Bài soạn Ngữ văn 9 HKI tuần 2

7 218 1
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2013, 01:26

Bài soạn giảng Ngữ văn 9 Tuần : 02 / Tiết : CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (TT) A. Mục tiêu : - Kiến thức: Giúp học sinh nắm được nội dung phương châm quan hệ, phương câm , cách thức và phương châm lòch sự. - Kó năng: Biết vận dụng nhứng phương châm trong giao tiếp. - Thái độ : Ý thức tốt trong hội thoại. B. Chuẩn bò : Sách giáo khoa.- sách giáo viên.- Sách bài tập. C. Hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: Cho biết nguy cơ chiến tranh hạt nhân? 2. Nêu nhứng chứng cứ của sự tốn kém và tính chất vô lí của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. 3. Bài mới: Bài học sẽ giúp chúng ta biêùt cách vận dụng một số phương châm trong giao tiếp. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt đông của học sinh I. Phương châm quan hệ: 1. Ví dụ: sách giáo khoa 2. Ghi nhớ: Khi giao tiếp , cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề II. Phương châm cách thức 1. Ví dụ: sách giáo khoa 2. Ghi nhớ: Khi giao tiếp, cần chú ý nói ngắn gọn,rành mạch,tránh cách nói mơ hồ Thành ngữ “ Ông nói gà , bà nói vòt” dùng để chỉ tình huống hội thoại như thế nào.? • Thử tưởng tượng điều gì sẽ xãy ra nếu xuất hiện những tình huống hội thoại như vậy • Qua đó có thể rút ra bài học gì trong khi giao tiếp Gợi ý: Thành ngữ trên dùng để chỉ tình huống hội thoại mà trong đó mỗi người nói một đằng, không khớp với nhau, không hiểu nhau cho nên không giao tiếp với nhau được. - Đọc hai thành ngữ trong ví dụ 1 sách giáo khoa • Hai thành ngữ này dùng để chỉ những cách nói như thế nào.? • Những cách nói đó ảnh hưởng đến giao tiếp ra sao? • Qua đó rút ra bài học gì trong giao tiếp - Đọc ví dụ 2 trong sách giáo khoa - Theo dõi ví dụ - Suy nghó trả lời câu hỏi - Ghi nội dung bài vào vở - Đọc ví dụ - Trả lời câu hỏi - Rút ra bài học - Ghi chép nội dung bài vào vở GV Lê Phú Tấn 1 Bài soạn giảng Ngữ văn 9 III.Phương châm lòch sử 1. Ví dụ: sách giáo khoa 2. Ghi nhớ: Khi giao tiếp, cần tế nhò và tôn trọng người khác IV. Luyện tập: Bài tập 1 - Các câu tục ngữ , cao dao đã khẳng đònh vai trò của ngôn ngữ trong đời sống và khuyên ta nên dùng lời lẽ lòch sự nhã nhặn. * Một số câu khác: - Chim khôn kêu tiếng rảnh rang. - Người khôn nói tiêngs dòu dàng dễnghe. - Vàng thò thử lửa thử than. -Chuông kêu thử tiếng người khôn thửlời. Bài tập 2: Phép nói giảm nói tránh Bài tập 3: a. nói mát b. nói hớt c. nói móc d. nói leo e. nói ra đầu ra đũa. Bài tập 4: a.cách nói này dùng khi người nói chuẩn bò hỏi về một vấn đề không đúng vào đề tài hai người đang trao đổi. a. Dùng cách nói này để tuân thủ phương châm lòch sự • Có thể hiểu câu nói trong ví dụ theo mấy cách Gợí ý: Theo hai cách • Như vậy, trong giao tiếp cần phải tuân thủ điều gì? _ Đọc truyện “ Người ăn xin” • Vì sao người ăn xin và cậu bé trong truyện đều cảm thấy mình đã nhận được từ người kia một cái gì đó? • Có thể rút ra bài học gì từ câu chuyện? Gợi ý: Cả hai đã cảm nhận được tình cảm mà người kia đã dành cho mình Bài tập 1: Đọc các câu tục ngữ, ca dao trong bài tập • Qua những câu tục ngữ ,ca dao đó, cha ông khuyên dạy chúng ta điều gì? • Hãy tìm một số tục ngữ ,ca dao tương tư.ï Bài tập 2: Phép tu từ nào đã học có liên quan trực tiếp đến phương châm lòch sự? Bài tập 3: Đọc bài tập Hướng dẫn học sinh điền vào chỗ trống cho thích hợp Bài tập 4: Đọc bài tập - Hướng dẫn học sinh vận dụng những phương châm hội thoại để giải thích. - Đọc truyện- sách giáo khoa - Trả lời câu hỏi - Ghi chép nội dung vào vở - Theo dõi bài tập ở sách giáo khoa - Trao đổi nhóm - Trả lời câu hỏi - Trả lời bài tập1 - Đọc bài tập – sách giáo khoa - Thảo luận nhóm rồi điền vào chỗ trống. - Đọc bài tập - Lần lượt trả lời từng câu hỏi. GV Lê Phú Tấn 2 Bài soạn giảng Ngữ văn 9 b. Cách nói này báo hiệu cho người đối thoại biết người đó đã không tuân thủ phương châm lòch sự và phải chấm dứt sự không tuân thủ đó. Bài tập 5: - Nói băm, nói bỗ: nói bốp chát, thô bạo( phương châm lòch sự). - Nói như đấm vào tai:nói mạnh, khó tiếp thu(lòch sự). - Điều nặng , tiếng nhẹ: Nói trách móc, chì chiết( lòch sự). - Nửa úp , nửa mở: nói mập mờ, không hết ý ( thách thức). - Mồm loa mép giãi: lắm lời, đanh đá. ( lòch sự). - Đánh trống lãng: lãng ra, né tránh không muốn tham dự ( quan hệ)  Hướng dẫn chuẩn bò bài 1. Bài vừa học: 2. Bài sắp học Bài tập 5: - Đọc bài tập Hướng dẫn học sinh giải thích các thành ngữ. • Cho biết mỗi thành ngữ liên quan đến phương châm hội thoại nào? - Nắm kó các phương châm đã học - Sửa bài tập vào vở - Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - Đọc kó văn bản ở sách giáo khoa - Trả lời câu hỏi bên dưới rồi rút ra ghi nhớ. - Đọc bài tập - Nghe hướng dẫn của giáo viên - Suy nghó , giải thích . GV Lê Phú Tấn 3 Bài soạn giảng Ngữ văn 9 Tuần : 02 / Tiết : SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH A. Mục tiêu : - Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được văn bản thuyết minh có khi phải kết hợp với yếu tố miêu tả thiø văn bản mới hay. - Kó năng: Vận dụng một cách thích hợp yếu tố miêu tả vào văn bản thuyết minh. - Thái độ : Ý thức tốt việc sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. B. Chuẩn bò : Sách giáo khoa – Sách giáo viên. C. Hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: Phương châm quan hệ? Cho ví dụ. 2. Phương châm cách thức và lòch sự? Cho ví dụ. 3. Bài mới: Trong văn bản thuyết minh, bên cạnh việc thuyết minh rõ ràng, mạch lạc các đặc điểm , giá trò,quá trình hiønh thành của đối tượng thuyết minh, cũng cần vận dụng yếu tố miêu tả để làm cho đối tượng hiện lên cụ thể, gần gũi , dễ cảm , đễ thấy. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt đông của học sinh I. Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh: 1. Văn bản : Cây chuối trong đời sống Việt Nam. 2. Ghi nhớ: Sách giáo khoa – trang 25 - Hướng dẫn học sinh đọc văn bản : “ Cây chuối trong đời sống Việt Nam” • Giải thích nhan đề văn bản Gợi ý: Sự gần gũi, gắn bó, cần thiết của cây chuối đối với đời sống con người Việt Nam. • Tìm những câu trong bài thuyết minh về đặc điểm tiêu biểu của cây chuối. • Chỉ ra những câu văn có yếu tố miêu tả về cây chuối và cho biết tác dụng của yếu tố miêu tả ? • Vai trò , ý nghóa của yếu tố miêu tả trong việc thuyết minh về cây chuối. - Hướng dẫn học sinh rút ra ghi nhớ. - Đọc văn bản - Suy nghó , trả lời câu hỏi. - Rút ra nhận xét chung - Đọc ghi nhớ sách giáo khoa GV Lê Phú Tấn 1 Bài soạn giảng Ngữ văn 9 II. Luyện tập: 1. Bổ sung yếu tố miêu tả vào các chi tiết thuyết minh. 2.Tìm hiểu yếu tố miêu tả 3. Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản : Trò chơi ngày xuân.  Hướng dẫn chuẩn bò bài 3. Bài vừa học: 4. Bài sắp học: Bài tập 1: Hướng dẫn học sinh cũng cố lại bài học, và hoàn chỉnh phần thuyết minh về cây chuối. Bài tập 2: Đọc bài tập • Chỉ ra những yếu tố miêu tả trong đoạn văn. Bài tập 3: Đọc văn bản “ Trò chơi ngày xuân” Hướng dẫn học sinh dùng bút chì gạch dưới các yếu tố miêu tả. - Vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - Tìm hiểu vài văn bản thuyết minh( ở sách, báo). Chỉ ra các yếu tố miêu tả. - Luyện tập yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - Chuẩn bò cho bài tập ở nhà Đề bài: CON TRÂU Ở LÀNG QUÊ VIỆT NAM - Tìm hiểu thêm về hình ảnh con trâu đối với làng quê Việt Nam. - Theo dõi bài tập 1 - Trả lời theo gợi ý của giáo viên. - Đọc bài tập - Trả lời câu hỏi - Đọc văn bản - Tìm các yếu tố miêu tả - Trả lời câu hỏi . GV Lê Phú Tấn 2 Bài soạn giảng Ngữ văn 9 Tuần : 02 / Tiết : LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYÊT MINH A. Mục tiêu : - Kiến thức: Cũng cố lại những kiến thức đã học về việc kết hợp yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. - Kó năng: Rèn luyện kó năng sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. - Thái độ : Ý thức tốt việc sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. B. Chuẩn bò : Sách giáo khoa – Sách giáo viên. C. Hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: Vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. 2. Kiểm tra việcchuẩn bò bài. 3. Bài mới: Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt đông của học sinh I. Tìm hiểu đề Đề bài: Con trâu ở làng quê Việt Nam. 5. Tìm hiểu và lập dàn ý:  Mở bài: giới thiệu chung về con trâu trên đồng ruộng Việt Nam  Thân bài: - Con trâu trong nghề nông - Con trâu trong lễ hội đình , đám Kiểm tra sự chuẩn bò bài của cả lớp. • Đề yêu cầu trình bày vấn đề gì? • Cụm từ “ Con trâu ở làng quê Việt Nam” bao gồm những ý gì? • Có thể tìm hiểu, đề bài muốn trình bày con trâu trong đời sống làng quê Việt Nam không? Gợi ý: Nếu hiểu như vậy thì phải trình bày vò trí, vai trò củ con trâu trong đời sống của người nông dân, trong nghề nông của người Việt Nam. • Nhắc lại bố cục của một bài văn. • Nhiệm vụ của từng phần. - Hướng dẫn học sinh tìm ý và lập dàn y.ù Lưu ý: Dàn ý chỉ ghi lại những chi tiết chính, cô đôïng. - Theo dõi câu hỏi gợi ý của giáo viên. - Trả lời câu hỏi. - Ôn lại kỉ năng làm làm văn. - Dựa vào gợi ý của giáo viên để tìm ý chọn và sắp xếp ý.Lập dàn ý. GV Lê Phú Tấn 3 Bài soạn giảng Ngữ văn 9 - Con trâu là tài sản lớn của người nông dân - Con trâu và trẻ chăn trâu, việc chăn nuôi trâu  Kết bài: Con trâu trong tình cảm của ngươi nông dân 3. Luyện tập: Viết đoạn văn với môt trong các ý trong dàn ý  Hướng dẫn chuẩn bò bài 1. Bài vừa học: 2. Bài sắp học: Hướng dẫn học sinh viết đoạn văn. Gợi ý: - Con trâu trong nghề nông: trâu cày,bừa ruộng, kéo xe, chở lúa. Cần giải thích từng việc và có sự miêu tả để người đọc dễ hình dung. - Con trâu trong lễ hội: hội chọi trâu, đâm trâu( kết hợp miêu tả cảnh vật của lễ hội). - Con trâu với tuổi thơ ở nông thôn: cảnh chăn trâu, con trâu ung dung gặm cỏ là một hình ảnh đẹp của cuộc sống thanh bình ở làng quê Việt Nam. Lần lượt gọi học sinh trình bày đoạn văn vừa viết. Hướng dẫn cả lớp theo dõi , nhận xét. Giáo viên nhận xét chung: - Vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. - Viết thành bài hoàn chỉnh cho đề bài vừa tìm hiểu "TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN , QUYỀN ĐƯC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM". - Đọc kó văn bản.Tìm hiểu chú thích. - Trả lời các câu hỏi trong phần đọc hiểu VB. - Theo dõi gợi ý của giáo viên - Chọn viết đoạn văn theo yêu cầu của bài tập - Trình bày bài làm - Theo dõi, góp ý bài của bạn. - Nghe nhận xét của giáo viên. GV Lê Phú Tấn 4 . viên. - Đọc bài tập - Trả lời câu hỏi - Đọc văn bản - Tìm các yếu tố miêu tả - Trả lời câu hỏi . GV Lê Phú Tấn 2 Bài soạn giảng Ngữ văn 9 Tuần : 02 / Tiết. dẫn chuẩn bò bài 1. Bài vừa học: 2. Bài sắp học Bài tập 5: - Đọc bài tập Hướng dẫn học sinh giải thích các thành ngữ. • Cho biết mỗi thành ngữ liên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Ngữ văn 9 HKI tuần 2, Bài soạn Ngữ văn 9 HKI tuần 2, Bài soạn Ngữ văn 9 HKI tuần 2

Bình luận về tài liệu bai-soan-ngu-van-9-hki-tuan-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP