BỘ ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC LỚP 12

10 12 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 16:03

BỘ ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC LỚP 12 BỘ ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC LỚP 12BỘ ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC LỚP 12 BỘ ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC LỚP 12 BỘ ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC LỚP 12 BỘ ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC LỚP 12 BỘ ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC LỚP 12 BỘ ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC LỚP 12 BỘ ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC LỚP 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ THI CHỌN HOC SINH GIỎI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010 Môn: TIN HỌC Thời gian: 180 phút (không kể phát đề) Bài (10 điểm): Sắp xếp chèn trực tiếp: Ý tưởng thuật toán xếp chèn trực tiếp mô tả ngắn gọn sau: Cho dãy ban đầu a1 , a2 , ,an Ta xem có đoạn gồm phần tử a1 sắp, sau thêm a2 vào đoạn a1 để có đoạn a1, a2 sắp; tiếp tục thêm a3 vào đoạn a1, a2 để có đoạn a1, a2, a3 sắp; tiếp tục thêm xong aN vào đoạn a1 a2 aN-1 có dãy a1 a2 aN * Yêu cầu: Hãy cài đặt thuật toán chương trình Dữ liệu vào: File BAI1.INP Hàng n - số phần tử dãy (0 bi bj Yêu cầu: Hãy kiểm tra hai dãy {an}, {bn} có tương thích không ? Dữ liệu vào: SEQUENCE.INP - Dòng đầu ghi số n - Dòng hai ghi dãy {an} - Dòng ba ghi dãy {bn} Các số cách khoảng trắng Dữ liệu ra: SEQUENCE.OUT - Ghi YES tương thích, ghi NO không Ví dụ: SEQUENCE.INP SEQUENCE.OUT YES 14618 51259 Bài (10 điểm): Trò chơi n2 - số (1 < n ≤ 100) Cho n2-1 số tự nhiên mang giá trị từ tới n2-1 xếp vào lưới ô vuông kích thước n x n Mỗi số gọi quân cờ ô gọi chung bàn cờ Có vị trí bàn cờ bỏ trống Mỗi lần di chuyển quân, người chơi phép chuyển quân vị trí ô tiếp giáp cạnh với ô trống vào ô trống Yêu cầu: Từ trạng thái ban đầu (sự xếp ban đầu quân bàn cờ), thực nước hợp lệ để thu trạng thái kết thúc (trạng thái đích cần đạt được) Dữ liệu vào: cho File văn TROCHOI.INP Hàng số n; ma trận biểu diễn trạng thái ban đầu trạng thái kết thúc bàn cờ; ma trận cách hàng trắng; giá trị -1 biểu diễn ô trống Các số File văn biểu diễn ma trận cách nhiều khoảng trắng Dữ liệu ra: File văn TROCHOI.OUT Hàng số nước để đạt kết Các hàng biểu diễn nước Mỗi nước hàng; hàng gồm giá trị i j; với i,j số ô dịch chuyển đến ô trống Cách tính số ô trùng với số phần tử ma trận; i số hàng, j số cột Nếu lời giải ghi giá trị -1 Lưu ý: - Thời gian thực chương trình không vượt 10s - Mức độ hiệu thuật toán đánh giá theo số nước để đạt kết (số nước tốt) Ví dụ: TROCHOI.INP 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 19 21 22 23 20 -1 TROCHOI.OUT 54 44 45 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -1 Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC LỚP 12, BỘ ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC LỚP 12, BỘ ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC LỚP 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập