Xác định cơ cấu ký sinh trùng sốt rét trong máu người và phân biệt tái phát, tái nhiễm bằng kỹ thuật phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase (PCR) tại tỉnh gia lai

27 5 0
  • Loading ...
1/27 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập