Gioi thieu

15 41 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:12

Trường Đại học Quy Nhơn Khoa Hóa học HÓA HỌC TÍNH TOÁN NÂNG CAO Đối tượng: Học viên cao học Hóa lý thuyết hóa lý Giảng viên: TS Vũ Thị Ngân (Email: vuthingan@qnu.edu.vn) NỘI DUNG Giới thiệu Phương pháp tính hóa học lượng tử Bộ hàm sở Dự đoán cấu trúc phân tử Bề mặt phản ứng hóa học Dự đoán phổ IR Raman Dự đoán phổ UV-vis Obitan phân tử phân tích phân bố electron Chương trình: - Lý thuyết - Thực hành Đánh giá: (Được sử dụng tài liệu) Kiểm tra kì: viết Thi hết học phần: vấn đáp TÀI LIỆU Introduction to Computational Chemistry, Frank Jensen, Jon Wiley and Sons Đọc thêm: Quantum Chemistry, Ira N Levene Giáo trình Nhập môn hóa học lượng tử, Lâm Ngọc Thiềm, 2006, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội Đối xứng phân tử ứng dụng lý thuyết nhóm hóa học Giới thiệu khoa học tính toán •Các thuật toán phần mềm mô hình hóa mô để giải toán khoa học, kỹ thuật xã hội •Khoa học máy tính thông tin nhằm phát triển tối ưu hệ thống tiên tiến phần cứng, phần mềm, mạng máy tính quản trị liệu để giải vấn đề cần đến tính toán •Hạ tầng sở tính toán cần cho việc giải toán khoa học kỹ thuật để phát triển khoa học máy tính thông tin Khoa học tính toán: lĩnh vực khoa học Khoa học Lý thuyết Khoa học Tính toán Thực nghiệm PITAC: President’s Information Technology Advisory Committee Hóa học tính toán Hóa học lượng tử Thuật toán Phần mềm tính toán hóa học lượng tử Máy tính Giải vấn đề hóa học Một số ví dụ ứng dụng Hóa học tính toán để giải vấn đề hóa học Ví dụ 1: cấu trúc phân tử H2 Độ dài liên kết H-H = 0,74 Å Cấu hình electron phân tử H2: Ví dụ 2: cấu hình nguyên tử C gì? Ví dụ 3: Giải thích sản phẩm phản ứng Diels Alder đóng vòng dựa vào yếu tố: - Nhiệt động (∆G) - Động học (hằng số tốc độ phản ứng, lượng hoạt hóa) Hóa học tính toán Năm 1998 giải Nobel trao cho nhà hóa học lý thuyết Walter Kohn John Pople đóng góp họ phát triển phương pháp tính toán hóa học lượng tử W Kohn nhận giải Nobel từ Vua Thụy Điển Sự phát triển mô hình đa quy mô cho hệ hoá học phức tạp Siêu máy tính để giải toán lớn (High performance computer, HPC) Oct 2010: China supercomputer Tianhe-1A, 2.566 petaflops June 2012: Japan’s “K computer’’ (K is 1016 and large gateway), 10.51 petaflops (RIKEN’s Advanced Institute for Computational Science) May 2010: HPC-FF high-performance computer for fusion (Juelich Supercomputing Centre) June 2012: IBM Sequoia computer, 16.3 petaflop (Lawrence Livermore Nat Laboratory) 12 Phần mềm Gaussian Gaussview Phần mềm Gaussian Gaussian phần mềm tính toán hóa học lượng tử, lần viết John Pople, phát hành năm 1970 (Gaussian 70) cập nhật liên tục từ đến Phiên bản: Gaussian 03 Gaussian 09 Gaussian hệ thống liên kết nhiều chương trình để thực tính toán dự đoán dự đoán nhiều tính chất nguyên tử, phân tử phản ứng hoá học Input Output Phần mềm Gaussview Là phần mềm đồ họa hỗ trợ Gaussian - Xây dựng mô hình phân tử - Xây dựng input file cho phần mềm Gaussian - Minh họa kết tính toán (Hiển thị kết tính cách trực quan) Đề nghị: cài đặt phần mềm Gaussian03 Gaussview5 để thực hành lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Gioi thieu , Gioi thieu , Gioi thieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập