ĐỀ THI và đáp án THI CÔNG CHỨC GV TIỂU học môn TIẾNG ANH

9 871 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2016, 13:26

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, MN, TH, THCS CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP HÀ NỘI NĂM 2014 HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỰC HÀNH MÔN: TIẾNG ANH – LỚP A HƯỚNG DẪN CHUNG - Giám khảo phải nắm bắt nội dung trình bày toàn làm thí sinh để đánh giá cách tổng quát, tránh đếm ý cho điểm - Khuyến khích làm có tính sáng tạo, diễn đạt gãy gọn, trình bày cẩn thận, đáp ứng yêu cầu đổi dạy học Phần soạn trình bày theo cách khác đáp ứng yêu cầu cho đủ điểm - Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm thống Hội đồng chấm Điểm toàn số nguyên tối đa 100 điểm - Điểm cuối điểm thống hai giám khảo B ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM PHẦN I: SOẠN GIÁO ÁN MỘT TIẾT DẠY (60 điểm) I MỤC TIÊU VÀ CHUẨN BỊ Mục tiêu + Xác định mục tiêu tiết dạy: Học sinh luyện tập kĩ nghe, đọc, viết cách giới thiệu người bạn mình; tiết dạy xác định rõ mức độ yêu cầu kỹ (nghe, đọc, viết) Có xác định mục tiêu phù hợp với đối tượng học sinh (phân hóa) + Xác định mục tiêu tiết dạy chưa thật rõ mức độ yêu cầu đơn vị kiến thức kỹ + Xác định mục tiêu không rõ ràng thiếu, nhầm lẫn yêu cầu kỹ nghe, đọc, viết 13 điểm Chuẩn bị thầy trò Xác định nội dung cần chuẩn bị thày, trò phù hợp với yêu cầu tiết dạy, yêu cầu: băng đĩa, tranh ảnh, thẻ từ, poster, (tối đa điểm) II CẤU TRÚC NỘI DUNG Cấu trúc phân bố thời gian + Cấu trúc phần tiết dạy hợp lý: ôn lại kiến thức cũ, tổ chức hoạt động phong phú hiệu cho kỹ năng, có luyện tập vận dụng nâng cao, củng cố, dặn dò, phân bố thời gian phần hợp lý + Cấu trúc phần tiết dạy chưa thật hợp lý: ôn lại kiến thức cũ, hoạt động tổ chức chưa thực phong phú hiệu cho luyện tập vận dụng nâng cao, củng cố dặn dò chưa khắc sâu kiến thức, phân bố thời gian phần chưa hợp lý 22 điểm điểm ( tối đa điểm) (tối đa điểm) (tối đa điểm) điểm (tối đa điểm) (tối đa điểm) Nội dung dạy Nội dung ngôn ngữ bài: Từ vựng: friend, nice Mẫu câu: She’s Li Li She’s my friend He’s Nam He’s my friend + Nội dung truyền đạt kiến thức kĩ (nghe, đọc, viết ) trình bày logic, xác, đủ, khai thác kiến thức tốt, làm rõ nội dung trọng tâm tiết dạy, có định hướng nội dung ghi xác định kiến thức dạy phân hóa theo đối tượng học sinh qua hoạt động dạy học + Nội dung truyền đạt kiến thức kĩ (nghe, đọc, viết) xác, đủ nội dung, có ý khai thác kiến thức kỹ chưa thật tốt + Đủ nội dung kiến thức kỹ (nghe, đọc,viết) việc khai thác kiến thức kỹ dàn trải chưa ý khắc sâu nội dung III HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Tổ chức hoạt động nhận thức + Tổ chức hoạt động thày trò khâu hợp lý: ôn lại kiến thức cũ, giảng mới, luyện tập kiến thức (có kiểm soát, mở rộng, nâng cao), củng cố hợp lí, có hướng dẫn ghi + Tổ chức hoạt động thày, trò khâu ôn lại kiến thức cũ, giảng mới, luyện tập kiến thức mới, củng cố chưa thật hợp lý + Tổ chức hoạt động chưa đáp ứng nhiều loại đối tượng học sinh lớp Phương pháp + Có phương pháp hợp lý với phần nội dung kiến thức Biết kết hợp trò chơi hoạt động phong phú tạo tiết dạy sinh động + Phương pháp giảng dạy chưa thật hợp lý Kết hợp trò chơi hoạt động chưa thực hiệu + Nặng giảng giải mới, chưa tổ chức nhiều hình thức hoạt động cách linh hoạt Sử dụng thiết bị dạy học Sử dụng hợp lý khai thác hiệu thiết bị dạy học trình tổ chức hoạt động nhận thức: băng đĩa, tranh ảnh, thẻ từ, poster, Củng cố, đánh giá + Nội dung củng cố hợp lý; khai thác khả nhận thức, hiểu, vận dụng liên hệ thực tế có hiệu học sinh + Nội dung củng cố sơ lược, chủ yếu yêu cầu học sinh nhắc lại thuộc lòng kiến thức, chưa ý cho học sinh vận dụng, chưa có phương pháp để học sinh khắc sâu, hiểu, biết liên hệ thực tế từ kiến thức học 18 điểm (tối đa 18 điểm) (tối đa 13 điểm) (tối đa điểm) 25 điểm điểm (tối đa điểm) (tối đa điểm) (tối đa điểm) 11 điểm (tối đa 11 điểm) (tối đa điểm) (tối đa điểm) điểm điểm (tối đa điểm) (tối đa điểm) PHẦN II: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH (20 điểm) - Hướng dẫn học sinh hiểu yêu cầu (3 điểm) - Hướng dẫn học sinh kĩ đọc hiểu trước làm ( điểm) - Hướng dẫn học sinh làm câu hỏi gợi ý phù hợp, dễ hiểu từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp,… ( điểm) - Hướng dẫn học sinh chữa bài, giải thích xác đưa đáp án đúng: 1D, 2E, 3B, 4B, 5C, 6C, 7A, 8A, 9D, 10A ( điểm) - Có khắc sâu, củng cố, chốt kiến thức làm tập vận dụng (4 điểm) PHẦN III: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG (20 điểm) Tình (10 điểm): - Tìm hiểu nguyên nhân điểm - Đưa biện pháp phù hợp: điểm + Có biện pháp để động viên khích lệ em làm việc tốt 1,5 điểm + Cùng lớp tổ chức trò chơi chung, buổi học ngoại khóa 1,5 điểm + Động viên học sinh nhiệt tình tham gia vào hoạt động lớp, trường 1,5 điểm + Tổ chức thi đua tổ lớp, cuối tuần có biểu dương khen thưởng kịp 1,5 điểm thời Tình (10 điểm): - Anh (chị) với học sinh đưa tiêu chuẩn cần phải có lớp trưởng điểm - Cho học sinh lớp bình bầu cách bỏ phiếu kín giơ tay biểu để điểm chọn bạn xứng đáng - Cùng em kiểm phiếu chọn lớp trưởng dựa kết bình bầu điểm - Sau chọn xong lớp trưởng anh (chị) cần xem xét mặt ưu điểm điểm hạn chế lớp trưởng để giúp đỡ, hướng dẫn lớp trưởng làm tốt công việc UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP HÀ NỘI – NĂM 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC MÔN: TIẾNG ANH Ngày kiểm tra: 03/8/2014 Thời gian làm 150 phút (không kể thời gian phát đề) Phần I: Soạn gián án (60 điểm): Anh (chị) soạn giáo án tiết dạy tiếng Anh Bài 4: My friends – Phần: A(A4, A5, A6, A7) phân phối chương trình lớp (Giáo trình Let’s Learn English – Book – NXBGDVN – in phát đề) Phần II: Hướng dẫn thực hành (20 điểm): Anh (chị) hướng dẫn học sinh lớp làm kiểm tra kĩ nghe hiểu với sau: Listening to the passage and complete the following sentences Nam studies at _ He lives in a in Quang Trung Street He gets up at _ He _at 7.15 He likes with his friends Tapescript: Nam is a student at Le Quy Don School He lives in a flat in Quang Trung Street He usually gets up at o’clock and goes to school at 7.15 He likes walking in the mountains with his friends Phần III: Xử lý tình (20 điểm): Tình 1: Anh (chị) Ban Giám hiệu phân công làm công tác chủ nhiệm lớp 3A Trong học, học sinh phát biểu không hăng hái tham gia hoạt động lớp Anh (chị) phải làm để khắc phục tình trạng này? Tình 2: Lớp anh (chị) chủ nhiệm cần chọn học sinh làm lớp trưởng Anh (chị) băn khoăn hai học sinh Lý Hùng Lý học sinh giỏi lớp lại trầm chưa hoạt bát Ngược lại, Hùng nổ, nhanh nhẹn, tích cực tham gia phong trào hoạt động lớp học vào loại Cả hai em bạn lớp quý mến Anh (chị) xử lý nào? Lưu ý: - Thí sinh không mang theo tài liệu gì; - Giám thị không giải thích thêm ĐỀ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014-2015 NGẠCH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC MÔN THI: TIẾNG ANH – LỚP (Sách Let’s Learn English- Book 1) Thứ tự Bài Tên (Unit) one Hello Phần (Section) A one Hello A one Hello B one Hello B two Thank you A two Thank you A two Thank you B two Thank you B three Our names A Nội dung phần 6 Look, listen and repeat Look and say Let’s talk Listen and check Say it right Let’s write Let’s play Listen and repeat Let’s talk Listen and number Read and match Let’s write Let’s play Look, listen and repeat Look and say Let’s talk Listen and check Say it right Let’s write Read aloud Listen and repeat Let’s talk Listen and number Read and match Let’s write Let’s play Look, listen and repeat Look and say Let’s talk 10 three Our names A 11 three Our names B 12 three Our names B 13 four My friends A 14 four My friends A 15 four My friends B 16 four My friends B 17 five My school A 18 five My school A 19 five My school B 20 five My school B 21 six My classroom A 6 6 Listen and check Say it right Let’s write Read aloud Listen and repeat Let’s talk Listen and number Read and match Let’s write Let’s sing Look, listen and repeat Look and say Let’s talk Listen and check Say it right Let’s write Let’s play Listen and repeat Let’s talk Listen and number Read and match Let’s write Let’s play Look, listen and repeat Look and say Let’s talk Listen and check Say it right Let’s write Let’s play Listen and repeat Let’s talk Listen and number Read and match Let’s write Let’s sing Look, listen and repeat Look and say Let’s talk 22 six My classroom A 23 six My classroom B 24 six My classroom B 25 seven Family members A 26 seven Family members A 27 seven Family members B 28 seven Family members B 29 eight Ages A 30 eight Ages A 31 eight Ages B 32 eight Ages B 33 nine My house A Listen and check Say it right Let’s write Read aloud Listen and repeat Let’s talk Listen and number Read and match Let’s write Let’s play Look, listen and repeat Look and say Let’s talk Listen and check Say it right Let’s write Read aloud Listen and repeat Let’s talk Listen and number Read and match Let’s write Let’s play 1.Look, listen and repeat Look and say Let’s talk Listen and check Say it right Let’s write Read aloud Listen and repeat Let’s talk Listen and number Read and match Let’s write Let’s play Look, listen and repeat Look and say Let’s talk UBND THÀNH PHỐ HÀ NÔI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TAI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP THUỘC UBND QUẬN, HUYÊN, THỊ XÃ CỦA TP HÀ NỘI - NĂM 2014 ®Ò chÝnh thøc ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC MÔN: CƠ BẢN Ngày kiểm tra: 03/8/2014 Thêi gian lµm bµi : 150 phút (không kể thời gian giao đề) Phần I: Soạn giáo án (60 điểm) Anh (chị) soạn giáo án tiết dạy Tiếng Việt, phân môn Luyện từ câu, bài: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương Dấu chấm hỏi, chấm than (SGK Tiếng Việt 3, tập – NXBGD VN - in phát đề) Phần II: Hướng dẫn thực hành (20 điểm) Cho toán sau: Hình chữ nhật có chu vi 480cm, chiều dài gấp ba lần chiều rộng.Tính diện tích hình chữ nhật Anh (chị) giải toán Anh (chị) hướng dẫn học sinh giải toán Phần III: Xử lý tình (20 điểm) Tình 1: Anh (chị) Ban Giám hiệu phân công làm công tác chủ nhiệm lớp 3A Trong học, học sinh phát biểu không hăng hái tham gia hoạt động lớp Anh (chị) phải làm để khắc phục tình trạng này? Tình 2: Lớp anh (chị) chủ nhiệm cần chọn học sinh làm lớp trưởng Anh (chị) băn khoăn hai học sinh Lý Hùng Lý học sinh giỏi lớp lại trầm chưa hoạt bát Ngược lại, Hùng nổ, nhanh nhẹn, tích cực tham gia phong trào hoạt động lớp học vào loại Cả hai em bạn lớp quý mến Anh (chị) xử lý nào? Lưu ý: - Thí sinh không mang theo tài liệu - Giám thị không giải thích thêm ... GIÁO VIÊN TIỂU HỌC MÔN: TIẾNG ANH Ngày kiểm tra: 03/8/2014 Thời gian làm 150 phút (không kể thời gian phát đề) Phần I: Soạn gián án (60 điểm): Anh (chị) soạn giáo án tiết dạy tiếng Anh Bài 4:... chữ nhật Anh (chị) giải toán Anh (chị) hướng dẫn học sinh giải toán Phần III: Xử lý tình (20 điểm) Tình 1: Anh (chị) Ban Giám hiệu phân công làm công tác chủ nhiệm lớp 3A Trong học, học sinh... CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC MÔN: CƠ BẢN Ngày kiểm tra: 03/8/2014 Thêi gian lµm bµi : 150 phút (không kể thời gian giao đề) Phần I: Soạn giáo án (60 điểm) Anh (chị) soạn giáo án tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI và đáp án THI CÔNG CHỨC GV TIỂU học môn TIẾNG ANH, ĐỀ THI và đáp án THI CÔNG CHỨC GV TIỂU học môn TIẾNG ANH, ĐỀ THI và đáp án THI CÔNG CHỨC GV TIỂU học môn TIẾNG ANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn