Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(11505 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 1849
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:25

Mô tả: TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU TỔ SỬ – ĐỊA – GDCD BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN: LỊCH SỬ 7 GVTH: LÊ THỊ NGỌC PHƯNG 11/ 2007 KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Nhà Trần đã xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng như thế nào? 2/ Nhà Trần đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế? Baøi 14 I/ CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN XÂM LƯC MÔNG CỔ (1258) 1/ Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ Đầu thế kỉ XIII, nhà nước phong kiến MôngCổ được thành lập. Năm 1257, vua Mông Cổ sai tướng Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy hơn 3 vạn quân xâm lược Đại Việt, rồi đánh thẳng lên phía nam, phối hợp với cánh quân từ phía bắc xuống để thực hiện kế hoạch “gọng kìm” nhằm tiêu diệt Nam Tống và xâm lược Đại Việt. 2/ Nhà Trần chuẩn bò và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ. • a. Chuẩn bò • - Nhà Trần ban lệnh sắm sửa vũ khí, các đội dân binh được thành lập, luyện tập võ nghệ ngày đêm. • b. Diễn biến • - 1/ 1258, 3 vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy tiến vào xâm lược nước ta. • - Quân giặc theo đường sông Thao tiến đến Bạch Hạc rồi đến vùng Bình Lệ Nguyên thì bò chặn lại. - Do thế giặc mạnh, vua Trần cho lui quân để bảo toàn lực lượng, thực hiện chủ trương “vườn không nhà trống”. - Giặc kéo vào Thăng Long và lâm vào tình thế khó khăn. - Nhân cơ hội đó, vua Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu. • c. Kết quả - 29/1/1258, quân Mông Cổ rút chạy khỏi Thăng Long. - Cuộc kháng chiến diễn ra chưa đầy 1 tháng đã kết thúc thắng lợi. Thảo luận • Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bò quân ta đánh bại? Quân ta có sự chuẩn bò chu đáo Tinh thần quyết tâm đánh giặc của ta. Đường lối đánh giặc đúng đắn của nhà Trần. BÀI TẬP • 1/ Việc ba lần sứ giả Mông Cổ bò bắt gia vào ngục thể hiện thái độ gì của vua Trần? • A. Không muốn giao hảo với Mông Cổ • B. Kiên quyết chống quân xâm lược. • C. Muốn chứng tỏ quyền lực. • D. Muốn ra oai, thò uy. DẶN DÒ Học I/ bài 14 Làm bài tập Chuẩn bò II/ bài 14 . phát triển kinh tế? Ba i 14 I/ CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN XÂM LƯC MÔNG CỔ (1258) 1/ Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ Đầu thế kỉ XIII,. khăn. - Nhân cơ hội đó, vua Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu. • c. Kết quả - 29/1/1258, quân Mông Cổ rút chạy khỏi Thăng Long. - Cuộc kháng chiến

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên, Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên, Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-14-ba-lan-khang-chien-chong-quan-mong-nguyen

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.145399093628 s. Memory usage = 18.42 MB