Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

27 2,174 3 Gửi tin nhắn cho Larry Ellison
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:26

Hµ Néi, th¸ng 12/2007 Tự lập là gì? Em t Tự lập là gì? Em t ỏn thnh hay khụng ỏn thnh hay khụng tỏn thnh vi ý kin sau õy tỏn thnh vi ý kin sau õy ? Vì sao? ? Vì sao? a. a. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập. b. b. Những người có tính tự lập thường gặt hái Những người có tính tự lập thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. được nhiều thành công trong cuộc sống. KIM TRA BI C Đỗ Xuân Bách Bài 11- Tiết 13 Bài 11- Tiết 13 LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO Các bức ảnh trên nói đến hoạt Các bức ảnh trên nói đến hoạt động gì ? động gì ? 1.Lao động là gì? 1.Lao động là gì? *Khái niệm: Lao động là hoạt động có mục *Khái niệm: Lao động là hoạt động có mục đích của con người tạo ra của cải vật chất, đích của con người tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội loài người. tinh thần cho xã hội loài người. Người nông dân, công nhân, học sinh, các nhà nghiên cứu khoa học họ lao động dưới những hình thức nào? * Có 2 loại hình lao động cơ bản: * Có 2 loại hình lao động cơ bản: Lao động chân tay: Dùng sức bắp tác động vào dụng cụ lao động . Lao động trí óc: Dùng năng lực bộ óc Của cải :vật chất Và tinh thần Có ý kiến cho rằng Có ý kiến cho rằng nhiệm vụ của chúng nhiệm vụ của chúng ta là học tập chứ ta là học tập chứ không phải lao không phải lao động. Điều đó đúng động. Điều đó đúng hay sai? V hay sai? V ì sao? ì sao? H H ọc tập cũng là một ọc tập cũng là một lạo hình lao động lạo hình lao động ( lao động trí óc) . ( lao động trí óc) . Đây là một loại hình Đây là một loại hình lao động trí tuệ đặc lao động trí tuệ đặc biệt. biệt. NGÔI NHÀ KHÔNG HOÀN HẢO Là một thợ mộc đã cao tuổi, suốt cuộc đời, ông đã làm việc tận tuỵ và tự giác thực hiện nghiêm túc những quy trình kĩ thuật sản suất nên sản phẩm làm ra đều hoàn hảo và được mọi người rất kính trọng. Ông tâm sự với người chủ về dự định nghỉ hưu của mình để có thời gian chăm sóc vợ con trong quãng đời còn lại. [...]... Lao động tự giác và lao Lao động tự giác và lao động động sáng tạo sáng tạo có mối quan hệ với nhau như thế nào?có mối quan hệ với nhau như thế nào? Lao động tự giác vui vẻ, tự tin Và có hiệu quả Lao động sáng tạo Tìm tòi, phát hiện cái mớiSự say mê, tinh thần vượt khó trong học tập và lao động. Tự giác là điều kiện của sáng tạo Đạo đứcTrí tuệÝ thức tự giác và óc sáng tạo là động. .. cao. (Tự giác) (Tự giác) (Sáng tạo) (Tự giác) (Sáng tạo) (Sáng tạo) (Tự giác) 3. Biểu hiện 3. Kể những tấm gương lao động tự giác 3. Kể những tấm gương lao động tự giác sáng tạo của học sinh ,sinh viên, những sáng tạo của học sinh ,sinh viên, những người lao động người lao động 2. Bài tập tình huống2. Bài tập tình huống Bài 11- Tiết 13 Bài 11- Tiết 13 LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ... Lao động là hoạt động có mục *Khái niệm: Lao động là hoạt động có mục đích của con người tạo ra của cải vật chất, đích của con người tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội loài người.tinh thần cho xã hội loài người. Tự giác và sáng rất cần thiết Tự giác và sáng rất cần thiết cho con người. Tự giác và cho con người. Tự giác và sáng tạo giúp con người sáng tạo giúp con người... * Có 2 loại hình lao động cơ bản:* Có 2 loại hình lao động cơ bản: Lao động chân tay: Dùng sức bắptác động vào dụngcụ lao động . Lao động trí óc: Dùng năng lực bộ ócCủa cải :vật chất Và tinh thần - Thực hiện tốt nhiệm vụ nội quy của người học - Thực hiện tốt nhiệm vụ nội quy của người học sinh.sinh.-Học bài và làm bài trước khi đến lớp.Học bài và làm bài trước khi đến lớp.-Không... chúng ta là học tập chứ ta là học tập chứ không phải lao không phải lao động. Điều đó đúng động. Điều đó đúng hay sai? Vhay sai? Vì sao?ì sao?HHọc tập cũng là một ọc tập cũng là một lạo hình lao động lạo hình lao động ( lao động trí óc) . ( lao động trí óc) . Đây là một loại hình Đây là một loại hình lao động trí tuệ đặc lao động trí tuệ đặc biệt.biệt. Thảo luận nhóm... độ và ý thức lao động của 1. Nhận xét thái độ và ý thức lao động của người thợ mộc trước và trong khi làm ngôi người thợ mộc trước và trong khi làm ngôi nhà cuối cùng ở câu chuỵên trên?nhà cuối cùng ở câu chuỵên trên?2. Thái độ và ý thức trên của người thợ mộc 2. Thái độ và ý thức trên của người thợ mộc đã đem lại kết quả như thế nào?đã đem lại kết quả như thế nào? Tự giác Sáng tạo Không... tình huống Bài 11- Tiết 13 Bài 11- Tiết 13 LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO Hà Nội, tháng 12/2007 NGÔI NHÀ KHÔNG HOÀN HẢOLà một thợ mộc đã cao tuổi, suốt cuộc đời, ông đã làm việc tận tuỵ và tự giác thực hiện nghiêm túc những quy trình kĩ thuật sản suất nên sản phẩm làm ra đều hoàn hảo và được mọi người rất kính trọng. Ông tâm sự với người chủ về dự định... nhở.-Suy nghĩ cải tiến phương pháp học tập, lao Suy nghĩ cải tiến phương pháp học tập, lao động. động. -Có thái độ nghiêm khắc quyết tâm sửa chữa lối Có thái độ nghiêm khắc quyết tâm sửa chữa lối sống tự do cá nhân.sống tự do cá nhân.-Phát hiện cái mới, hiện đại các quy trình trong Phát hiện cái mới, hiện đại các quy trình trong lao động. lao động. - Tiết kiệm để đạt năng suất , chất lượng... bức ảnh trên nói đến hoạt Các bức ảnh trên nói đến hoạt động gì ? động gì ? Bài tập Bài tập1 .Bài tập trắc nghiệm.1 .Bài tập trắc nghiệm.Những ý kiến sau đúng hay sai?Những ý kiến sau đúng hay sai?a)a)Làm nghề quét rác không có gì là xấu.Làm nghề quét rác không có gì là xấu.b)b) Lao động chân tay không vinh quang. Lao động chân tay không vinh quang.c)c)Nghiên cứu khoa học... thu và trao chiếc chìa khoá vào tay người thợ mộc nói: “Đây là ngôi nhà của ông, ngôi nhà này chính là món quà tôi xin tặng ông”. Thật bất ngờ! Thật hổ thẹn! Bây giờ ông phải sống trong một ngôi nhà do chính đôi bàn tay ông xây dựng, nhưng lại là một ngôi nhà không được hoàn hảo.(Phỏng theo Lại Thế Luyện,Thế giới mới số 556/2003) 1 .Lao động là gì? 1 .Lao động là gì? *Khái niệm: Lao động . của lao động tự giác và lao động *Mục đích: HS tìm được biểu hiện của lao động tự giác và lao động sáng tạo, lao động không tự giác và sáng tạo. sáng tạo, . là lao động tự giác và sáng tạo? nào là lao động tự giác và sáng tạo? Cho ví dụ. Cho ví dụ. a )Lao động tự giác a )Lao động tự giác Chủ động, không Chủ động,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo, Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo, Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Bình luận về tài liệu bai-11-lao-dong-tu-giac-va-sang-tao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP