Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen

19 8,568 20
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:27

GVBM : Dương Minh Hải TRƯỜNG THPT HÒA BÌNH KIỂM TRA BÀI CŨ a. Hệ thống cung cấp nhiên liệu còn gọi là hệ thống nhiên liệu. b. Bình chứa xăng đạt cao hơn bộ chế hòa khí con gọi là lọai tự chảy. c. Hệ thống phun xăng còn gọi là hệ thống dùng bộ chế hòa khí. d. Xăng và không khí hòa trộn với nhau gọi là hòa khí. e. Hòa khí theo đường ống thải vào xi lanh động cơ. Hãy đánh (Đ) cho câu phát biểu đúng và (S) cho câu phát biểu sai Đ S S Đ Đ Nêu lại sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng trong BCHK Nêu lại sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng trong BCHK Thùng xăng Bầu Lọc xăng Bơm xăng BCHK Bầu lọc khí Xi lanh Ống xả • HỆ THỐNG CUNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN Bài 28 : Bài 28 : I - NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM I - NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ HÌNH THÀNH HOÀ KHÍ Ở ĐỘNG CỦA SỰ HÌNH THÀNH HOÀ KHÍ Ở ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN CƠ ĐIÊZEN 1.Nhiệm vụ 1.Nhiệm vụ 2.Đặc điểm của sự hình thành hoà khí 2.Đặc điểm của sự hình thành hoà khí II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC 1 - Cấu tạo 1 - Cấu tạo 2 Nguyên lí làm việc 2 Nguyên lí làm việc I NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM I NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ HÌNH THÀNH HOÀ KHÍ Ở ĐỘNG CƠ CỦA SỰ HÌNH THÀNH HOÀ KHÍ Ở ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN ĐIÊZEN 1.Nhiệm vụ 1.Nhiệm vụ H H ệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong ệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ Điêzen có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu và động cơ Điêzen có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh phù hợp với chế độ làm không khí sạch vào xilanh phù hợp với chế độ làm việc của động cơ. việc của động cơ. Nhiên liệu được cấp thẳng vào buồng cháy của động cơ và sự hình thành hoà khí diễn ra ngay trong xilanh vào cuối kì nén I NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM I NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ HÌNH THÀNH HOÀ KHÍ Ở ĐỘNG CƠ CỦA SỰ HÌNH THÀNH HOÀ KHÍ Ở ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN ĐIÊZEN 2. Đặc điểm của sự hình thành hoà khí: _ Nhiên liệu được phun vào trong xilanh ở cuối kì nén, áp suất của nhiên liệu phun vào xilanh do bơm cao áp tạo ra rất lớn để sự phun tơi và hoà trộn tốt . _Các chế độ làm việc của việc của động cơ hoàn toàn tuỳ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh trong mỗi chu trình . ? So sánh đặc điểm sự hình thành hoà khí ở động cơ điêzen và động cơ xăng ? II. CẤU TẠO VÀ NGUN LÍ LÀM VIỆC : CẤU TẠO VÀ NGUN LÍ LÀM VIỆC : 1.Cấu tạo  Hệ thống có cấu tạo như thế nào? a. Sơ đồ cấu tạo. 9 5 12 6 14 3 15 3: Vòi phun nhiên liệu. 5: Bình lọc thô. 6: Bình lọc tinh. 9: Bình chứa dầu. 12: Bơm nhiên liệu. 14: Bơm cao áp. 15: Bơm tay. Gồm: Thùng dầu Bầu lọc tinh Bơm dầu Bầu lọc không khí Xilanh Ống xả Bơm cao áp Bầu lọc thô Vòi phun [...]... KIỂM TRA BÀI CŨ a. Hệ thống cung cấp nhiên liệu còn gọi là hệ thống nhiên liệu. b. Bình chứa xăng đạt cao hơn bộ chế hòa khí con gọi là lọai tự chảy. c. Hệ thống phun xăng còn gọi là hệ thống dùng bộ chế hòa khí. d. Xăng và không khí hòa trộn với nhau gọi là hòa khí. e. Hòa khí theo đường ống thải vào xi lanh động cơ. Hãy đánh (Đ) cho câu phát biểu đúng và (S) cho câu phát biểu... dùng trong BCHK I - NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM I - NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ HÌNH THÀNH HOÀ KHÍ Ở ĐỘNG CỦA SỰ HÌNH THÀNH HOÀ KHÍ Ở ĐỘNG CƠ ĐIÊZENCƠ ĐIÊZEN 1.Nhiệm vụ1.Nhiệm vụ 2.Đặc điểm của sự hình thành hoà khí 2.Đặc điểm của sự hình thành hoà khí II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆCII. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC 1 - Cấu tạo1 - Cấu tạo... BÌNH Trong hệ thống này chi tiết nào quyết định nhiên liệu ở chế độ làm việc? Bm chuyn nhiờn liuBm chuyn nhiờn liuãHỳt nhiờn liu từ thùng Hút nhiên liệu từ thùng xăng qua bầu lọc thô tới xăng qua bầu lọc thô tới bầu lọc tinh và khoang bầu lọc tinh và khoang chứa của bơm cao ápchứa của bơm cao áp125611103AB Nêu lại sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng trong BCHK ... phun tơi nhiên liệu vào phun tơi nhiên liệu vào xilanh để quá trình hình xilanh để quá trình hình thành hoà khí diễn ra thành hoà khí diễn ra hoàn hảo , tạo điều kiện hoàn hảo , tạo điều kiện tốt cho quá trình cháy tốt cho quá trình cháy _dãn nở ._dãn nở .245810111592316 Nêu lại sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng trong BCHKThùng xăngBầu Lọc xăngBơm xăngBCHKBầu lọc khí Xi . lọc khí Xi lanh Ống xả • HỆ THỐNG CUNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN Bài. liệu và không khí trong ệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ Điêzen có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu và động cơ Điêzen có nhiệm vụ cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen, Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen, Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen

Bình luận về tài liệu bai-28-he-thong-cung-cap-nhien-lieu-va-khong-khi-trong-dong-co-diezen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP