Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (9702 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 92
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:25

Mô tả: TRƯỜNG THPT CÁI BÈ TRƯỜNG THPT CÁI BÈ GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN : : BÙI MINH ĐẠT BÙI MINH ĐẠT TỔ: VẬT LÝ- KTCN LỚP: 10A9 Câu 1: Thế nào là quá trình đẳng nhiệt? Phát biểu đònh luật Bôi-lơ-Ma- ri-ốt? • Câu 2: Hệ thức sau đây là của đònh luật Bôilơ-Mariot? • A. B. • C. D. 1221 VpVp = const V p = constpV = const p V = • Câu 3: Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt? • A. B. C. D. Câu 4: Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình? • A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín • B. Không khí trong quả bóng bay bò phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng • C. Đun nóng khí trong một xi lanh, khí nở ra đẩy pittông chuyển động • D. Cả ba quá trình trên không phải là đẳng quá trình Baứi 30. QUA TRèNH ẹANG TCH. ẹềNH LUAT SAC-Lễ I. QUA TRèNH ẹANG TCH. II. ẹềNH LUAT SAC-Lễ. III. ẹệễỉNG ẹANG TCH. Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích. I. Quá trình đẳng tích 1. Thí nghiệm: Theo dõi sự thay đổi áp suất của một lượng khí theo nhiệt độ trong quá trình đẳng tích. Kết quả thí nghiệm: p (10 5 Pa) T (K) II. Đònh luật SÁC-LƠ T p Next • 2. Đònh luật SÁC-LƠ Vì =const , nên p~T Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất đònh, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. =const • * Gọi p 1 ,T 1 : áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 1, p 2 ,T 2 : áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 2.Ta có: II. Đònh luật SÁC-LƠ T p 2 2 1 1 T p T p = T p • 2. Đònh luật SÁC-LƠ • * Ví dụ: Tính áp suất của một lượng khí ở nhiệt độ 30 0 C,biết áp suất ở 0 0 C là 1,40.10 5 Pa và thể tích khí không đổi. • Giải. • Ta có:     p 2 =1,55.10 5 Pa. • 2 2 1 1 T p T p = II. Đònh luật SÁC-LƠ 1 1 T p 2 2 T p = . SAC-Lễ. III. ẹệễỉNG ẹANG TCH. Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích. I. Quá trình đẳng tích 1. Thí nghiệm: Theo. trong quá trình đẳng tích. Kết quả thí nghiệm: p (10 5 Pa) T (K) II. Đònh luật SÁC-LƠ T p Next • 2. Đònh luật SÁC-LƠ Vì =const , nên p~T Trong quá trình đẳng

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ, Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ, Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.107997179031 s. Memory usage = 17.6 MB