Chương III - Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

14 3,063 29 Gửi tin nhắn cho Archimedes
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:25

KÍNH CHÀO THẦY CÔ ĐẾN DỰ GiỜ LỚP 9A2 1> kIỂM TRA BÀI CŨ: Nêu khái niệm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác? cách xác định tâm của chúng? TIẾT 50: §8.ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP, ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP 1> Định nghĩa: Cho hình vẽ: hình a hình b r R O A B C H R r O A D C B H Hình a: Đường tròn (O;r) là đường tròn nội tiếp tam giác và đường tròn (O;R) là đường tròn ngoại tiếp tam giác Hình b: Đường tròn (O;r) là đường tròn nội tiếp hình vuông và đường tròn (O;R) là đường tròn ngoại tiếp hình vuông Định nghĩa : 1> Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác và đa giác được gọi là đa giác nội tiếp đường tròn 2> Đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của một đa giác được gọi là đường tròn nội tiếp đa giác và đa giác được gọi là đa giác ngoại tiếp đường tròn ? sgk a> Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2 cm b> Vẽ một lục giác đều ABCDEF có các đỉnh nằm trên đường tròn (O) c> Vì sao tâm O cách đều các cạnh của lục giác đều? Gọi các khoảng cách này là r d> Vẽ đường tròn (O;r) 2 cm O O A F E D C B O A F E D C B H Q P N K M Bài giải: Ta có :∆OAB = ∆OBC = ∆OCD = ∆ODE = ∆OEF = ∆OFA ( C.C.C ) Nên suy ra : OH = OK = OM = ON = OP = OQ O A F E D C B H Q P N K M O A F E D C B H Q P N K M TÓM LẠI r R O A B C H R r O A D C B H O A F E D C B H Q P N K M 2> Định lí : Bất kì đa giác đều nào cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp ,có một và chỉ một đường tròn nội tiếp. Lưu ý: Tâm của đường tròn ngoại tiếp và tâm của đường tròn nội tiếp trùng nhau và trùng với tâm của đa giác Ví dụ : Tìm mối quan hệ giữa R và r trong hình sau hình a hình b r R O A B C H R r O A D C B H Hình a : Tâm O là giao điểm của ba trung trực ,đồng thời cũng là giao điểm của ba đường đường cao ,giao điểm của ba đường phân giác ,ba đường trung tuyến. Nên suy ra : Hình b : Tâm O là giaođiểm của hai đường chéo hình vuông Nên suy ra : ˆ .sinr R OCH = 0 .sin 30r R = 1 . 2 r R = Giải ˆ .sinr R OCH= 0 .sin 45r R= 2 . 2 r R= 2 2 R r = 2 R r = [...]... Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2 cmb> Vẽ một lục giác đều ABCDEF có các đỉnh nằm trên đường tròn (O)c> Vì sao tâm O cách đều các cạnh của lục giác đều? Gọi các khoảng cách này là rd> Vẽ đường tròn (O;r) 2 cmOOAFEDCBOAFEDCBHQPNKM Bài giải: C H Ú C  Q U Ý T H ẦY CÔ  ,CÙ N G  CÁC  E M  M ẠN H  K H EỎ 1> kIỂM TRA BÀI CŨ:Nêu khái niệm đường tròn nội tiếp, ... tròn (O;r) 2 cmOOAFEDCBOAFEDCBHQPNKM Bài giải: C H Ú C  Q U Ý T H ẦY CÔ  ,CÙ N G  CÁC  E M  M ẠN H  K H EỎ 1> kIỂM TRA BÀI CŨ:Nêu khái niệm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác? cách xác định tâm của chúng? Ta có :∆OAB = ∆OBC = ∆OCD = ∆ODE = ∆OEF = ∆OFA ( C.C.C )Nên suy ra : OH = OK = OM = ON = OP = OQOAFEDCBHQPNKMOAFEDCBHQPNKM . a: Đường tròn (O;r) là đường tròn nội tiếp tam giác và đường tròn (O;R) là đường tròn ngoại tiếp tam giác Hình b: Đường tròn (O;r) là đường tròn nội tiếp. một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp ,có một và chỉ một đường tròn nội tiếp. Lưu ý: Tâm của đường tròn ngoại tiếp và tâm của đường tròn nội tiếp trùng nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III - Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp, Chương III - Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp, Chương III - Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bình luận về tài liệu chuong-iii-bai-8-duong-tron-ngoai-tiep-duong-tron-noi-tiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP