182 bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng cơ bản

64 701 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2016, 10:41

... tọa độ x y x giao tuyến Phương trình đường thẳng d 2y 3z qua điểm M 1; 1;0 song song với đường thẳng d: z cho đường thẳng y z Phương trình đường thẳng z cho đường thẳng qua điểm A 2; 1; , vng... A Đường thẳng y z 2t 3t , t x B Đường thẳng y z 2t 3t , t x C Đường thẳng y z 2t 3t , t x D Đường thẳng y z 2t 3t , t R có phương trình tắc x y z R có phương trình tắc x y z R có phương trình. .. , đường thẳng Vì AM d AM.a m có a (2;1; 2) VTCP AM ( 2; 2; 3) x y z là: 2 Vậy phương trình đường thẳng Ví dụ 15 Lập phương trình tắc đường thẳng , biết: qua M 1;0; vuông góc với hai đường thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: 182 bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng cơ bản , 182 bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng cơ bản , 182 bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn