Slide môn kinh tế học vi mô, khoa kinh tế quốc tế

105 14 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:34

GING VIấN Nguyn Th Tng Anh Mụn Kinh t hc Vi mụ, Khoa Kinh t quc t Email: tuonganh@ftu.edu.vn Mobile phone: 0904 221816 Giáo trỡnh, tài liệu tham khảo Kinh t hc Vi mụ B Giỏo dc v o to Kinh t hc Vi mụ PGS TS Cao Thỳy Xiờm Hng dn thc hnh Kinh t hc Vi mụ CU, CUNG NI DUNG + Cu + Cung + Cõn bng th trng CU, CUNG I Cu Mt s khỏi nim - Cu (Demand - D): S lng hng húa hoc dch v m ngi mua cú kh nng mua v mong mun mua ti cỏc mc giỏ khỏc mt khong thi gian nht nh, ceteris paribus - Lng cu (Quantity demanded - Q ): S lng hng húa hoc dch v m ngi D mua cú kh nng mua v mong mun mua ti mi mc giỏ khỏc mt khong thi gian nht nh, ceteris paribus - Cu cỏ nhõn (Individual demand) - Cu th trng (Market demand) I Cu Lut cu P QD P QD I Cu Cỏc cụng c biu din cu - Biu cu (Demand schedule) ng cu (Demand curve) Hm cu (Demand function) P = - aQ Q Q D D D +b P A P1 = - cP + d = f (P P I, T, E, N) x, y, P2 B Q1 Q2 Q I Cu Cỏc nhõn t nh hng n cu 4.1 Giỏ c ca hng húa cú liờn quan (P ) Y - Hng húa thay th (Substitutes goods): A v B l hai hng húa thay th nu vic tiờu dựng hng húa ny cú th c thay bng vic tiờu dựng hng húa nhng gi nguyờn mc ớch s dng ban u P P TT TT Q Q TT TT Q NC Q NC I Cu Cỏc nhõn t nh hng n cu 4.1 Giỏ c ca hng húa cú liờn quan (P ) Y - Hng húa b sung (Complement goods): A v B l hai hng húa b sung nu vic tiờu dựng A phi i kốm vi vic tiờu dựng B nhm m bo giỏ tr s dng ca hai hng húa P P BS BS Q Q BS BS Q Q NC NC II TH TRNG CNH TRANH HON HO Thng d sn xut (Producers surplus - PS) - P L phn din tớch nm trờn ng chi phớ cn biờn, di ng giỏ MC PS = TR VC = + FC P=MR P* PS Q* Q II TH TRNG C QUYN Khỏi nim - L th trng ch cú nht mt nh cung cp v sn phm bỏn trờn th trng l nht - Vớ d: Nguyờn nhõn dn n c quyn - Tớnh kinh t ca quy mụ - Quy nh ca Chớnh ph - S hu bng phỏt minh, sỏng ch - c quyn cỏc yu t u vo - c quyn v v trớ a lý, t nhiờn II TH TRNG C QUYN ng cu, ng doanh thu cn biờn P - ng cu: Dc xung t trỏi qua phi v tng i dc - ng doanh thu cn biờn: luụn nm di ng cu v cú dc gp ln dc ca ng cu (tr im u tiờn) P = -aQ + b MR = -2aQ + b MR D Q II TH TRNG C QUYN Ti a húa li nhun P MAX: MR=MC max: MR=MC P*m MC ATC MAX MR Q*m D Q II TH TRNG C QUYN P max: MR=MC P*m>>P*c Q*m[...]... trường 2 Dư thừa và thiếu hụt - Dư thừa: +P >P 1 E +Q S Surplus >Q D Sản lượng trao đổi thực tế là Q P1 D → Dư thừa PE + Trên thị trường sẽ xuất hiện sức ép để đẩy giá P trở về giá cân bằng 1 QD QE Surplus QS III Cân bằng thị trường 2 Dư thừa và thiếu hụt - Thiếu hụt +P
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môn kinh tế học vi mô, khoa kinh tế quốc tế , Slide môn kinh tế học vi mô, khoa kinh tế quốc tế , Slide môn kinh tế học vi mô, khoa kinh tế quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập