109 bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng nâng cao

30 414 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2016, 10:41

... Phương trình đường thẳng A y 1 t A y S : x Phương trình đường vuông góc chung hai đường thẳng d1 , d x P :x x 2y 2z hai điểm 3;0;1 , B 1; 1;3 Trong đường thẳng qua A song song với P , đường thẳng. .. thẳng MN Phương trình đường thẳng x z , mặt phẳng 29 A 1; 2;1 Đường thẳng A y Câu 14 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x cắt d P M N cho A trung điểm đoạn thẳng MN Phương. .. hai đường thẳng d1 : 2t đường thẳng song song với P : x B y z y 12 z y z và cắt d1 , d lần t t t x t 29 Phương trình tham t x z đường 4t lượt hai điểm A, B cho AB ngắn Phương trình đường thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: 109 bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng nâng cao , 109 bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng nâng cao , 109 bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng nâng cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn