Ảnh hưởng của mật độ sạ đến năng suất giống lúa om4218 vụ hè thu năm 2012 tại xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

56 47 0
  • Loading ...
1/56 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập