who were they

23 170 0
  • Loading ...
Loading...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:18

WHO WERE THEY ? WHAT DID THEY DO ? Graham Bell was a Scottish inventor He invented the telephone
- Xem thêm -

Xem thêm: who were they , who were they , who were they

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập