Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Larry Ellison
Larry Ellison(11614 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 2146
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:26

Mô tả: Hµ Néi, th¸ng 12/2007 Tự lập là gì? Em t Tự lập là gì? Em t ỏn thnh hay khụng ỏn thnh hay khụng tỏn thnh vi ý kin sau õy tỏn thnh vi ý kin sau õy ? Vì sao? ? Vì sao? a. a. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập. b. b. Những người có tính tự lập thường gặt hái Những người có tính tự lập thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. được nhiều thành công trong cuộc sống. KIM TRA BI C Đỗ Xuân Bách Bài 11- Tiết 13 Bài 11- Tiết 13 LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO Các bức ảnh trên nói đến hoạt Các bức ảnh trên nói đến hoạt động gì ? động gì ? 1.Lao động là gì? 1.Lao động là gì? *Khái niệm: Lao động là hoạt động có mục *Khái niệm: Lao động là hoạt động có mục đích của con người tạo ra của cải vật chất, đích của con người tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội loài người. tinh thần cho xã hội loài người. Người nông dân, công nhân, học sinh, các nhà nghiên cứu khoa học họ lao động dưới những hình thức nào? * Có 2 loại hình lao động cơ bản: * Có 2 loại hình lao động cơ bản: Lao động chân tay: Dùng sức bắp tác động vào dụng cụ lao động . Lao động trí óc: Dùng năng lực bộ óc Của cải :vật chất Và tinh thần Có ý kiến cho rằng Có ý kiến cho rằng nhiệm vụ của chúng nhiệm vụ của chúng ta là học tập chứ ta là học tập chứ không phải lao không phải lao động. Điều đó đúng động. Điều đó đúng hay sai? V hay sai? V ì sao? ì sao? H H ọc tập cũng là một ọc tập cũng là một lạo hình lao động lạo hình lao động ( lao động trí óc) . ( lao động trí óc) . Đây là một loại hình Đây là một loại hình lao động trí tuệ đặc lao động trí tuệ đặc biệt. biệt. NGÔI NHÀ KHÔNG HOÀN HẢO Là một thợ mộc đã cao tuổi, suốt cuộc đời, ông đã làm việc tận tuỵ và tự giác thực hiện nghiêm túc những quy trình kĩ thuật sản suất nên sản phẩm làm ra đều hoàn hảo và được mọi người rất kính trọng. Ông tâm sự với người chủ về dự định nghỉ hưu của mình để có thời gian chăm sóc vợ con trong quãng đời còn lại. . của lao động tự giác và lao động *Mục đích: HS tìm được biểu hiện của lao động tự giác và lao động sáng tạo, lao động không tự giác và sáng tạo. sáng tạo, . là lao động tự giác và sáng tạo? nào là lao động tự giác và sáng tạo? Cho ví dụ. Cho ví dụ. a )Lao động tự giác a )Lao động tự giác Chủ động, không Chủ động,

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo, Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo, Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Minhthu Nguyen
Minhthu Nguyen Vào lúc 10:01 am 19/11/2014

minh cam on bai viet cua cac ban nhe

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-11-lao-dong-tu-giac-va-sang-tao

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.321696996689 s. Memory usage = 18.42 MB