ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị

28 90 1
  • Loading ...
Loading...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:55

Ô nhiễm môi trường, một cụm từ rất hay được đề cập trong nhiều năm gần đây, nhất là khi quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đang ngày càng phát triển. Ai trong chúng ta cũng biết rằng, song hành với quá trình công nghiệp hóa là sự phát thải một khối lượng lớn các chất độc hại gây ô nhiễm với nguy cơ tàn phá môi trường nghiêm trọng. Thế nhưng khi nhắc đến vấn đề ô nhiễm môi trường, thành phần nào của môi trường sẽ được mọi người quan tâm? BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG BÀI TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN LÍ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ-KCN Đề tài: Ô NHIỄM NHIỆT KHU VỰC ĐÔ THỊ GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang Nhóm 10: Phan Đình Khánh Trâm Nguyễn Thị Ngọc Trâm Phạm Thị Thu Trang Lê Phạm Thảo Trang Đỗ Đức Trí Lớp: 01- ĐHKTMT-2 Tp.HCM, tháng 10 năm 2015 LỜI MỞ ĐẦU Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị Ô nhiễm môi trường, cụm từ hay đề cập nhiều năm gần đây, trình công nghiệp hóa - đại hóa ngày phát triển Ai biết rằng, song hành với trình công nghiệp hóa phát thải khối lượng lớn chất độc hại gây ô nhiễm với nguy tàn phá môi trường nghiêm trọng Thế nhắc đến vấn đề ô nhiễm môi trường, thành phần môi trường người quan tâm? Hầu hết người nghĩ có ô nhiễm không khí, đất, nước ô nhiễm tiếng ồn vấn đề quan trọng cần phải xử lý Tuy nhiên, lại quên điều nhiệt độ, ánh sáng yếu tố thuộc môi trường, có vai trò quan trọng không thành phần đất, nước, không khí hệ sinh thái Ngày nay, tượng hiệu ứng nhà kính trở nên nghiêm trọng lượng nhiệt thải môi trường nhiều làm cho nhiệt độ bầu khí cân bằng, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống ảnh hưởng đến sống bình thường người loài sinh vật Ví dụ, đơn giản nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột xảy liên tục khoảng thời gian, không kịp thích nghi mà sức khỏe người suy yếu vòng đời loài động thực vật bị rút ngắn Hay nhiệt độ tăng cao, băng cực tan nhanh, dẫn đến mực nước biển dâng cao, thu hẹp diện tích lục địa; bên cạnh chu trình hạn hán lụt lội tăng nhiều trước Vậy nên thấy, ô nhiễm nhiệt vấn đề đáng quan tâm Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh đòi hỏi chất lượng sống phải cao, dẫn đến trình phát triển rộng rãi lối sống thị thành mà ta hay gọi trình đô thị hóa Ở nhiều quốc gia, nước phát triển, mức độ đô thị hóa cao; nước phát triển, tốc độ đô thị hóa đẩy mạnh Tuy nhiên, trình đô thị hóa gắn liền với chuyển đổi cấu sử dụng đất, làm thay đổi đặc tính mặt đệm dẫn đến thay đổi khí hậu Không khó để ta nhận thấy nhiệt độ khu thành phố lớn cao thời tiết hanh khô oi ả khu vực ngoại thành Từ cho thấy, khu vực đô thị có nguy ô nhiễm nhiệt cao khu vực nông thôn Vậy, vấn đề ô nhiễm nhiệt đô thị vấn đề môi trường cần quan tâm tìm biện pháp kiểm soát Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị MỤC LỤC Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Sự phát triển đảo nhiệt đô thị bề mặt Toronto CMA từ năm 1985 đến năm 2004 Bảng 1.2 Sự gia tăng nhiệt độ phát triển đô thị đến năm 2020 (oC) Bảng 1.3 Sự gia tăng nhiệt độ phát triển đô thị đến năm 2020 khu vực chuyển đổi sử dụng đất thành đất xây dựng (oC) Bảng 1.4 Sự gia tăng nhiệt độ phát triển đô thị đến năm 2020, tính trung bình khoảng thời gian từ 11 – 17 (oC) Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Biểu đồ nhiệt độ khu vực đô thị Hình 2.1 Sự trao đổi hấp thụ xạ mặt trời vào ban ngày ban đêm vùng đô thi so sánh với khu vực nông thôn Hình 2.2 Các công trình xây dựng cản trở lưu thông gió khu vực đô thị Hình 2.3 Sự ảnh hưởng đô thị đến thông gió, so sánh với khu vực nông thôn Hình 2.4 Hoạt động người làm gia tăng nhiệt độ đô thị Hình 3.1 Người dân đốt rom rạ ngoại ô Hà Nội Hình 3.2 Người đường tránh nóng Hà Nội Hình 4.1 Tỷ lệ xạ mặt trời phản xạ theo màu sắc vật liệu Hình 4.2 Công trình, kiến trúc xây dựng theo hướng gió đô thị Hình 4.3 Sự chuyển gió hướng gió nhà cao tầng Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM NHIỆT ĐÔ THỊ 1.1 Khái niệm Ta khái niệm hay định nghĩa xác ô nhiễm nhiệt xác định ngưỡng cho phép nhiệt độ môi trường Tuy nhiên, ta hiểu đơn giản ô nhiễm nhiệt gia tăng nhiệt độ gây hoạt động tự nhiên nhân tạo, mà phần lớn hoạt động công nghiệp trình đô thị hóa người, chẳng hạn nhiệt độ Trái Đất tăng tỏa nhiệt lượng Mặt Trời, hoạt động đốt nhiên liệu người, hay lượng thải từ xe cộ ngày thành phố,… gây tác động xấu đến môi trường, người loài sinh vật khác 1.2 Các dạng ô nhiễm nhiệt đô thị Như đưa khái niệm trên, ô nhiễm nhiệt đô thị gia tăng nhiệt độ khu vực đô thị Vậy để làm rõ khái niệm này, ta phân loại dạng ô nhiễm nhiệt đô thị theo tượng sau 1.2.1 Hiện tượng đảo nhiệt đô thị Đối với tượng đảo nhiệt nói chung, đảo nhiệt khu vực đô thị quan tâm hàng đầu ảnh hưởng lớn tới môi trường không khí nội đô, nơi có mật độ dân cư cao, điều ảnh hưởng tới sức khỏe người Hiện tượng “đảo nhiệt đô thị” – urban heat island (UHI), định nghĩa tượng mà thời điểm, nhiệt độ trung bình khu vực phát triển đô thị với nhiều công trình nhân tạo cao khu vực công viên nông thôn có môi trường tự nhiên xung quanh (EPA, 2008a) Hiện tượng tăng nhiệt độ cục tạo nên khu vực trung tâm “ốc đảo” có nhiệt độ cao nơi khác nên gọi “đảo nhiệt đô thị” Hiện tượng Luke Howard nghiên cứu đưa lần năm 1810 Sự chênh lệch nhiệt độ vào ban đêm thường lớn so với ban ngày, cảm nhận rõ vào ngày gió hay gió nhẹ Đảo nhiệt đô thị diễn rõ rệt tùy theo mùa, chủ yếu mùa hè mùa đông Hiện tượng đảo nhiệt đô thị mô tả biểu đồ nhiệt độ khu vực đô thị (hình 1), minh họa dao động nhiệt độ toàn thành phố: nhiệt độ thấp khu vực nhiều xanh công viên, nông thôn tăng cao khu vực nhiều công trình nhà Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị Hình 1.1 Biểu đồ nhiệt độ khu vực đô thị 1.2.2 Hiện tượng nghịch đảo nhiệt Thông thường, theo quy luật chung lớp khí tầng đối lưu nhiệt độ lên cao giảm Tuy nhiên, tồn trường hợp đặc biệt nhiệt độ lớp không khí phía cao nhiệt độ lớp không khí phía dưới, gọi tượng nghịch đảo nhiệt hay nghịch nhiệt Hiện tượng có ảnh hưởng đặc biệt phát tán chất ô nhiễm không khí, làm cản trở phát tán chất ô nhiễm tầng nghịch đảo, gây nồng độ đậm đặc nơi gần mặt đất Ban ngày, mặt đất hấp thụ xạ Mặt Trời nóng lên, ban đêm trình diễn ngược lại, mặt đất vật chất xạ nhiệt trở nên lạnh dần, vào thời điểm gần sáng Do đó, vào mùa đông hay lúc gần sáng, lớp không khí gần mặt đất có nhiệt độ thấp, lớp không khí phía nơi hấp thụ nhiệt xạ lại có nhiệt độ cao Hiện tượng nghịch đảo nhiệt thường xảy khu vực đô thị, nơi có nhiều công trình cấu tạo từ vật liệu hấp thụ nhiệt tốt bê tông, có xanh, sông hồ Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị 1.3 Thực trạng ô nhiễm nhiệt đô thị Thế giới Việt Nam 1.3.1 Trên Thế giới Quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa đẩy mạnh nhiều nước Thế giới, kéo theo nhiều tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường người Tổ chức “Mitre Corporation” năm 1975 dự báo khả tác động lượng nhiệt nhân tạo khí hậu lớn, gây cân ổn định nhiệt vùng, khu vực rộng lớn Trái Đất, gây nên ô nhiễm nhiệt khu vực hay toàn cầu dẫn đến nước biển dâng cao, hạn hán lũ lụt xảy vô khốc liệt Hiện ô nhiễm nhiệt môi trường gây biến đối khí hậu địa phương nhiều nơi, khu đô thị có tỷ lệ diện tích xây dựng tăng nhanh, diện tích xanh mật nước thấp dẫn đến nhiệt lượng xạ Mặt Trời, lượng nhiệt nhà máy, dân cư đô thị thải tăng lên làm cho nhiệt độ trung bình nhiều khu đô thị cao vùng nông thôn từ – 3°C Sau năm 2000, lượng nhiệt sinh hoạt động người đô thị toàn Thế giới gần 30% lượng Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất nhiệt lượng nguyên nhân gây biến đổi khí hậu Vì cần phải phòng ngừa hạn chế ô nhiễm nhiệt Có nhiều quan ngại việc đảo nhiệt đô thị có khả góp phần vào nóng lên toàn cầu Nghiên cứu Trung Quốc Ấn Độ ảnh hưởng đảo nhiệt đô thị làm khí hậu nóng lên khoảng 30% Mặt khác, nghiên cứu năm 1999 so sánh khu vực đô thị nông thôn đề xuất hiệu ứng đảo nhiệt đô thị có ảnh hưởng đến nhiệt độ trung bình toàn cầu Một nhóm nghiên cứu đại diện tiến sĩ Yves Baudouin đến từ khoa Địa lý thuộc trường Đại học Quebec Montreal có nhiều nghiên cứu tượng đảo nhiệt đô thị số thành phố lớn Canada, có Toronto Toronto thành phố đông dân Canada, thành phố đông dân thứ Bắc Mỹ Toronto thủ đô thương nghiệp Canada, nơi đặt trụ sở sở giao dịch chứng khoán Toronto năm ngân hàng lớn toàn quốc Những lĩnh vực kinh tế hàng đầu thành phố tài chính, dịch vụ doanh nghiệp, viễn thông, hàng không vũ trụ, giao thông, truyền thông, nghệ thuật, xuất bản, sản xuất phần mềm, nghiên cứu y tế, giáo dục, du lịch kỹ thuật Vì thấy Toronto thành phố có mức độ đô thị hóa cao, vấn đề đảo nhiệt đáng quan tâm Trên thực tế, khu vực thống kê đô thị Toronto (Toronto CMA) chiếm vị trí thứ sau Vancouver cho bề mặt tăng trưởng Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị khu vực từ năm 1985 đến năm 2004 Đảo nhiệt chiếm diện tích 690,05 km vào năm 2004 Bảng 1.1 Sự phát triển đảo nhiệt đô thị bề mặt Toronto CMA từ năm 1985 đến năm 2004 Toronto CMA 1985 2004 Sự chênh lệch Khu vực đảo nhiệt (km2) 528,02 690,05 162,03 Khu vực CMA (km2) 5364,80 5364,80 - % 9,84 12,86 3,02 Các nhà nghiên cứu xác định đảo nhiệt đô thị bề mặt có nhiệt độ cao mức trung bình toàn thành phố độ Theo kết việc xác định này, năm 1985 Toronto CMA có 9,84% bề mặt đảo nhiệt đạt nhiệt độ cao nhiệt độ trung bình độ Năm 2004, Toronto mở rộng bề mặt đến 12,86%, nghĩa tăng 3,02% Toronto CMA phát triển, hợp với thành phố khác nhỏ xung quanh chuyển đổi vùng quê cũ vào phát triển đô thị Sự tăng trưởng nhanh chóng làm giảm thảm thực vật thay nhựa xi măng 1.3.2 Tại Việt Nam Tại Việt Nam, nhiều khu công nghiệp xây dựng để đáp ứng tốc độ phát triển đất nước Bên cạnh đó, khu đô thị mở rộng, thành phố trở nên đông đúc Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) đô thị lớn, sôi động, kinh tế phát triển nhanh với tăng trưởng dân số đời nhiều doanh nghiệp tổ chức kinh tế - xã hội - văn hóa đặc điểm thành phố đô thị hóa nhanh chóng năm qua Theo quy hoạch tổng thể Tp.HCM đến năm 2020, thành phố tiếp tục mở rộng diện tích phạm vi xung quanh trở thành đô thị tập trung hạng lớn Kiểu đô thị có nhiều bất lợi môi trường sống, có môi trường nhiệt Theo kết phân tích thống kê báo cáo Lương Văn Việt, trình đô thị hóa tác động rõ rệt đến biến đổi khí hậu Tp.HCM Thể rõ việc hình thành vùng có nhiệt độ cao trung tâm đô thị So với khu vực xung quanh, giai đoạn 1977 – 2006, nhiệt độ trung tâm đô thị có mức tăng gần gấp Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị đôi, rõ nét 10 năm gần tốc độ đô thị hóa thành phố đẩy mạnh Sự gia tăng nhiệt độ phát triển mở rộng đô thị Khu vực nghiên cứu xác định dựa kết mô thời tiết với mặt đệm năm 2006 mặt đệm ứng với quy hoạch đô thị Tp.HCM năm 2020 Các đặc điểm chung gia tăng nhiệt độ thể sau: Bảng 1.2 Sự gia tăng nhiệt độ phát triển đô thị đến năm 2020 (oC) Tháng 10 11 12 Tp.HCM 0,07 0,08 0,09 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 Nội thành 0,20 0,21 0,22 0,23 0,19 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 Nội thành 0,14 0,14 0,16 0,17 0,14 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,13 cũ KV2 0,11 0,12 0,13 0,14 0,13 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 Bảng 1.3 Sự gia tăng nhiệt độ phát triển đô thị đến năm 2020 khu vực chuyển đổi sử dụng đất thành đất xây dựng (oC) Tháng 10 11 12 Tp.HCM 0,30 0,31 0,34 0,36 0,30 0,22 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 Nội thành 0,34 0,37 0,39 0,32 0,27 0,25 0,25 0,26 0,26 0,28 0,29 0,33 Bảng cho thấy nội thành khu vực có mức tăng nhiệt độ cao nhất, với mức tăng trung bình 0,19oC Các khu vực khác có mức tăng thấp Mức tăng trung bình quận khu vực nội thành cũ, quận trung tâm toàn Tp.HCM có giá trị tương ứng 0,14oC; 0,12oC 0,08oC Tháng tháng có nhiệt độ tăng cao với giá trị tương ứng cho khu vực nội thành mới, nội thành cũ, quận trung tâm toàn Tp.HCM với giá trị tương ứng 0,23oC; 0,17oC; 0,14oC 0,10oC Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 10 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị Hình 2.1 Sự trao đổi hấp thụ xạ mặt trời vào ban ngày ban đêm vùng đô thi so sánh với khu vực nông thôn Hình 2.2 Các công trình xây dựng cản trở lưu thông gió khu vực đô thị Hì h n 2.3 Sự ảnh hưởng đô thị đến thông gió, so sánh với khu vực nông thôn Hình 2.4 Hoạt động người làm gia tăng nhiệt độ đô thị Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 14 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị CHƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM NHIỆT ĐÔ THỊ 3.1 Ảnh hưởng đến người Nhiệt độ trái đất đóng vai trò quan trọng người mặt tốc độ hô hấp, tiêu hóa nhiều hoạt động sinh hóa Khi nhiệt độ tăng lên làm tăng tốc độ phản ứng hóa học dẫn đến làm tăng trình trao đổi chất, tăng trình sinh lý làm cho người cần nhiều nước uống Tuy nhiên, lượng nhiệt thải vào môi trường không khí nhiều làm cho tốc độ biến đổi nhiệt độ nhanh khả thích nghi người chưa đáp ứng kịp gây nên tác động xấu, ví dụ người làm việc trời nóng gặp mưa to đột ngột dễ bị cảm lạnh, tử vong, người phòng điểu hòa mà nhiệt độ không khí cao gây nên tượng “sốc nhiệt” Theo khảo sát nhiệt độ tăng cao làm cho người có nhu cầu uống tăng lên ăn lại giảm dẫn đến mệt mỏi, suất lao động chất lượng lao động giảm, tai nạn lao động tăng lên Đặc biệt người làm việc trời nắng trực tiếp, người già người ốm, trẻ em phụ nữ mang thai có nguy bị ảnh hưởng nghiêm trọng đợt nắng nóng Theo thống kê Bộ y tế năm lượng người tử vong nắng nóng , sốc nhiệt , đột quỵ tăng cao Người lao động làm việc trời khu vực đô thị có nguy cao đột quỵ chí tử vong mùa nóng số nhiệt cục lên tới 45–55°C họ không phép nghỉ ngơi áp dụng biện pháp bảo vệ Còn công nhân làm việc bên nhà xưởng có hệ thống thông gió kém, quạt hay điều hòa nhiệt độ và/hoặc vận hành máy móc sinh nhiệt (như máy may, máy sản xuất có nhiều máy tính) cảm thấy nhiệt độ nhà cao nhiệt độ trời (IPCC 2012) Tình trạng nắng nóng cực đoan kéo dài liên tục nhiều ngày đêm hủy hoại sức khỏe người lao động, làm tình trạng sức khỏe xấu Mặt khác, tượng nghịch đảo nhiệt xảy không hình thành đối lưu, không khí sát mặt đất không di chuyển lên chất ô nhiễm khả phát tán được,vì chúng tích tụ lại (chủ yếu chất ô nhiễm từ nhiên liệu hóa thạch phương tiện giao thông , cố cháy nổ hay từ hoạt động đun nấu như: CO, CO2, SO, SO2 ) gây nên bệnh liên quan đường hô hấp Cụ thể Hà Nội vào lúc chiều tối, mà thành người dân đốt rơm rạ, theo chiều chuyển động khối khí nhờ đảo nhiệt, khói từ ngoại thành, bủa vây đường, tòa nhà vùng nội đô, tạo nên bầu không khí ngột ngạt, khó thở Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 15 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị Hình 3.1 Người dân đốt rom rạ ngoại ô Hà Nội Nhiệt độ tăng lên làm tăng cường độ tia cực tím bề mặt trái đất hấp thụ lại sở hạ tầng khu đô thị gây nhiều hậu nghiêm trọng sinh học, đục thủy tinh thể, ung thư mắt… Nhiệt độ tăng với tượng ngập úng thường xuyên xảy khu đô thị tạo điều kiện thuận lợi cho vật truyền nhiễm muỗi, ve, chuột sinh sôi nảy nở, truyền nhiễm bệnh gây nguy hại đến sức khỏe người mật độ dân cư đông đúc nên khả lây lan nhanh, làm tỉ lệ người chết tăng cao 3.2 Đối với hệ sinh thái Nhiệt độ đô thị tăng đột ngột ảnh hưởng đến hệ sinh thái nước ( hồ, kênh rạch ) hệ sinh thái xanh Các thực thể nước tất mảng xanh khu đô thị ngày chịu ảnh hưởng nghiêm trọng tượng ô nhiễm nhiệt, cụ thể diện tích mảng xanh ngày bị thu hẹp dần nguồn nước cấp cho đô thị ngày giảm nhiều trình đô thị hóa ngày gia tăng nhanh chóng, làm cho diện tích bê tông hóa tăng lên làm hạn chế khả tỏa nhiệt môi trường Việc nhiệt độ đô thị tăng lên ảnh hưởng đến chu trình sinh trưởng phát triển nhiều loài thực vật hay côn trùng gây hại Về lâu dài làm thay đổi hệ sinh thái động thực vật nuôi trồng mảng xanh đô thị có nguy bị Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 16 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị biến không thích nghi với thay đổi đột ngột nhiệt đọ thay vào phát triển côn trùng động vật gây bệnh Hiện tượng không khí đối lưu nghịch đảo nhiệt làm cho lớp không khí gần mặt đất chứa chất độc hại như: SO 2, NO2, O3, Flo, Pb,….gây hại trực tiếp cho thực vật vào khí khổng, làm hư hại hệ thống giảm thoát nước giảm khả kháng bệnh Nhiệt độ nước tăng làm tăng phản ứng hóa học nước, tăng tỉ lệ muối hòa tan nước, làm kim loại han rỉ mạnh Bên cạnh đó, loại vi khuẩn, vi trùng, nấm gây bệnh phát triển nhanh Ta lấy loại tảo làm ví dụ Nước sông bị ô nhiễm nhiệt, thường thường phát triển tảo lam mạnh nhất, mà loại tảo lam loại thức ăn sinh vật thủy sinh, chí có hại số loài cá Loại tảo lam nguyên nhân quan trọng gây nên nước có mùi Nhiệt độ nước tăng cao ảnh hưởng tới số lượng phân bổ loại sinh vật sống đáy Còn động vật, nhiệt độ chênh lệch 10 oC dễ gây đột quỵ tim mạch, gia tăng tỷ lệ dại loài ( chó, mèo…) Ví dụ, loài chó tiếp xúc trực tiếp trời nóng 40oC làm chúng bị yếu nhiệt độ tăng cao gây thở dốc Điều dễ làm cho chúng bị cảm gây hô hấp kém, co giật đột tử sau vài phút 3.3 Cở sở hạ tầng Như biết, ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất có tượng xạ nhiệt tạo lượng xạ nhiệt trực tiếp lượng xạ khuếch tán Bức xạ biểu thị độ dài bước sóng: bước sóng giảm, lượng mang theo tăng Do đó, xạ ngắn trực tiếp làm tăng nhiệt độ thành phố Nhiệt độ tăng làm cho vật liệu cấu trúc bê tông nóng làm giãn nở lớp vật liệu gây rạn nứt, chí đứt gãy nguy hiểm sụp đổ công trình đưa vào hoạt động hay xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống bị tổn thất nặng nề nghiêm trọng Mặt khác, chiều cao tòa cao ốc chiều rộng đường với thiết kế khác với bề mặt bên kính kim loại vừa tạo xạ nhiệt mạnh, làm thay đổi tính chất mặt hóa học vật liệu dẫn đến biển đổi cấu trúc ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình như: làm gỉ, cong, vênh kim loại, mài mòn, phân huỷ chất sơn bề mặt kết cấu Nhiệt độ môi trường tăng làm thay đổi tính vật lý, thay đổi màu sắc vật liệu đá vôi, đá hoa, đá cẩm thạch, đá phiến vữa xây, phá hoại tác phẩm Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 17 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị điêu khắc, tượng đài, biển quảng cáo, áp phích, làm giảm độ bền dẻo, màu sợi vải, giảm độ bền giấy, cao su, thuộc da 3.4 Tác động đến kinh tế - xã hội Hiện tượng ô nhiễm nhiệt tác động mạnh kinh tế xã hội 3.4.1 Đối với kinh tế Nguời lao động cảm thấy mệt mỏi nhiều sức nắng nóng, làm suất làm việc, hiệu kinh tế suy giảm Chi phí bảo trì, bão dưỡng trang thiết bị tăng nhiệt độ tăng cộng thêm độ ẩm cao dễ làm cho kim loai bị gỉ, mài mòn Khi nhiệt độ tăng, nhu cầu làm mát người tăng dẫn đến tiêu hao lượng điện ngày tăng lên không ngừng, làm tổn thất kinh phí không nhỏ đất nước Nhiệt độ oi bức, ngột ngạt nên nhu cầu người dân diện tích mảng xanh địa điểm vừa giải trí vừa hạn chế nóng bên hồ bơi, công viên hay khu vui chơi … nhà nước cần bỏ khoảng đầu tư lớn để đáp ứng nhu cầu người dân 3.4.2 Đối với xã hội Nhiệt độ ngày tăng làm cho loại dịch bệnh đặc biệt bệnh truyền nhiễm ( sốt, dịch mắt đỏ,….) tăng lên lan truyền nhanh Sự chênh lệch mức sống khác thành phần dân số dẫn đến chất lượng sống khác nhau, người lao động có thu nhập thấp có khả phục hồi sức khỏe sau phải gánh chịu nhiệt ban ngày, dẫn tới tác động đến sức khỏe lớn suất lao động giảm nên người lao động nghèo mãi chìm luẩn quẩn đói nghèo, làm ảnh hưởng tâm sinh lí, gây mâu thuẫn xã hội Nhiệt độ bên cao nhiều ảnh hưởng tới tâm lí đường người dân lo ngại nắng nóng khói bụi Thời điểm người đường thường vào chiều tối mà thời tiết dễ chịu Việc nhiều phương tiện giao thông lúc gây nên tượng ách tắc, cản trở giao thông Khi nhiệt độ đô thị cao trung bình so với khu vực xung quanh, gia tăng nhiệt độ làm giảm khả thẩm thấu nước đô thị trường hợp có mưa lớn, khiến cho khu đô thị hữu khu quy hoạch tăng khả ngập lụt Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 18 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị vi trình đô thị hóa năm gần diễn nhanh, thiếu kiểm soát, có nơi tự phát Hình 3.2 Người đường tránh nóng Hà Nội Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 19 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NHIỆT ĐÔ THỊ Từ nguyên nhân trạng nêu ta thấy ô nhiễm nhiệt dần ảnh hưởng trực tiếp đến người đặc biệt người sinh sống khu vực đô thị Để giảm tác động ô nhiễm nhiệt đến đô thị ta cần: 4.1 Tăng diện tích mảng xanh cho đô thị Biện pháp giảm tác động ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị ta cần tăng diện tích mảng xanh Cây xanh đóng phần quan trọng việc giảm “Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị”, giảm xạ, giảm nhiệt độ không khí nhiệt độ bề mặt đất Cây xanh hấp thụ xạ mặt trời để lục diệp hoá, nước bốc từ bề mặt hút nhiệt nên xanh có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường xung quanh Cây xanh hấp thụ 30 – 80 % xạ mặt trời chiếu tới tuỳ theo mức dộ rập rạm lá, có rạp, tán to hút xạ nhiều tổng diện tích mặt hấp thụ, khuếch tán xạ bốc hút nhiệt lớn Cây xanh cản xạ - che nắng cho không gian lùm (có thể ngăn cản 60 – 80% xạ mặt trời), nhờ mà xanh có tác dụng giảm nhiệt độ bề mặt đất nhiệt độ không khí phía tán Cây xanh có tác dụng giảm phản xạ môi trường xung quanh, hệ số Anbêđô xanh vào khoảng 0,2 – 0,3 tức khoảng 20 -30 % xạ chiếu đến bị phản xạ xung quanh Như vậy, thấy xanh đô thị có vai trò tích cực môi trường nhiệt độ sinh thái đô thị Ngoài ra, ta xây dựng hồ nước, đài phun nước khu vực đô thị để tạo cảnh quan làm mát cho đô thị 4.2 Xây dựng hồ nước mở Mặt nước mở lớn ảnh hưởng đến nhiệt độ không khí xung quanh chúng cách tích cực cách giảm nhiệt độ tăng cường hệ thống thông gió Mặt nước chuyển động thường có lợi mặt nước tĩnh Đối với giải pháp mặt nước phải để trống bề mặt để tránh tượng hiệu ứng tích nhiệt, đồng thời hồ chứa mặt nước không nên có màu sáng để tránh tượng tích trữ xạ nhiệt khối nước Mặt nước không gian mở phải bao quanh lớp câu đệm để giảm sức nóng mặt trời 4.3 Kiến trúc xanh cho khu vực đô thị Tiêu chí xanh đặt lên hàng đầu thiết kế nhà công trình công cộng nhằm giải nhiệt cho không gian đô thị Kiến trúc xanh nghĩa ta phải trồng hay phủ xanh toàn công trình nhà xanh mà ta cần phải đặt chúng Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 20 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị mối quan hệ tổng thể, hài hoà với không gian xung quanh Sử dụng vật liệu phản xạ tốt xạ mặt trời (đặc biệt khâu ốp lát bề mặt), sử dụng vật liệu có màu sắc sáng phản xạ tốt xạ mặt trời giữ mát cho lâu Chính điều giúp cho nhà tiết kiệm chi phí cho thiết bị làm mát Đối với sân thượng nhà cao tầng hoăc nhà ở, ta cần tạo không gian xanh để hạn chế hấp thụ nhiệt tạo không gian tươi mát cho môi trường sống Hình 4.1 Tỷ lệ xạ mặt trời phản xạ theo màu sắc vật liệu 4.4 Quy hoạch khu vực đô thị Các yếu tố địa lý khoảng cách nhà có tác động đến tượng “đảo nhiệt đô thị” chúng ảnh hưởng đến khả lưu thông gió, khả hấp thụ nhiệt khả phản xạ tia có bước sóng dài vào không gian Vì quy hoạch đô thị ta cần phải lưu ý đến việc đảm bảo lưu thông gió khả phát xạ để giảm nhiệt lượng khu vực đô thị Đặc biệt cần lưu ý đến việc đảm bảo giải nhiệt nhân tạo từ hệ thống điều hoà không khí Lượng nhiệt toả bị giữ lại khoảng cách hẹp nhà cản trở khí lưu thông nên dòng khí nóng khó thoát bầu khí làm vùng không khí xung quanh toàn nhà lại nóng Các nhà cao tầng phải quy hoạch xây dựng cách hợp lý Cần quy hoạch hành lang thông gió cách hợp lý để tạo không gian mở cho đô thị, hành lang thông gió cấp lượng không khí lành cho khu vực đô thị giúp cho việc giải nhiệt đô thị tốt Hành lang thông gió phải quy hoạch xây dựng cách hợp lý ( dựa theo hướng gió đô thị, hạn chế xâm phạm công trình khác đến hành lang thông gió ) Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 21 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị Ngoài ra, cần quy hoạch xây dựng công viên khu vực đô thị cho hợp lý nhất, lượng xanh trồng đô thị cần phải lưu ý trồng nhiều xanh tốt mà phải trồng để xanh phát huy hết tác dụng Cây xanh hạn chế lưu thông gió làm tăng độ ẩm thông qua việc bay hơi, chúng làm tăng cảm giác khó chịu người, mà xanh không nên trồng dày đặc khu vực thiếu gió đô thị Nên chọn địa, vừa phù hợp với khí hậu khu vực cần nước tưới Đối với nước tưới tận dụng nước qua xử lý nước mưa dự trữ để không ảnh hưởng đến việc cung cấp nước nói chung đô thị Hình 4.2 Công trình, kiến trúc xây dựng theo hướng gió đô thị Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 22 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị a b a: Sự chuyển hướng gió nhà cao tầng gây nên ứng“Downwash” b:Các lỗ trống khoảng cách thích hợp nhà làm giảm hiệu ứng“Downwash” Hình 4.3 Sự chuyển gió hướng gió nhà cao tầng 4.5 Quy hoạch, xây dựng phát triển hệ thống giao thông để hạn chế ô nhiễm nhiệt đô thị Đối với hệ thống giao thông khu vực đô thị xây dựng phải đảm bảo trình dịch chuyển gió tự nhiên khu vực đô thị Hạn chế khu đất trống cách trồng thảm cỏ, xây dựng đại lộ với hàng xanh, tạo dòng kênh xanh thành phố hình thành vành đai xanh thành phố từ nội đô thị tới ngoại vi nông thôn Hệ thống giao thông cần phải xây dựng tuyến xe bus cộng cộng nhiều hơn, quy mô tiện lợi để hạn chế lượng xe di chuyển khu vực đô thị từ giảm hàm lượng phát thải CO2 đáng kể, CO2 nguyên nhân gây nên tượng “hiệu ứng nhà kính” Đối với phương tiện xe bus ta trồng thảm cỏ mui xe sử dụng nước từ máy điều hoà xe để tưới Đây dự án thiết kế Tây Ban Nha Marc Granen thực Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 23 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ  Ô nhiễm nhiệt dần ảnh hưởng đến môi trường sống người sở hạ tầng khu vực đô thị  Cần phải thực giải pháp để kiểm soát tác động ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị  Giải pháp đưa phải phù hợp với địa hình, khí hậu khu vực đô thị  Cần có quy định rõ ràng khái niệm “kiến trúc xanh” xây dựng kiến trúc công trình  Có biện pháp khuyến khích công trình “xanh”  Tạo đồ địa hình khu vực đô thị để đảm bảo việc cho việc quy hoạch đô thị  Nâng cao ý thức người dân vấn đề ô nhiễm nhiệt  Việc trồng xanh tạo hồ nước để giảm nhiệt đô thị phải nghiên cứu tính toán cách cụ thể hiệu  Các công trình, kiến trúc xây dựng gần nơi công cộng phải tính toán để tận dụng bóng đổ công trình, kiến trúc làm bóng mát  Tạo triển khai dự án ô nhiễm nhiệt Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 24 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị PHỤ LỤC Một số công trình thiết kế nhằm hạn chế ô nhiễm nhiệt ứng dụng: Trồng mui xe bus – Tây Ban Nha Đây ý tưởng độc đáo Marc Granen, trồng mui xe giảm lượng khí CO2 phát thải bên môi trường Nước tưới từ nước máy lạnh hoạt động xe Hình 1: Trồng mui xe Tháp thông gió – viện nghiên cứu Masdar, Abu Dhabi Viện nghiên cưu Masdar phần dự án phát triển công nghệ mang tính toàn cầu cho thành phố Masdar Viện mô hình thu nhỏ thành phố nói chung Các nhà, kiến trúc, lối đi, hàng lang thiết kế xây dựng cách hợp lý để giảm tác động nhiệt lên khu vực Ở đây, ngừoi ta sử dụng tháp thông gió Tháp có tác dụng thu gió từ cao vận chuyển dòng gió xuống khu vực thấp ( khu vực có hoạt động người), tăng trình lưu thông gió khu vực giảm tác động nhiệt độ Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 25 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị Hình 2: Hệ thống thông gió Vườn vịnh – Singapore Đây khu vườn sinh thái vịnh Singapore Dự án thiết kế mạng lưới hệ sinh thái riêng biệt với hiệu cải thiện môi trường tối đa Điều đáng ý khu vườn “ Supertrees” “Supertrees” với chiều cao 5-25m hai máy làm mát nước, coi nhà kính kiểm soát khí hậu lớn giới Các “Supertrees” giúp không khí lưu thông với chức phần hệ thống làm mát, “Supertrees” cung cấp bóng mát nơi trú ẩn hầu hết phận khu vườn Nó có tác dụng trữ nước thải từ khu vườn hoạt động lọc sinh thái tự nhiên, làm nước thủy sinh Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 26 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị Hình 3: Kết cấu “Supertrees” Quy hoạch khu đô thị Ecopark – thí dụ khu đô thị sinh thái Đông Nam Hà Nội Là dự án khu đô thị có quy mô lớn miền Bắc, Khu đô thị Ecopark xây dựng phát triển dựa mối tương quan cân không gian đô thị môi trường tự nhiên, tạo nên thành phố đa chức năng, không gian lý tưởng đáp ứng nhu cầu nhà ở, văn phòng, thương mại, du lịch vui chơi giải trí đẳng cấp đại khu vực miền Bắc Đất xanh mặt nước: 109.09ha với độ phủ xanh lô đất lên đến 70% , xem phổi xanh thành phố, giúp không khí thông thoáng , lành Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 27 Bài tiểu luận quản lí môi trường đô thị - khu công nghiệp Ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị Hình 4: Khu đô thị Ecopark Nhóm 10 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang 28
- Xem thêm -

Xem thêm: ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị, ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị, ô nhiễm nhiệt khu vực đô thị, TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM NHIỆT ĐÔ THỊ, Bảng 1.4 Sự gia tăng nhiệt độ do sự phát triển đô thị đến năm 2020, tính trung bình trong khoảng thời gian từ 11 – 17 giờ (oC), NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM NHIỆT KHU VỰC ĐÔ THỊ, TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM NHIỆT ĐÔ THỊ, Hình 3.1 Người dân đốt rom rạ ở ngoại ô Hà Nội, Ô NHIỄM NHIỆT ĐÔ THỊ, Hình 4.3 Sự chuyển gió hướng gió của toà nhà cao tầng, Một số công trình thiết kế nhằm hạn chế ô nhiễm nhiệt đã được ứng dụng:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập