Bài 47: Đại não

Owen Chamberlain
Owen Chamberlain(11567 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 525
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:26

Mô tả: LÔÙP 8 Bài ĐẠI NÃO I. Caỏu taùo cuỷa ủaùi naừo Rãnhliên bán cầu Thuỳ trán Khe não Khúc cuộn não Thuỳ chẩm Thuỳ đỉnh Thuỳ đỉnh Thuỳ trán Rãnh đỉnh Thuỳ chẩm Thuỳ thái dương Rãnh thái dương Đường liên bán cầu Chất xám Các nhân nền Đường dẫn truyền xuống Nơi bắt chéo của đường dẫn truyền xuống Yêu cầu thảo luận nhóm Quan sát hình 47.1, 47.2, 47.3, dùng thuật ngữ thích hợp có trên hình đã quan sát, điền vào chỗ trống trong phiếu học tập để hoàn chỉnh thông tin về cấu tạo ngoài và trong của đại não. Đại não ở người rất phát triển. Bề mặt của đại não được phủ một lớp chất xám làm thành vỏ não. Bề mặt của đại não có nhiều nếp gấp, đó là các ………………… và ……………. Làm tăng diện tích bề mặt vỏ não lên tới 2300 – 2500 cm 2 .Hơn 2/3 bề mặt của não nằm trong các khe và rãnh. Vỏ não chỉ dày khoảng 2 – 3 mm, gồm 6 lớp, chủ yếu là các tế bào hình tháp. Các rãnh chia mỗi đại não thành các thùy. Rãnh đỉnh ngăn cách thùy …………… và thùy ………… ; Rãnh thái dương ngăn cách thùy trán và thùy đỉnh với …………………………………… Trong các thùy, các khe đã tạo thành các hồi hay khúc cuộn não. Dưới vỏ não là ……………………… , trong đó chứa các nhân nền( nhân dưới vỏ ). khe rãnh trán đỉnh thùy thái dương chất trắng 1. Cấu tạo ngoài: - Rãnh liên bán cầu chia đại não làm hai nửa. thuỳ trán, thuỳ đỉnh, thuỳ chẩm, thuỳ thái dương. - Rãnh sâu chia bán cầu làm bốn thuỳ: Rãnh liên bán cầu Thuỳ trán Thuỳ đỉnh Thuỳ chẩm Thuỳ thái dương - Các khe, rãnh tạo thành khúc cuộn não làm tăng diện tích bề mặt não. Khúc cuộn não Khe não Thuyø ñænh Thuyø traùn Raõnh ñænh Thuyø chaåm Thuyø thaùi döông Raõnh thaùi döông 1 2 3 4 5 6 . ngoài và trong của đại não. Đại não ở người rất phát triển. Bề mặt của đại não được phủ một lớp chất xám làm thành vỏ não. Bề mặt của đại não có nhiều nếp. LÔÙP 8 Bài ĐẠI NÃO I. Caỏu taùo cuỷa ủaùi naừo Rãnhliên bán cầu Thuỳ trán Khe não Khúc cuộn não Thuỳ chẩm Thuỳ đỉnh Thuỳ đỉnh

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 47: Đại não, Bài 47: Đại não, Bài 47: Đại não

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-47-dai-nao

Đăng ký

Generate time = 0.17179703712463 s. Memory usage = 18.57 MB