Bài 47: Đại não

19 535 5
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:26

LÔÙP 8 Bài ĐẠI NÃO I. Caỏu taùo cuỷa ủaùi naừo Rãnhliên bán cầu Thuỳ trán Khe não Khúc cuộn não Thuỳ chẩm Thuỳ đỉnh Thuỳ đỉnh Thuỳ trán Rãnh đỉnh Thuỳ chẩm Thuỳ thái dương Rãnh thái dương Đường liên bán cầu Chất xám Các nhân nền Đường dẫn truyền xuống Nơi bắt chéo của đường dẫn truyền xuống Yêu cầu thảo luận nhóm Quan sát hình 47.1, 47.2, 47.3, dùng thuật ngữ thích hợp có trên hình đã quan sát, điền vào chỗ trống trong phiếu học tập để hoàn chỉnh thông tin về cấu tạo ngoài và trong của đại não. Đại não ở người rất phát triển. Bề mặt của đại não được phủ một lớp chất xám làm thành vỏ não. Bề mặt của đại não có nhiều nếp gấp, đó là các ………………… và ……………. Làm tăng diện tích bề mặt vỏ não lên tới 2300 – 2500 cm 2 .Hơn 2/3 bề mặt của não nằm trong các khe và rãnh. Vỏ não chỉ dày khoảng 2 – 3 mm, gồm 6 lớp, chủ yếu là các tế bào hình tháp. Các rãnh chia mỗi đại não thành các thùy. Rãnh đỉnh ngăn cách thùy …………… và thùy ………… ; Rãnh thái dương ngăn cách thùy trán và thùy đỉnh với …………………………………… Trong các thùy, các khe đã tạo thành các hồi hay khúc cuộn não. Dưới vỏ não là ……………………… , trong đó chứa các nhân nền( nhân dưới vỏ ). khe rãnh trán đỉnh thùy thái dương chất trắng 1. Cấu tạo ngoài: - Rãnh liên bán cầu chia đại não làm hai nửa. thuỳ trán, thuỳ đỉnh, thuỳ chẩm, thuỳ thái dương. - Rãnh sâu chia bán cầu làm bốn thuỳ: Rãnh liên bán cầu Thuỳ trán Thuỳ đỉnh Thuỳ chẩm Thuỳ thái dương - Các khe, rãnh tạo thành khúc cuộn não làm tăng diện tích bề mặt não. Khúc cuộn não Khe não Thuyø ñænh Thuyø traùn Raõnh ñænh Thuyø chaåm Thuyø thaùi döông Raõnh thaùi döông 1 2 3 4 5 6 [...]... nhất Caâu 1: Đại não có cấu tạo ngồi như thế nào ? a. Rãnh liên bán cầu chia đại não làm hai nửa. b. Rãnh sâu chia bán cầu làm bốn thuỳ. c. Khe và rãnh tạo thành khúc cuộn não. d. Cả ba câu trên đều đúng. Hướng dẫn học bài ở nhà.- Học lại bài, đọc mục Em chưa biết.- Sưu tầm các tư liệu phục vụ cho bài học.- Chuẩn bị bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng- Vẽ sơ đồ cấu tạo đại não nhìn từ bên... xuống ôû ngoài làm thành vỏ não, dày 2 – 3 mm, gồm 6 lớp. - Chất xám: - Các khe, rãnh tạo thành khúc cuộn não làm tăng diện tích bề mặt não. Khúc cuộn naõo Khe naõo II. Sự phân vùng chức năng của đại não. Dựa vào thông tin trong SGK, đối chiếu với hình 47.4, hãy chọn các số tương ứng với các vùng chức năng để điền vào ô trống. Yêu cầu thảo luận nhóm Bài tập trắc nghiệm:em hãy... ngôn ngữ ( nói và viết )Vùng thính giácVùng thị giác12345678Quan sát hình 47.4, hãy chọn các số tương ứng với các vùng chức năng để điền vào ô trống - Vỏ đại não là trung ương thần kinh của các phản xạ có điều kiện. - Vỏ não có nhiều vùng, mỗi vùng có tên gọi và chức năng riêng. - Chất trắng:Nơi bắt chéo của đường dẫn truyền xuống hầu hết các đường này bắt chéo ở hành tuỷ hoặc... dẫn truyền xuống ở trong là các đường thần kinh, Đường liên bán cầuCác nhân nền Trong chất trắng còn có các nhaân neàn. Chất xám Bài tập trắc nghiệm: em hãy chọn câu trả lời đúng nhất Câu 2: Xác định vị trí của chất trắng và chất xám ở đại não: a. Chất xám ở ngoài, chất trắng ở trong. b. Chất trắng ngoài, chất xám ở trong. c. Chất xám xen lẫn với chất trắng. d. Chất trắng ngoài . ngoài và trong của đại não. Đại não ở người rất phát triển. Bề mặt của đại não được phủ một lớp chất xám làm thành vỏ não. Bề mặt của đại não có nhiều nếp. LÔÙP 8 Bài ĐẠI NÃO I. Caỏu taùo cuỷa ủaùi naừo Rãnhliên bán cầu Thuỳ trán Khe não Khúc cuộn não Thuỳ chẩm Thuỳ đỉnh Thuỳ đỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 47: Đại não, Bài 47: Đại não, Bài 47: Đại não

Bình luận về tài liệu bai-47-dai-nao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP