Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh quang trung

50 137 0
  • Loading ...
Loading...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:49

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Trung.Định nghĩa về chất lương tín dungCác yếu tố tác dụng vào chất lượng tín dụngCơ cấu Ngân hàng đầu tư phát triển BIDVNgân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán và hỗ trợ thanh toán... Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng là quan hệ xương sống, quyết định mọi hoạt động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân và nó còn là nguồn sinh lợi chủ yếu, quyết định sự tồn tại, phát triển của ngân hàng.Nhưng hoạt động tín dụng mang lại nhiều rủi ro nhất ngay cả đối với các khoản vay có tài sản cầm cố, thế chấp cũng được xác định có hệ số rủi ro là 50%.Trên thực tế, nhiều nhân viên ngân hàng quan niệm cho vay có tài sản thế chấp và không vượt quá tỷ lệ quy định là an toàn nhất. Thực ra quan niệm này là hoàn toàn sai lầm, bởi khi cho vay phải chú ý đến tình hình hoạt động và khả năng tài chính của công ty thì đó mới là vấn đề quan trọng nhất, còn thế chấp chỉ là một trong những điều kiện cần phải có để đảm bảo khả năng thu hồi khi khách hàng không trả được cho ngân hàng.Hoà cùng với sự đổi mới của toàn bộ hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển trong những năm qua đã rất chú trọng tới hoạt động tín dụng và đang từng bước hoàn thiện trong hoạt động kinh doanh của mình để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong lúc sự quản lý kinh tế, sự chuyển đổi cơ chế quản lý trong lĩnh vực ngân hàng đang diễn ra hết sức phong phú và đa dạng. Song sẽ là không phải khi muốn hoàn thiện hơn mà lại không chấp nhận những phần còn thiếu sót còn tồn tại trong hoạt dộng tín dụng của mình.Chuyên đề thực tập được chia làm 3 chương:Chương I: Những lí luận chung về tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng và quan điểm về chất lượng tín dụng. Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quang Trung.Chương III: Giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quang Trung. Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương I: Những vấn đề chung tín dụng ngân hàng .5 1.1 Tín dụng vai trò tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Vai trò tín dụng 1.1.3 Phân loại tín dụng 1.2 Chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 10 1.2.2.1 Các tiêu định lượng: .10 1.2.2.2 Các tiêu định tính: 13 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng .14 1.3.1 Các nhân tố bên ngoài: 14 Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Quang Trung 22 2.1 Khái quát ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Quang Trung: 22 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDVchi nhánh Quang Trung: .24 2.2.1 Tình hình huy động vốn chi nhánh: 24 2.2.2 Tình hình sử dụng vốn ngân hàng sau: .25 2.2.3 Kết hoạt động dịch vụ: 26 2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Trung 29 2.3.1 Các yếu tố định tính 29 2.3.1.1 Quy trình tín dụng: .29 2.3.1.2 Khả cạnh tranh: 29 2.3.1.3 Các yếu tố khác: 30 2.3.2 Các yếu tố định lượng 30 2.4 Đánh giá kết đạt ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Quang Trung 35 2.4.1 Những kết đạt được: .35 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân .36 Chương III: Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Đầu tư phát triển chi nhánh Quang Trung .40 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng chi nhánh Quang Trung: .40 3.2 Giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng .41 3.3 Kiến nghị .46 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng BIDV: 46 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước: 47 3.3.3 Kiến nghị với nhà nước: 47 Trần Đình Minh Giang Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng KẾT LUẬN 49 Danh mục tài liệu tham khảo 50 Trần Đình Minh Giang Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng mắt xích quan trọng cấu thành nên vận động nhịp nhàng kinh tế Cùng với ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia toán hỗ trợ toán Trong hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng quan hệ xương sống, định hoạt động kinh tế kinh tế quốc dân nguồn sinh lợi chủ yếu, định tồn tại, phát triển ngân hàng.Nhưng hoạt động tín dụng mang lại nhiều rủi ro khoản vay có tài sản cầm cố, chấp xác định có hệ số rủi ro 50%.Trên thực tế, nhiều nhân viên ngân hàng quan niệm cho vay có tài sản chấp không vượt tỷ lệ quy định an toàn Thực quan niệm hoàn toàn sai lầm, cho vay phải ý đến tình hình hoạt động khả tài công ty vấn đề quan trọng nhất, chấp điều kiện cần phải có để đảm bảo khả thu hồi khách hàng không trả cho ngân hàng Hoà với đổi toàn hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Đầu Tư Phát triển năm qua trọng tới hoạt động tín dụng bước hoàn thiện hoạt động kinh doanh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước lúc quản lý kinh tế, chuyển đổi chế quản lý lĩnh vực ngân hàng diễn phong phú đa dạng Song muốn hoàn thiện mà lại không chấp nhận phần thiếu sót tồn hoạt dộng tín dụng Qua trình nghiên cứu, học tập, tìm hiểu để tiếp cận, xâm nhập từ yêu cầu từ tiễn đặt ra, đặc biệt trình thực tập Ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Quang Trung giúp đỡ khuyến Trần Đình Minh Giang Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng khích thầy cô giáo khoa, cô chú, anh chị ngân hàng, em mạnh dạn vào nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Trung” để viết chuyên đề thực tập Chuyên đề thực tập chia làm chương: Chương I: Những lí luận chung tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng quan điểm chất lượng tín dụng Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Quang Trung Chương III: Giải pháp kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Quang Trung Trần Đình Minh Giang Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Chương I: Những vấn đề chung tín dụng ngân hàng 1.1 Tín dụng vai trò tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Trong thực tế sống thuật ngữ tín dụng hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, quan hệ tài tùy theo bối cảnh cụ thể mà thuật ngữ tín dụng có nội dung riêng Trong quan hệ tài tín dụng hiểu theo nghĩa sau: + Xét góc độ chuyển dịch quỹ cho vay từ chủ thể thặng dư tiết kiệm sang chủ thể thiếu hụt tiết kiệm tín dụng coi phương pháp chuyển dịch quỹ từ người cho vay sang người vay + Trong quan hệ tài cụ thể tín dụng giao dịch tài sản sở có hoàn trả hai chủ thể + Tín dụng có nghĩa số tiền cho vay định chế tài cung cấp cho khách hàng Nói tóm lại cở sở tiếp cận theo chức hoạt động ngân hàng tín dụng hiểu sau: Tín dụng giao dịch tài sản (tiền hàng hóa) bên cho vay (ngân hàng định chế tài khác) bên vay (cá nhân doanh nghiệp chủ thể khác) bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời gian định theo thỏa thuận, bên vay có trách nhiệm hoàn trả điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn toán 1.1.2 Vai trò tín dụng Tín dụng ngân hàng có vai trò vô to lớn kinh tế Trong kinh tế thường xuyên có không khớp thời gian nhàn rỗi tiền chủ thể thiếu vốn chủ thể thừa vốn Trần Đình Minh Giang Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Bên cạnh lúc người vay tìm người có nhu cầu cho vay, người cho vay lúc tìm người sẵn sang vay vốn người cho vay thu lãi tương lai Hơn hoạt động tín dụng trực tiếp tốn nhiều chi phí tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người có vay cho vay Vai trò ngân hàng công nhận trung gian tín dụng, cầu nối người vay cho vay, giúp họ giảm thiểu rủi ro chi phí, tiết kiệm thời gian tìm kiếm tín dụng Dòng vốn chảy từ chủ thể thừa vốn sang chủ thể thiếu vốn giúp cho dòng vốn luân chuyển lien tục không bị ứ đọng đem lại hiệu cho hai bên cho ngân hàng Điều có ý nghĩa ngân hàng đứng thu hút nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ kinh tế sau lại cho vay lại kinh tế góp phần thúc đẩy tốc độ lưu thông hàng hóa tái sản xuất xã hội Mặt khác thông qua tín dụng ngân hàng kiểm soát khối lượng tiền cung ứng lưu thông, thực yêu cầu quy luật lưu thông tiền tệ Tín dụng ngân hàng thúc đẩy doanh nghiệp hạch toán kinh doanh cẩn thận để tăng cường hiệu kiểm soát nguồn vốn cho vay cho có lợi nhằm trả nợ ngân hàng tương lai, khai thác tốt nguồn vốn vay có phương án kinh doanh phù hợp Tín dụng ngân hàng động lực việc hình thành chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện mở rộng quan hệ kinh tế với nước thông qua ngân hàng đại lý để phục vụ khách hàng quốc tế hoạt động toán thẻ, cho vay cá nhân tổ chức nước cầu nối cho việc giao lưu kinh tế phương tiện để thắt chặt mối quan hệ kinh tế nước giới 1.1.3 Phân loại tín dụng Trong kinh tế để phục vụ cho hoạt động kinh doanh đa dạng phong phú để phục vụ cho nhu cầu đa dạng khách hàng, phục vụ cho nhu cầu sinh lời ngân hàng phân tán rủi ro, phù hợp với tính chất nguồn vốn Trần Đình Minh Giang Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng huy động đáp ứng nhu cầu quản lí mà ngân hàng cần phải phân loại tín dụng Nội dung phân loại tín dụng: Phân loại theo thời hạn tín dụng: + Tín dụng ngắn hạn: loại tín dụng có thời hoàn trả năm (một số nước quy định hai năm) Tín dụng ngắn hạn dùng để bổ sung nhu cầu thiếu hụt vốn khả dụng tạm thời vốn lưu động nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt hộ gia đình hay cá nhân + Tín dụng trung hạn: loại hình tín dụng có thời hạn hoàn trả từ năm đến năm Loại tín dụng cấp để mua sắm tài sản cố định giúp cho doanh nghiệp cải tiến máy móc công nghệ mở rộng sản xuất công trình nhỏ có chu kì thu hồi vốn nhanh + Tín dụng dài hạn: loại hình tín dụng có thời hạn hoàn trả từ năm trở lên, sử dụng để cấp vốn cho xây dựng bản, đầu tư xây dựng xí nghiệp mới, công trình thuộc sở hạ tầng (đườn xá, bến cảng, sân bay ), cải tiến mở rộng với quy mô lớn Phân loại theo đối tượng tín dụng: + Tín dụng vốn lưu động: loại hình tín dụng để hình thành vốn lưu động tổ chức kinh tế, có nghĩa cho bù đắp vốn lưu động thiếu hụt tạm thời Tín dụng vốn lưu động bao gồm: cho vay dự trữ hàng hóa, cho vay chi phí sản xuất, cho vay để toán khoản nợ hình thức chiết khấu kì phiếu + Tín dụng vốn cố định: loại tín dụng sử dụng để hình thành tài sản cố định, có nghĩa đầu tư để mua tài sản cố định, cải tiến đổi máy móc công nghệ nhằm nâng cao suất lao động mở rộng sản xuất Phân loại theo mục đích sử dụng vốn + Tín dụng sản xuất lưu thông hàng hóa: loại tín dụng cung cấp cho nhà doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh để tiến hành sản xuất lưu thông hàng hóa Trần Đình Minh Giang Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng + Tín dụng tiêu dùng: loại tín dụng cung cấp cho cá nhân đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như: mua sắm nhà cửa, xe cộ, loại hàng hóa bền tủ lạnh, điều hòa, máy giặt Phân loại theo mức độ đảm bảo: + Tín dụng có đảm bảo: hình thức cấp tín dụng có đảm bảo người bảo lãnh đứng làm bảo lảnh cho khoản vay + Tín dụng tài sản bảo đảm: hình thức tín dụng tài sản đảm bảo người làm bảo lãnh cho vay 1.2 Chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng 1.2.1 Khái niệm Trong kinh tế thị trường, loại hàng hoá sản xuất phải hàng hoá mang tính cạnh tranh Điều có nghĩa loại hàng hoá sản xuất phải có chất lượng Chất lượng loại hàng hoá thể giá trị sử dụng Muốn tạo loại hàng hoá mang giá trị sử dụng cao đòi hỏi người sản xuất chúng phải trả lời câu hỏi quan trọng Đó là: sản xuất gì? cho cần chúng sản xuất nào? Và nhà kinh tế nhận xét rằng: “Chất lượng phù hợp mục đích người sản xuất người sử dụng loại hàng hoá đó” hay “Chất lượng lực sản phẩm dịch vụ thoả mãn nhu cầu khách hàng” Từ nhận xét vậy, quan niệm chất lượng tín dụng Ngân hàng việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, đáp ứng nhu cầu tồn tại, phát triển ngân hàng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Chất lượng tín dụng thể hiện: Đối với khách hàng: Tín dụng đưa phải phù hợp với yêu cầu khách hàng với lãi suất, kỳ hạn, phương thức toán, hình thức toán phù hợp, thủ tục đơn giản, thuận tiện đảm bảo nguyên tắc tín dụng Trần Đình Minh Giang Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Đối với ngân hàng thương mại: Đưa hình thức tín dụng phù hợp với phạm vi, mức độ, giới hạn phù hợp với thân ngân hàng để đảm bảo tính cạnh tranh, an toàn, sinh lời theo nguyên tắc hoàn trả đầy đủ có lãi Đối với phát triển kinh tế - xã hội: Tín dụng phải đảm bảo lưu thông hàng hoá, góp phần giải công ăn việc làm cho người lao động, khai thác khả tiềm tàng kinh tế, thúc đẩy trình tích tụ tập trung sản xuất, giải tốt mối quan hệ tăng trưởng tín dụng tăng trưởng kinh tế Như vậy, chất lượng tín dụng Ngân hàng khái niệm hoàn toàn tương đối, vừa cụ thể (Thể qua tiêu tính toán được: kết kinh doanh ngân hàng, nợ hạn ) vừa trừu tượng (Thể qua khả thu hút khách hàng, tác động đến kinh tế qua ảnh hưởng xuôi ngược ) Chất lượng tín dụng chịu ảnh hưởng nhân tố chủ quan( khả năng, trình độ quản lý cán tín dụng) khách quan (sự thay đổi môi trường kinh doanh, xu hướng phát triển kinh tế, thay đổi giá thị trường) - Chất lượng tín dụng tiêu tổng hợp, phản ánh mức độ thích nghi ngân hàng thương mại với thay đổi môi trường bên thể sức mạnh ngân hàng thương mại trình cạnh tranh để tồn - Chất lượng tín dụng xác định qua nhiều yếu tố: thu hút nhiều khách hàng, thủ tục đơn giản, thuận tiện, mức độ an toàn tín dụng cao, chi phí thấp - Chất lượng tín dụng tự nhiên có mà kết quy trình kết hợp người với tổ chức, tổ chức với mục đích chung, chất lượng tín dụng cần có quản lý Để có chất lượng tín dụng cao, cần phải có quản ký chất lượng đồng Đây cách quản lý không đảm bảo chất lượng tín dụng mà cải tiến tính hiệu linh hoạt toàn ngân hàng nhằm ngày thoả Trần Đình Minh Giang Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng mãn đầy đủ yêu cầu khách hàng công đoạn Để làm điều thành viên ngân hàng thương mại cần phải hiểu thực tốt quy trình quản lý chất lượng tín dụng Như chất lượng tín dụng khái niệm tương đối rộng Để có chất lượng tín dụng hoạt động tín dụng phải thực có hiệu quan hệ tín dụng phải thiết lập sở tin cậy uy tín Cụ thể hơn, chất lượng tín dụng kết đạt với hiệu độ tin cậy hoạt động tín dụng 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Một số tiêu thông dụng thường dùng để đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng: 1.2.2.1 Các tiêu định lượng: Các tiêu định lượng tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng thông qua số từ hoạt động kinh doanh từ phân tích tổng hợp rút mức đạt chung cho tiêu Việc xem xét tiêu đạt theo mức chung hay chưa số yếu tố khác đưa kết luận chất lượng tín dụng ngân hàng + Tổng dư nợ: Đây tiêu phản ánh tổng quan khối lượng tín dụng mà ngân hàng cấp cho kinh tế Tổng dư nợ bao gồm: nợ ngắn hạn, nợ trung dài hạn Tổng dư nợ cao thể quy mô ngân hàng lớn ngân hàng có lớn có hội mở rộng Cho nên tổng dư nợ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng tổng dư nợ thấp chứng tỏ quy mô nguồn vốn ngân hàng nhỏ, khả hoạt động tín dụng ngân hàng yếu kém, phòng kinh doanh phòng marketing làm việc hiệu chất lượng tín dụng ngân hàng không cao + Chỉ tiêu nợ hạn: Trần Đình Minh Giang 10 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng bảo giao dịch an toàn, có lãi; hoàn thiện mô hình tổ chức mới; xây dựng, đào tạo đội ngũ cán chuyên nghiệp, nâng cao hình ảnh BIDV Hoạt động quản trị điều hành Chi nhánh thực chặt chẽ, tính tuân thủ coi trọng hàng đầu, sở tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch Các đạo điều hành cụ thể hoá tới công việc, đơn vị, người nguyên tắc vấn đề quan trọng tiến hành thực công khai kết hợp việc định gắn với trách nhiệm Ban giám đốc đội ngũ lãnh đạo cấp phòng Chi nhánh hoàn thiện việc cải tạo sở vật chất môi trường làm việc chi nhánh, đảm bảo thu nhập cán bộ, đời sống cán không ngừng nâng cao nhằm phát huy sức sáng tạo gắn bó người lao động với chi nhánh Trong năm 2009 cho dù kinh tế gặp nhiều khó khăn Chi nhánh chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh từ ngày đầu năm nhằm giữ vững mối quan hệ khách hàng, giảm thiểu tác động suy thoái toàn cầu, đảm bảo cấu tài sản hợp lý, trì số dư huy động vốn cao dư nợ tín dụng hỗ trợ nguồn vốn cho toàn ngành; kiểm soát hoạt động, đảm bảo giao dịch an toàn, có lãi; hoàn thiện mô hình tổ chức mới; xây dựng, đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nâng cao hình ảnh BIDV Hoạt động quản trị điều hành Chi nhánh thực chặt chẽ, tính tuân thủ coi trọng hàng đầu, sở tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch Các đạo điều hành cụ thể hoá tới công việc, đơn vị, người nguyên tắc vấn đề quan trọng tiến hành thực công khai kết hợp việc định gắn với trách nhiệm Ban giám đốc đội ngũ lãnh đạo cấp phòng Chi nhánh hoàn thiện việc cải tạo sở vật chất môi trường làm việc, thực công tác phát triển mạng lưới; đảm bảo thu nhập cán bộ, đời sống cán không ngừng nâng cao nhằm phát huy sức sáng tạo gắn bó người lao động với chi nhánh 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân Qua thấy chi nhánh đạt thành tựu tốt, bên cạnh chi nhánh tồn số hạn chế sau: Trần Đình Minh Giang 36 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Thứ nhất, tỷ lệ nợ hạn nợ xấu: Nợ hạn nợ xấu chi nhánh tỷ lệ thấp số tuyệt đối lại tăng dần qua năm Tỷ lệ nợ xấu năm 2008 3%, năm 2009 lại 3,3% Tỷ lệ nợ xấu thấp so với quy định ngân hàng nhà nước, nhiên lại có xu hướng tăng Từ năm 2008 đến năm 2009 tăng lên 0,3% Cho nên ngân hàng cần phải có giải pháp để giảm tỷ lệ nợ xấu Thứ hai, tổng dư nợ: Tổng dư nợ chi nhánh không ngừng tăng lên năm 2007 1223 tỷ đồng năm 2009 3438 tỷ đồng Trong số lượng cán tín dụng chi nhánh lại không tăng lên dẫn đến khả quản lý cán tín dụng chi nhánh có tốt phải quản lý phải theo dõi nhiều khoản vay nhiều khách hàng vay, khối lượng công việc mà họ phải thực nhiều nên nhiều dẫn đến sai sót Thứ ba, thông tin tín dụng: Thông tín dụng chi nhánh thu thập chưa thực tốt, cán tín dụng phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác với độ xác không cao Các thông tin mà cán tín dụng sử dụng có thông tin từ hồ sơ khách hàng khứ có độ tin cậy cao, lại thông tin khác như: thông tin khách hàng cung cấp, thông tin khác từ việc thực tế khách hàng thông tin có độ xác không cao Việc thông tin tín dụng chưa thực tốt tạo không khó khăn cho chi nhánh nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cho chi nhánh năm gần Về nguyên nhân: Hạn chế chi nhánh hoạt động tín dụng xuất phát từ nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan Một phần nguyên nhân từ khách hàng gặp khó khăn sản xuất kinh doanh, từ thân ngân hàng nhiều tồn bất cập, từ môi trường kinh doanh năm gần có nhiều biến động ý muốn tầm kiểm soát phủ Trần Đình Minh Giang 37 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng - Nguyên nhân từ phía khách hàng: Nguyên nhân từ phía khách hàng chiếm phần lớn nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cho ngân hàng Việc mở rộng cho vay doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ chủ trương đắn phù hợp với đường lối phủ Mặc dù lợi nhuận thu tù nhóm khách hàng cao, nhiên ngân hàng gặp phải nhiều khó khăn cho vay nhóm khách hàng Các doanh nghiệp muốn vay ngân hàng thường tạo cho thân có báo cáo tài đẹp không trung thựcvà thường nặng hình thức, mà cán tín dụng lại phân tích tình hình hoạt đông kinh doanh khách hàng dựa báo cáo tài khách hàng cung cấp Điều giải thích mà chi nhánh ngân hàng thường coi trọng tài sản đảm bảo hiệu phương án sản xuất kinh doanh khách hàng xin vay Bên cạnh có trường hợp khách hàng chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh có hiệu để xin vay ngân hàng vay lại sử dụng vốn vào mục đích khác - Nguyên nhân từ phía ngân hàng: Để xảy rủi ro hoạt động tín dụng điều mà không ngân hàng muốn trình tác nghiệp chi nhánh số tồn nguyên nhân gây rủi roc ho ngân hàng, tự hoàn thiện khắc phục sai sót chủ trương chi nhánh Khối lượng công việc mà cán tín dụng phải đảm nhận nhiều Khi mà dư nợ chi nhánh liên tục tăng mạnh qua năm số lượng cán tín dụng tăng thêm không đáng bao nhiêu, làm cho cán tín dụng phải quản lí nhiều khách hàng theo dõi nhiều khoản vay đồng thời họ phải chịu trách nhiệm trực tiếp khoản vay làm cho áp lực công việc họ tăng lên kết xảy sai sót công việc Vẫn biết trình độ chuyên môn cán tín dụng chi nhánh tốt đồng chi nhánh cần có giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng Một nguyên nhân cán tín dụng có lúc phân tích đánh giá thông tin chưa sâu, xử lý thông tin không triệt để nên đánh giá không xác Có lúc cán tín dụng phân tích dựa thông tin khách hàng cung cấp càn thân tìm hiểu sơ lược Trần Đình Minh Giang 38 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng không khái quát Sở dĩ cán tín dụng làm khó tìm nguồn thông tin khách hàng xin vay - Nguyên nhân từ phía môi trường kinh doanh: Nền kinh tế Việt Nam đứng trước giai đoạn hội nhập với kinh tế giới, bên cạnh thuận lợi có doanh nghiệp ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ doanh nghiệp vừa có kinh nghiệm vừa có quy mô lớn Do số doanh nghiệp không kịp thích ứng nên dẫn đên tình trạng thua lỗ Bên cạnh môi trường pháp lý chưa thông thoáng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho chi nhánh ngân hàng khác hoạt động Trần Đình Minh Giang 39 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Chương III: Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Đầu tư phát triển chi nhánh Quang Trung 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng chi nhánh Quang Trung: Chi nhánh Quang Trung xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa tiềm năng, mạnh truyền thống, vai trò chi nhánh mục tiêu chung toàn ngành Trên sở thành tựu đạt thời gian đánh giá môi trường hoạt động năm 2010, chi nhánh tiếp tục phấn đấu: lợi nhuận bình quân đạt nhóm I hệ thống Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, đảm bảo thu nhập cho cán người lao động, giữ vững phát triển quy mô hoạt động thị phần địa bàn hệ thống, xứng tầm với doanh nghiệp hạng 1, tiếp tục tăng trưởng bền vững tạo đà cho năm tiếp theo, đảm bảo cấu tài sản Nợ - Có hợp lý, an toàn hiệu hoạt động, đạt thành tích hoạt động tốt để góp phần vào công tác cổ phần hoá BIDV Các mục tiêu cụ thể chi nhánh: - Đảm bảo hiệu kinh doanh chi nhánh, tiếp tục đà tăng trưởng lợi nhuận Tăng cường công tác dịch vụ truyền thống, tiến tới nâng cao tỷ trọng hoạt động dịch vụ tổng lợi nhuận chi nhánh sở tiếp cận, triển khai dịch vụ mới, phù hợp với nhu cầu khách hàng Tích cực công tác tiếp thị khách hàng, tăng tỷ trọng dịch vụ tổng lợi nhuận chi nhánh - Chủ động cấu lại nguồn huy động sử dụng vốn, đảm bảo cấu tài sản hợp lý… chuyển dịch theo hướng tích cực, tiệm cận với chuẩn quốc tế - Hoạt động quản trị điều hành chuyên nghiệp, kiểm soát hoạt động, đảm bảo thông tin minh bạch, an toàn, hiệu quả, chế độ thông tin báo cáo đảm bảo chất lượng tạo sở đạo thông suốt kịp thời - Tỷ lệ tăng trưởng năm 2010 không thấp so với tiêu bình quân cụm động lực phía Bắc - Đảm bảo hiệu kinh doanh, lợi nhuận sau thuế bình quân/người đạt nhóm I toàn hệ thống, đảm bảo thu nhập cán chi nhánh cao năm 2009 Trần Đình Minh Giang 40 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Một số tiêu kế hoạch chi nhánh phấn đấu thực năm 2010: Huy động vốn cuối kỳ: Huy động vốn bình quân: Dư nợ tín dụng: Dư nợ tín dụng bình quân: Chênh lệch thu chi: Trích DPRR: Thu dịch vụ: 7,600 tỷ đồng 7,400 tỷ đồng 3,800 tỷ đồng 3,700 tỷ đồng 112 tỷ đồng tỷ đồng 27 tỷ đồng 3.2 Giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng Một là, tăng cường công tác huy động vốn: Đối với Ngân hàng thương mại kinh tế thị trường nay, việc huy động vốn vấn đề cần thiết Ngân hàng cần phải có vốn tín dụng để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tiền tệ tìm kiếm lợi nhuận đồng thời thoả mãn nhu cầu phát triển kinh tế Nhu cầu vốn xã hội ngày tăng xã hội ngày phát triển Do vậy, để đáp ứng nhu cầu Ngân hàng cần phải có nguồn vốn huy động ngày tăng mặt số lượng Trong điều kiện kinh tế thị trường có cạnh tranh liệt Ngân hàng phải có phương sách huy động vốn thích hợp Một chế lãi suất hợp lý hội để huy động vốn nhàn rỗi kinh tế nhàm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nhằm kích thích sản xuất lưu thông hàng hoá phát triển áp dụng hình thức huy động đa dạng để phù hợp với khách hàng từ trẻ đến già, từ thành phần kinh tế Chẳng hạn, với khoản tiền lớn có người đến tận nhà, quan để nhận Tăng cường hoạt động phương tiện thông tin đại chúng để Ngân hàng tự giới thiệu với khách hàng Có thể nói phần lớn phận dân cư chưa hiểu biết đầy đủ Ngân hàng nên việc làm tạo uy cho Ngân hàng thị trường nhờ mà nguồn tiền nhàn rỗi dân cư tập trung Ngân hàng Việc Ngân hàng sử dụng phương tiện thông tin đại chúng xoá bỏ quan niệm không tốt lâu Trần Đình Minh Giang 41 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng cán tín dụng thời bao cấp người dân; tránh tượng “cò tín dụng” mà có cán Ngân hàng trực tiếp tham gia lợi dụng hiểu biết khách hàng Ngân hàng nên đưa áp dụng hình thức huy động mẻ phát hành kỳ phiếu, trái phiếu ngoại tệ nhằm tạo nguồn vốn ngoại tệ cho Ngân hàng Tuy Ngân hàng phải xem xét thật kỹ khả trước định tham gia vào lĩnh vực thành công việc thu hút nguồn vốn ngoại tệ Hình thức huy động kỳ phiếu, trái phiếu ngoại tệ mẻ Ngân hàng nên mạnh dạn thử nghiệm lĩnh vực để mở hướng cho Mặc dù Ngân hàng bộc lộ nhiều yếu điểm chưa có kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực thân hoạt động lĩnh vực phức tạp thủ tục, thời gian chuẩn bị lâu so với hình thức khác có nhiều ưu điểm so với hình thức huy động khác như: Cơ cấu nhà đầu tư rộng nên giảm rủi ro cho nhà đầu tư, mặt khác chủ nợ khó sử dụng quan hệ vay nợ để gây sức ép với nợ quan hệ khác Khả toán cao mua bán thị trường thứ cấp nên tương đối hấp dẫn nhà đầu tư, lý cho phép người phát hành hưởng mức lãi suất ưu đãi so với hình thức vay nợ khác Có thể vay số lượng vốn lớn thời gian dài tạo cho Ngân hàng lượng vốn tín dụng ổn định Để tăng cường tính hấp dẫn trái phiếu, sử dụng nhiều yếu tố kích thích như: cho phép chuyển nhượng trái phiếu thành cổ phiếu mua đợt ưu tiên mua đợt phát hành tới Với yếu tố kích thích giảm bớt giá phát hành tới 1% Việc Ngân hàng mở rộng kinh tế đối ngoại để thu hút nguồn vốn cho vay ngoại tệ vốn uỷ thác từ nước phải thực bề qua marketing Ngân hàng, tổ chức hội thảo mang tính chất quốc tế để thu hút quan tâm tổ chức kinh tế, đảm bảo trả nợ hạn để khẳng định chữ tín Ngân hàng với khách hàng Nền kinh tế nước ta giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá - đại hoá nên lượng vốn để đáp ứng nhu cầu chưa thể đủ đòi hỏi nhiều Điều gay gắt Trần Đình Minh Giang 42 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng kinh tế cần có tỷ lệ trôi vốn vay dài hạn tổng lượng vốn vay trình độ lực thực tế Ngân hàng đảm bảo nguồn vốn ngắn hạn Muốn đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn doanh nghiệp kinh tế thị trường Ngân hàng sử dụng tỷ lệ định vốn vay ngắn hạn vay dài hạn Nhưng kể việc làm đáp ứng phần nhu cầu vay vốn dài hạn Chính vậy, Ngân hàng cần phải huy động nguồn vốn trung, dài hạn nhều để tài trợ cho dự án vay dài hạn Hai là, sử dụng tốt nguồn vốn vay: Nguồn vốn mà chi nhánh huy động dồi Công việc đặt Ngân hàng làm vay số vốn mà huy động tránh tình trạng ứ đọng vốn Ngân hàng nên đa dạng hoá hình thức tín dụng, không ngừng nâng cao công tác tư vấn cho khách hàng phương thức sản xuất kinh doanh họ, xây dựng phương án đầu tư giúp khách hàng Thực đa dạng hoá hình thức tín dụng giúp cho Ngân hàng giảm rủi ro tránh việc bỏ trứng vào giỏ , kích thích khách hàng Việc đáp ứng nhu cầu khách hàng khó việc gợi cho họ nảy sinh nhu cầu khó Chính việc đa dạng hoá hình thức tín dụng giải yêu cầu Ngân hàng nên tiếp tục giữ vững quan điểm lập trường công tác cho vay: cho vay với đơn vị kinh tế làm ăn có hiệu quả,có tín nhiệm giảm cho vay tiến tới không cho vay hoàn toàn với đơn vị làm ăn thua lỗ triền miên không tạo công ăn việc làm thực cho xã hội Chế độ tín dụng chia phần thời bao cấp bị xoá bỏ, Ngân hàng nên tham gia vào việc định mức vốn lưu động vay doanh nghiệp việc làm hoàn toàn có sở Ngân hàng đầu tư vốn theo tỷ lệ bắt buộc cho doanh nghiệp Nhà nước Cách đối xử không công thành phần kinh tế xã hội không phù hợp với kinh tế thị trường Ngày mà đơn vị kinh tế Trần Đình Minh Giang 43 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng quốc doanh hay gây nợ hạn Ngân hàng có xu hướng giảm cho vay thành phần Công tác cho vay Ngân hàng phải tuỳ thuộc vào yếu tố nguồn vốn, tuỳ theo đơn vị vay vốn có khả đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, trả nợ theo quy định Ngân hàng hay không Nhưng tất doanh nghiệp quốc doanh hết mà số vơí đơn vị quốc doanh đáp ứng hết điều kiện tín dụng Ngân hàng nên cho vay Tuy nhiên phải đảm bảo vai trò chủ đạo đơn vị kinh tế quốc doanh kinh tế thị trường Ngân hàng không nên sử dụng nguồn vốn ngắn hạn vay dài hạn Nhiều đạo Luật Ngân hàng giơí cấm làm việc tiềm ẩn rủi ro to lớn lường trước Công tác cho vay trung dài hạn Ngân hàng cần phải tương xứng phù hợp với nguồn vốn huy động Khả mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh đa dạng Ngân hàng muốn mở rộng việc cho vay nên hướng hoạt động vào lĩnh vực mẻ không bó hẹp lĩnh vực mà Ngân hàng quen thuộc nhằm tìm kiếm thêm khách hàng cho Ngân hàng Tuy nhiên việc làm cần phải xem xét kỹ lưỡng dao hai lưỡi giúp Ngân hàng có hội phát triển công tác cho vay đồng thời gây khó khăn cho Ngân hàng Ba là, thực thi chiến lược khách hàng lâu dài: Chi nhánh phải xây dựng cho sách khách hàng lâu dài khách hàng vừa người cung cấp vốn cho Ngân hàng vừa người sử dụng nguồn vốn Khách hàng có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Việc thiết lập mối quan hệ lâu dài giữ Ngân hàng khách hàng định tới tồn phát triẻn Ngân hàng Thông qua quan hệ lâu dài với khách hàng, Ngân hàng huy động khối lượng vốn lớn từ nguồn tiền gửi khách hàng Qua quan hệ lâu dài với khách hàng mà Ngân hàng giảm chi phí tìm hiểu, đánh giá khách hàng Thông qua giao dịch khách hàng tài khoản tiền gửi mà Ngân hàng biết khả tiềm tàng chu kỳ sử Trần Đình Minh Giang 44 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng dụng tiền mặt người vay tiền quan hệ cuả khách hàng Đây cách tốt để thu thập thông tin khách hàng cách đầy đủ sở để Ngân hàng tiết kiệm chi phí cho việc thẩm định, sàng lọc thông tin, giám sát khách hàng; tránh rủi ro đạo đức, kế hoạch hoá nguồn vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu tín dụng khách hàng với mức lãi suất thấp giảm chi phí Chính nhờ mà Ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng Bốn là, ngăn chặn gia tăng nợ hạn: So với nhiều ngân hàng bạn so với nước nợ hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội không lớn phải xác định nợ hạn tổng dư nợ qua đánh giá xác Con số nợ hạn chi nhánh cho phép ta khẳng định: chất lượng tín dụng Ngân chi nhánh tương đối tốt tồn Muốn vậy, cần coi trọng vào khâu thẩm định đầu tư có khoản vay vốn cách tốt nữa, làm tốt khâu có nghĩa ta giảm nhẹ cho khâu theo dõi trình cho vay qúa trình thu hồi nợ Làm tốt công tác thẩm định nghĩa làm cho thủ tục vay trở nên phức tạp lên mà phải nâng cao chất lượng khâu Thế chấp tín chấp phải phát huy sở làm tốt Ngân hàng Chỉ có Ngân hàng giảm nợ hạn tổng dư nợ xuống mức độ cho phép Cơ chế tín dụng gây nên nợ hạn Một chế tín dụng thích hợp với loại hình doanh nghiệp lĩnh vực ngành nghề làm giảm nợ hạn Cơ chế tín dụng phải phù hợp với đặc điểm sản xuất đơn vị có nhu cầu vốn thường xuyên tránh ứ đọng hay nợ hạn Năm là, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát: Dư nợ chi nhánh lớn thành lập vài năm nên việc cán chuyên trách chưa quản lý, kiểm soát chặt chẽ tất cho vay điều dễ hiểu chưa có kinh nghiệm nhiều việc phát hoạt động sử dụng vốn sai mục đích, làm ăn không hiệu quả, lừa đảo để kịp Trần Đình Minh Giang 45 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng thời đình cho vay, xử lý thu hồi lại vốn cho Ngân hàng Qua ta thấy chạy theo khối lượng tín dụng cung cấp cho đơn vị kinh tế gây hậu qúa tải cán chuyên trách Để giải vấn đề chi nhánh cần phải quan tâm đến công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm tránh rủi ro, tăng cao hiệu tín dụng Công tác tra, kiểm soát không đơn kiểm tra khách hàng mà quan trọng chỗ phải kiểm tra, lọc cán tín dụng yếu kém, tiêu cực, gây thất thoát tài sản XHCN làm uy tín Ngân hàng Sáu là, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Hiện trạng nợ hạn cao tổng số dư nợ chi nhánh mà có phần nguyên nhân không nói đến trình độ bất cập đội ngũ cán Thực tế cho ta thấy, cán ngân hàng ta hạn chế nhiều trình độ kinh nghiệm so với ngân hàng nước dẫn đến nợ vay trở thành nợ khó đòi từ khâu xét duyệt thẩm định dự án sản xuất kinh doanh cán xử lý thẩm định dự án hiểu cách mơ hồ nghành nghề dự định đầu tư, điều tất yếu dẫn đến sai lệch khâu thẩm định Do đó, muốn nâng cao hiệu tín dụng cần phải bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán tín dụng 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng BIDV: Thứ nhất, Chi nhánh Quang Trung chi nhánh cấp I có hoạt động kinh doanh hiệu thực tốt tiêu hội sở giao cho Do ngân hàng BIDV cần phải hỗ trợ chi nhánh Quang Trung chi phí công tác đào tào nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn ngân hàng nói chung cán tín dụng nói riêng Bên cạnh ngân hàng BIDV cần tăng cường hỗ trợ sở vật chất công nghệ đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày đa dạng chi nhánh Thứ hai, tăng cường hoạt động tra kiểm soát nội toàn hệ thống nhằm chấn chỉnh hoạt động chi nhánh đội ngũ nhân đảm bảo thực mục tiêu hoạt động kinh doanh toàn hệ thống BIDV Trần Đình Minh Giang 46 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước: Ngân hàng nhà nước cần hoàn thiện quy chế, quy định tạo môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng cụ thể Ngân hàng nhà nước cần có biện pháp phù hợp để thúc đẩy hoạt động nghiệp vụ phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro từ hợp đồng phái sinh ngoại bảng cho ngân hàng thương mại hoạt động chưa sử dụng nước ta hiệu lại cao việc phòng ngừa rủi ro tín dụng Hiện công ty mua bán nợ thành lập hoạt động công ty không hiệu quả, chưa thực nhiệm vụ xử lý nợ đọng ngân hàng mà chủ yếu ngân hàng tự thành lập công ty quản lý xử lý nợ riêng để tự giải điều điều không tốt Do ngân hàng cần có sách thích hợp để tạo cho thị trường mua bán nợ trở nên sôi động 3.3.3 Kiến nghị với nhà nước: Việc hoàn chỉnh cách định giá tài sản đảm bảo việc xem xét khung giá quyền sử dụng đất cho phản ánh giá thị trường chưa quan tâm mức Việc xây dựng khung giá chung cho tài sản đảm bảo ngân hàng nhà nước không chặt chẽ làm cho việc định giá tài sản chủ yếu dựa vào đánh giá chủ quan cán thẩm định cán tín dụng Có sách để khôi phục thị trường chứng khoán theo hướng phát triển an toàn để tạo điều kiện cho ngân hàng doanh nghiệp thuận lợi việc thu hút vốn lộ trình tăng vốn điều lệ ngân hàng thương mại Việt Nam đặc biệt lộ trình cổ phần hóa ngân hàng BIDV diễn nhanh chóng hiệu đáp ứng nhu cầu kinh doanh cạnh tranh với ngân hàng nước Việt Nam Cải tiến công tác tòa án, thi hành án sớm chỉnh sửa pháp lệnh thi hành để nâng cao hiệu lực thi hành, rút ngắn thời gian tố tụng, thời gian thi hành án Tạo cho ngân hàng thương mại thuận lợi việc thu hồi vốn không bị đọng vốn làm hội kinh doanh Trần Đình Minh Giang 47 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Trần Đình Minh Giang Học viện Ngân hàng 48 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng KẾT LUẬN Không phủ nhận thành tựu công đổi Việt nam nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng năm vừa qua Những kết đạt đáng kể như: kiềm chế lạm phát,duy trì giá trị đồng tiền Việt nam, ổn định tỷ giá hối đoái, tăng cường cán cân toán quốc tế toán nước, giả thiếu hụt giá trị đồng tệ coi bước tiên phong chiến lược quản lý kế hoạch, sách nhằm mở rộng chế thị trường khai thác tiềm kinh tế nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế Song bên cạnh thành tựu hệ thống ngân hàng có nhiều khó khăn mục tiêu chưa làm như: chưa đồng tương xứng với tầm phát triển kinh tế thị trường Việt nam,cạnh tranh với ngân hàng nước khó khăn, nguồn huy động hạn chế tỷ lệ tiết kiệm chưa cao,cho vay thành phần kinh tế chưa thực có an toàn toàn hệ thống doanh nghiệp Chính vậy, kiến thức hạn chế nghiên cứu tình hình thực tế đặt hệ thống ngân hàng nói chung Ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Trung nói riêng, em chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Trung” để thấy rõ thuận lợi, hạn chế để ngày cải thiện chất lượng hoạt động ngân hàng nhằm đạt hiệu tăng trưởng, hỗ trợ đắc lực phát triển kinh tế Việc nghiên cứu hạn hẹp không gian lẫn thời gian,thực tế nhiều hạn chế nên không tránh khỏi khiếm khuyết em mong ý tưởng đưa thầy cô giáo, bạn bè đóng góp ý kiến cho viết có kết thành công Trần Đình Minh Giang 49 Lớp: NHG-K9…… Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Danh mục tài liệu tham khảo Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – TS Tô Ngọc Hưng biên soạn Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Trung Tạp chí ngân hàng, tạp chí thị trường tiền tệ, thời báo kinh tế, tạp chí khoa học công nghệ ngân hàng Các văn quy chế ngân hàng nhà nước Các thông tin từ trang web ngân hàng số trang web khác Giáo trình quản trị ngân hàng – khoa quản trịn kinh doanh HVNH Trần Đình Minh Giang 50 Lớp: NHG-K9……
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh quang trung, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh quang trung, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh quang trung, Chương I: Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng, 1 Tín dụng và vai trò của tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại., 3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng., Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quang Trung, Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Quang Trung.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập