simple past tense

9 53 0
  • Loading ...
Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:28

Simple Past Tense We use “Simple Past Tense” to express an activity completed in the past Types of sentences Affirmative Negative Interrogative sentences sentences sentences They went to school He swam They did not go He didn’t swim to school Did he swim? Did they go to Where did he school? swim? What did they yesteday? They ate an Key words Yesterday Last week, Last night Two days ago On Saturday Last weekend Etc… What did they last week? He built a house She bought a car He drove a car They cooked a cake he painted the wall What did they last tusday?
- Xem thêm -

Xem thêm: simple past tense , simple past tense , simple past tense

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập