Chương III - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Eric Schmidt
Eric Schmidt(11611 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 528
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:26

Mô tả: Chào mừng các thầy cô về dự giờ lớp 8A2 Bài 1) • Cho ∆ABCvuông tại A. Lấy M trên cạnh AB . • Vẽ MH ⊥ BC . Chứng minh: ∆ABC và ∆HBM đồng dạng Bài 2) Cho ∆ABC vuông tại A có AB=6cm ,AC=8cm . Cho ∆DEF vuông tại D có DE=3cm,DF=4cm . Hỏi ∆ABC và ∆DEF có đồng dạng không ? A C H B B A C E D F M A C B B A C E D F 1) Xeựt ABC vaứ HBM : chung Vaọy : ABC HBM (g.g) 4 3 8 6 == AC AB 4 3 = DF DE 2) Xeựt ABC vaứ DEF: AC AB DF DE = VAY : ABC DEF (c.g.c) S S à B à à 0 A = H = 90 à à 0 A = D = 90 } M H 6 8 3 4 1) ÁP DỤNG CÁC TRƯỜNG HP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VÀO TAM GIÁC VUÔNG: ( SGK / 81) AB DE = AC DF  2 tam giác vuông đồng dạng nhau nếu cặp góc nhọn tương ứng bằng nhau .  2 tam giác vuông đồng dạng nhau nếu cặp cạnh góc vuông tương ứng tỉ lệ. A B C D E F A B C D E F ∆ABC và ∆DEF ∆ABC ∆DEF ∆ABC và ∆DEF ∆ABC ∆DEF SS µ µ 0 A = D = 90 µ µ 0 A = D = 90 µ $ C = F Bài tập áp dụng Tìm các cặp tam giác đồng dạng ở hình bên: A C H B ∆ABC ∆HBA ∆ABC ∆HAC ∆HAC ∆HBA S SS Theo dõi hình sau và cho biết hai tam giác sau có đồng dạng không? • Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác thường xét xem hai tam giác sau có đồng dạng không ?( hoạt động nhóm) A B C D E E 3 c m 4 c m 6cm 5cm 8 cm 1 0 c m 2) DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HAI TAM GIÁC VUÔNG ĐỒNG DẠNG 2) DẤU HIỆU ĐẶC BIỆT NHẬN BIẾT HAI TAM GIÁC VUÔNG ĐỒNG DẠNG ( SGK / 82 ) A B C D E F ∆ABC và ∆DEF ∆DEF ∆ABC EF DE = BC AB S µ µ 0 D = A = 90 CHỨNG MINH: (SGK) Theo giả thiết: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 EF DE = BC AB EF DE EF -DE DF = BC AB BC -AB AC ⇒ = = EF DE DF = = BC AB AC ⇒ Vậy ∆DEF ∆ABC (c.c.c) S CHỨNG MINH HAI TAM GIÁC SAU ĐỒNG DẠNG. A B C D E F Trình bày Xét ∆ABC và ∆DEF: AC AB DF DE = VẬY : ∆ABC ∆DEF (ch . cgv) S µ µ 0 A = D = 90 2 5 4 10 . H 6 8 3 4 1) ÁP DỤNG CÁC TRƯỜNG HP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VÀO TAM GIÁC VUÔNG: ( SGK / 81) AB DE = AC DF  2 tam giác vuông đồng dạng nhau nếu cặp góc. biết hai tam giác sau có đồng dạng không? • Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác thường xét xem hai tam giác sau có đồng dạng không ?( hoạt động

— Xem thêm —

Xem thêm: Chương III - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Chương III - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Chương III - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu chuong-iii-bai-8-cac-truong-hop-dong-dang-cua-tam-giac-vuong

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.21217203140259 s. Memory usage = 18.53 MB