Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(11658 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 1821
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 29 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:27

Mô tả: HÂN HOAN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CHÀO ĐÓN QUÝ THẦY, QUÝ THẦY, CÔ GIÁO CÔ GIÁO KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Trận đánh quyết đònh nào buộc quân đội Anh phải đầu hàng: A. Trận đánh ở Boxton. B. Trận đánh ở Xaratoga. C. Trận đánh ở Iooctao. D. Tr n ánh Oasinhton.ậ đ ở C. Trận đánh ở Iooctao C. Trận đánh ở Iooctao . . KIỂM TRA BÀI CŨ 2. Ngày 4 – 7 – 1776 ghi vào lòch sử nước Mó là ngày: A. Các thuộc đòa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh. B. Đại hội lục đòa lần 2 thành công. C. Quốc khánh nước Mó. D. Tất cả các sự kiện trên. C. Quốc khánh nước Mó. C. Quốc khánh nước Mó. CAÙCH MAÏNG CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN PHAÙP TÖ SAÛN PHAÙP I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG. II. TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG. III. Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII. BÀI 31 BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CU I TH K XVIIIỐ Ế Ỉ PHÁP CU I TH K XVIIIỐ Ế Ỉ TIẾT 38 TIẾT 38 - I - NƯỚC PHÁP TRƯỚC - I - NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG CÁCH MẠNG 1/ 1/ Tình hình kinh tế – xã hội Tình hình kinh tế – xã hội : : A. Kinh tế : A. Kinh tế : * Cuối thế kỉ XVIII: Nước phong kiến * Cuối thế kỉ XVIII: Nước phong kiến + Nông nghiệp: lạc hậu, kỹ thuật canh + Nông nghiệp: lạc hậu, kỹ thuật canh tác thô sơ => năng suất thấp kém. tác thô sơ => năng suất thấp kém. + Công thương nghiệp: khá phát triển. + Công thương nghiệp: khá phát triển. + Ngoại thương: phát triển. + Ngoại thương: phát triển. • TÌNH CẢNH NÔNG DÂN PHÁP TRƯỚC TÌNH CẢNH NÔNG DÂN PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG CÁCH MẠNG Nông dân Nông dân Q tộc Phong Kiến Q tộc Phong Kiến Tăng lữ lớp trên Tăng lữ lớp trên B. Xã hội: B. Xã hội: * Cuối thế kỉ XVIII: * Cuối thế kỉ XVIII: Chế độ quân chủ Chế độ quân chủ chuyên chế(đứng đầu chuyên chế(đứng đầu vua Lui XVI) vua Lui XVI) LOUIS ( XVI ) LOUIS ( XVI ) . NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG. II. TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG. III. Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII. BÀI 31 BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN CÁCH MẠNG. ba Tư sản Tư sản Bình dân thành thò Bình dân thành thò Nông dân Nông dân Đại tư sản Đại tư sản Tư sản công thương Tư sản công thương Tư sản vừa, nhỏ Tư sản

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp, Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp, Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-31-cach-mang-tu-san-phap

Đăng ký

Generate time = 0.35803484916687 s. Memory usage = 18.57 MB