Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lý của dòng điện

Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown (11474 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 342
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 21 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:27

Mô tả: 16/03/07 Editted by Lich Phan Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ - TÁC DỤNG HÓA HỌC – TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN Giáo viên thực hiện : Phan Thò Thanh Lòch Editted by Lich Phan THCS Ly Thuong Kiet 1. 1. Xét các dụng cụ: Xét các dụng cụ: Hãy cho biết khi các dụng cụ này hoạt động Hãy cho biết khi các dụng cụ này hoạt động thì thì tác dụng nhiệt tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích đối của dòng điện là có ích đối với dụng cụ nào? với dụng cụ nào? Ấm điện Ấm điện Quạt điện Quạt điện Radio Radio Nồi cơm điện Nồi cơm điện Tivi Tivi Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Khi các dụng cụ này hoạt động thì Khi các dụng cụ này hoạt động thì tác dụng tác dụng nhiệt nhiệt của dòng điện là có ích đối với : Ấm của dòng điện là có ích đối với : Ấm điện và nồi cơm điện điện và nồi cơm điện Editted by Lich Phan THCS Ly Thuong Kiet Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 2. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện cho mạch điện 2. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện cho mạch điện hình bên dưới: hình bên dưới: K Editted by Lich Phan THCS Ly Thuong Kiet 3. Điền từ vào chỗ trống : 3. Điền từ vào chỗ trống : - Dòng điện có thể ____________ bóng đèn Dòng điện có thể ____________ bóng đèn bút thử điện và đèn ______________ mặc dù bút thử điện và đèn ______________ mặc dù các đèn này _______________________. các đèn này _______________________. - Đèn diot phát quang chỉ cho dòng điện đi qua Đèn diot phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo __________ nhất đònh và khi đó đèn theo __________ nhất đònh và khi đó đèn sáng. sáng. làm sáng diot phat quang chưa nóng tới nhiệt độ cao 1 chiều (4) (1) (2) (3) Editted by Lich Phan THCS Ly Thuong Kiet Mạ vàng cho tượng bằng sứ Châm cứu điện Chuông điện Đèn dây tóc Đèn huỳnh quang Editted by Lich Phan THCS Ly Thuong Kiet Edited by Lich Phan Edited by Lich Phan THCS Ly Thuong Kiet THCS Ly Thuong Kiet Ngày 07 tháng 03 năm 2008 Bài 23 Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ – TÁC DỤNG : TÁC DỤNG TỪ – TÁC DỤNG HOÁ HỌC – HOÁ HỌC – TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN I. Tác dụng từ : Edited by Lich Phan THCS Ly Thuong Kiet sắt - Nam châm có tính chất từ vì :  Có khả năng hút các vật bằng sắt hoặc thép.  Làm quay kim nam châm. Edited by Lich Phan THCS Ly Thuong Kiet Nam châm điện C 1 . a) Đưa 1 đầu cuộn dây lại gần các đinh sắt nhỏ, các mẫu dây đồng hoặc nhôm. Quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra khi công tắc ngắt và công tắc đóng. b) Đưa 1 kim nam châm lại gần một đầu cuộn dây và đóng công tắc. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm? Kết luận : 1. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là ………………. 2. Nam châm điện có ……………………. vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép. (1) (2) nam châm điện tính chất từ Edited by Lich Phan Edited by Lich Phan THCS Ly Thuong Kiet THCS Ly Thuong Kiet Ngày 07 tháng 03 năm 2008 Bài 23 Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ – TÁC DỤNG : TÁC DỤNG TỪ – TÁC DỤNG HOÁ HỌC – HOÁ HỌC – TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN I. Tác dụng từ : - Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể làm quay kim nam châm. . 2008 Bài 23 Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ – TÁC DỤNG : TÁC DỤNG TỪ – TÁC DỤNG HOÁ HỌC – HOÁ HỌC – TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN I. Tác. – TÁC DỤNG : TÁC DỤNG TỪ – TÁC DỤNG HOÁ HỌC – HOÁ HỌC – TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN I. Tác dụng từ : - Dòng điện có tác

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lý của dòng điện, Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lý của dòng điện, Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lý của dòng điện

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-23-tac-dung-tu-tac-dung-hoa-hoc-tac-dung-sinh-ly-cua-dong-dien

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.17585587501526 s. Memory usage = 18.58 MB