bà cháu

10 130 0
  • Loading ...
Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:50

CHÍNH TẢ: TUẦN 11 GV: Võ Thị Thao Lớp: Trường: TH số Phong Thủy BÀI CŨ: sáng kiến, công, nước non, công lao CHÍNH TẢ: BÀ CHÁU Hai anh em nói: “Chúng cháu cần bà sống lại” Cô tiên phất quạt màu nhiệm Lâu đài, ruộng vườn phút chốc biến Bà ra, móm mém, hiền từ, dang tay ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng BÀ CHÁU Hai anh em nói: “Chúng cháu cần bà sống lại” Cô tiên phất quạt màu nhiệm Lâu đài, ruộng vườn phút chốc biến Bà ra, móm mém, hiền từ, dang tay ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng BÀ CHÁU Hai anh em nói: “Chúng cháu cần bà sống lại” Cô tiên phất quạt màu nhiệm Lâu đài, ruộng vườn phút chốc biến Bà ra, móm mém, hiền từ, dang tay ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng BÀI TẬP: Bài 2: Tìm tiếng có nghĩa để điền vào ô trống bảng đây: i ê e g gh a u ô o gò ghé Bài 3: Điền vào chỗ trống: a) s x ? nước …ôi, ăn …ôi, …oan, …iêng b) ươn hay ương ? v…vai, v…vãi, bay l…, số l… KIỂM TRA: BÀI TẬP: Bài 2: Tìm tiếng có nghĩa để điền vào ô trống bảng đây: i ê e g gh a gừng gờ gà Ghi ghê ghé u ô o gù gồ gò KIỂM TRA: BÀI TẬP: Bài 3: Điền vào chỗ trống: a) s x : nước sôi, ăn xôi, xoan, siêng b) ươn hay ương : vươn vai, vương vãi, bay lượn, số lượng CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - Viết lại từ viết sai - Xem trước bài: “Cây xoài ông em”
- Xem thêm -

Xem thêm: bà cháu , bà cháu , bà cháu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập