TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

15 280 2 Gửi tin nhắn cho Charles Ergen
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:26

Tiết :25 Bài : 24 CHƯƠNG V CHƯƠNG V : TIÊU HOÁ TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA I.Thức ăn và sự tiêu hoá : Các chất có trong thức ăn các chất Hữu cơ Gluxit Lipit Axitnuclêic Muối Khống Các chất vơ cơ Vitamin Prơtêin Vitamin Nước Các thành phần Của nuclêơtit Axit amin Muối khống Đường đơn Axit béo và glyxêrin Hoạt động tiêu hóa Hoạt Động hấp thụ Các chất hấp thụ được Nước SƠ ĐỒ KHÁI QUÁT VỀ THỨC ĂN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA QUÁ TRÌNH TIÊU HOÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM 4 em trong 5 phút trả lời câu hỏi sau: 1- Các chất nào trong thức ăn không bò biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá? 2- Các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hoá học trong quá trình tiêu hoá? 3- Quá trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào? 3 Ăn Tiêu hóa thức ăn Biến đổi lí học Tiết dịch tiêu hóa Biến đổi hóa học Hấp thụ chất dinh dưỡng Thải phân Đẩy các chất trong ống tiêu hóa SƠ ĐỒ KHÁI QUÁT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH TIÊU HÓA I/Thức ăn và sự tiêu hoá : -Thức ăn gồm : Chất vô cơ, chất hữu cơ -Hoạt động của tiêu hóa là : Ăn, đẩy thức ăn,tiêu hóa thức ăn, h p th , th i ấ ụ ả phân -Nhờ quá trình tiêu hóa thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng và thải cặn bã. @ Thảo luận nhóm :2HS 1.Chú thích hình 24.3, để xác đònh về vò trí các cơ quan tiêu hoá ở người ? 2. Liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24.3 vào các cột tương ứng vào bảng 24 có ở vở bài tập. Các cơ quan tiêu hóa Các tuyến tiêu hóa Khoang miệng Răng Lưỡi Họng Các tuyến nước bọt Thực quản Gan Dạ dày Túi mật Tá tràng Ruột già Ruột thừa Hậu môn Tụy Ruột non Ruột thẳng coù tuy n vế ị coù tuy n ế ruoät Tuyến tiêu hóaCác cơ quan trong ống tiêu hóa Miệng, họng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn Tuyến nước bọt Tuyến vị Tuyến gan Tuyến tụy Tuyến ruột II/Caùc cô quan tieâu hoaù : @ [...]...Khoang miệngRăngLưỡiHọng Các tuyến nước bọtThực quảnGanDạ dàyTúi mậtTá tràngRuột già Ruột thừaHậu mônTụyRuột nonRuột thẳng coù tuy n vế ịcoù tuy n ếruoät Thảo luận nhóm :2HS1.Chú thích hình 24.3, để xác định về vị trí các cơ quan tiêu hoá ở người ? Tuyến tiêu hóaCác cơ quan trong ống tiêu hóa Miệng,họng,thực quản,dạ dày,ruột non,ruột già,hậu... dày,ruột non,ruột già,hậu mônTuyến nước bọtTuyến vịTuyến ganTuyến tụyTuyến ruộtII/Caùc cơ quan tiêu hoá : @ Củng cố và luyện tập:Đánh dấu vào câu trả lời đúng:1 .Các chất trong thức ăn gồm :a.Chất vô cơ, chất hữu cơ, muối khoángb.Chất hữu cơ, vitamin,protein, lipit.c. Chất vô cơ, chất hữu cơ . người ? 2. Liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24.3 vào các cột tương ứng vào bảng 24 có ở vở bài tập. Các cơ quan tiêu hóa Các tuyến tiêu hóa Khoang miệng. : TIÊU HOÁ TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA I.Thức ăn và sự tiêu hoá : Các chất có trong thức ăn các chất Hữu cơ Gluxit Lipit Axitnuclêic Muối Khống Các
- Xem thêm -

Xem thêm: TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA, TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA, TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

Bình luận về tài liệu tieu-hoa-va-cac-co-quan-tieu-hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP