đề cương thảo luận NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

24 151 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:35

Họ tên: Vũ Thị Tường Vy Lớp: H533 ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Khái niệm, phân loại: Câu 1: Hai thuộc tính1.1 Khái niệm: Hàng hoá sản phẩm lao động thoả mãn nhu cầu hàng hóa, liên hệ người dùng để trao đổi với Trong hình thái hàng hóa sản xuất kinh tế - xã hội, sản xuất hàng hoá có chất khác nhau, hàng hoá Việt Nam có hai thuộc tính 1.2 Phân loại: Hàng hoá có hai loại: hàng hóa hữu hình vô hình khái niệm, phân loại 2 thuộc tính Mối quan hệ thuộc tính Nhận xét hàng hóa sản xuất nước ta - Hàng hóa hữu hình: hàng hóa sờ, cằm, nắm bàn, ghế, đôi giầy, viết, … - Hàng hóa vô hình: hàng hóa cảm nhận dịch vụ giao thông vận tải, khám bác sĩ, … Hai thuộc tính hàng hóa: 2.1 Giá trị sử dụng: - Khái niệm: giá trị sử dụng hàng hóa công dụng vật phẩm thỏa mãn nhu cầu người (như gạo để nấu cơm, vải để mặc, xe đạp để đi, v.v…) - Đặc trưng: + Do thuộc tính tự nhiên định (như thể rắn, lỏng khí) + Giá trị sử dụng phát dần trình phát triển tiến khoa học kỹ thuật (ví dụ: Kim loại Bạc thời nguyên thủy dùng làm trang sức, đến thời phong kiến dùng đúc làm tiền, ngày khoa học phát triển Bạc sử dụng vào vi mạch điện tử,ngăn ngừa lão hóa da…) + Giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn + Giá trị sử dụng xã hội thông qua mua bán, trao đổi 2.2 Giá trị hàng hoá: giá trị hàng hóa lao động xã hội người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Muốn hiểu giá trị phải từ giá trị trao đổi Giá trị trao đổi quan hệ tỷ lệ lượng mà giá trị sử dụng trao đổi với giá trị sử dụng khác Ví dụ: m vải = 10 kg thóc Vải thóc hai hàng hoá có giá trị sử dụng khác chất, chúng lại trao đổi với trao đổi theo tỷ lệ nàođó Khi hai sản phẩm khác (vải thóc) trao đổi với chúng phải có sở chung Cái chung giá trị sử dụng, nhiên, khác giá trị sử dụng chúng điều kiện cần thiết trao đổi Nhưng chung phải nằm hai hàng hoá Nếu gạt giá trị sử dụng sản phẩm sang bên, chúng chung làm sở cho quan hệ trao đổi Đó chúng sản phẩm lao động Để sản xuất vải thóc, người sản xuất phải hao phí lao động Chính hao phí lao động ẩn giấu hàng hoá làm cho chúng so sánh với trao đổi Chúng trao đổi theo tỷ lệ định, số lượng vải đổi lấy lượng thóc nhiều (1 m vải =10 kg thóc); lượng lao động hao phí để sản xuất chúng ngang Lao động hao phí để sản xuất hàng hoá ẩn giấu hàng hoá sở để trao đổi + Giá trị hàng hóa phạm trù lịch sử + Giá trị hàng hóa hình thức biểu giá trị, giá trị nội dung, sở giá trị trao đổi Vậy giá trị lao động xã hội người sản xuất hàng hoá kết tinh hàng hoá Chất giá trị lao động, sản phẩm lao động người sản xuất chứa đựng đó, giá trị Sản phẩm lao động hao phí để sản xuất chúng nhiều giá trị cao Mối quan hệ hai thuộc tính: Hai thuộc tính hàng hóa có quan hệ chặt chẽ với vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn - Mặt thống chỗ: hai thuộc tính đồng thời tồn hàng hóa Nếu thiếu hai thuộc tính vật phẩm hàng hóa - Mâu thuẫn hai thuộc tính: giá trị sử dụng hàng hóa không đồng chất Nhưng ngược lại giá trị hàng hóa lại đồng chất, “kết tinh đồng lao động mà thôi”, kết tinh lao động hau lao động vật hóa Tuy giá trị sử dụng giá trị tồn hàng hóa, trình thực hiện, chúng lại tách rời mặt không gian thời gian: giá trị thực trước – lĩnh vực lưu thông, giá trị sử dụng thực sau lĩnh vực tiêu dùng Liên hệ hàng hóa sản xuất Việt Nam nay: (đèn) Đặc điểm hàng hóa nước ta nay: giá trị hàng hóa cao giá trị sử dụng lại thấp Sản lượng sản xuất hàng hóa nước ta nhiều chất lượng mẫu mã lại chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu thị trường người tiêu dùng Ưu điểm: số lượng hàng hóa nhiều thỏa mản nhu cầu người; mẫu mã đẹp hơn, doanh nghiệp quan tâm nhiều tới thị trường loại hàng hóa mà so sánh với hàng hóa nước cạnh tranh Chất lượng cải thiện, đủ tiêu chuẩn nhiên cạnh tranh sản phẩm chủng loại nước Hạn chế giá trị: sản phẩm hoa phí hàng hóa VN cao dẫn đến giá cao so với sản phẩm hàng hóa nước Nguyên nhân: DN sử dụng KHKT để đổi cho phù hợp thị trường không đủ sức cạnh tranh, công nghệ có cải tiến lạc hậu so với nước khác, trình độ lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ thấp, không đủ cạnh tranh Giải pháp: Cần nâng cao giá trị sử dụng hàng hóa cải tiến chất lượng hàng hóa nâng cao giá trị sử dụng mẫu mã Ví dụ: bánh kẹo Việt Nam sản xuất với số lượng nhiều chất lượng mẫu mã bao bì không bắt mắt không cạnh tranh so với bánh kẹo Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan Giá trị hao phí lao động cao thiếu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, đồng thời thiếu lao động có trình độ vận hành máy móc nhiều sức công lao động tạo nên chí phí sản xuất cao đưa giá thành sản phẩm lên cao không cạnh tranh với hàng hóa nước bạn Nội dung, yêu cầu, chế hoạt động: Câu 2: Quy luật giá Nội dung: Quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất trao trị ý nghĩa quy đổi hàng hóa Ở đâu có trao đổi, sản xuất hàng hóa có hoạt động luật giá trị phát quy luật giá trị triển kinh tế thị Yêu cầu quy luật: sản xuất trao đổi hàng hóa phải dựa sở giá trị trường Việt Nam nó, tức hao phí lao động xã hội cần thiết Trong hàng hóa có hoạt động quy luật giá trị Quy luật giá Nội dung, yêu cầu, chế hoạt động trị yêu cầu: sản xuất trao đổi hàng hóa phải dựa sở giá trị nó, Tác động quy luật giá tức hao phí lao động xã hội cần thiết trị KTHH Trong sản xuất, người sản xuất phải có mức hao phí lao động cá biệt Liên hệ VN nhỏ với mức hao phí lao động xã hội cần thiết, có lãi Trong trao đông sản xuất, người sản xuất phải có mức hao phí lao động cá biệt nhỏ với mức hao phí lao động xã hội cần thiết, có lãi Trong trao đổi, thực theo nguyên tắc ngang giá Cơ chế tác động quy luật giá trị: a Biểu quy luật giá trị: buộc người sản xuất trao đổi phải tuân theo mệnh lệnh giá thị trường Thông qua vận động lên hay xuống giá thị trường thấy hoạt động quy luật giá trị b Cơ chế vận hành quy luật giá trị: Nếu sức mua đồng tiền không thay đổi Khi cung = cầu, giá ghị trường tương đối tương đồng với giá trị, ngược lại, cung < cầu, giá > giá trị Nếu xét phạm vi xã hội tổng giá = tổng giá trị Ý nghĩa quy luật giá trị: - Góp phần điều tiết sản xuất, lưu thông tiêu dùng hàng hóa Điều tiết sản xuất: nhà sản xuất thường đầu tư hay chuyển hướng đầu tư vào ngành có điều kiện sản xuất thuận lợi, dễ dàng có giá trị cá biệt thấp, có chênh lệch giá trị cá biệt với giá trị Từ đó, yếu tố sản xuất chuyển dịch đến ngành thu nhiều lợi nhuận, quy mô sản xuất điều chỉnh, mở rộng, ngành thua lỗ thu lợi nhuận thu hẹp sản xuất Sự điều tiết nói chung cần thiết, mang lại hiệu kinh tế Vd: Trông Macca Tây Nguyên Do lợi nhuận từ việc trồng Macca cao nên người dân phá bỏ cà phê để trông Macca làm cho diện tích trồng Macca tăng lên diện tích trồng cà phê bị thu hẹp hay việc người dân điều khiển xe máy theo luật bắt buộc đội nón bảo hiểm, nhiều DN sản xuất nón vải thời trang chuyển sang sản xuất nón bảo hiểm để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng Điều tiết lưu thông - tiêu dùng: Quy luật giá trị khiến cho hàng hóa có xu hướng chuyển dịch từ nơi có giá trị hay giá thấp đến nơi có giá trị hay giá cao Đây tác dụng quy luật khâu trao đổi, trình tái sản xuất điều tiết có lợi, điều tiết từ nơi có nhu cầu thấp đến nơi có nhu cầu cao, giúp phân phối hợp lý nguồn hàng vùng kinh tế, giúp cân đối cung cầu loại hàng hóa kinh tế Đây tác dụng quy luật khâu tiêu dùng trình tái sản xuất Nói chung mặt hàng có giá cao tiêu dùng, mặt hàng có giá thấp tiêu dùng nhiều Vd: Vải trồng miền Bắc có sản lượng cao mùa nên giá bán thấp thiếu thị trường tiêu thụ, ngược lại vải miền Nam lại cho sản lượng không cao nên giá bán cao cần nguồn hàng Do cần điều tiết lưu thông đem vải miền Bắc xuống miền Nam tiêu thụ để đáp ứng nguồn cầu cung cấp cho người tiêu dùng Kích thích tiến nâng cao suất lao động: Thúc đẩy tiến khoa học kĩ thuật, tăng suất lao động nâng cao lực lượng sản xuất: Các hàng hóa sản xuất điều kiện khác có mức hao phí lao động cá biệt khác nhau, mức hao phí lao động cá biệt khác nhau, thị trường hàng hóa phải trao đổi theo mức hao phí lao động xã hội cần thiết Vậy người sản xuất hàng hóa có mức hao phí lao động thấp mức hao phí lao động xã hội, thu nhiều lãi thấp lãi Điều kích thích người sản xuất hàng hóa cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến tổ chức quản lý, thực tiết kiệm nhằm tăng suất lao động, hạ chi phí sản xuất Vd: Người nông dân nuôi bò sữa, thuê người vắt sữa người nuôi lấy giá sữa 11.000 đ/kg Bởi người vắt sữa xong, lấy tiền công cách mang sữa trạm thu mua để giao với giá 13.000 đ/kg Việc dùng máy vắt sữa giúp giảm chi phí công lao động, hạn chế nhiễm vi sinh trình vắt sữa, rút ngắn thời gian vắt sữa từ 10 - 12 phút/con/lần vắt xuống - phút; sản lượng sữa tăng bình quân 0,2 - 0,4 kg/con/lần vắt Phân hóa sản xuất thành giàu, nghèo Những người sản xuất hàng hóa mức hao phí lao động cá biệt thấp mức hao phí lao động xã hội cần thiết bán hàng hóa theo mức hao phí xã hội cần thiết thu nhiều lãi, giàu lên mua sắm thêm nhiều tư liệu sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh thuê nhiều lao động đến mức trở thành ông chủ sử dụng lao động làm thuê Ngược lại, người sản xuất hàng hóa có mức hao phí lao đọng cá biệt hao phí mức lao động xã hội cần thiết, rơi vào tình trạng thua lỗ, dẫn đến phá sản, trở thành người người bán sức lao động làm thuê Chính tác động quy luật giá trị làm cho sản xuất hàng hóa thực khởi điểm đời chủ nghĩa tư bản.Quy luật giá trị vừa có tác dụng tích cực vừa có tác dụng tiêu cực Do đó, đồng thời với việc thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, nhà nước cần có biện pháp để phát huy tích cực, hạn chế tích cực nó, đặc biệt điều kiện kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN nước ta Như vậy, quy luật giá trị vừa có tác động tích cực, vừa có tác động tiêu cực cách tự phát, khách quan Trước thời kỳ đổi mới, phủ nhận sản xuất hàng hóa quy luật giá trị, nên không khai thác nguồn lực, kinh tế phát triển, rơi vào khủng hoảng Trong thời kỳ đổi mới, phát triển sản xuất hàng hóa, quy luật giá trị hoạt động, tạo nên cạnh tranh, phát triển kinh tế, v.v… Bên cạnh đó, mặt trái nảy sinh như: phân hóa giàu nghèo, buôn gian bán lận, v.v… Vì vậy, Nhà nước điều tiết pháp luật, sách đầu tư, thuế, đào tạo nhân lực, v.v… để đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường nước ta Ý nghĩa việc nghiên cứu: - Qui luật giá trị qui luật kinh tế khách quan nên đòi hỏi phải nắm bắt qui luật khách quan, tạo điều kiện cho qui luật khách quan hoạt động Bởi chi phối lựa chọn tự nhiên, đào thải yếu kém, kích thích nhân tố tích cực phát triển Nó có tác dụng điều tiết sản xuất lưu thông hàng hóa, đồng thời kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng suất lao động, lực lượng sản xuất xã hội phát triển nhanh Những biểu giá cả, tiền tệ, giá trị hàng hóa lĩnh vực tác động lớn tới đời sống kinh tế xã hội - Những tác động qui luật giá trị kinh tế hàng hóa nước ta có ý nghĩa lý luận thực tế to lớn: + Trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa hình thức vận dụng tập trung qui luật giá trị hình thành giá hàng hóa, giá lấy giá trị làm sở phản ánh đầy đủ tiêu hao vật tư sức lao động để sản xuất hàng hóa, nguyên tắc hình thành mối liên hệ doanh nghiệp với thị trường, người sản xuất với kinh tế Ngoài định hướng giá hàng hóa xoay quanh giá trị để kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng cường quản lý, lợi dụng chênh lệch giá giá trị để điều tiết sản xuất lưu thông, điều chỉnh cung cầu phân phối + Điều nhà nước ta vận dụng dựa sở qui luật giá trị để tác động vào mục đích định nhằm điều chỉnh thúc đẩy kinh tế phát triển, cụ thể việc điều chỉnh giá xăng dầu, lương thực, đất đai, … để giữ vững định hướng XHCN - Sự tác động qui luật giá trị bên cạnh mặt tích cực dẫn đến phân hóa xã hội thành kẻ giàu người nghèo, tạo bất bình đẳng xã hội Để hạn chế tác động tiêu cực qui luật giá trị: + Cần vận dụng tốt chế thị trường có quản lý nhà nước, để phát huy vai trò tích cực chế thị trường hạn chế mặc tiêu cực để thúc đẩy sản xuất phát triển, đảm bảo công xã hội + Vấn đề quan trọng phải nhận thức vận dụng qui luật giá trị sách kinh tế phù hợp, sở khoa học nhằm thực có hiệu mục tiêu kinh tế, xã hội thông qua sách xã hội xóa đói giảm nghèo, gia đình có công cách mạng, xây nhà tình thương, trợ cấp cán công chức có bậc lương thấp (dưới 3.0), … + Thời gian qua, Đảng nhà nước ta nhận thức vấn đề, tầm quan trọng việc đổi kinh tế, xã hội hiểu rõ vai trò tác dụng qui luật giá trị mà từ thực nhiều cải cách kinh tế tuân theo nội dung qui luật giá trị, nhằm hình thành phát triển kinh tế hàng hóa XHCN đa dạng đạt thành tựu đáng kể Liên hệ VN: KT hàng hóa nhiều thành phần, quy luật KT Cb sản xuất lưu thông hàng hóa-> tồn phát huy nên KT Ưu điểm: cung vượt cầu->thua lỗ, phá sản- >DN cân phải nhạy bén để tìm hiểu, nghiên cứu để điều chỉnh quy mô sản xuất cho phù hợp, Nhà nước phải có định hướng phát triển, sách hỗ trợ đầu vào đầu cho DN Khuyết điểm: KT rơi vào cân đối->cung vượt cầu->phá vỡ cung – cầu- >DN phải đổi công nghệ, trình độ; Nhà nước có sách nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo=>khó khăn công nghệ lạc hậu so với nước gây ô nghiễm môi trường, hàng hóa chưa tốt, hao phí lao động cao->hàng hóa không cạnh tranh được, trình độ lao động thấp Sự phân hóa giau nghèo lớn, DN nhỏ phá sản, DN lớn ngày mạnh->nền KT phát triển=>cần phải có điều tiết nhà nước Câu 3: Mâu thuẫn công thức chung tư lý luận hàng hóa sức lao động Công thức chung tư bản: T – H – T’ + Trong lưu thông hàng hoá giản đơn, tiền vận động theo công thức; H-T-H + Trong lưu thông tư ; tiền vận động theo công thức T-H-T/ So sánh hai công thức lưu thông - Giống hình thức: công thức chung TB, + Gồm hai giai đoạn mua bán hợp thành mâu thuẫn công thức + Gồm hai nhân tố vật chất hàng - tiền chung? Lý luận hàng hóa sức lao Khác nhau: động H-T-H T-H-T/ - sức lao động gì? - Điều kiện SLĐ trở thành hàng hóa - thuộc tính hàng hóa SLĐ => kết luận hàng hóa sức lao động - Điểm mở đầu hành vi bán( H- - Bắt đầu hành vi mua( T-H) T) kết thút hành vi mua(T-H) kết thúc hành vi bán(H-T) - Tiền đóng vai trò trung gian - Tiền vừa điểm xuất phát vừa điểm kết thúc - Mục đích: giá trị sử dụng vận động kết thúc giai đoạn thứ hai( - Mục đích: giá trị- giá trị tăng thêm vận động có giới hạn) T/ = T +m ( m: giá trị thặng dư), vận động giới hạn Vì điểm cuối vòng chu chuyển tạo khởi điểm cho vòng chu chuyển T-H-T/ gọi công thức chung tư tư dù mang hình thức cụ thể giá trị mang lại giá trị thặng dư b Mâu thuẫn công thức chung - Công thức chung chủ nghĩa tư làm người ta lầm tưởng sản xuất lưu thông tạo giá trị giá trị thặng dư - Theo quan điểm Mác lưu thông: xét hành vi mua bán không tạo giá trị giá trị thặng dư dù trao đổi ngang giá hay không ngang giá + Trường hợp trao đổi ngang giá: thay đổi hình thái giá trị từ tiền thành hàng ngược lại tổng giá trị, hay giá trị nằm tay bên tham gia trao đổi trước sau không thay đổi + Trường hợp trao đổi không ngang giá: Hàng hoá bán cao giá trị có lợi cho người bán thiệt cho người mua gược lại, xã hội số tiền lợi mà nhận bán bù lại số tiền bị đóng vai trò người mua + Trường hợp giá định: số nhà tư chuyên mua rẻ bán đắt - Xét sản xuất Tiền để lưu thông, hàng hoá để kho có giá trị sử dụng, tiền tiếp xúc với lưu thông Vậy, lưu thông T-H-T không tạo giá trị thặng dư, lưu thông giá trị thặng dư Do đó, mâu thuẫn công thức chung giá trị thăng dư vừa sinh trình lưu thông vừa sinh trình Lý luận hàng hóa sức lao động 3.1 Sức lao động điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa Theo C.Mác “Sức lao động, toàn thể lực trí lực thân thể người, nhân cách sinh động người, thể lực trí lực mà người phải làm cho hoạt động để sản xuất vật có ích” Trong xã hội nào, sức lao động điều kiện sản xuất Nhưng điều kiện nào, sức lao động hàng hóa 3.2 Sức lao động trở thành hàng hóa điều kiện lịch sử định sau đây: Thứ nhất, người có sức lao động phải tự thân thể, làm chủ sức lao động có quyền bán sức lao động hàng hóa Thứ hai, người có sức lao động tư liệu sản xuất cần thiết để tự thực lao động cải khác buộc phải bán sức lao động cho người khác sử dụng Việc sức lao động trở thành hàng hóa đánh dấu bước ngoặt cách mạnh phương thức kết hợp người lao động với tư liệu sản xuất, bước tiến lịch sử so với chế độ nô lệ phong kiến Chính xuất hàng hóa sức lao động làm cho sản xuất hàng hóa trở nên có tính chất phổ biến báo hiệu đời thời đại lịch sử xã hội – thời đại CNTB 3.3 Hai thuộc tính hàng hóa sức lao động Giá trị hàng hóa sức lao động thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động quy định Nó xác định giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần thiết để trì đời sống bình thường công nhân gia đình ông ta cộng với phí tổn đào tạo để người công nhân co trình độ định Giá trị hàng hóa sức lao động phụ thuộc vào ngành nghề lĩnh vực làm việc công nhân kinh tế phụ thuộc vào yếu tố tinh thần, lịch sử, tức yêu cầu vật chất, người công nhân co tinh thần văn hóa, tinh thần,…những nhu cầu phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử nước thời kỳ, điều kiện địa lý, khí hậu nước va mức độ thỏa mãn nhu cầu phần lớn phụ thuộc vào trình độ văn minh đạt củ nước • Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động thỏa mãn nhu cầu người mua, tức mua để tiêu dùng vào trình lao động khác với hàng hóa thông thường, trình sử dụng hàng hóa sức lao động co thể tạo lượng giá trị lớn giá trị thân • Đó đặc điểm khác biệt hàng hóa sức lao động, chìa khóa để giải mâu thuẫn chủ nghĩa tư Điểm khác biệt hàng hóa sức lao động so với hàng hóa thông thường biểu ở: − Giá trị hàng hóa sức lao động bao gồm yếu tố tinh thần lịch sử Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động tiêu dùng sản sinh lượng giá trị lớn giá trị thân nós, giá trị thặng dư Ý nghĩa nghiên cứu vấn đề Việc nghiên cứu hàng hoá sức lao động có ý nghĩa quan trọng việc xây dựng thị trường lao động Việt Nam Đảng Nhà nước ta thừa nhận sức lao động hàng hoá (khi có đủ điều kiện trở thành hàng hoá) việc xây dựng thị trường sức lao động tất yếu Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vấn đề cốt lõi, trọng tâm Đảng ta Phân tích thị trường sức lao động Việt Nam: Trong xu hội nhập sâu vào kinh tế giới, đòi hỏi thị trường lao động Việt Nam phát triển linh hoạt để hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh kinh tế Thế nhưng, hình thành phát triển chưa đồng bộ, nên thị trường lao động Việt Nam bộc lộ nhiều yếu điểm lẫn mâu thuẫn, nghiêm trọng cân cung cầu, suất lao động thấp Trong dư thừa sức lao động nông thôn lĩnh vực phát triển công nghiệp, ngành dịch vụ trung cao cấp lại thiếu hụt lao động trầm trọng =>hàng hóa sức lao động sinh trình sản xuất, nhờ vào lưu thông nhà TB mua hàng hóa sức lao động, mà sản xuất hàng hóa sức lao động phát huy lực tạo giá trị thặng dư Câu 4: Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, so sánh rút ý nghĩa việc nghiên cứu phương pháp sản xuất giá trị thặng dư - Ngày lao động - Trình bày - So sánh - Ý nghĩa Giá trị thặng dư phần giá trị dôi giá trị sức lao động, công nhân làm thuê tạo bị nhà tư chiếm đoạt Là kết lao động công nhân cho nhà tư Giá trị thặng dư phản ánh chất quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa quan hệ bóc lột nhà tư lao động làm thuê Để thu giá trị thặng dư, có hai phương pháp chủ yếu: Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối - Giá trị thặng dư tuyệt đối phương pháp sản xuất giá trị thặng dư cách kéo dài ngày lao động vượt thời gian lao động tất yếu suất lao động, giá trị sức lao động thời gian lao động tất yếu không thay đổi - Phương pháp áp dụng phổ biến giai đoạn đầu chủ nghĩa tư bản, lao động trình độ thủ công suất lao động thấp - Ngày lao động thời gian lao động ngày bao gồm: thời gian lao động cần thiết thời gian lao động thặng dư - Với lòng tham vô hạn, nhà tư tìm thủ đoạn để kéo dài ngày lao động, nâng cao trình độ bóc lột sức lao động làm thuê Nhưng mặt, giới hạn tự nhiên sức lực người; mặt khác, đấu tranh liệt công nhân đòi rút ngắn ngày lao động, ngày lao động kéo dài vô hạn Tuy nhiên, ngày lao động rút ngắn đến mức thời gian lao động tất yếu Một hình thức khác sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối tăng cường độ lao động Vì tăng cường độ lao động giống kéo dài thời gian lao động ngày, thời gian lao động cần thiết không thay đổi - Giá trị thặng dư tương đối phương pháp sản xuất giá trị thặng dư thu cách rút ngắn thời gian lao động tất yếu sở tăng suất lao động xã hội nhờ mà kéo dài tương ứng thời gian lao động thặng dư điều kiện độ dài ngày lao động không đổi - Việc tăng suất lao động xã hội, trước hết ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng, làm cho giá trị sức lao động giảm xuống đó, làm giảm thời gian lao động cần thiết Khi độ dài ngày lao động không thay đổi, thời gian lao động cần thiết giảm làm tăng thời gian lao động thặng dư thời gian để sản xuất giá trị thặng dư tương đối cho nhà tư - Muốn rút ngắn thời gian lao động tất yếu giảm giá trị sức lao động làm giảm giá trị tư liệu sinh hoạt dịch vụ cần thiết cho công nhân cách tăng suất lao động ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt sản xuất tư liệu sản xuất để tạo tư liệu sinh hoạt - Phương pháp áp dụng đại công nghiệp khí chủ nghĩa tư bản, kỹ thuật phát triển cho suất lao động tăng lên So sánh phương pháp sản xuất giá trị thặng dư: + Giống nhau: tạo giá trị thặng dư lớn cách kéo dài thời gian lao đợng thặng dư dẫn đến mâu thuẫn giai cấp • Đều cách mà nhà tư sử dụng để bóc lột công nhân để tạo giá trị thặng dư.( mâu thuẩn đối kháng giai cấp) • Đều dựa sở thời gian lao động thặng dư kéo dài • Đòi hỏi độ dài ngày lao động định, cường độ lao động suất lao động định + Khác nhau: • Với phương pháp sản xuất giá trị thặng dư • Với phương thức sản xu tuyệt đối thì: tương đối o Phương pháp sản xuất thực cách kéo o Phương pháp thực dài ngày lao động tăng cường độ lao động động, áp dụng KHKT, giả sức lao động o Ngày lao động dịch chuyển phía phải đồng nghĩa kéo dài ngày lao động (độ dài ngày tự o Ngày lao động dịch chu nhiên, ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần NLĐ rút ngắn thời gian lao động NLĐ cao o Áp dụng giai đoạn đầu phương thức sản xuất tư chủ nghĩa kỹ thuật thấp o Áp dụng giai đoạn khí chủ nghĩa tư Mâu thuẩn ngày cao: lao động tăng- triển >NLĐ đấu tranh Mâu thuẫn xoa dịu làm việc tăng NSLĐ KHKT Ý nghĩa: Lý luận: chất bóc lột CNTB->thay công thức sản xuất cao hơn, tiến cộng sản chủ nghĩa Thực tiễn: - Nhà tư tạo giá trị thặng dư lớn hơn-> nhà TB phát triển - thông qua phương pháp thấy biện pháp ca1h thức khác làm tăng giá trị thặng dư tư bản, giá trị ngày lớn VD: tăng ca cho NLĐ theo luật Lao động làm tăng thu nhập-> tăng NSLĐ thông qua áp dụng KHKT đại (không khuyến khích) - Nếu gạt bỏ mục đích tính chất chủ nghĩa tư vận dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối giá trị thặng dư siêu ngạch doanh nghiệp kích thích sản xuất, tăng suất lao động xã hội, sử dụng kỹ thuật – công nghệ mới, cải tiến tổ chức quản lý, tiết kiệm chi phí sản xuất - Gợi mở cách thức làm tăng cải, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước ta, cần tận dụng triệt để nguồn lực; nguồn lao động sản xuất kinh doanh Về lâu dài , giải pháp quan trọng cần phải coi trọng tăng suất lao động xã hội, phát triển lực lượng sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hóa , đại hóa đất nước Câu 5: Thực chất Thực chất tích lũy tư 10 tích lũy tư bản, quan hệ tích lũy tích tụ tập trung tư khái niệm tính tất yếu khách quan thực chất tích lũy TB MQH tích lũy tư bản, tập trung tư tích tu tư Vai trò tập trung TB, tích tụ TB vận động phát triển CNTB Tái sản xuất nói chung hiểu trình sản xuất lặp lặp lại tiếp diễn cách liên tục không ngừng Sản xuất hiểu theo nghĩa rộng có nghĩa tái sản xuất Căn vào quy mô, chia tái sản xuất thành loại: tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng Tái sản xuất giản đơn trình tái sản xuất lặp lại với quy mô cũ Loại hình tái sản xuất thường gắn với sản xuất nhỏ đặc trưng sản xuất nhỏ Tái sản xuất mở rộng trình sản xuất lặp lại với quy mô lớn trước Loại hình tái sản xuất thường gắn với sản xuất lớn đặc trưng sản xuất lớn Tái sản xuất giản đơn hình thái điển hình chủ nghĩa tư Bởi vì, giả định có tái sản xuất giản đơn có nghĩa nhà tư sử dụng toàn giá trị thặng dư cho tiêu dùng cá nhân Song thực tế khát vọng giới hạn giá trị thặng dư buộc nhà tư phải không ngừng mở rộng quy mô sản xuất để tăng quy mô giá trị thặng dư Vì vậy, nét điển hình chủ nghĩa tư phải tái sản xuất mở rộng Tái sản xuất mở rộng tư chủ nghĩa lặp lại trình sản xuất với quy mô lớn trước, với tư lớn trước Muốn vậy, phải biến phận giá trị thặng dư thành tư phụ thêm Sự chuyển hóa trở lại giá trị thặng dư thành tư gọi tích lũy tư Như vậy, thực chất tích lũy tư chuyển hóa phần giá trị thặng dư thành tư bản, trình tư hóa giá trị thặng dư Nghiên cứu tích lũy tái sản xuất mở rộng tư chủ nghĩa cho phép rút kết luận vạch rõ chất bóc lột quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa Thứ nhất, nguồn gốc tư tích lũy giá trị thặng dư tư tích lũy chiếm tỷ lệ ngày lớn toàn tư C.Mác nói rằng, tư ứng trước giọt nước dòng sông tích lũy mà Trong trình tái sản xuất, lãi (m) đập vào vốn, vốn lớn lãi lớn, lao động công nhân khứ lại trở thành phương tiện để bóc lột người công nhân Thứ hai, trình tích lũy làm cho quyền sở hữu kinh tế hàng hóa biến thành quyền chiếm đoạt tư chủ nghĩa Trong sản xuất hàng hóa giản đơn, trao đổi người sản xuất hàng hóa theo nguyên tắc ngang giá không dẫn tới người chiếm đoạt lao động không công người Trái lại, sản xuất tư chủ nghĩa dẫn đến kết nhà tư chiếm đoạt phần lao động công nhân, mà người sở hữu hợp pháp lao động không công Nhưng điều không vi phạm quy luật giá trị Động thúc đẩy tích lũy tái sản xuất mở rộng quy luật kinh tế tuyệt đối chủ nghĩa tư – quy luật giá trị thặng dư Để thực mục đích đó, nhà tư không ngừng tích lũy để mở rộng sản xuất, xem phương tiện để tăng cường bóc lột công nhân làm thuê Tích tụ tư tập trung tư 11 Câu 6: Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước xu hướng Trong trình tái sản xuất tư chủ nghĩa, quy mô tư cá biệt tăng lên thông qua trình tích tụ tập trung Tích tụ tư tăng thêm quy mô tư cá biệt cách tư hóa giá trị thặng dư xí nghiệp đó, kết trực tiếp tích lũy tư Tích lũy tư xét mặt làm tăng thêm quy mô tư cá biệt tích tụ tư Tích tụ tư bản, mặt, yêu cầu tái sản xuất mở rộng, ứng dụng tiến kỹ thuật; mặt khác, tăng lên khối lượng giá trị thặng dư trình phát triển sản xuất tư chủ nghĩa tạo khả thực cho tích tụ tư Tập trung tư tăng thêm quy mô tư cá biệt cách hợp tư cá biệt có sẵn xã hội thành tư cá biệt khác lớn Cạnh tranh tín dụng đòn bẩy mạnh thúc đẩy tập trung tư Do cạnh tranh mà dẫn tới liên kết tự nguyện hay sáp nhập tư cá biệt Tín dụng tư chủ nghĩa phương tiện để tập trung khoản tiền nhàn rỗi xã hội vào tay nhà tư Tích tụ tập trung tư có điểm giống chúng làm tăng quy mô tư cá biệt Nhưng chúng lại có điểm khác nhau: Một là, nguồn để tích tụ tư giá trị thặng dư, tích tụ tư làm tăng quy mô tư cá biệt, đồng thời làm tăng quy mô tư xã hội Còn nguồn để tập trung tư tư cá biệt có sẵn xã hội, tập trung tư làm tăng quy mô tư cá biệt, mà không làm tăng quy mô tư xã hội Hai là, nguồn để tích tụ tư giá trị thặng dư, xét mặt đó, phản ánh trực tiếp mối quan hệ tư lao động: nhà tư tăng cường bóc lột lao động làm thuê để tăng quy mô tích tụ tư Còn nguồn để tập trung tư tư cá biệt có sẵn xã hội cạnh tranh mà dẫn đến liên kết hay sáp nhập, xét mặt đó, phản ánh trực tiếp quan hệ cạnh tranh nội giai cấp nhà tư bản; đồng thời tác động đến mối quan hệ tư lao động Tích tụ tập trung tư quan hệ mật thiết với Tích tụ tư làm tăng thêm quy mô sức mạnh tư cá biệt, cạnh tranh gay gắt hơn, dẫn đến tập trung nhanh Ngược lại, tập trung tư tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường bóc lột giá trị thặng dư, nên đẩy nhanh tích tụ tư Ảnh hưởng qua lại nói tích tụ tập trung tư làm cho tích lũy tư ngày mạnh Tập trung tư có vai trò lớn phát triển sản xuất tư chủ nghĩa Nhờ tập trung tư mà xây dựng xí nghiệp lớn, sử dụng kỹ thuật công nghệ đại Như vậy, trình tích lũy tư gắn với trình tích tụ tập trung tư ngày tăng, sản xuất tư chủ nghĩa trở thành sản xuất xã hội hóa cao độ, làm cho mâu thuẫn kinh tế chủ nghĩa tư thêm sâu sắc thêm Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước: * Khái niệm: CNTB độc quyền nhà nước kết hợp sức mạnh tổ chức độc quyền với Nhà nước tư thành thiết chế thể chế thống nhất, nhằm bảo vệ lợi ích cho tổ chức độc quyền để cứu nguy cho 12 vận động chủ CNTB nghĩa tư * Nguyên nhân đời: - Sự phát triển LLSX làm xuất cấu kinh tế đồ sộ - Khái niệm quan hệ kinh tế rộng lớn, phức tạp Do cần phải có điều tiết - Nguyên nhân đời kinh tế từ trung tâm, điều tiết Nhà nước - ->CNTB đời tất - Việc phát triển kết cấu hạ tầng ngành công nghệ đại, đòi hỏi yếu khách quan phải có đầu tư từ ngân sách quốc gia (nhận định) - Nhiều khó khăn, mâu thuẫn tổ chức độc quyền gây ra, - ->bản chất thiếu vai trò xử lý Nhà nước - Vai trò Chủ nghĩa độc quyền nhà nước đời tất yếu CNTBĐQ * Bản chất chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước: vận động, phát triển - Liên kết với nhà nước tư sản sức mạnh tổ chức độc quyền CNTB nhân bội lên sức mạnh nhà nước - Liên kết với độc quyền vai trò kinh tế nhà nước mở rộng trở thành nhân tố trực tiếp bảo đảm cho trình tái sản xuất tư chủ nghĩa diễn trôi chảy - Sự kết hợp tổ chức độc quyền vơi nhà nước tư sản hình thành hệ thống thể chế thiết chế kinh tế thống * Vai trò chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước vận động phát triển chủ nghĩa tư - Giúp chủ nghĩa tư có điều chỉnh để thích nghi với điều kiện - Vẫn chưa xóa bỏ mâu thuẫn lòng chủ nghĩa tư xu hướng phát triển tất yếu chủ nghĩa tư Xu hướng vận động CNTB ngày nay: - CNTB thay chế độ phong kiến tiến lịch sử CNTB ngàynay nhờ tận dụng thành tựu cách mạng khoa học công nghệ có thích nghi; tự điều chỉnh nên tiếp tục phát triển.Tuy nhiên, CNTB đại xoá bỏ mâu thuẫn khó khăn vốn có CNTB Xã hội tư ngày xã hội bóc lột bất công, sớm muộn phải thay xã hội tiến Chủ nghĩa tư phát triển, tính chất trình độ xã hội hóa lực lượng sản xuất ngày cao quan hệ sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất ngày trở nên chật hẹp so với nội dung vật chất ngày lớn lên Mặc dù chủ nghĩa tư ngày có điều chỉnh định quan hệ sở hữu, quản lý phân phối, chừng mực định, điều chỉnh phần làm giảm bớt tính gay gắt mâu thuẫn Song tất điều chỉnh không vượt qua khỏi khuôn khổ sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa Vì vậy, mâu thuẫn không bị thủ tiêu Theo phân tích Mác Lênin, đến chừng mực định, quan hệ sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa bị phá vỡ thay vào quan hệ sở hữu - sở hữu xã hội tư liệu sản xuất xác lập để đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất Điều có nghĩa phương thức sản xuất tư chủ nghĩa bị thủ tiêu phương thúc sản xuất - phương thúc sản xuất cộng sản chủ nghĩa đời phủ định phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Tuy nhiên, phải nhận thức rằng, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa không tự tiêu vong phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa không tự phát hình thành mà phải thực thông qua cách mạng xã hội, 13 đó, giai cấp có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng xã hội giai cấp công nhân Xem thêm Nguyên nhân hình thành chất chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước a nguyên nhân dẫn đến hình thành chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước do: Một là, tích tụ tập trung tư lớn tích tụ tập trung sản xuất cao, đẻ cấu kinh tế to lớn đòi hỏi điều tiết xã hội sản xuất phân phối, yêu cầu kế hoạch hóa tập trung từ trung tâm Nói cách khác, phát triển trình độ xã hội hóa lực lượng sản xuất dẫn đến yêu cầu khách quan nhà nước phải đại biểu cho toàn xã hội quản lý sản xuất Lực lượng sản xuất xã hội hóa ngày cao mâu thuẫn gay gắt với hình thức chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa, tất yếu đòi hỏi phải có hình thức quan hệ sản xuất để lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển điều kiện thống trị chủ nghĩa tư Hình thức chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước Hai là, phát triển phân công lao động xã hội làm xuất số ngành mà tổ chức độc quyền tư tư nhân không muốn kinh doanh đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm lợi nhuận, ngành thuộc kết cấu hạ tầng lượng, giao thông vận tải, nghiên cứu khoa học bản… đòi hỏi nhà nước tư sản phải đứng đảm nhiệm kinh doanh ngành đó, tạo điều kiện cho tổ chức độc quyền tư nhân kinh doanh ngành khác có lợi Ba là, thống trị độc quyền làm sâu sắc thêm đối kháng giai cấp tư sản với giai cấp vô sản nhân dân lao động Nhà nước phải có sách để xoa dịu mâu thuẫn trợ cấp thất nghiệp, điều tiếp thu nhập quốc dân, phát triển phúc lợi xã hội… Bốn là, với xu hướng quốc tế hóa đời sống kinh tế, bành trướng liên minh độc quyền quốc tế vấp phải hàng rào quốc gia dân tộc xung đột lợi ích với đối thủ thị trường giới Tình hình đòi hỏi phải có phối hợp nhà nước quốc gia tư sản để điều tiết quan hệ trị kinh tế quốc tế Ngoài chiến tranh giới với tham vọng giành chiến thắng chiến tranh, việc đối phó với xu hướng xã hội chủ nghĩa mà Cách mạng Tháng Mười Nga tiếng chuông báo hiệu bắt đầu thời đại mới, làm cho nhà nước tư độc quyền phải can thiệp vào kinh tế b) Bản chất chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước kết hợp sức mạnh tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh nhà nước tư sản thành thiết chế thể chế thống nhất, nhà nước tư sản bị phụ thuộc vào tổ chức độc quyền can thiệp vào trình kinh tế nhằm bảo vệ lợi ích tổ chức độc quyền cứu nguy cho chủ nghĩa tư Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước nấc thang phát triển 14 chủ nghĩa tư độc quyền (chủ nghĩa đế quốc) Nó thống ba trình gắn bó chặt chẽ với nhau: tăng sức mạnh tổ chức độc quyền, tăng vai trò can thiệp nhà nước vào kinh tế, kết hợp sức mạnh kinh tế độc quyền tư nhân với sức mạnh trị nhà nước thể chế thống máy nhà nước phụ thuộc vào tổ chức độc quyền Như vậy, chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước quan hệ kinh tế, trị, xã hội sách giai đoạn độc quyền chủ nghĩa tư Bất nhà nước có vai trò kinh tế định xã hội mà thống trị, song chế độ xã hội, vai trò kinh tế nhà nước có biến đổi thích hợp xã hội Các nhà nước trước chủ nghĩa tư chủ yếu can thiệp bạo lực theo lối cưỡng siêu kinh tế Trong giai đoạn chủ nghĩa tư tự cạnh tranh, nhà nước tư sản bên trên, bên trình kinh tế, vai trò nhà nước dừng lại việc điều tiết thuế pháp luật Cùng với phát triển chủ nghĩa tư độc quyền vai trò nhà nước tư sản có biến đổi, không can thiệp vào sản xuất xã hội thuế, luật pháp mà có vai trò tổ chức quản lý xí nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước, điều tiết biện pháp đòn bẩy kinh tế vào tất khâu trình tái sản xuất: sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước hình thức vận động quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa nhằm trì tồn chủ nghĩa tư bản, làm cho chủ nghĩa tư thích nghi với điều kiện lịch sử Những biểu chủ yếu chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước a) Sự kết hợp nhân tổ chức độc quyền nhà nước Sự kết hợp nhân thực thông qua hội chủ xí nghiệp mang tên khác nhau, thí dụ: Liên đoàn công nghiệp Italia, tổ chức liên hợp công nghiệp Đức, Liên đoàn công thương Anh… Các hội chủ xí nghiệp trở thành lực lượng trị, kinh tế to lớn, chỗ dựa cho chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước Các hội chủ hoạt động quan tham mưu cho nhà nước, chi phối đường lối kinh tế, đường lối trị nhà nước tư sản nhằm “lái” hoạt động nhà nước theo hướng có lợi cho tầng lớp tư độc quyền Vai trò hội lớn đến mức mà dư luận giới gọi chúng phủ đằng sau phủ, quyền lực thực tế đằng sau quyền lực quyền Thông qua hội chủ, mặt đại biểu tổ chức độc quyền tham gia vào máy nhà nước với cương vị khác nhau; mặt khác, quan chức nhân viên phủ cài vào ban quản trị tổ chức độc quyền, giữ chức vụ trọng yếu thức danh dự, trở thành người đỡ đầu tổ chức độc quyền Sự thâm nhập lẫn (còn gọi kết hợp) tạo biểu mối quan hệ tổ chức độc quyền quan nhà nước từ trung ương đến địa phương b) Sự hình thành phát triển sở hữu nhà nước Sở hữu độc quyền nhà nước sở hữu tập thể giai cấp tư độc 15 quyền có nhiệm vụ ủng hộ phục vụ lợi ích tư độc quyền nhằm trì tồn chủ nghĩa tư Nó biểu chỗ sở hữu nhà nước tăng lên mà tăng cường mối quan hệ sở hữu nhà nước sở hữu độc quyền tư nhân, hai loại sở hữu đan kết với trình tuần hoàn tổng tư xã hội Sở hữu nhà nước không bao gồm động sản bất động sản cần cho hoạt động máy nhà nước, mà gồm xí nghiệp nhà nước công nghiệp lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội giao thông vận tải, giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội… ngân sách nhà nước phận quan trọng Sở hữu nhà nước hình thành nhiều cách thức khác nhau: xây dựng xí nghiệp nhà nước vốn ngân sách; quốc hữu hóa xí nghiệp tư nhân cách mua lại; nhà nước mua cổ phần xí nghiệp tư nhân; mở rộng xí nghiệp nhà nước vốn tích lũy xí nghiệp tư nhân… Sở hữu nhà nước thực chức quan trọng sau: Một là, mở rộng sản xuất tư chủ nghĩa, bảo đảm địa bàn rộng lớn cho phát triển chủ nghĩa tư Điều liên quan đến ngành sản xuất cũ không đứng vững cạnh tranh có nguy thua lỗ, ngành công nghiệp đòi hỏi vốn đầu tư lớn trình độ nghiên cứu khoa học, thiết kế thử nghiệm cao nhà nước đầu tư phát triển Hai là, giải phóng tư tổ chức độc quyền từ ngành lãi để đưa vào ngành kinh doanh có hiệu Ba là, làm chỗ dựa kinh tế cho nhà nước để nhà nước điều tiết số trình kinh tế phục vụ lợi ích tầng lớp tư độc quyền Sở hữu nhà nước phản ánh xuyên tạc chất chế độ xã hội tư nhân tư chủ nghĩa, biểu “có tính xã hội” Song thực tế không vượt khuôn khổ sở hữu tư chủ nghĩa, xí nghiệp nhà nước, công nhân người lao động làm thuê Các xí nghiệp nhà nước sử dụng công cụ chủ yếu phục vụ lợi ích tầng lớp tư độc quyền, công nhân người chủ tư liệu sản xuất xí nghiệp nhà nước c) Sự điều tiết kinh tế nhà nước tư sản Một hình thức biểu quan trọng chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước tham gia nhà nước tư sản vào việc điều tiết trình kinh tế, V.I.Lênin viết: “Sự tập trung hóa quốc tế hóa tư ngày có quy mô lớn chủ nghĩa tư độc quyền biến thành chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước, tình thúc bách nên nhiều nước phải thi hành việc điều tiết xã hội sản xuất phân phối” Các sách kinh tế nhà nước tư sản thể rõ nét điều tiết kinh tế chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước giai đoạn Chúng bao gồm nhiều lĩnh vực như: sách chống khủng hoảng chu kỳ, chống lạm phát; sách tăng trưởng kinh tế, sách xã 16 hội, sách kinh tế đối ngoại Các công cụ chủ yếu nhà nước tư sản dùng để điều tiết kinh tế thực sách kinh tế là: ngân sách, thuế, hệ thống tiền tệ – tín dụng, doanh nghiệp nhà nước, kế hoạch hóa hay chương trình kinh tế công cụ hành – pháp lý Xu hướng vận động chủ nghĩa tư Những thành tựu hạn chế chủ nghĩa tư bắt nguồn từ mâu thuẫn chủ nghĩa tư bản: mâu thuẫn trình độ xã hội hóa cao lực lượng sản xuất với quan hệ sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất Chủ nghĩa tư phát triển, trình độ xã hội hóa lực lượng sản xuất ngày cao quan hệ sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất ngày trở nên chật hẹp so với nội dung vật chất ngày lớn lên Theo phân tích C.Mác V.I.Lênin, đến chừng mực định, quan hệ sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa bị phá vỡ thay vào quan hệ sở hữu – sở hữu xã hội (sở hữu công cộng) tư liệu sản xuất xác lập để đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất Điều có nghĩa phương thức sản xuất – phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa đời phủ định phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Tuy nhiên, thay đổi chủ nghĩa tư nói lên rằng, chủ nghĩa tư tiếp tục điều chỉnh để thích ứng trước biến đổi, mâu thuẫn bên nước Những điều chỉnh chủ nghĩa tư cho thấy, chủ nghĩa tư trước mắt tiếp tục tồn phát triển, phát triển vĩnh vô hạn Do vậy, đồng thời với việc vững tin chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản cuối thay chủ nghĩa tư bản, cần phải nhận thức đầy đủ tính lâu dài trình Cần chuẩn bị kỹ cho khả chung sống, vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh với chủ nghĩa tư bản, đồng thời tham khảo kinh nghiệm chủ nghĩa tư để xây dựng thành công kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mặt khác, phải nhận thức rằng, chủ nghĩa tư trình phát triển luôn hàm chứa nhân tố: tự hạn chế tự phủ định mâu thuẫn phương thức sản xuất tư chủ nghĩa sinh Mặc dù chủ nghĩa tư ngày có điều chỉnh định quan hệ sở hữu, quản lý phân phối, chừng mực định, điều chỉnh phần làm giảm bớt tính gay gắt mâu thuẫn Song tất điều chỉnh chưa vượt khỏi khuôn khổ quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa Vì vậy, mâu thuẫn không bị thủ tiêu, đối kháng lợi ích trình sản xuất đó, mâu thuẫn giai cấp tồn tại… Bên cạnh mâu thuẫn vốn chưa giải lại xuất thêm nhiều mâu thuẫn phát sinh, đẩy chủ nghĩa tư vào khó khăn kinh tế, trị, xã hội nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt năm cuối kỷ XX đầu kỷ XXI Đó mâu thuẫn lực sản xuất vô hạn với tiêu dùng khả toán hạn chế; mâu thuẫn khả sản xuất vô hạn với nguồn tài nguyên hạn chế; mâu thuẫn nhu cầu thể hóa kinh tế quốc tế lợi ích quốc gia; 17 mâu thuẫn nước chủ nghĩa tư trung tâm với nước ngoại vi… Những mâu thuẫn diễn đồng thời, thách thức đe dọa tồn vong chủ nghĩa tư Tuy nhiên, C.Mác V.I.Lênin nhận định: phương thức sản xuất tư chủ nghĩa không tự tiêu vong phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa không tự phát hình thành mà phải thực thông qua cách mạng xã hội, giai cấp có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng xã hội giai cấp công nhân Câu 7: Tất yếu khách quan thời kì độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua Tư chủ nghĩa nước ta quan điểm CN M-L, tư tưởng HCM thời kỳ độ (sơ lược) tính tất yếu khách quan - xu khách quan + phù hợp với xu thời đại + phù hợp thực tiễn CMVN - khả độ +điều kiện bên +điều kiện bên => kết luận Quan điểm Mac, Anghen thời kỳ độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN: a CNTB tất yếu thay chế độ kinh tế - xã hội cao hơn: CNTB với tư cách PTSX hình thành thay PTSX phong kiến lịch sử đánh giá chế độ kinh tế xã hội tiến nhiều so với chế độ kinh tế xã hội trước Mặc dù CNTB có vai trò to lớn việc nâng cao suất lao động xã hội, thúc đẩy nhanh chóng phát triển KTXH song CNTB chế độ bất công tiến kinh tế chủ yếu sử dụng để phục vụ cho giai cấp tư sản giai cấp công nhân làm thuê (là LLSX chủ yếu xã hội), CNTB phát triển mâu thuẫn sâu sắc CNTB tất yếu phải thay chế độ kinh tế - xã hội b Giữa CNTB CNCS thời kỳ độ lâu dài: CNCS với tư cách chế độ kinh tế - xã hội cao hơn, tiến so với CNTB, hình thành thay toàn phần CNTB Để tới CNCS từ CNTB cần phải có thời gian, cần có thời kỳ lịch sử đặc biệt Thời kỳ lịch sử đặc biệt CNXH, giai đoạn thấp CNCS Như vậy, CNTB TCXH với tư cách giai đoạn thấp CNCS thời kỳ độ lên CNXH c Khả độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN: Mac Anghen người nêu lên khả nước giai đoạn phát triển tiền TBCN chuyển thẳng lên hình thái xã hội CSCN khả phát triển rút ngắn nước bỏ qua chế độ TBCN Quan điểm Lênin thời kỳ độ lên CNXH: + Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tất yếu khách quan, quốc gia lên chủ nghĩa xã hội phải trải qua, kể nước có kinh tế phát triển + Đặc điểm kinh tế thời kỳ độ tồn kinh tế nhiều thành phần, xã hội có nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội khác vị trí, cấu tính chất giai cấp xã hội thay đổi cách sâu sắc + Khả độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa + Khả thắng lợi chủ nghĩa xã hội số nước 18 nước riêng lẻ thắng lợi lúc tất nước + Khi chủ nghĩa xã hội thắng lợi nước, nhân loại bắt đầu bước vào thời đại độ lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới Trong điều kiện đó, nước lạc hậu độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Điều kiện để nước độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa là: - Thứ nhất, điều kiện bên trong, có Đảng cộng sản lãnh đạo giành quyền sử dụng quyền nhà nước công, nông, trí thức liên minh làm điều kiện tiên để xây dựng chủ nghĩa xã hội - Thứ hai, điều kiện bên ngoài, có giúp đỡ giai cấp vô sản nước tiên tiến giành thắng lợi cách mạng vô sản Các nướclạc hậu có khả độ lên chủ nghĩa xã hộibỏ qua chế độ tư chủ nghĩa độ trực tiếp, mà phải qua đường gián tiếp với loạt bước độ thích hợp “Chính sách kinh tế mới” đường độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội, áp dụng Liên Xô từ mùa xuân năm 1921 thay cho “Chính sách cộng sản thời chiến” áp dụng năm nội chiến can thiệp vũ trang chủ nghĩa đế quốc + Nội dung “Chính sách kinh tế mới” bao gồm: - Dùng thuế lương thực thay cho trưng thu lương thực thừa Chính sách cộng sản thời chiến - Thiết lập quan hệ hàng hoá tiền tệ, phát triển thị trường, thương nghiệp thay cho Chính sách cộng sản thời chiến - Sử dụng nhiều thành phần kinh tế, hình thức kinh tế độ, khuyến khích phát triển kinh tế cá thể, kinh tế tư tư nhân thay cho thủ tiêu kinh doanh tư nhân Chính sách cộng sản thời chiến, sử dụng chủ nghĩa tư nhà nước, chuyển xí nghiệp nhà nước sang chế độ hạch toán kinh tế, chủ trương phát triển quan hệ kinh tế với nước phương Tây để tranh thủ vốn, kỹ thuật Quan điểm HCM thời kỳ độ lên CNXH a Đi lên CNXH xu thời đại khả lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN: vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác Lê nin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, chủ tịch HCM khẳng định Việt Nam cần phải lên chủ nghĩa xã hội b Tính quy luật chung xã hội loài người đường phát triển khác dân tộc tuỳ hoàn cảnh: lựa chọn đường phát triển dân tộc, chủ tịch HCM vận dụng sáng tạo nguyên lý kết hợp phổ biến với đặc thù Người khẳng định rõ, phát triển xã hội loài người tuan theo tính quy luật chung, song dân tộc tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể lựa chọn đường phát triển riêng c Nền kinh tế thời kỳ độ lên CNXH có nhiều hình thức sở hữu: - Sở hữu nhà nước - Sở hữu HTX - Sở hữu người lao động riêng lẻ - Một tư liệu sản xuất thuộc sở hữu nhà tư 19 Tương ứng với thành phần kinh tế: - Kinh tế quốc doanh - Các HTX - Kinh tế cá nhân, nông dân thủ công nghệ - Tư tư nhân - Tư nhà nước d Thời kỳ độ lâu dài, gian khó phức tạp: CMXHCN nhằm xoá bỏ chế độ người bóc lột người nước ta, nhằm đưa lại đời sống ấm no cho toàn dân ta Đó cách mạng vĩ đại vẻ vang lịch sử loài người đồng thời cách mạng gay go, phức tạp khó khăn Mỗi người phải chuẩn bị tư tưởng nghị lực để vượt qua thử thách hoàn thành thắng lợi cách mạng  Chủ tịch HCM khẳng định muốn cứu nước giải phóng dân tộc, đường khác đường cách mạng vô sản Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản giải phóng người, giải phóng dân tộc, giai cấp nhân loại - Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội VN có đặc điểm to lớn ta nước có kinh tế nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội kinh qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa Vì lâu dài, gian khổ, phức tạp Để biến đổi chế độ xã hội sang chế độ xã hội khác trình đấu tranh cũ mới; mới, tiến chiến thắng Tính tất yếu khách quan thời kỳ độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN Việt Nam a Tính tất yếu khách quan thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam tất yếu lịch sử vì: Một là, phát triển theo đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với quy luật khách quan lịch sử Loài người phát triển qua hình thái kinh tế - xã hội: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư chủ nghĩa Sự biến đổi hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên hình thái kinh tế - xã hội sau cao hơn, tiến hình thái kinh tế - xã hội trước Sự biến đổi hình thái kinh tế - xã hội nói tuân theo quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất Sự phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất xã hội hoá lao động làm cho tiền đề vật chất, kinh tế, xã hội ngày chín muồi cho phủ định chủ nghĩa tư đời xã hội - chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa tư tương lai loài người Theo quy luật tiến hoá lịch sử, loài người định tiến tới chủ nghĩa xã hội Hai là, phát triển theo đường chủ nghĩa xã hội không phù hợp với xu thời đại mà phù hợp với đặc điểm cách mạng Việt Nam: cách mạng dân tộc, dân chủ gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ trước hết để giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, dân chủ đồng thời tiền đề để “làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho người có công ăn việc làm, ấm 20 no sống đời hạnh phúc”, nhằm thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” (NQĐHĐ IX) Vì vậy, cách mạng xã hội chủ nghĩa tiếp tục hợp lôgíc cách mạng dân tộc, dân chủ, làm cho cách mạng dân tộc, dân chủ thực triệt để b Đặc điểm thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam: + Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: “Nước ta độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản, từ xã hội vốn thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất thấp Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh, hậu để lại nặng nề Những tàn dư thực dân phong kiến nhiều Các lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội độc lập nhân dân ta” + Đặc điểm đặc trưng bao trùm thời kỳ độ nước ta bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Nhưng, bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa? Giải vấn đề có ý nghĩa to lớn nhận thức hoạt động thực tiễn Bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa thực chất phát triển theo đường “rút ngắn” trình lên chủ nghĩa xã hội Nhưng “rút ngắn” đốt cháy giai đoạn, ý chí, coi thường quy luật, Trái lại, phải tôn trọng quy luật khách quan biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể đất nước, tận dụng thời khả thuận lợi để tìm đường, hình thức, bước thích hợp Bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa thực độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội mà phải qua đường gián tiếp, qua việc thực hàng loạt hình thức độ Tóm lại, xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa nước ta tạo biến đổi chất xã hội tất lĩnh vực trình khó khăn, phức tạp, tất yếu “phải trải qua thời kỳ độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất độ” c Khả độ lên CNXH nước ta: + Điều kiện bên ngoài: Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đại toàn cầu hoá kinh tế diễn mạnh mẽ, mở khả thuận lợi để khắc phục hạn chế nước phát triển thiếu vốn, công nghệ lạc hậu, khả kinh nghiệm quản lý yếu kém, nhờ ta thực “con đường rút ngắn” Thời đại ngày nay, độ lên chủ nghĩa xã hội xu hướng khách quan loài người Chúng ta đã, nhận đồng tình, ủng hộ ngày mạnh mẽ loài người, quốc gia độc lập đấu tranh để lựa chọn đường phát triển tiến + Điều kiện bên Những tiền đề vật chất tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, tiếp thu kinh nghiệm quản lý tiên tiến nước phát triển như: nguồn lao động dồi dào, nguồn tài nguyên đa dạng, vị trí địa lý thuận lợi, sở vật chất, kỹ thuật xây dựng 21 Quyết tâm nhân dân xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sống ấm no, hạnh phúc trở thành lực lượng vật chất để vượt qua khó khăn, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Sự lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng giàu tinh thần cách mạng sáng tạo, có đường lối đắn gắn bó với nhân dân, có Nhà nước xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân ngày củng cố vững mạnh khối đoàn kết toàn dân, nhân tố chủ quan vô quan trọng bảo đảm thắng lợi công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Như vậy, việc độ lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN lựa chọn phù hợp với điều kiện cụ thể nước ta Câu 8: Những nội dung vấn đề thành phần kinh tế thời kì độ Chủ nghĩa xã hội quan điểm CN M-L, tư tưởng HCM kinh tế nhiều thành phần (sơ lược) tính tất yếu khách quan liên hệ VN Quan điểm CN Mác Lê nin kinh tế nhiều thành phần thời kỳ độ: - Tính tất yếu phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa: + Tất yếu kinh tế: Là mâu thuẫn lực lượng sản xuất xã hội hoá cao quan hệ sản xuất mang tính tư nhân + Tất yếu xã hội: Mâu thuẫn giai cấp giai cấp công nhân đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến giai cấp tư sản muốn trì quan hệ sản xuất lạc hậu lỗi thời - Tính tất yếu thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội với hình thức: độ (quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ chủ nghĩa tư phát triển) độ rút ngắn (quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ chủ nghĩa tư phát triển tiền tư bản) Điều kiện độ bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa + Đặc trưng kinh tế thời kỳ độ: kinh tế nhiều thành phần + Các nguyên tắc, biện pháp xây dựng phát triển kinh tế thời kỳ độ (Chính sách kinh tế Lênin) Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh kinh tế nhiều thành phần thời kỳ độ: Tính tất yếu khách quan tồn kinh tế nhiều thành phần thời kỳ độ Thành phần kinh tế khu vực kinh tế, kiểu quan hệ kinh tế dựa hình thức sở hữu định tư liệu sản xuất Thành phần kinh tế tồn hình thức tổ chức kinh tế định, vào quan hệ sản xuất (mà hạt nhân quan hệ sở hữu) thống trị để xác định thành phần kinh tế Các thành phần kinh tế không tồn biệt lập mà có liên hệ chặt chẽ với nhau, tác động lẫn tạo thành cấu kinh tế thống bao gồm nhiều thành phần kinh tế Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội cấu kinh tế thành thành phần kinh tế tồn phát triển tổng thể, chúng có quan hệ vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với 22 Sự tồn cấu kinh tế nhiều thành phần đặc trưng thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tất yếu khách quan: - Một số thành phần kinh tế phương thức sản xuất cũ (như kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư tư nhân ) để lại, chúng có tác dụng phát triển lực lượng sản xuất; số thành phần kinh tế hình thành trình cải tạo quan hệ sản xuất cũ xây dựng quan hệ sản xuất (như kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhà nước) Các thành phần kinh tế cũ thành phần kinh tế tồn khách quan, có quan hệ với cấu thành cấu kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta - Nguyên nhân tồn cấu kinh tế nhiều thành phần thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, suy đến cùng, quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất quy định Thời kỳ độ nước ta, trình độ lực lượng sản xuất thấp, tồn nhiều thang bậc khác nhau, lại phân bố không ngành, vùng nên tất yếu tồn nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế Liên hệ Việt Nam: + Kinh tế nhiều thành phần tạo điều kiện khai thác tiềm lợi kinh tế Việt Nam: tiềm tài nguyên thiên nhiên, tiềm nguồn lao động, tiềm vốn + Kinh tế nhiều thành phần để phát huy sức mạnh tổng hợp kinh tế Việt Nam: + Trên lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng nhờ tồn kinh tế nhiều thành phần tạo khối lượng sản phẩm vừa đáp ứng tiêu dùng nước đáp ứng hàng xuất + Kinh tế nhiều thành phần thể tự dân chủ hoạt động kinh tế: công dân Việt Nam tự làm ăn theo pháp luật, động viên kích thích người làm giàu cách hợp pháp cho cho xã hội + Kinh tế nhiều thành phần để Nhà nước sử dụng hình thức kinh tế độ: Chính sách kinh tế nhiều thành phần cho phép sử dụng hình thái kinh tế độ phù hợp mở rộng giao lưu kinh tế quốc tế Nghị Đại hội 11 Đảng xác định kinh tế VN có nhiều TPKT có bốn TPKT bản: a Kinh tế nhà nước: dựa chế độ hữu toàn dân tư liệu sản xuất Kinh tế Nhà nước bao gồm doanh nghiệp nhà nước, tài nguyên quốc gia tài sản thuộc sở hữu nhà nước Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Vai trò thể hiện: - Một là: Các doanh nghiệp Nhà nước giữ vị trí then chốt ngành, lĩnh vực kinh tế địa bàn quan trọng Đi đầu ứng dụng tiến khoa học công nghệ,nâng cao suất lao động, chất lượng, hiệu kinh tế xã hội chấp hành pháp luật - Hai là: Kinh tế nhà nước lực lượng vật chất quan trọng công cụ để nhà nước thực chức điều tiết, quản lý vĩ mô kinh tế, đồng 23 thời hỗ trợ va lôi thành phân kinh tế khác phát triển theo đinh hướng XHCN - Ba là: Kinh tế Nhà nước với kinh tế tập thể trở thành tảng vững kinh tế quốc dân.; b Kinh tế tập thể: với nhiều hình thức đa dạng mà nòng cốt hợp tác xã, dựa hình thức sở hữu tập thể sở hữu thành viên Hợp tác xã hình thành sở đóng góp cổ phần tham gia lao động trực tiếp xã viên Phân phối theo kết lao động, theo vốn góp, mức độ tham gia dịch vụ Tổ chức họat động HTX theo nguyên tắc: tự nguyện, bình đẳng, có lợi quản lý dân chủ Nhà nước giúp đỡ HTX đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng thị trường ; c Kinh tế tư nhân: Là thành phần kinh tế dựa chế độ sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất Kinh tế tư nhân phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân Thành phần kinh tế tư nhân bao gồm: - Kinh tế cá thể tiểu chủ: - Kinh tế tư tư nhân: Kinh tế tư tư nhân dựa hình thức sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất bóc lột lao động làm thuê Trong thời kỳ độ nước ta thành phần có vai trò đáng kể để phát triển lực lượng sản xuất Vì nhà nước khuyến khích kinh tế tư tư nhân phát triển rộng rãi ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm Đồng thời tạo môi trường pháp lý thuận lợi để hoạt động có hiệu quả.; d Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: có vai trò quan trọng việc thu hút vốn đầu tư, ứng dụng công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý… gồm sở có vốn đầu tư trực tiếp nước 24 [...]... thành phần kinh tế mới hình thành trong quá trình cải tạo quan hệ sản xuất cũ và xây dựng quan hệ sản xuất mới (như kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư bản nhà nước) Các thành phần kinh tế cũ và các thành phần kinh tế mới tồn tại khách quan, có quan hệ với nhau cấu thành cơ cấu kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta - Nguyên nhân cơ bản của sự tồn tại cơ cấu kinh tế nhiều... triển kinh tế trong thời kỳ quá độ (Chính sách kinh tế mới của Lênin) 2 Quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh về nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ: 3 Tính tất yếu khách quan tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ Thành phần kinh tế là khu vực kinh tế, kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất Thành phần kinh tế tồn tại ở những hình... lỗi thời - Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với các hình thức: quá độ tuần tự (quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ chủ nghĩa tư bản phát triển) và quá độ rút ngắn (quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ chủ nghĩa tư bản kém phát triển hoặc tiền tư bản) Điều kiện quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa + Đặc trưng kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ: là nền kinh tế nhiều thành phần + Các nguyên tắc,... chức kinh tế nhất định, trong đó căn cứ vào quan hệ sản xuất (mà hạt nhân là quan hệ sở hữu) nào thống trị để xác định từng thành phần kinh tế Các thành phần kinh tế không tồn tại biệt lập mà có liên hệ chặt chẽ với nhau, tác động lẫn nhau tạo thành cơ cấu kinh tế thống nhất bao gồm nhiều thành phần kinh tế Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là cơ cấu kinh tế trong... kinh tế và thực hiện các chính sách kinh tế là: ngân sách, thuế, hệ thống tiền tệ – tín dụng, các doanh nghiệp nhà nước, kế hoạch hóa hay chương trình kinh tế và các công cụ hành chính – pháp lý 3 Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản Những thành tựu và hạn chế trên đây của chủ nghĩa tư bản bắt nguồn từ mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản: mâu thuẫn giữa trình độ xã hội hóa cao của lực lượng sản xuất... người chủ đối với tư liệu sản xuất của xí nghiệp nhà nước c) Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản Một trong những hình thức biểu hiện quan trọng của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự tham gia của nhà nước tư sản vào việc điều tiết quá trình kinh tế, V.I .Lênin viết: “Sự tập trung hóa và quốc tế hóa của tư bản ngày càng có quy mô rất lớn chủ nghĩa tư bản độc quyền biến thành chủ nghĩa tư bản. .. quá trình kinh tế nhằm bảo vệ lợi ích của các tổ chức độc quyền và cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là nấc thang phát triển mới của 14 chủ nghĩa tư bản độc quyền (chủ nghĩa đế quốc) Nó là sự thống nhất của ba quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau: tăng sức mạnh của các tổ chức độc quyền, tăng vai trò can thiệp của nhà nước vào kinh tế, kết hợp sức mạnh kinh tế của độc quyền... phối” Các chính sách kinh tế của nhà nước tư sản là sự thể hiện rõ nét nhất sự điều tiết kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước trong giai đoạn hiện nay Chúng bao gồm nhiều lĩnh vực như: chính sách chống khủng hoảng chu kỳ, chống lạm phát; chính sách tăng trưởng kinh tế, chính sách xã 16 hội, chính sách kinh tế đối ngoại Các công cụ chủ yếu nhà nước tư sản dùng để điều tiết kinh tế và thực... trị thặng dư thành tư bản, hay là quá trình tư bản hóa giá trị thặng dư Nghiên cứu tích lũy và tái sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa cho phép rút ra những kết luận vạch rõ hơn bản chất bóc lột của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa Thứ nhất, nguồn gốc duy nhất của tư bản tích lũy là giá trị thặng dư và tư bản tích lũy chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong toàn bộ tư bản C .Mác nói rằng, tư bản ứng trước chỉ là... mạnh chính trị của nhà nước trong một thể chế thống nhất và bộ máy nhà nước phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền Như vậy, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là một quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội chứ không phải là một chính sách trong giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản Bất cứ nhà nước nào cũng có vai trò kinh tế nhất định đối với xã hội mà nó thống trị, song ở mỗi chế độ xã hội, vai trò kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương thảo luận NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ, đề cương thảo luận NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ, đề cương thảo luận NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập