Giáo án Ngữ văn 6 (Tuần 27)

11 1,041 4
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:26

. phần chính của câu? a. Trạng ngữ b. Chủ ngữ c. Vị ngữ d. Chủ ngữ và vị ngữ 2. Cho câu văn sau: Mặt trời nhú lên dần dần. Vị ngữ của câu trên có cấu tạo. 27 - Tiết 105, 1 06 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 6 VĂN TẢ NGƯỜI I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Nhằm đánh giá HS qua các phương diện: - Biết cách làm bài văn tả người qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 (Tuần 27), Giáo án Ngữ văn 6 (Tuần 27), Giáo án Ngữ văn 6 (Tuần 27)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn