Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 6, 7, 8, 9 học kỳ 2

20 2,384 4 Gửi tin nhắn cho Đặng Thị Hoàng Phượng
Đặng Thị Hoàng Phượng

Đặng Thị Hoàng Phượng

Tải lên: 11,601 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:25

Trường THCS Lê Quý Đôn Phòng GD Huyện Vĩnh Cửu ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 6. NĂM HỌC: 2006-2007 Đề: I.Trắc nghiệm: A.Khoanh tròn vào đáp án đúng: 1.Các câu sau, câu nào không đúng a.Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi hướng của lực b.Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi độ lớn của lực c. Ròng rọc động có tác dụng làm đổi độ lớn của lực d. Ròng rọc động có tác dụng làm đổi hướng của lực 2.Hiện tượng nào sau xảy ra khi nung nóng một lượng chất lỏng a.Thể tích của chất lỏng tăng c.Trọng lượng của chất lỏng tăng b. Thể tích của chất lỏng giảm d.Khối lượng của chất lỏng tăng 3.Mỗi độ trong …………bằng một độ trong nhiệt giai Xenxiut a. nhiệt giai Farenhai c. nhiệt giai Kenvin b. nhiệt kế thủy ngân d. nhiệt kế rượu 4.Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau, cách sắp xếp nào đúng: a. Khí ôxi, sắt, rượu. b. Rượu, khí ôxi, sắt c. Khí ôxi, rượu, sắt d. Rượu, sắt, khí ôxi B.Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 1.Nhiệt kế y tế dùng để đo…………Nhiệt kế rượu dùng để đo………… . 2.Khi nhiệt độ tăng thì thể tích của vật……,còn khối lượng riêng của vật ………. C.Câu ghép đôi 1.Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng A.tự động đóng ngắt mạch điện 2.Băng kép dùng để B.là 1 thang nhiệt độ 3.Nhiệt giai C.đo nhiệt độ 4.Nhiệt kế dùng để D.thì phồng lên D.Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai 1. Băng kép khi bị đốt nóng hay làm lạnh đều cong lại Đ S 2.Chất rắn nóng lên hay lạnh đi đều co lại Đ S 3. Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất 4. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng thì phồng lên Đ S II.Tự luận: 1.Hãy tính xem 50 0 C bằng bao nhiêu 0 F ? 2.Hai nhiệt kế cùng có bầu chứa một lượng thuỷ ngân như nhau, nhưng ống thủy tinh của nhiệt kế 1 có tiết diện lớn hơn ống thuỷ tinh của nhiệt kế 2. Khi đặt 2 nhiệt kế này vào hơi nước đang sôi thì mực thuỷ ngân trong hai ống có dâng cao như nhau không? Tại sao? 3.Một bình cầu cổ dài đựng nước, úp miệng xuống cái chậu như hình vẽ. Nếu nhiệt độ thay đổi, mực nước trong bình sẽ thay đổi thế nào theo nhiệt độ ? ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 6.( 2006-2007) I.Trắc nghiệm: A.Khoanh tròn vào đáp án đúng: (1 điểm) 1. b 2. a 3.c 4.c B.Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (1 điểm) 1. nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ khí quyển 2. tăng, giảm C.Câu ghép đôi: (1 điểm) 1-D 2-A 3-B 4-C D.Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai: (1 điểm) 1- Đ 2- S 3-Đ 4-Đ II.Tự luận: 1. 50 0 C = 0 0 C + 50 0 C = 32 0 F + 50*1.8 0 F = 122 0 F (2 điểm) 2. Không. Vì thể tích thủy ngân trong hai nhiệt kế tăng lên như nhau, nên trong ống thuỷ tinh có tiết diện nhỏ mực thuỷ ngân sẽ dâng cao hơn. (2 điểm) 3. *Nhiệt độ tăng: không khí trong bình nở ra, đẩy mực nước xuống *Nhiệt độ giảm: không khí trong bình co lại, mực nước sẽ dâng lên trong bình. (2 điểm) Trường THCS Lê Quý Đôn Phòng GD Huyện Vĩnh Cửu ĐỀ THI HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 6. NĂM HỌC: 2006-2007 I.Trắc nghiệm: A.Khoanh tròn vào đáp án đúng 1. Để nâng một vật nặng có khối lượng 30kg, ta nên dùng hệ thống ròng rọc nào dưới đây để lực kéo F kéo < 300N: a. b. c. d. 2.Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi hơ nóng không khí đựng trong một bình kín: a.Thể tích không khí tăng b.Khối lượng riêng của không khí tăng c.Khối lượng riêng của không khí giảm d.Cả 3 hiện tượng trên không xảy ra 3.Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau, cách sắp xếp nào đúng: a. Khí ôxi, sắt, rượu. b. Rượu, khí ôxi, sắt c. Khí ôxi, rượu, sắt d. Rượu, sắt, khí ôxi B. Chọn từ thích hợp điền vào ô trống: 1.Chất rắn khi co dãn vì nhiệt nếu bị ngăn cản có thể……………… ……… 2.Khi nhiệt độ tăng thì……….của vật tăng,còn khối lượng của vật không đổi 3.Mỗi chất đều nóng chảy và …………… ở cùng nhiệt độ C. C âu ghép đôi: 1. Sự bay hơi a. Là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng 2. Sự nóng chảy b. Là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi 3. Sự đông đặc c. Là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn D. Chọn câu đúng, sai: 1. O o C ứng với 32K và 273 o F 2. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng thì phồng lên 3. Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng của chất lỏng II. Tự luận 1. Hãy tính xem: 40 o C = ? o F 2. Những ngày trời nóng gắt, để xe đạp ngoài nắng, xe hay bị xẹp lốp, thậm chí nổ lốp, em hãy giải thích tại sao? 3. Sau đây là bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất được đun nóng liên tục Thời gian ( phút ) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Nhiệt độ ( o C ) 20 30 40 50 60 70 80 80 80 a. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian b. Có hiện tượng gì xảy ra từ phút 12 đến phút 16 ? chất tồn tại ở những thể nào? c. Chất lỏng này có tên gọi là gì ? ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 6.( 2006-2007) I. Trắc nghiệm ( 3 đ ) A. 1.b 2.d 3.c B. 1. Thể tích 2. Đông đặc 3. Gây ra lực rất lớn C. 1+b 2+a 3+c D. 1-S 2- Đ 3- Đ II. 1. ( 2 đ ) 40 o C = O o C + 40 o C = 32 o F + 40x1,8 o F = 32 o F + 72 o F = 104 o F 2.( 2 đ ) Khi để xe đạp ngoài nắng, không khí trong ruột xe nở ra, chui qua các miếng vá ra ngoà làm xe bị xẹp lốp Nếu nhiệt độ quá cao, không khí trong ruột xe nở ra quá mức cho phép có thể vỡ ruột xe và lốp xe Trường THCS Lê Quý Đôn Phòng GD Huyện Vĩnh Cửu ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 7. NĂM HỌC: 2006-2007 I/Trắc nghiệm: Điền từ vào chỗ trống để có câu trả lời đúng: Câu 1:A/Hai vật nhiễm điện ….(1)…khi để gần nhau sẽ hút nhau B/ Hai vật nhiễm điện ….(2)…khi để gần nhau sẽ đẩy nhau C/lược nhựa sau khi cọ sát với tóc bị nhiễm điện …(3)…… D/Tóc sau khi cọ sát với lược nhựa sẽ nhiễm điện….(4)… Câu 2:A/Vật nhiễm điện là….(5)…. B/ Vật cách điện là….(6)…. C/Hạt nhân nguyên tử mang điện tích…(7)…. D/Electron mang điện tích …(8)… *Nhận định đúng (Đ) hoặc sai(S) vào cuối câu Câu 3:A/Dòng điện là dòng các điện tích dương dịch chuyển có hướng B/ dòng điện trong kim loại là dòng các elercton tự do dịch chuyển có hướng C/Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích âm chuyển có hướng D/các chất khí đều không cho dòng điện đi qua Câu 4 : A/dòng điện gây ra tác dụng nhiệt khi đi qua dây tóc bóng đèn B/Dòng điện có tác từ vì nó hút các vật bằng sắt C/Dòng điện chỉ gây ra tác dụng phát sáng đèn đi ốt phát quang D/Dòng điện ddi qua bóng đèn bút thử điện làm hai đầu dây đèn nóng tơi nhiệt độ cao và phát sáng II/ Tự luận Câu 1:Một nguyên tử trung hòa về điện nhận thêm electron sẽ mang điện gì? Vì sao? Câu 2:Cho mạch điện có sơ đồ dưới đây nguồn điện là 1 pin với các cực (+) và(-) chưa biết . Hãy dùng đèn điôt phát quang để xác định xem A, hay B cực+ của pin và chiều dòng điện trong mạch Câu 3:Vẽ sơ đồ mạch điện gồm có 2 nguồn điện mắc nối tiếp 3 công tắc và 4 bóng đèn. Trong đó công tắc K 1 dùng để điều khiển hai đèn Đ 1 và Đ 2 mắc nối tiếp ,công tắc K 2 điều khiển hai đèn Đ 3 và Đ 4 mắc nối tiếp,công tắc K 3 dùng để đóng ngắt mạch điện ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 7.( 2006-2007) I/Trắc nghiệm: Câu 1:(1đ) (1) Khác lọai (2)cùng lọai (3) âm (4) dương Câu 2:(1đ) (5)cho dòng điện đi qua (6)không cho dòng điện đi qua (7) dương (8) âm Câu 3:(1đ) A.Đ B/S C/Đ D/S Câu 4(1đ) A/Đ B/S C/S D/S II/Tự luận: Câu 1(2đ) Mang điện âm vì khi đó tổng điện tích của các electron có trị số tuyệt đối lớn hơnđiện tích dương của hạt nhân nguyên tử Câu 2:(3đ) câu C 9 bài 22(SGK) Câu 3:(1đ) Phòng GD Huyện Vĩnh Cửu Trường THCS Lê Quý Đôn ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II. MÔN : VẬT LÍ 7 Thời gian: 45 pht NĂM HỌC: 2006-2007 I/ Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời em cho là đúng nhất: Câu 1:Trường hợp nào sau đây có hiệu điện thế bằng không? A/Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch B/ Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch C/ Giữa hai cực của một pin là nguồn điện trong mạch kín D/ Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng Câu 2: Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dãn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút: A/Các vụn nhôm B/Các vụn sắt C/Các vụn đồng D/Các vụn giấy viết Câu 3:Dòng điên có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang họat động bình thường? A/Ruột ấm điện C/Dây dẫn điện trong mạch điện gia đình B/Công tắc D/Đèn báo ti vi Câu 4:Dùng mảnh vải khô để cọ xát ,thì có thể làm cho vật nào dưới đây mang điện tích? A/Một ống bằng gỗ C/Một ống bằng giấy B/Một ống bằng thép D/Một ống bằng nhựa Cậu 5:Điền các từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: A/Dòng điện là dòng……………… B/Dòng điện trong kim lọai là dòng…………………… C/ Hai cực của một pin hay acquy là các cực………… của nguồn điện đó D/Dòng điện lâu dài chạy trong dây điện nối liền các thiết bị điện với……………… Câu 6:Hãy kẻ đọan thẳng nối các câu lại để chỉ sự phù hợp về nội dung giữa chúng 1/Tác dụng nhiệt a/Bóng đèn bút thử điệnsáng 2/ Tác dụng hóa học b/Mạ điện 3/ Tác dụng phát sáng c/Chuông điện kêu 4/ Tác dụng từ d/Dây tóc bóng đèn phát sáng II/Tự luận: Câu 1:Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây: a/0.35A=……… mA c/500kV=…………V b/4.2 mA= ………… A d/0.5 V=……… mV Câu 2:Quan sát dưới gầm các ô tô chở xăng bao giờ ta cũng thấy có một dây xích sắt.Một đầu dây xích này được nối với vỏ thùng chứa xăng ,đầu kia được thả kéo lê trên mặt đường .hãy cho biết dây xích này sử dụng như thế để làm gì? tại sao? Câu 3. a)Vẽđồ mạch điện gồm có 2 nguồn điện mắc nối tiếp trong đó có 3công tắc, k 1 điều khiển đèn 1 mắc song song với k 2 điều khiển đèn 2, k 3 điều khiển mạch điện. b) Vẽ vị trí đặt ampe kế đo cường độ dịng điện qua các đèn c)Vẽ vị trí đặt vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2cực của nguồn điện ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 7. NĂM HỌC: 2006-2007 I/Trắc nghiệm:(3đ) Câu 1:B Câu 2:B Câu 3:D Câu 4:D Câu 5:A/các điện tích dịch chuyển có hướng B/các electron tự do dịch chuyển có hướng C/dương và âm D/ nguồn điện Câu 6:1+d 2+b 3+a 4+c II/Tự luận: Câu 1:a/350mA b/0.0042A c/500000V d/500mV Câu 2:Dùng dây xích sắt đe tránh xẩy ra cháy nổ xăng.Vì khi ôtô chạy ôtô cọ xát với không khí làm nhiễm điện các phần khác nhau củaôtô .Nếu bị nhiễm điện mạnh ,giữa các phần này phát sing tia lửa điện gây cháy nổ xăng .Nhờ dây xích sắt lá vật dẫn điện ,các điện tích từ ôtô dịch chuyển qua nó xuống đất lọai trừ sự nhiễm điện mạnh Câu 3(3điểm): a)Vẽ đúng sơ đồ( 2điểm) b)Vẽ đúng vị trí đặt ampe kế (0.5 điểm) c)Vẽ đúng vị trí đặt vôn kế(0.5 điểm) Trường THCS Lê Quý Đôn Phòng GD Huyện Vĩnh Cửu ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 8. NĂM HỌC: 2006-2007 I.TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng? a. Viên đạn đang bay. b. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất. c. Hòn bi đang lăn trê mặt đất. d. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất. Câu 2: Tính chất nào sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử ? a. Chuyển động không ngừng. b. Có lúc chuyển động có lúc đứng yên. c. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. d. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao. Câu 3: Các nguyên tử, phân tử có thể nhìn thấy được bằng: a. Kính lúp c. Mắt thường b. Kính hiển vi d. Kính hiển vi hiện đại Câu 4: Yếu tố quyết định quá trình khuyếch tán xảy ra nhanh hay chậm. a. Thể tích b.Trọng lượng c.Nhiệt độ d. Cả ba yếu tố trên Câu 5: Chọn câu sai trong các câu: a.Bất kỳ vật nào cũng có nhiệt năng. b.Nhiệt năng của vật tăng khi nhiệt độ của vật tăng. c.Khi làm lạnh một vật nhiệt năng của vật giảm. d.Nhiệt năng của vật luôn không thay đổi. Câu 6: Trong sự dẫn nhiệt có liên quan đến hai vật, nhiệt lượng được truyền từ vật có : a. Khối lượng lớn sang vật có khối lượng nhỏ. b. Thể tích lớn sang vật có thể tích nhỏ. c. Nhiệt năng lớn sang vật có nhiệt năng nhỏ. d.,Từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp. Câu 7 : Tìm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau: a/. Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng 2 cách , đó là …( 1 )…và (2) b./….(3) . của vật là tổng động năng của các ……(4)… cấu tạo nên vật. B. TỰ LUẬN.(6đ) Câu 1: Lấy 1 cốc nước đầy và một thìa muối tinh. Cho muối từ từ vào nước cho đến khi hết thìa muối ta thấy nước vẫn không tràn ra ngoài . Hãy giải thích tại sao? Câu 2: Tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh? ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 8. NĂM HỌC: 2006-2007 I. TRẮC NGHIỆM Câu 1 C Câu 2B Câu 3D Câu 4C Câu 5D Câu 6D ( 4 Câu 2 điểm ) Câu 7 : (1) thực hiện công ,(2) truyền nhiệt ,(3) nhiệt năng, (4) phân tử ( 1 điểm ) II. TỰ LUẬN Câu 8. ( 3 điểm ): Muối và nứơc từ các phân tử riêng biệt nhỏ bé khi cho từ từ muối vào nước các phân tử muối tách rời nhau và xen lẫn vào khoảng trống giữa các phân tử nước và cũng như các phân tử muối nên muối tan vào trong nứoc nhưng nước không tràn ra ngoài khỏi cốc Câu 9. ( 3 điểm ): Đường tan trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh là do ở nước nóng nhiệt độ cao nên các phân tử nước và các phân tử đường chuyển động nhanh hơn nên hịa lẫn vo nhau nhanh hơn do đó đường tan ra trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh. [...]... vào : Q 1 = m 1 .c 1 .∆t 1 =0,6.800. (10 0 -20 ) =38400 J Nhiệt lượng do nước thu vào: Q 2 = m 2 .c 2 ∆t 2 = 4. 420 0. (10 0 -20 ) =13 4000J Nhiệt lượng do ấm nước thu vào : Q= Q 1 + Q 2 = 38400 + 13 4000 = 13 824 00J Câu 2. (4 điểm): Đổi:400g = 0,4 kg 12 50g = 1, 25 kga) Nhiêt độ của chì ngay khi có sự cân bằng nhiệt là 400 Cb) Nhiệt lượng do nước thu vào Q = m.c(t 2 –t 1 ) = 0,4. 420 0 .10 = 16 800 Jc)... với mỗi phần 1, 2, 3, 4 để được 1 câu có nội dung đúng . ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 6.( 20 06 -20 07)I.Trắc nghiệm:A.Khoanh tròn vào đáp án đúng: (1 điểm) 1. b 2. a 3.c 4.cB.Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (1 điểm) 1. nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ khí quyển 2. tăng, giảmC.Câu ghép đôi: (1 điểm) 1- D 2- A 3-B 4-CD.Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai: (1 điểm) 1- Đ 2- S 3-Đ 4-ĐII.Tự... học Câu 2: Giải thích sự khuyếch tán của đồng sunphat vào nước Câu 3:Để tăng nhịêtt độ của 1 kg nước thêm 1 0C nước cần nhận thêm 1 nhiệt lượng là 420 0J .Muốn tăng nhiệt độ của 10 kg nước từ 20 0C đến 10 00C nước cần nhận vào một nhiệt lượng là bao nhiêu ?ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 8.NĂM HỌC: 20 06 -20 07 I/Trắc nghiệm(4đ)Câu 1: (1 )A/ (1) Cơ năng C/(3)độ cao so với vật mốcB/ (2) chuyển... tượng gì xảy ra từ phút 12 đến phút 16 ?chất tồn tại ở những thể nào?c. Chất lỏng này có tên gọi là gì ?ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 6.( 20 06 -20 07)I. Trắc nghiệm ( 3 đ )A. 1. b 2. d 3.cB. 1. Thể tích 2. Đông đặc 3. Gây ra lực rất lớnC. 1+ b 2+ a 3+cD. 1- S 2- Đ 3- ĐII. 1. ( 2 đ )40oC = OoC + 40oC = 32 oF + 40x1,8oF = 32 oF + 72 oF = 10 4 oF 2. ( 2 đ )Khi để xe đạp ngoài nắng, không... = 16 80 JM Q Tỏa = m.c. ∆t suy ra CPb = QTỏa /m. ∆t = 16 800 /1, 25 . ( 12 0 -40) = 16 8J/kg.K d) Nhiệt dung riêng của chì tính được có sự chênh lệch so với nhiệt dung riêng của chì trong bảng SGK là do thực tế có nhiệt lượng tỏa ra môi trường bên ngoài` Trường THCS Lê Quý ĐônPhòng GD Huyện Vĩnh Cửu ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 8.NĂM HỌC: 20 06 -20 07 I.TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Trong các vật. ..Trường THCS Lê Quý ĐônPhòng GD Huyện Vĩnh CửuĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 Môn : VẬT LÍ 9 NĂM HỌC: 20 06 -20 07 I . PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1 : Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện lên 10 0 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây dẫn sẽ :A/ Tăng 10 0 Lần B/ Giảm 10 0 lầnC/ Tăng 20 0 lần D/ Giảm Đi 10 000 lầnCâu 2 : Khi cho dòng điện 1 chiều không đổi chạy vào cuộn dây sơ cấp... Vĩnh Cửu ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 7.NĂM HỌC: 20 06 -20 07I/Trắc nghiệm:Điền từ vào chỗ trống để có câu trả lời đúng:Câu 1: A/Hai vật nhiễm điện …. (1) …khi để gần nhau sẽ hút nhauB/ Hai vật nhiễm điện …. (2) …khi để gần nhau sẽ đẩy nhauC/lược nhựa sau khi cọ sát với tóc bị nhiễm điện …(3)……D/Tóc sau khi cọ sát với lược nhựa sẽ nhiễm điện….(4)…Câu 2: A /Vật nhiễm điện là….(5)….B/ Vật cách điện... đúng sơ đồ( 2 iểm)b)Vẽ đúng vị trí đặt ampe kế (0.5 điểm)c)Vẽ đúng vị trí đặt vôn kế(0.5 điểm) ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ 2 MÔN: VẬT LÍ 8 NĂM HỌC: 20 06 -20 07I.Trắc nghiệm: Câu 1 : B, Câu 2: C , Câu 3: C, Câu 4 : C (Mỗi câu 0 ,25 điểm)Câu 5 : ( 1 điểm) (1- C), (2- e), (3-a), (4-b) Câu 6 : ( 1 điểm ) (1- nhiệt năng), (2- truyền nhiệt), (3-các tia nhiệt đi thẳng ), (4- bức xạ nhiệt)II.Tự luận ;Câu 1( 3 điểm):... 3. a)Vẽđồ mạch điện gồm có 2 nguồn điện mắc nối tiếp trong đó có 3công tắc, k 1 điều khiển đèn 1 mắc song song với k 2 điều khiển đèn 2, k3 điều khiển mạch điện. b) Vẽ vị trí đặt ampe kế đo cường độ dịng điện qua các đènc)Vẽ vị trí đặt vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2cực của nguồn điệnĐÁP ÁN THI HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 7.NĂM HỌC: 20 06 -20 07 I/Trắc nghiệm:(3đ)Câu 1: B Câu 2: B Câu 3:D Câu 4:DCâu 5:A/các... ĐônPhòng GD Huyện Vĩnh Cửu ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 6. NĂM HỌC: 20 06 -20 07 Đề: I.Trắc nghiệm:A.Khoanh tròn vào đáp án đúng: 1. Các câu sau, câu nào không đúng a.Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi hướng của lực b.Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi độ lớn của lực c. Ròng rọc động có tác dụng làm đổi độ lớn của lực d. Ròng rọc động có tác dụng làm đổi hướng của lực 2. Hiện tượng nào sau xảy . TH 1 : Ta có U 1 / U 2 = n 1 / n 2 suy ra n 2 = U 2 .n 1 / U 1 = 6.4400 / 22 0 = 12 0 vòng TH 2 : Ta có U 1 / U 2 = n 1 / n 2 suy ra n 2 = U 2 .n 1 / U 1. của ảnh? ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 MÔN : VẬT LÝ 9 NĂM HỌC : 20 06 -20 07 A.TRẮC NGHIỆM; Câu 1: B (0.5 đ) Câu 2: 1c,2a,3b (1. 5đ) Câu 3: (1 ) a. thấu kính
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 6, 7, 8, 9 học kỳ 2, Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 6, 7, 8, 9 học kỳ 2, Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 6, 7, 8, 9 học kỳ 2

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-1-tiet-vat-ly-6-7-8-9-hoc-ky-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP