 HS cả lớp làm BT 12/sgk tr 107 Gv treo bảng phụ và hỏi : Điểm nào nằm giưũa hai điểm còn lại trong mỗi hình sau ? . A . B C . (H.a) . C Học sinh đứng tại chổ trả lời. Hs làm bài vào vở . 3 hs trả lời . Trang 6 . B A. ( H.b) . M N . . K (H.c) . K . H . E . F a ( H.d) b HOẠT ĐỘNG 4: Hướng dẫn học ở nhà ( 1 phút ) - Học bài theo vở ghi và sách giáo khoa . - Làm bài tập 13 , 14 SGK Tr 107 , - Làm baùi tập 6,7,8,10,11,13 ( tr97 /sbt ) Tuần 1 § 3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM Trang 7 TP.Cà mau , ngày tháng năm 2006 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT Tiết : 1 Ngày soạn : 00/00/2006 I . Mục tiêu bài dạy : - Học sinh nắm được kiến thức có một và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt . - Biết vẽ một đường thẳng đi qua 2 điểm . - Biết vò trí tương đối giữa 2 đường thẳng trong mặt phẳng . xem hiònh 11 - Rèn tính cẩn thận , chính xác trong vẽ hình . II . Chuẩn bò : - Sgk , thước thẳng , bảng phụ . III.Các hoạt động dạy học trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò  Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra bài cũ : HS1: Làm bài tập 9 trang 106– xem H11 Hãy gọi tên : a) Các bộ 3 điểm thẳng hàng . b) Hai bộ 3 điểm thẳng hàng . HS2: Bài 12 tr 107 sgk . Gọi tên các điểm : a) Nằm giữa 2 điểm M&P . b) Không nằm giữa 2 điểm N&Q c) Nằm giữa 2 điểm M&Q Cho cả lớp nhận xét và cho điểm . H .11 C D B E G A H.13 m M N P Q • • • • Học sinh ghi bảng câu trả lời .  Giảng bài mới : HOẠT ĐỘNG 1:  Vẽ đường thẳng Gv hỏi : Cho điểm A . Hãy vẽ đường thẳng đi qua A . Vẽ được mấy đường thẳng như thế ? GV lấy thêm một điểm B khác A . Yêu cầu hs vẽ đường thẳng đi qua A và B . Hỏi vẽ được mấy đường thẳng ? Cho hs lên bảng thực hiện theo yêu cầu của giáo viên . . B . A Trang 8 H : Em hãy rút ra nhận xét Cho học sinh làm BT 15/109 Sgk . + Có vô số đường thẳng đi qua A . + Có 1 đường thẳng đi qua A và B Nhận xét : Có một và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm A và B . Học sinh trả lời đứng tại chổ : a) Đúng ; b) Đúng HOẠT ĐỘNG 2:  TÊN ĐƯỜNG THẲNG Treo hình vẽ ở bảng phụ . Vẽ hình sau : a A B • • x y Hướng dẫn học sinh cách đặt tên đường thẳng Cho hs làm : HS nghe và ghi nhớ . Học sinh trả lời . HOẠT ĐỘNG 3:  Đường thẳng trùng nhau , cắt nhau , song song Yêu cầu học sinh quan sát H. 18 sgk giới thiệu các đường thẳng AB , CB . là hai đường thẳng trùng nhau . H:Thế nào là hai đường thẳng trùng nhau ? Gv Giáo viên vẽ các hình 19 , 20 Giớithiệu 2 đường thẳng cắt nhau , song song . HS ghi bài , A B C .• • • AB , BC là hai đường thẳng trùng nhau ( có 2 điểm chung trở lên ) A • • B • C x y z t - Hai đường thẳng AB , AC chỉ có một điểm chung A ta nói : Chúng cắt nhau . A là giao điểm . Trang 9 ? - Hai đường thẳng xy và zt không có điểm chung ta nói chúng song song nhau . Học sinh đọc chú ý sgk tr 109 . HOẠT ĐỘNG 4 :  Luyện tập tại lớp Cho hs làm bài tập 16/tr109 Sgk . Trả lời câu hỏi : a) Tại sao không nói : “ Hai điểm thẳng hàng ” ? b) Làm sao biết 3 điểm cho trước có thẳng hàng hay không ? Bài 17/109 Sgk . Hs đọc đề và trả lời ( đứng tại chổ ) a) Bao giờ cũng có đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước nên ta không nói : “ Hai điểm thẳng hàng ” . b) Dùng thước thẳng đặt cạnh thước đi qua 2 điểm trong 3 điểm đã cho , rồi quan sát xem đường thẳng đó có đi qua điểm thứ 3 hay không . Học sinh vẽ hình . A B C D 1 học sinh lên bảng vẽ và viết tên các đường thẳng trong hình . HOẠT ĐỘNG 5 :  Hướng dẫn học sinh học ở nhà - Học theo vở ghi và sách giáo khoa . - Làm bài tập 18 , 20 , 21 Sgk tr109 -110 Trang 10 TP.Cà mau , ngày tháng năm 2006 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT [...]... GÓC TRÊN Trang 50 TP.Cà mau , ngày tháng năm 20 06 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT Tuan 6 Đ LUYEN TAP Tieỏt : 6 Ngaứy soaùn : 00/00/20 06 I . Mục tiêu bài dạy : - Học sinh nắm vững định nghóa về tia , 2 tia đối nhau , 2 tia trùng nhau , các điểm trên 2 tia đối nhau .- Nhận biết được tia gốc O , phân biệt và vẽ hình thành thạo , cụ thể từ lời ,vẽ ra được hình và ngược lại .-Rèn luyện tính nhanh ,tính chính... trình baøy :Vì OM < ON ( 3, 6) Nên M nằm giữa O N do đó OM + MN = ON 3+ MN =6 N = 6- 3 = 3 ( cm) Vaäy OM = MN ( = 3 CM )HOẠT ĐỘNG 4: Hướng dẫn học ở nhà ( 1 phút ) - Học thuộc cách vẽ đoạn thẳng ( biết độ dài ) tren tia cho thước,Trang 27 - Học kỷ bài theo SGK và vở ghi .- Làm bài tập 24, 26, 27,28,29 SGK Tr 114 Trang 15 TP.Cà mau , ngày tháng năm 20 06 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT Chia lớp... thích cách làm của GV .HOẠT ĐỘNG 4 : Hướng dẫn học ở nhà ( 1 phút )- Học thuộc định nghóa .- Nắm chắc cách vẽ .- BTVN 61 → 64 SGK / 1 26 .Trang 30 TP.Cà mau , ngày tháng năm 20 06 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT Tuan 8 Đ 7. ẹO DAỉI ẹOAẽN THANGTieỏt : 8 Ngày soạn : 00/00/20 06 I . Mục tiêu bài dạy : - Học sinh biết độ dài đoạn thẳng là gì ?- Biết sử dụng thước đo độ dài để đo đoạn thẳng .- Biết so sánh hai... 113-114Trang 17 TP.Cà mau , ngày tháng năm 20 06 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT Cho HS laøm BT 46 .GV : Bieát M laø điểm nằm giữa A và B . Làm thế nào để chỉ đo 2 lần mà biết độ dài 3 đoạn thẳng .HS đọc đề BT 46 rồi trình bày lời giải .Thay : AM = 3cm , AB = 8cm Ta coù : 3 + MB = 8 Vaäy : MB = 8 –3 = 5 ( cm )HS trả lời : Chỉ cần đo 2 đoạn BT 46/ 121sgk .Vì N nằm giữa I và K Nên : IN + NK = IK Hay : 3 + 6. .. học sinh học ở nhà Làm bài tập : 1) Hãy vẽ 7 điểm sao cho có 6 bộ 3 điểm thẳng hàng .( Trồng 7 cây sao chocó 6 hàng , 1 hàng 3 cây ) 2) Vẽ 10 điểm sao cho có 5 đường thẳng , mỗi đường thẳng có 4 điểm .Trang 12 TP.Cà mau , ngày tháng năm 20 06 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYEÄT Tuan 22 Tieỏt : 19 Đ 4.KHI NAỉO THè xOy+xOz=xOz? Ngày soạn : 00/00/20 06 I . Mục tiêu bài dạy : - HS nhận biết và hiểu khi nào thì... thanh gỗ và 1 sợi dây để HS thực hành .Sau đó GV dùng dây căng đúng bằng chiều dài của thanh gỗ . Đánh dấu sợi dây ( hoặc cắt rời ra ) . Sau đó gấp đoi sợi dây.Dùng 12 sợi dây đó đánh dấu vào thanh gỗHS đọc , suy nghó câu trả lời .Gọi 1 hS trả lời .Cho hS giải thích cách làm của GV .HOẠT ĐỘNG 4 : Hướng dẫn học ở nhà ( 1 phút )- Học thuộc định nghóa .- Nắm chắc cách vẽ .- BTVN 61 → 64 ... ?2 Cho hs laøm baøi 23/113 sgk .hs làm ?2 Cho2 em đứng tại chổ trả lời HS làm theo nhóm Cho 3 hs trả lời .HOẠT ĐỘNG 5:  Hướng dẫn học sinh học ở nhà Trang 14?1?1 Tuan 24 Tieỏt : 21 Đ 6 TIA PHAN GIAC CỦA GÓC Ngày soạn : 00/00/20 06 I . Mục tiêu bài dạy : _ HS hiểu được thế nào là tia phân giác của góc _ HS hiểu đường phân giáccủa góc là gì ?_ Biết vẽ tia phân giác của góc _ Rèn tính... 21 .300 = 150 .Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ox , Oz .Trang 49 Tuan 4 Đ 4. THệẽC HAỉNH Tieỏt : 4 TRONG CÂY THẲNG HÀNG Ngày soạn : 00/00/20 06 I . Mục tiêu bài dạy : - Khắc sâu k/n điểm nằm giữa 2 điểm khác - Chôn các cọc hàng rào nằm giữa hai cọc mốc A và B , đào hố trồng cây thẳng hàng với 2 cây A và B có sẳn .- Rèn cho học sinh tính nhanh nhẹn , ý thức kỷ luật cao khi sinh hoạt thực hành ngoài... Hướng dẫn học ở nhà ( 1 phút )- Học thuộc bài ,luyện vẽ hình.- Làm bt 20→23 sgk 82,83Trang 44 TP.Cà mau , ngày tháng năm 20 06 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT Tuần 1 CHƯƠNG I : ĐOẠN THẲNG Tiết : 1 § 1. ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG Ngày soạn : 00/00/20 06 I . Mục tiêu bài dạy : - Học sinh hiểu điểm là gì? Đường thẳng là gì ? - Hiểu quan hệ điểm thuộc ( không thuộc ) đường thẳng .- Biết vẽ điểm , đường thẳng . Biết đặt... tia nằm giữa 2 tia khác .2/ Vẽ đthẳng xy , lấy 2 điểm E , F thuộc 2 nửa mặt phẳng đối nhau bờ xy , đọc tên các nửa mặt phẳng trên hình .Trang 38 TP.Cà mau , ngày tháng năm 20 06 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYEÄT Tuan 21 Tieỏt : 18 Đ 3.SO ẹO GOC Ngaứy soạn : 00/00/20 06 I . Mục tiêu bài dạy : -HS công nhận mỗi góc có 1 số đo xác định,số đo của góc bẹt là 180 -HS biết định nghóa góc vuông ,góc nhọn ,góc tù,biết . tập : 36, 37,38391,sgk tr 1 16 Trang 19 TP.Cà mau , ngày tháng năm 20 06 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT Tuần 8 § 7. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG Tiết : 8 Ngày soạn : 00/00/20 06 I. học ở nhà Trang 14 ?1 ?1 - Học kỷ bài theo SGK và vở ghi . - Làm bài tập 24, 26, 27,28,29 SGK Tr 114 Trang 15 TP.Cà mau , ngày tháng năm 20 06 TỔ TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN HINH HOC 6, GIAO AN HINH HOC 6, GIAO AN HINH HOC 6

Bình luận về tài liệu giao-an-hinh-hoc-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP