khóa luận tốt nghiệp khoa xã hội nhân văn công tác XH

137 40 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:07

khóa luận tốt nghiệp bảo về luận án công tác xã hội khoa học nhân văn, trường ĐH Khoa Học Thái NguyênLỜI CẢM ƠNLời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, các thầy cô trong Khoa Luật và Quản lý xã hội – Trường Đại học Khoa học đã tận tình đã giảng dạy và trang bị cho tôi những kiến thức bổ ích, giúp tôi có được những kiến thức cần thiết về chuyên ngành Công tác xã hội để tôi có thể vận dụng kiến thức đã được học vào thực tế. Xin trân trọng cảm ơn thầy Lê Văn Cảnh đã chỉ dạy, hướng dẫn tận tình cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài, giúp cho bài khóa luận của tôi ngày một hoàn thiện hơn.Trong quá trình nghiên cứu do kiến thức, kinh nghiệm của bản thân còn nhiều hạn chế nên Khóa luận vẫn còn nhiều thiếu sót, tôi rất mong được các thầy cô đóng góp ý kiến, bổ sung giúp cho bài khóa luận của tôi được tốt hơn.Xin chân thành cảm ơn MỤC LỤCMỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Tổng quan vấn đề nghiên cứu33. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu53.1. Đối tượng nghiên cứu53.2. Khách thể nghiên cứu63.3. Phạm vi nghiên cứu64. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu64.1. Mục tiêu nghiên cứu64.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.75. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài75.1. Ý nghĩa khoa học75.2. Trong thực tiễn76. Câu hỏi nghiên cứu87. Giả thuyết nghiên cứu88. Phương pháp luận và phương pháp thu thập thông tin98.1. Phương pháp luận nghiên cứu98.2. Phương pháp thu thập thông tin99. Các kỹ năng vận dụng119.1. Kỹ năng lắng nghe119.2. Kỹ năng đặt câu hỏi119.3. Kỹ năng nhận vãng gia1210. Tính mới của đề tài1211. Kết cấu của đề tài nghiên cứu12Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI131.1. Cơ sở lý luận của đề tài131.1.1. Các khái niệm công cụ131.1.2. Các lý thuyết vận dụng151.2. Cơ sở thực tiễn181.2.1. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo ở nước ta181.2.2. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu20Chương 2: THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI CỦA PHỤ NỮ DTTS TẠI XÃ PHÚC KHOA242.1. Tỷ lệ phụ nữ nghèo DTTS tại địa bàn242.2. Nghèo đói ở phụ nữ DTTS tại xã Phúc Khoa262.2.1. Nghề nghiệp262.2.2. Thu nhập272.2.3. Vật dụng sinh hoạt trong gia đình của phụ nữ nghèo DTTS292.2.4. Những khó khăn gặp phải trong phát triển kinh tế của phụ nữ DTTS tại địa bàn312.3. Nguyên nhân dẫn đến nghèo đói của phụ nữ DTTS tại xã Phúc Khoa322.3.1. Chủ quan322.3.2. Khách quan402.4. Nhu cầu thoát nghèo của phụ nữ DTTS tại địa bàn422.5. Những chương trình, chính sách XĐGN cho đồng bào DTTS đã và đang triển khai ở địa phương442.5.1. Quan điểm của chính quyền địa phương về XĐGN cho phụ nữ DTTS442.5.2. Những chương trình, hoạt động XĐGN cho đồng bào DTTS đã và đang được triển khai và thực hiện tại địa phương452.5.3. Kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại47Chương 3: VAI TRÒ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CỦA CÁC TCXHTN TRONG GIẢM NGHÈO CHO PHỤ NỮ DTTS TẠI XÃ PHÚC KHOA483.1. Khái quát chung về các TCXHTN đang hoạt động tại xã Phúc Khoa483.1.1. Hội người cao tuổi483.1.2. Hội khuyến học493.1.3. Hội chữ thập đỏ493.1.4. Hội họ503.2. Vai trò trợ giúp xã hội của các TCXHTN trong giảm nghèo cho phụ nữ DTTS tại xã Phúc Khoa503.2.1. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các TCXHTN tại địa phương503.2.2. Mục tiêu của các TCXHTN về XĐGN cho phụ nữ DTTS543.2.3. Vai trò của các TCXHTN trong XĐGN cho phụ nữ DTTS573.2.4. Những thuận lợi và hiệu quả hoạt động của các TCXHTN trong XĐGN cho phụ nữ DTTS723.2.5. Mức độ hoạt động trợ giúp của các TCXHTN đối với phụ nữ nghèo DTTS tại địa phương763.2.6. Những hạn chế và khó khăn trong XĐGN cho phụ nữ DTTS của TCXHTN773.3. Một số giải pháp của CTXH góp phần cho hoạt động hỗ trợ giảm nghèo với phụ nữ DTTS của các TCXHTN833.3.1. Nhân viên xã hội phối hợp, kết nối với chính quyền, các TCXHTN tại địa phương nhằm thực hiện các hoạt động thông tin đại chúng về nâng cao nhận thức cho cộng đồng và phụ nữ nghèo đơn thân DTTS tại địa bàn về bình đẳng giới và quyền phụ nữ833.3.2. Xây dựng quỹ hỗ trợ cho phụ nữ nghèo vay vốn853.3.3. Một số đề xuất của CTXH góp phần hoàn thiện khâu tổ chức của các TCXHTN ở nông thôn86KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ901. KẾT LUẬN902. KHUYẾN NGHỊ912.1. Đối với chính quyền địa phương912.2. Đối với các tổ chức xã hội tự nguyện912.3. Đối với gia đình và bản thân phụ nữ nghèo DTTS91TÀI LIỆU THAM KHẢO59 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ XÃ HỘI LÒ THỊ TRINH VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TỰ NGUYỆN Ở NÔNG THÔN TRONG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VỚI PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI XÃ PHÚC KHOA, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Thái Nguyên, 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TỰ NGUYỆN Ở NÔNG THÔN TRONG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VỚI PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI XÃ PHÚC KHOA, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Công tác xã hội Sinh viên thực hiện: Lò Thị Trinh Lớp: CN Công tác xã hội- K10 Khóa: 2012 - 2016 Người hướng dẫn khoa học: Th.S Lê Văn Cảnh Thái Nguyên, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Vai trò tổ chức xã hội nông thôn xóa đói giảm nghèo với phụ nữ dân tộc thiểu số xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu” là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân những kết quả nghiên cứu khóa luận này là hoàn toàn trung thực Thái Nguyên, tháng 05 năm 2016 Tác giả khóa luận Lò Thị Trinh LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, thầy cô Khoa Luật Quản lý xã hội – Trường Đại học Khoa học tận tình giảng dạy trang bị cho kiến thức bổ ích, giúp có kiến thức cần thiết chuyên ngành Công tác xã hội để vận dụng kiến thức học vào thực tế Xin trân trọng cảm ơn thầy Lê Văn Cảnh dạy, hướng dẫn tận tình cho suốt trình thực đề tài, giúp cho khóa luận ngày hoàn thiện Trong trình nghiên cứu kiến thức, kinh nghiệm thân nhiều hạn chế nên Khóa luận nhiều thiếu sót, mong thầy cô đóng góp ý kiến, bổ sung giúp cho khóa luận tốt Xin chân thành cảm ơn! \ MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU .57 Lý chọn đề tài 57 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 59 Đối tượng, khách thể phạm vi nghiên cứu .62 3.1 Đối tượng nghiên cứu 62 3.2 Khách thể nghiên cứu 63 3.3 Phạm vi nghiên cứu 63 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 63 4.1 Mục tiêu nghiên cứu 63 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 65 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 65 5.1 Ý nghĩa khoa học 65 5.2 Trong thực tiễn 65 Câu hỏi nghiên cứu .66 Giả thuyết nghiên cứu 66 Phương pháp luận phương pháp thu thập thông tin 67 8.1 Phương pháp luận nghiên cứu 67 8.2 Phương pháp thu thập thông tin 67 Các kỹ vận dụng 70 9.1 Kỹ lắng nghe 70 9.2 Kỹ đặt câu hỏi 70 9.3 Kỹ nhận vãng gia .71 10 Tính đề tài 71 11 Kết cấu đề tài nghiên cứu 71 NỘI DUNG 72 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 72 1.1.1.1 Khái niệm tổ chức xã hội tự nguyện 72 1.1.1.2 Công tác xã hội .72 1.1.1.3 Khái niệm nghèo 73 1.1.1.5 Phụ nữ, phụ nữ nghèo 74 1.1.1.6 Khái niệm dân tộc thiểu số 75 1.1.1.7 Khái niệm vai trò xã hội .75 1.1.2 Các lý thuyết vận dụng 75 1.1.2.1 Thuyết nhu cầu .75 1.1.2.2 Thuyết hệ thống - sinh thái 77 1.2.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước xóa đói giảm nghèo nước ta .78 1.2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 81 1.2.2.1 Quá trình hình thành 81 1.2.2.2 Đặc điểm địa lý tự nhiên 81 1.2.2.3 Đặc điểm kinh tế 82 1.2.2.4 Cơ sở vật chất kĩ thuật 84 1.2.2.5 Giáo dục, y tế .84 1.2.2.6 Dân cư 84 1.2.2.7 Công tác phòng chống bão lụt .84 1.2.2.8 Các tổ chức xã hội tự nguyện .85 Chương 2: THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI CỦA PHỤ NỮ DTTS .85 TẠI XÃ PHÚC KHOA 85 2.1 Tỷ lệ phụ nữ nghèo DTTS địa bàn .85 2.2 Nghèo đói phụ nữ DTTS xã Phúc Khoa 88 2.2.1 Nghề nghiệp 88 2.2.2 Thu nhập 89 2.2.3 Vật dụng sinh hoạt gia đình phụ nữ nghèo DTTS 91 2.2.4 Những khó khăn gặp phải phát triển kinh tế phụ nữ DTTS địa bàn 94 2.3 Nguyên nhân dẫn đến nghèo đói phụ nữ DTTS xã Phúc Khoa .95 2.3.1 Chủ quan 95 2.3.2 Khách quan 105 2.4 Nhu cầu thoát nghèo phụ nữ DTTS địa bàn 107 2.5 Những chương trình, sách XĐGN cho đồng bào DTTS triển khai địa phương 109 2.5.1 Quan điểm quyền địa phương XĐGN cho phụ nữ DTTS 110 Tiếp tục vận động tuyên truyền lao động đăng ký xuất lao động có 03 lao động xuất cảnh 112 2.5.2.4 Chương trình xây dựng nông thôn .112 Chỉ đạo xây dựng hoàn thành 04 nhà văn hóa bản: Nà Khoang, Hô Ta, Nậm Bon, Hô Bon bàn giao đưa vào sử dụng Hoàn thành tuyến đường nội đồng Hô ta với chiều dài 910, tuyến đường nội nậm Bon vơi chiều dài 620m, đường nội đồng Nà Khoang với chiều dài 600m, đường sản xuất vùng chè 2.648m theo phân bổ kinh phí thực năm 2015 UBND huyện 112 Nhân dân góp 1.538 ngày công đắp đường nội đồng 6.178m, Bản Nà Lại góp 200 ngày công, đắp 450m; Nà Khoang góp 150 ngày công, đắp 1000m; Bản Hô Ta góp 520 ngày công, đắp 2.900m; Nậm Bon góp 134 ngày công, đắp 1.240; Ngọc Lại góp 195 ngày công, đắp 238m; Phúc Khoa góp 339 ngày công, đắp 350m 112 Chỉ đạo hộ xây dựng 271 nhà tiêu hợp vệ sinh; tuyên truyền, vận động nhân dân đào 250 hố rác phục vụ cho việc thu gom rác thải gia đình .112 Giúp cho hộ có phương tiện lại nội đồng dễ dàng sản xuất nông nghiệp .112 2.5.2.5 Các hoạt động sách xã hội đồng bào DTTS xã .112 Xã phối hợp với huyện hàng năm tổ chức thăm, chúc tết gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn DTTS 112 Năm 2015 tặng quà cho người nghèo 144 suất với trị giá 19.860.000 đồng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn suất, trị giá 1.000.000 đồng 112 Cấp phát 1.995kg gạo cứu đói giáp hạt năm 2015 cho 34 hộ/133 112 2.5.2.6 Chương trình 135 .113 Trong chương trình 135 có nhiều hỗ trợ cho người dân phụ nữ nghèo DTTS như: 113 Hỗ trợ giống trồng keo, chè, thông, đậu tương, lạc, ngô cho người dân địa phương 113 Hỗ trợ người dân làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm .113 Hỗ trợ gống cá, lợn, thực ăn vật nuôi, phân bón trồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã .113 2.5.3 Kết đạt hạn chế tồn 114 Chương 3: VAI TRÒ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CỦA CÁC TCXHTN TRONG GIẢM NGHÈO CHO PHỤ NỮ DTTS TẠI XÃ PHÚC KHOA 115 3.1 Khái quát chung TCXHTN hoạt động xã Phúc Khoa 115 3.1.1 Hội người cao tuổi 115 3.1.2 Hội khuyến học .117 3.1.3 Hội chữ thập đỏ .117 3.1.4 Hội họ 118 3.2 Vai trò trợ giúp xã hội TCXHTN giảm nghèo cho phụ nữ DTTS xã Phúc Khoa 118 3.2.1 Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu TCXHTN địa phương 118 3.2.1.1 Hội người cao tuổi 118 3.2.2 Mục tiêu TCXHTN XĐGN cho phụ nữ DTTS 123 3.2.2.1 Hội người cao tuổi 123 Qua vấn sâu cho thấy, mục tiêu hội NCT hỗ trợ XĐGN cho phụ nữ DTTS địa phương cho việc cần phải quan tâm thực hiện, mục tiêu hỗ trợ phải hướng tới việc giúp cho phụ nữ nghèo DTTS xã giảm bớt khó khăn vật chất mặt tinh thần 123 3.2.3 Vai trò TCXHTN XĐGN cho phụ nữ DTTS 128 3.2.4 Những thuận lợi hiệu hoạt động TCXHTN XĐGN cho phụ nữ DTTS .72 3.2.5 Mức độ hoạt động trợ giúp TCXHTN phụ nữ nghèo DTTS địa phương 76 3.2.6 Những hạn chế khó khăn XĐGN cho phụ nữ DTTS TCXHTN .77 3.2.6.2 Những khó khăn, trở ngại việc trợ giúp phụ nữ DTTS giảm nghèo TCXHTN .78 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .90 KẾT LUẬN 90 KHUYẾN NGHỊ 91 2.1 Đối với quyền địa phương 91 2.2 Đối với tổ chức xã hội tự nguyện 91 2.3 Đối với gia đình thân phụ nữ nghèo DTTS 91 Tự lực vươn lên sống, không nên trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ Đảng Nhà nước 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO .59 DANH MỤC BẢNG LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU .57 Lý chọn đề tài 57 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 59 Đối tượng, khách thể phạm vi nghiên cứu .62 3.1 Đối tượng nghiên cứu 62 3.2 Khách thể nghiên cứu 63 3.3 Phạm vi nghiên cứu 63 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 63 4.1 Mục tiêu nghiên cứu 63 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 65 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 65 5.1 Ý nghĩa khoa học 65 5.2 Trong thực tiễn 65 Câu hỏi nghiên cứu .66 Giả thuyết nghiên cứu 66 Phương pháp luận phương pháp thu thập thông tin 67 8.1 Phương pháp luận nghiên cứu 67 8.2 Phương pháp thu thập thông tin 67 Các kỹ vận dụng 70 9.1 Kỹ lắng nghe 70 9.2 Kỹ đặt câu hỏi 70 9.3 Kỹ nhận vãng gia .71 10 Tính đề tài 71 11 Kết cấu đề tài nghiên cứu 71 NỘI DUNG 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo kết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 (Trình kỳ họp thứ 11 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016), Phúc Khoa, tháng 04 năm 2016 [2] Báo cáo tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm (2011 – 2015) phương hướng nhiệm vụ năm (2015 – 2016), Phúc Khoa, ngày 28 tháng 03 năm 2016 [3] Báo cáo tổng kết hoạt động hội chữ thập đỏ nhiệm kỳ IV (2011 – 2016) phương hướng nhiệm kỳ V (2016 – 2021), (Trình Đại biểu hội chữ thập đỏ xã Phúc Khoa khóa V) [4] Bộ giáo dục Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, NXB Chính trị Quốc gia [5] TS Phạm Minh Anh, Vai trò cán lãnh đạo,quản lý cấp sở việc thực mục tiêu bình đẳng giới Việt Nam, Nhà xuất trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2012 [6] Phạm Tất Dong - Lê Ngọc Hùng ( đồng chủ biên), Xã hội học đại cương, NXB Thế giới [7] Đỗ Thị Dung, Giải pháp xóa đói giảm nghèo địa bàn huyện Nông Sơn tỉnh Quản Nam, Hà Nội, 2011 [8] OXFAM, Vai trò thiết chế thôn giảm nghèo số cộng đồng dân tộc thiểu số [9] Trần Đức tập thể tác giả, Nông thôn miền núi: Những nghiên cứu hướng tới phát triển lâu bền, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, 2001 [10] GS Bế Viết Đẳng (chủ biên), 50 dân tộc Việt Nam (1945 -1995), Nhà xuất Khoa học xã hội [11] TS.Bùi Thị Xuân Mai, Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội, NXB Lao độngXã hội, Hà Nội, Năm 2012 [12] TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giáo trình Hành vi người môi trường xã hội, NXB Lao động- xã hội, Hà Nội, năm 2011 [13] John J.macionnis, Xã hội học, Nhà xuất thống kê [14] TS Bế Trường Thành, Vấn đề dân tộc định hướng xây dựng sách dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội, 2002 [15] GS Lê Thi, Vài nét bàn việc thực thi công bằng, dân chủ bình đẳng nam nữ Việt Nam nay, Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội, 2011 [16] Thang Văn Phúc (chủ biên), Vai trò hội đổi phát triển kinh tế, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội, 2002 [17] TS Thang Văn Phúc (chủ nhiệm đề tài), PGS.TS Nguyễn Minh Phương (Thư ký đề tài), Vai trò tổ chức xã hội phát triển quản lý xã hội Nhà xuất trị Quốc gia – Sự thật , Hà Nội – 2010 [18] Phạm Văn Quyết- Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội [19] Đăng Trường (biên soạn), Giới, bình đẳng giới phát triển bền vững, Nhà xuất Dân trí [20] Quyết định việc công nhận ban chấp hành Hội khuyến học xã Phúc Khoa, khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 [21] Thomas Sikor, Jenny Sowerwine, Jeff Romm, Nghiêm Phương Tuyến, Những chuyển đổi kinh tế - xã hội vùng cao Việt Nam, Hà Nội, 2008 [22] Từ điển tiếng Việt, nhà xuất Văn hóa thông tin [23] Tài liệu môn Công tác xóa đói giải việc làm [24] Tài liệu môn Công tác xã hội với dân tộc thiểu số [25] Tài liệu môn Công tác xã hội với phụ nữ yếu [26] Xã hội học, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Phiếu số:……… (Người trả lời ghi) Kính thưa chị ! Tôi sinh viên ngành Công tác xã hội - trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Hiện thực đề tài nghiên cứu về“ Vai trò tổ chức xã hội tự nguyện nông thôn xóa đói giảm nghèo với phụ nữ dân tộc thiểu số xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu” Rất mong chị giúp đỡ để hoàn thành đề tài cách trả lời câu hỏi Tôi cam đoan thông tin mà chị đưa giữ bí mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học Những ý kiến chị góp phần quan trọng vào kết nghiên cứu có chất lượng, tính khả thi cao Cách trả lời: Chị đọc kỹ câu hỏi lựa chọn cho phương án trả lời phù hợp với ý kiến chị khoanh tròn đánh x dấu phương án chọn, viết câu trả lời chỗ để trống Xin chân thành cảm ơn ! Gia đình chị có thành viên? A B C D E Trên Thu nhập hàng tháng thuộc mức sau đây? A Dưới 500.000 B Từ 500.000 – 1.000.000 Trên 1.000.000 trở lên Gi đình chị có vật dụng sinh hoạt sau đây? Tên vật dụng Ý kiến Có Không Xe máy Xe đạp Tivi Tủ lạnh Nồi cơm điện Đài Máy giặt Đầu đĩa Máy vi tính Máy say sát Máy tuốt lúa Máy gặt Máy cày, bừa Máy đốn chè Khác Nguồn thu nhập gia đình chị từ nguồn sau đây? Các công việc Trồng lúa nước Trồng chè Chăn nuôi gia cầm Chăn nuôi gia súc Chăn nuôi thủy sản Trồng thảo Trồng ngô, khoai, sắn Trồng rừng Lao động tự Có Không Xin chị cho biết, nguyên nhân sau dẫn đến tình trạng nghèo đói gia đình ta? STT Nguyên nhân Chủ quan Vị trí người phụ nữ gia đình chưa nâng cao Do sức khỏe ốm yếu Thiếu kinh nghiệm sản xuất Thiếu vốn sản xuất Do tập quán sản xuất lạc hậu Do văn hóa cưới hỏi, tang ma, thờ cúng, lên nhà tốn Thiếu lao động Khác Khách Do thiên tai, lũ lụt quan Do thiếu nước Thiếu đất canh tác Địa hình phức tạp Phương tiện lại khó khăn Đất đai khô cằn Thời tiết diễn biến thất thường Chính sách XĐGN Chính phủ chưa mang lại hiệu cao Giải pháp hỗ trợ giảm nghèo quyền địa phương chưa mang lại hiệu bền vững Ý kiến Có Không Các chương trình, hoạt động hỗ trợ giảm nghèo TCXHTN địa phương chưa xuất phát từ nhu cầu phụ nữ nghèo DTTS Khác Gia đình chị có tham gia vay vốn không? A Có B Không (vì sao) Chị hội viên hội sau đây? Các hội Ý kiến Có Không Hội người cao tuổi Hội họ Hội khuyến học Hội chữ thập đỏ Xin chị cho biết, thời gian qua gia đình chị có nhận hỗ trợ từ hoạt động giảm nghèo từ TCXHTN địa phương không? A Có ( chuyển 7) B Không ( Vì sao) …………………………………… Gia đình chị nhận hoạt động hỗ trợ giảm nghèo từ TCXHTN đây? Các hoạt động giảm nghèo Các tổ chức xã hội tự nguyện Hội Hội Hội Hội chữ khuyế người họ thập đỏ n học cao tuổi Trợ Đóng góp vào xây dựng hạ tầng địa phương giúp vật chất Giới thiệu việc làm cho hội viên Khen thưởng cho em có thành tích học tập Chia sẻ thông tin thị trường, sản xuất Hỗ trợ áo ấm mùa đông Hỗ trợ lương thực ( gạo, mì, ) Hỗ trợ giống trồng, vật nuôi Quyên góp tiền đồ dùng học tập cho em có hoàn cảnh khó khăn Hỗ trợ phương tiện sản xuất Cho vay vốn với lãi suât thấp để phát triển kinh tế Cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe Tập huấn kỹ thuật sản xuất Hướng dẫn làm trang trại chăn nuôi, trồng chăm sóc nông nghiệp Thăm hỏi hội viên ốm đau, quan tâm, động viên tinh thần làm ăn Can thiệp gia đình gặp rủi ro, thiên tai Tuyên truyền vận động thực nếp sống Trợ giúp văn hóa Vận động người dân thực chủ trương phát triển kinh tế theo tinh thần nghị Đảng xã đề 10 Các TCXHTN có phổ biến sách xóa đói giảm nghèo cho phụ nữ không? A Có B Không Nếu có( chọn nhiều đáp án) Chính sách Có Không Chính sách y tế Chính sách giáo dục Chính sách học nghề Trợ giúp pháp lí Các sách hỗ trợ vay vốn Chính sách trợ cấp xã hội Chính sách hỗ trợ sản xuất Chính sách khác 11 Chị đánh mức độ hoạt động TCXHTN địa phương? A Hoạt động thường xuyên B Thỉnh thoảng C Hiếm D Không 12 Chị cho biết TCXH TN có hạn chế XĐGN cho phụ nữ? A Hoạt động trợ giúp chưa đa dạng B Khâu tổ chức chưa hoàn thiện nhiều bất cập C Sự thiếu đoàn kết hội viên D Hoạt động hiệu việc trợ giúp phụ nữ E Ý kiến khác (ghi rõ) 13 Chị có đánh vai trò TCXHTN nông thôn XĐGN cho phụ nữ DTTS? A Có vai trò quan trọng B Có vai trò quan trọng C Bình thường D Không có vai trò E Không biết Xin chị cho biết đôi điều thân: Tuổi: Dân tộc: Học vấn: Nghề nghiệp: Tình trạng hôn nhân: Câu 1: Hiện nay, gia đình chị gặp khó khăn nào? Câu 2: Nguồn thu nhập gia đình chị từ công việc nào? Thu nhập hàng tháng bao nhiêu? Câu 3: Chị cho biết tập quán sản xuất nông nghiệp gia đình chị? Câu 4: Trong gia đình, chị có vị trí nào? Câu 5: Theo chị, chi tiêu lễ cưới, tang ma, lên nhà mới, thờ cúng có ảnh hưởng đến mức chi tiêu gia đình? Câu 6: Chị có thường tham gia tích cực hoạt động tập thể/cộng đồng? Câu 7: Theo chị, đâu nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói gia đình? Câu 8: Chị nhận hỗ trợ từ sách, hoạt động xóa đói giảm nghèo địa phương triển khai? Hiệu sao? Câu 9: Chị có đề xuất cho hoạt động hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ dân tộc thiểu số quyền địa phương? Câu 10: Chị nhận hoạt động hỗ trợ giảm nghèo từ TCXHTN địa phương? Những hoạt động giảm nghèo hoạt động hỗ trợ nào? Câu 11: Chị cho biết, trước sau nhận hoạt động hỗ trợ giảm nghèo từ TCXHTN, việc phát triển kinh tế gia đình chị có khác biệt không? Câu 12: Những hoạt động hỗ trợ mà chị nhận có xuất phát từ nhu cầu thoát nghèo chị không? Hiệu sao? Câu 13: Theo chị TCXH TN địa phương có hạn chế XĐGN cho phụ nữ DTTS? Câu 14: Theo chị, để việc hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ DTTS địa phương mang hiệu cao TCXHTN địa phương cần phải có hoạt động hỗ trợ nào? Câu 15: Chị có mong muốn, nhu cầu gì? PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI Câu 1: Thưa ông/bà chức nhiệm vụ chủ yếu hội NCT gì? Câu 2: Thưa ông/bà, số lượng phụ nữ nghèo DTTS địa phương bao nhiêu? Câu 3: Ông/bà cho biết đời sống vật chất tinh thần phụ nữ nghèo DTTS địa phương nào? Câu 4: Ông/bà cho biết ý thức lao động phụ nữ nghèo DTTS địa phương nào? Câu 5: Theo ông bà, có nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói phụ nữ DTTS? Câu 6: Trong năm qua, hội NCT địa bàn thực hoạt động hỗ trợ giảm để hỗ trợ phụ nữ DTTS thoát nghèo? a Những hoạt động hỗ trợ giảm nghèo mang lại hiệu quả? b Những hoạt động hỗ trợ giảm triển khai chưa mang lại hiệu quả? Câu 7: Ông/bà cho biết mức độ hoạt động hỗ trợ giảm nghèo hội NCT phụ nữ DTTS đia phương? Câu 8: Ông/bà cho biết hội có hạn chế XĐGN cho phụ nữ DTTS? Câu 9: Xin ông/bà cho biết trình thực hoạt động hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ DTTS hội gặp thuận lợi nào? Câu 10: Xin ông/bà cho biết trình thực hoạt động hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ DTTS hội gặp khó khăn, trở ngại nào? a Những khó khăn thuộc phụ nữ nghèo DTTS? b Những khó khăn thuộc phía hội? Câu 11: Hội có mục tiêu việc hỗ trợ cho phụ nữ nghèo DTTS thoát nghèo? Câu 12: Ông/bà có kiến nghị với quyền địa phương để giúp đỡ, hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ nghèo DTTS địa phương? Xin ông/bà cho biết số thông thân: Tuổi: Nghề nghiệp: Học vấn: Giới tính: Tên tổ chức xã hội tự nguyện tham gia PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Câu 1: Thưa ông/bà chức nhiệm vụ chủ yếu hội CTĐ gì? Câu 2: Thưa ông/bà, số lượng phụ nữ nghèo DTTS địa phương bao nhiêu? Câu 3: Ông/bà cho biết đời sống vật chất tinh thần phụ nữ nghèo DTTS địa phương nào? Câu 4: Ông/bà cho biết ý thức lao động phụ nữ nghèo DTTS địa phương nào? Câu 5: Theo ông bà, có nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói phụ nữ DTTS? Câu 6: Trong năm qua, hội CTĐ địa bàn thực hoạt động hỗ trợ giảm để hỗ trợ phụ nữ DTTS thoát nghèo? a Những hoạt động hỗ trợ giảm nghèo mang lại hiệu quả? b Những hoạt động hỗ trợ giảm triển khai chưa mang lại hiệu quả? Câu 7: Ông/bà cho biết mức độ hoạt động hỗ trợ giảm nghèo hội phụ nữ DTTS đia phương? Câu 8: Ông/bà cho biết hội khuyến học có hạn chế XĐGN cho phụ nữ DTTS? Câu 9: Xin ông/bà cho biết trình thực hoạt động hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ DTTS, hội gặp thuận lợi nào? Câu 10: Xin ông/bà cho biết trình thực hoạt động hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ DTTS, hội gặp khó khăn, trở ngại nào? a Những khó khăn thuộc phụ nữ nghèo DTTS? b Những khó khăn thuộc hội ? Câu 11: Hội có mục tiêu việc hỗ trợ cho phụ nữ nghèo DTTS thoát nghèo? Câu 12: Ông/bà có kiến nghị với quyền địa phương để giúp đỡ, hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ nghèo DTTS địa phương? Xin ông/bà cho biết số thông thân: Tuổi: Nghề nghiệp: Học vấn: Giới tính: Tên tổ chức xã hội tự nguyện tham gia PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI KHUYẾN HỌC Câu 1: Thưa ông/bà chức nhiệm vụ chủ yếu hội khuyến học gì? Câu 2: Thưa ông/bà, số lượng phụ nữ nghèo DTTS địa phương bao nhiêu? Câu 3: Ông/bà cho biết đời sống vật chất tinh thần phụ nữ nghèo DTTS địa phương nào? Câu 4: Ông/bà cho biết ý thức lao động phụ nữ nghèo DTTS địa phương nào? Câu 5: Theo ông bà, có nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói phụ nữ DTTS? Câu 6: Trong năm qua, hội khuyến học địa bàn thực hoạt động hỗ trợ giảm để hỗ trợ phụ nữ DTTS thoát nghèo? a Những hoạt động hỗ trợ giảm nghèo mang lại hiệu quả? b Những hoạt động hỗ trợ giảm triển khai chưa mang lại hiệu quả? Câu 7: Ông/bà cho biết mức độ hoạt động hỗ trợ giảm nghèo hội phụ nữ DTTS đia phương? Câu 8: Ông/bà cho biết hội khuyến học có hạn chế XĐGN cho phụ nữ DTTS? Câu 9: Xin ông/bà cho biết trình thực hoạt động hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ DTTS hội gặp thuận lợi nào? Câu 10: Xin ông/bà cho biết trình thực hoạt động hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ DTTS gặp khó khăn, trở ngại nào? a Những khó khăn thuộc phụ nữ nghèo DTTS? b Những khó khăn thuộc hội? Câu 11: Hội có mục tiêu việc hỗ trợ cho phụ nữ nghèo DTTS thoát nghèo? Câu 12: Ông/bà có kiến nghị với quyền địa phương để giúp đỡ, hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ nghèo DTTS địa phương? Xin ông/bà cho biết số thông thân: Tuổi: Nghề nghiệp: Học vấn: Giới tính: Tên tổ chức xã hội tự nguyện tham gia PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI HỌ Câu 1: Thưa ông/bà chức nhiệm vụ chủ yếu hội họ gì? Câu 2: Thưa ông/bà, số lượng phụ nữ nghèo DTTS địa phương bao nhiêu? Câu 3: Ông/bà cho biết đời sống vật chất tinh thần phụ nữ nghèo DTTS địa phương nào? Câu 4: Ông/bà cho biết ý thức lao động phụ nữ nghèo DTTS địa phương nào? Câu 5: Theo ông bà, có nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói phụ nữ DTTS? Câu 6: Trong năm qua, hội họ địa bàn thực hoạt động hỗ trợ giảm để hỗ trợ phụ nữ DTTS thoát nghèo? a Những hoạt động hỗ trợ giảm nghèo mang lại hiệu quả? b Những hoạt động hỗ trợ giảm triển khai chưa mang lại hiệu quả? Câu 7: Ông/bà cho biết mức độ hoạt động hỗ trợ giảm nghèo hội họ phụ nữ DTTS đia phương? Câu 8: Ông/bà cho biết hội họ có hạn chế XĐGN cho phụ nữ DTTS? Câu 9: Xin ông/bà cho biết trình thực hoạt động hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ DTTS, hội gặp thuận lợi nào? Câu 10: Xin ông/bà cho biết trình thực hoạt động hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ DTTS, hội gặp khó khăn, trở ngại nào? a Những khó khăn thuộc phụ nữ nghèo DTTS? b Những khó khăn thuộc hội? Câu 11: Hội có mục tiêu việc hỗ trợ cho phụ nữ nghèo DTTS thoát nghèo? Câu 12: Ông/bà có kiến nghị với quyền địa phương để giúp đỡ, hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ nghèo DTTS địa phương? Xin ông/bà cho biết số thông thân: Tuổi: Nghề nghiệp: Học vấn: Giới tính: Tên tổ chức xã hội tự nguyện tham gia PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Câu 1: Ông/bà cho biết, địa phương triển khai sách Đảng Nhà nước để hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ DTTS? a Những sách thực hiệu quả? Tại sao? b Những sách thực chưa mang lại hiệu quả? Vì sao? Câu 2: Ông/bà cho biết, trình triển khai sách hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ DTTS địa phương gặp khó khăn gì? a Khó khăn từ phía phụ nữ nghèo DTTS? b Khó khăn từ phía người tổ chức thực hiện? Câu 3: Xin ông/bà cho biết, TCXHTN địa bàn có vai trò việc hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ DTTS địa phương? Câu 4: Ông/bà có quan điểm việc hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ DTTS? Câu 5: Theo ông/bà để việc hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ DTTS hiệu bền vững Nhà nước cần có giải pháp nào? Xin ông/bà cho biết số thông thân: Tuổi: Nghề nghiệp: Học vấn: Giới tính:
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp khoa xã hội nhân văn công tác XH, khóa luận tốt nghiệp khoa xã hội nhân văn công tác XH, khóa luận tốt nghiệp khoa xã hội nhân văn công tác XH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập