Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (11509 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 682
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:25

Mô tả: TRƯỜNG THPT CÁI BÈ TRƯỜNG THPT CÁI BÈ GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN : : BÙI MINH ĐẠT BÙI MINH ĐẠT TỔ: VẬT LÝ- KTCN LỚP: 10A9 Câu 1: Thế nào là quá trình đẳng nhiệt? Phát biểu đònh luật Bôi-lơ-Ma- ri-ốt? • Câu 2: Hệ thức sau đây là của đònh luật Bôilơ-Mariot? • A. B. • C. D. 1221 VpVp = const V p = constpV = const p V = • Câu 3: Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt? • A. B. C. D. Câu 4: Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình? • A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín • B. Không khí trong quả bóng bay bò phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng • C. Đun nóng khí trong một xi lanh, khí nở ra đẩy pittông chuyển động • D. Cả ba quá trình trên không phải là đẳng quá trình Baứi 30. QUA TRèNH ẹANG TCH. ẹềNH LUAT SAC-Lễ I. QUA TRèNH ẹANG TCH. II. ẹềNH LUAT SAC-Lễ. III. ẹệễỉNG ẹANG TCH. Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích. I. Quá trình đẳng tích 1. Thí nghiệm: Theo dõi sự thay đổi áp suất của một lượng khí theo nhiệt độ trong quá trình đẳng tích. Kết quả thí nghiệm: p (10 5 Pa) T (K) II. Đònh luật SÁC-LƠ T p Next • 2. Đònh luật SÁC-LƠ Vì =const , nên p~T Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất đònh, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. =const • * Gọi p 1 ,T 1 : áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 1, p 2 ,T 2 : áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 2.Ta có: II. Đònh luật SÁC-LƠ T p 2 2 1 1 T p T p = T p • 2. Đònh luật SÁC-LƠ • * Ví dụ: Tính áp suất của một lượng khí ở nhiệt độ 30 0 C,biết áp suất ở 0 0 C là 1,40.10 5 Pa và thể tích khí không đổi. • Giải. • Ta có:     p 2 =1,55.10 5 Pa. • 2 2 1 1 T p T p = II. Đònh luật SÁC-LƠ 1 1 T p 2 2 T p = . SAC-Lễ. III. ẹệễỉNG ẹANG TCH. Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích. I. Quá trình đẳng tích 1. Thí nghiệm: Theo. trong quá trình đẳng tích. Kết quả thí nghiệm: p (10 5 Pa) T (K) II. Đònh luật SÁC-LƠ T p Next • 2. Đònh luật SÁC-LƠ Vì =const , nên p~T Trong quá trình đẳng

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ, Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ, Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-30-qua-trinh-dang-tich-dinh-luat-sac-lo

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.31319904327393 s. Memory usage = 18.53 MB