bài giảng môn công tác biên tập báo chí

12 63 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:22

vai trò của công tác biên tập đối với hoạt động báo chí, yêu cầu đối với biên tập viên khi biên tập tác phẩm báo chí. những tình huống biên tập và cách xử lý khi biên tập. Văn bản báo chí và những cách biên tập đối với từng loại văn bản báo chí
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng môn công tác biên tập báo chí, bài giảng môn công tác biên tập báo chí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập