Chuong5 dự đoán phổ hồng ngoại

23 31 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 19:56

Chương Dự đoán phổ hồng ngoại phổ Raman Các mức lượng phân tử Sóng điện từ Tính chất vật lý hệ phân tử - Hầu hết tính chất vật lý hệ phân tử tìm thấy cách xem xét đáp ứng mật độ e, hàm sóng hay lượng tác động “bên ngoài” mật độ e, hàm sóng, lượng bị nhiễu loạn - Tác động “bên ngoài” người áp dụng lên phân tử Ví dụ với phổ NMR, tác đông bên từ trường Mật độ e bị nhiễu loạn tác dụng trường Các tác động bên bao gồm: - Điện trường (F) - Từ trường (B) - Ánh sáng - Hiệu ứng tương đối (spin-orbit coupling) - Sự thay đổi spin hạt nhân (I) - Sự thay đổi số electron (n) - Sự thay đổi vị trí hạt nhân (R) - Sự nhiễu loạn gây bới trường khác đo đạo hàm lượng thay đổi định hàm Phương pháp tính hàm sở: - Hầu hết tính chất nhạy với tương quan electron nên phải áp dụng pp tính có kể đến tương quan e - Xét nhiễu loạn mật độ e nên cần hàm sở đủ lớn, cộng thêm hàm phân cực khuếch tán Sự gần dao động điều hòa: -Ở khu vực gần điểm cân bằng, phân tử xem dao động điều hòa - Tần số dao động điều hòa: µ: khối lượng rút gọn Bề mặt - kR đạo hàm bậc theo tọa độ hạt nhân, số lực -Hằng số lực phản ánh lực tương tác nguyên tử, kR lớn cần nhiều lượng để làm cho liên kết dao động tần số dao động ϖ lớn - Hằng số lực xác định thực nghiệm tính toán Ma trận số lực (Hessian): Chỉ số k cho biết đạo hàm lấy theo tọa độ nào, ví dụ: Tọa độ chuẩn (tổ hợp tuyến tính tọa độ nguyên thủy) So sánh tần số dao động tính toán thực nghiệm: + Thực nghiệm: - xác định tần số dao động ko điều hòa - xác định số dao động hoạt động + Lý thuyết: - tính toán tần số dao động điều hòa - tính tất tần số dao động phân tử (cả dao động hoạt động dao động ko hoạt động) sai số Tần số dao động (cm-1) điều hòa không điều hòa phân tử H2O (lệch 3-5%) Độ xác phương pháp tính: Hệ số hiệu chỉnh (scaling factor) Hệ số hiệu chỉnh pp dùng hàm có sở 6-32G(d)đối với thực nghiêm tính trung bình cho 122 phân tử nhỏ (1066 dao động) Mức lượng nguyên tử H: Mức lượng electron phân tử: Mức lượng dao động phân tử: Qui tắc chọn lọc phổ dao động - Trong quang phổ học, qui tắc chọn lọc (selection rule) dùng để xác định xem thay đổi lượng phân tử tương tác với xạ điện từ có xuất phổ hay không -Phổ dao động phân tử có loại: + phổ hồng ngoại (IR) + phổ Raman - Phổ hồng ngoại bao gồm hấp thụ xạ điện từ có lượng ứng với chuyển mức dao động phân tử - Chỉ có số dao động phân tử xuất phổ IR, dao động phải thỏa mãn quy tắc chọn lọc phổ IR: Cách 1: Một dao động hoạt động IR thuộc BdBKQ với hàm x, y hay z Cách 2: Một dao động hoạt động IR dao động gây thay đổi momen lưỡng cực phân tử - Phổ Raman bao gồm phát xạ ánh sáng (ngược với kỹ thuật phổ IR) có lượng ứng với chuyển mức dao động phân tử - Chỉ có số dao động phân tử xuất phổ Raman, dao động phải thỏa mãn quy tắc chọn lọc phổ Raman, số cách phát biểu quy tắc này: Cách 1: Một dao động hoạt động Raman BdBKQ với hàm x2, y2, z2, xz, yz hay xy Cách 2: Một dao động hoạt động Raman dao động gây thay đổi khả phân cực hóa phân tử [...]... năng lượng dao động của phân tử: Qui tắc chọn lọc của phổ dao động - Trong quang phổ học, qui tắc chọn lọc (selection rule) được dùng để xác định xem một sự thay đổi về năng lượng của phân tử do tương tác với bức xạ điện từ có xuất hiện trên phổ của nó hay không -Phổ dao động của các phân tử có 2 loại: + phổ hồng ngoại (IR) + phổ Raman - Phổ hồng ngoại bao gồm sự hấp thụ bức xạ điện từ có năng lượng... một số dao động của phân tử xuất hiện trên phổ IR, những dao động đó phải thỏa mãn quy tắc chọn lọc phổ IR: Cách 1: Một dao động là hoạt động IR nếu nó thuộc cùng BdBKQ với một trong các hàm x, y hay z Cách 2: Một dao động là hoạt động IR nếu dao động đó gây ra sự thay đổi momen lưỡng cực của phân tử - Phổ Raman bao gồm sự phát xạ ánh sáng (ngược với kỹ thuật phổ IR) có năng lượng ứng với một sự chuyển... Raman bao gồm sự phát xạ ánh sáng (ngược với kỹ thuật phổ IR) có năng lượng ứng với một sự chuyển mức dao động của phân tử - Chỉ có một số dao động của phân tử xuất hiện trên phổ Raman, những dao động đó phải thỏa mãn quy tắc chọn lọc phổ Raman, một số cách phát biểu quy tắc này: Cách 1: Một dao động là hoạt động Raman nếu nó cùng BdBKQ với một trong các hàm x2, y2, z2, xz, yz hay xy Cách 2: Một dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong5 dự đoán phổ hồng ngoại , Chuong5 dự đoán phổ hồng ngoại , Chuong5 dự đoán phổ hồng ngoại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập