đồng hồ thời gian toan 1

17 120 0
  • Loading ...
Loading...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:09

Kiểm tra cũ:  Tính : 56 ♦ Tính : - 53 + 21 25 Đồng hồ Các bạn tranh làm ? Vào lúc giờ? CHÚNG TA CÙNG GIẢI LAO ĐỒNG HỒ CHỈ MẤY GIỜ? TÁM GIỜ MỘT GIỜ CHÍN GIỜ MƯỜI GIỜ MƯỜI MỘT GIỜ MUỜI HAI GIỜ HAI GIỜ BA GIỜ BỐN GIỜ ĐỒNG HỒ CHỈ MẤY GIỜ Tám Chín Đồng hồ 11 giờ Đồng hồ 10 giờ Đồng hồ giờ 12 Đồng hồ giờ [...]...CHÚNG TA CÙNG GIẢI LAO ĐỒNG HỒ CHỈ MẤY GIỜ? TÁM GIỜ MỘT GIỜ CHÍN GIỜ MƯỜI GIỜ MƯỜI MỘT GIỜ MUỜI HAI GIỜ HAI GIỜ BA GIỜ BỐN GIỜ ĐỒNG HỒ CHỈ MẤY GIỜ Tám giờ Chín giờ Đồng hồ chỉ mấy giờ 11 giờ 1 giờ Đồng hồ chỉ mấy giờ 10 giờ 2 giờ Đồng hồ chỉ mấy giờ 4 giờ 12 giờ Đồng hồ chỉ mấy giờ 3 giờ 6 giờ
- Xem thêm -

Xem thêm: đồng hồ thời gian toan 1 , đồng hồ thời gian toan 1 , đồng hồ thời gian toan 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập