Giải pháp nâng cao hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán quốc tế việt nam

91 87 0
  • Loading ...
Loading...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:08

Luận văn tốt nghiệp Học viện tài i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Lê Huy Hoàng Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp ii Học viện tài MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài DVSC : Công ty cổ phần chứng khoán Đại Việt HĐQT : Hội đồng quản trị HNX: Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE: Sàn giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh NĐT : Nhà đầu tư SGDCK : Sở giao dịch chứng khoán TTCK : Thị trường chứng khoán UBCKNN : Ủy ban chứng khoán nhà nước VISE : Công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Việt Nam VICS : Công ty cổ phần chứng khoán thương mại công nghiệp Việt Nam Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp iii Học viện tài DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp Lê Huy Hoàng iv Học viện tài Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Môi giới hoạt động tất công ty chứng khoán, thể vai trò công ty chứng khoán thị trường tài trung gian giao dịch thị trường chứng khoán Do hoạt động môi giới có vai trò quan trọng trình hình thành phát triển công ty chứng khoán nói chung thị trường chứng khoán nói riêng Nếu hoạt động môi giới thực tốt không đem lại lợi ích cho nhà đầu tư công ty chứng khoán mà giúp thúc đẩy lên thị trường chứng khoán Trong bối cảnh nay,nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu hồi phục sau thời gian dài rơi vào tình trạng suy thoái Cùng với tăng trưởng trở lại thị trường chứng khoán hoạt động môi giới công ty chứng khoán đóng vai trò quan trọng trình tăng trưởng phát triển đó.Ngoài ra, việc Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế giới,các hiệp ước,hiệp định kinh tế… tạo thử thách hoạt động môi giới nước công ty chứng khoán nước ngày xem Việt Nam thị trường mục tiêu khiến cho cạnh tranh thị phần môi giới nước vốn gay gắt trở nên nóng bỏng hơn.Từ đó, việc phát triển hoạt động môi giới giải pháp cấp bách công ty chứng khoán Việt Nam Khi tham gia thực tập công ty chứng khoán quốc tế Việt Nam (VISE) em thấy công ty 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn thị trường.Tuy nhiên thời kỳ kinh tế nói chung thị trường chứng khoán nói riêng rơi vào tình trạng suy thoái,công ty dần đánh vị Đây lý để em lựa chọn đề tài : “Giải pháp nâng cao hoạt động môi giới công ty chứng khoán Quốc tế Việt Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Nam” Em xin cảm ơn giáo viên hướng dẫn Th.S Cao Minh Tiến giúp em hoàn thành luận văn Đối tượng mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu hoạt động môi giới công ty chứng khoán Quốc tế Việt Nam giúp tìm tồn tại, nguyên nhân từ đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động môi giới VISE Phạm vi nghiên cứu Trên sở lý luận thực tiễn hiệu hoạt động nghiệp vụ môi giới công ty chứng khoán Quốc tế Việt Nam việc nghiên cứu hình thành phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam để tìm yếu tố tác động tới hoạt động công ty chứng khoán, từ đưa giải pháp nhằm phát triển hoạt động môi giới công ty chứng khoán Quốc tế Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề nghiên cứu dựa sở kết hợp sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp so sánh phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bài luận văn hệ thống lý thuyết, kết hợp với việc đánh giá phân tích thực tiễn để rút kết luận đề xuất Kết cấu luận văn Bài luận văn bao gồm phần sau: Chương 1: Tổng quan công ty chứng khoán nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán Chương 2: Thực trạng hoạt động môi giới công ty chứng khoán quốc tế Việt Nam Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Chương 3: Giải pháp nâng cao hoạt động môi giới công ty chứng khoán quốc tế Việt Nam Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1.1 Khái niệm công ty chứng khoán nghiệp vụ công ty chứng khoán Công ty chứng khoán tổ chức tài trung gian thị trường chứng khoán , thực trung gian tài thông qua hoạt động chủ yếu mua bán chứng khoán, môi giới chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng, phát hành bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư quản lý quỹ đầu tư nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận Theo định số 55/2004/QĐ-BTC ngày 17-6-2004 Bộ Tài Chính thì: Công ty chứng khoán công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập theo pháp luật Việt Nam để kinh doanh chứng khoán theo giấy phép kinh doanh chứng khoán Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp * Điều kiện có giấy phép kinh doanh chứng khoán - Có phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội phát triển chứng khoán - Có đủ sở vật chất kỹ thuật cho kinh doanh chứng khoán - Vốn pháp định cho nghiệp vụ kinh doanh CTCK, CTCK có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh CTCK nước Việt Nam là: + Môi giới chứng khoán : 25 tỷ đồng + Tự doanh chứng khoán : 100 tỷ đồng Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài + Bảo lãnh phát hành chứng khoán : 165 tỷ đồng + Tư vấn đầu tư chứng khoán : 10 tỷ đồng - Giám đốc, phó giám đốc (Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc), nhân viên kinh doanh CTCK phải đáp ứng đủ điều kiện để cấp chứng hành nghề kinh doanh chứng khoán UBCKNN cấp - Giấy phép bảo lãnh phát hành cấp cho công ty có Giấy phép tự doanh 1.1.2 Các mô hình đặc điểm công ty chứng khoán 1.1.2.1 Các mô hình công ty chứng khoán Hiện giới tồn hai mô hình tổ chức công ty chứng khoán :Mô hình công ty đa mô hình công ty chuyên doanh * Mô hình công ty đa : theo mô hình này, ngân hàng thương mại hoạt động với tư cách chủ thể kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm kinh doanh tiền tệ Mô hình chia thành hai loại: - Loại đa phần: ngân hàng muốn kinh doanh chứng khoán phải lập công ty độc lập hoạt động tách rời - Loại đa hoàn toàn: ngân hàng kinh doanh chứng khoán,kinh doanh bảo hiểm bên cạnh kinh doanh tiền tệ Ưu điểm mô hình ngân hàng kết hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh,nhờ giảm bớt rủi ro cho hoạt động kinh doanh chung có khả chịu đựng biến động thị trường chứng khoán Mặt khác, ngân hàng tận dụng mạnh chuyên môn vốn để kinh doanh chứng khoán Tuy mô hình bộc lộ số hạn chế như: không phát triển thị trường cổ phiếu ngân hàng có xu hướng bảo thủ thích hoạt Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài động cho vay bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu.Đồng thời ngân hàng dễ gây lũng đoạnh thị trường biến động thị trường chứng khoán có ảnh hưởng mạnh tới hoạt động kinh doanh tiền tệ ngân hàng không tách bạc hai loại hình kinh doanh * Mô hình công ty chuyên doanh: Theo mô hình hoạt động chuyên doanh chứng khoán công ty độc lập,chuyên môn hóa lĩnh vực chứng khoán đảm nhận,các ngân hàng không tham gia kinh doanh chứng khoán Mô hình khắc phục hạn chế mô hình đa : giảm rủi ro cho hệ thống ngân hàng,tạo điều kiện cho công ty chứng khoán kinh doanh chuyên môn hóa,thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán Ngày với phát triển thị trường chứng khoán ,để tận dụng mạnh lĩnh vực tiền tệ lĩnh vực chứng khoán, quốc gia có xu hướng nới lỏng ngăn cách hoạt động tiền tệ chứng khoán, cách cho phép hình thành mô hình công ty đa phần, ngân hàng thương mại thành lập công ty để chuyên doanh chứng khoán 1.1.2.2 Đặc điểm công ty chứng khoán Công ty chứng khoán tổ chức kinh doanh có điều kiện Để cấp giấy phép thành lập vào hoạt động,công ty chứng khoán cần thỏa mãn số điều kiện sau: * Trước hết điều kiện vốn loại hình nghiệp vụ môi giới,bảo lãnh hay tự doanh…Trường hợp công ty chứng khoán muốn thực nhiều nghiệp vụ ,vốn pháp định tổng số vốn pháp định tương ứng với nghiệp vụ xin cấp phép hoạt động Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 73 Học viện tài - Đội ngũ môi giới chưa mở rộng Biện pháp quản lý nhân viên làm việc lỏng lẻo: Các nhân viên môi giới làm việc riêng nhiều hành chính… - Quy trình nộp, rút tiền cho khách hàng hạn chế, chưa linh hoạt thuận tiện - Trong trình ứng dụng công nghệ vào công ty thiếu sót gây ảnh hưởng không đến hoạt động giao dịch khách hàng uy tín công ty nói chung 2.4.2.2 Nguyên nhân * Nguyên nhân khách quan - Giai đoạn 2011-2013 thị trường chứng khoán Việt Nam rơi vào thời kỳ khủng hoảng có nhiều biến động Do yêu cầu công ty chứng khoán cần thay đổi liên tục cho phù hợp với tình hình chung thị trường - Sự cạnh tranh CTCK thị trường nhân ngày trở nên gay gắt Khi bối cảnh thị trường chứng khoán ảm đạm CTCK lớn, có mức lương thưởng hợp lý, môi trường hoạt động lành mạnh thu hút nhân viên môi giới chuyên nghiệp Với VISE công ty nhỏ, tiềm lực tài thấp khó khăn việc thu hút nhân tài Ngoài ra, gặp phải cạnh tranh gay gắt CTCK có thị phần lớn, làm cho vấn đề khẳng định thương hiệu VISE gặp nhiều khó khăn cần phải có nhiều thời gian để tạo dựng thương hiệu - Do kinh tế khủng hoảng suy thoái nên ảnh hưởng tới doanh thu môi giới nghiệp vụ khác, doanh nghiệp hoạt động không hiệu hàng loạt doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, hàng loạt doanh nghiệp phá sản, sáp nhập với doanh nghiệp khác Thị trường chứng khoán Việt Nam Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 74 Học viện tài năm gần vô khó khăn, giá trị khối lượng giao dịch giảm sút liên tục, VN-Index Hnx-Index phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, đáy liên tiếp tạo Nhiều công ty chứng khoán lâm vào cảnh khoản, đa số thua lỗ, kéo theo việc cắt giảm số nghiệp vụ kinh doanh chính, cắt giảm nhân sự, không đảm bảo thu nhập cán - Các khách hàng chủ yếu nhà đầu tư cá nhân bao gồm tầng lớp dân cư xã hội, không đồng hiểu biết, khách hàng chủ yếu nhà đầu tư nhỏ, tham gia ngắn hạn, coi đầu tư chứng khoán chưa phải Nhận thức NĐT nhỏ lẻ TTCKVN chưa cao, văn hóa đầu tư chưa NĐT thực trọng Trên thị trường tồn nhiều NĐT không am hiểu thị trường, tâm lý “bầy đàn” NĐT làm ảnh hưởng đến hoạt động môi giới VISE * Nguyên nhân chủ quan - Chất lượng hoạt động khác hỗ trợ cho hoạt động môi giới phân tích tài doanh nghiệp, hoạt động quảng cáo tiếp thị…của VISE chưa cao nên chưa có phối hợp nhịp nhàng với để đem lại cho hoạt động môi giới chất lượng cao - VISE chưa trọng đến công tác giới thiệu sản phẩm dịch vụ cho nhà đầu tư biết tới - Đội ngũ cán môi giới chuyên nghiệp số lượng cán môi giới để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư - Dịch vụ hoạt động môi giới cung cấp chưa đa dạng, đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư Nhiều nhà đầu tư có nhu cầu tra vấn tài khoản trực tuyến qua hệ thống website công ty,tuy nhiên website công ty chưa hoàn thiện nên chưa có điều kiện tra cứu… Chính điều này, nhiều nhà đầu tư thực Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 75 Học viện tài đóng tài khoản giao dịch VISE chuyển sang công ty chứng khoán có cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu họ - VISE chưa xây dựng cho chiến lược phát triển khách hàng phù hợp, chưa thu hút nhiều khách hàng nhà đầu tư chuyên nghiệp nước - Nguồn lực công ty yếu, quy mô vốn nhỏ: Dù công ty muốn đầu tư để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nguồn lực tài thiếu, nguồn nhân lực chưa đáp ứng hết yêu cầu dẫn tới hiệu không cao Công ty muốn áp dụng công nghệ kỹ thuật, phần mềm đại vào hoạt động giao dịch môi giới đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn Hay công ty muốn nâng cao trình độ cho người lao động thông qua hình thức đào tạo phát sinh chi phí Bởi vậy, nguồn vốn hạn chế khó cho công ty mở rộng nâng cao hiệu kinh doanh địa bàn hoạt động - Mức phí giao dịch VISE cao so với mặt chung công ty chứng khoán khác thị trường chất lượng dịch vụ cung cấp chưa cao Đây nguyên nhân làm cho nhà đầu tư chuyển định giao dịch bên công ty chứng khoán khác Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 76 Học viện tài CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014-2020 Các mục tiêu phát triển thị trường năm 2014 là: (i) bảo đảm trì ổn định bền vững TTCK; (ii) tiếp tục triển khai hiệu công tác phát triển tái cấu trúc TTCK, hướng tới giải pháp dài hạn; (iii) xây dựng chế, sách giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN TTCK; (iv) tăng cường hội nhập quốc tế bảo đảm triển khai, thực thi hiệu cam kết quốc tế tham gia Để thực mục tiêu trên, thời gian tới, giải pháp sau tiếp tục triển khai: Thứ nhất, tiếp tục xây dựng hoàn thiện khung pháp lý, chế, sách, đề án bao gồm: Đề án TTCK phái sinh (trình Chính phủ tháng 12/2013) Nghị định TTCK phái sinh (trình Chính phủ quý II/2014); Đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nguyên tắc thống máy quản lý, công nghệ, chế độ báo cáo, công bố thông tin, thành viên giao dịch Thứ hai, tiếp tục triển khai giao dịch ETF Trước mắt hoàn tất việc chạy thử với CTCK hoàn thiện hệ thống toán để đưa giao dịch ETF vào hoạt động Xây dựng phương án đối tác bù trừ trung tâm (CCP), Đề án xây dựng hệ thống vay cho vay chứng khoán (SBL), phương thức toán, bù trừ, trước mắt TPCP; chuyển chức toán trái phiếu từ ngân hàng thương mại sang Ngân hàng Nhà nước; tiếp tục nghiên cứu triển khai sản phẩm sở giao dịch chứng khoán covered warrant, kết nối hệ thống với Bloomberg, Đề án When-issued Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 77 Học viện tài Thứ ba, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước thực cam kết quốc tế cam kết WTO qua việc: (i) triển khai Quyết định Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước TTCK Việt Nam xây dựng thông tư hướng dẫn liên quan; tiến hành phân loại danh mục DN không cần kiểm soát; (ii) nghiên cứu tiến tới đàm phán với quốc gia châu Âu theo tinh thần Nghị định châu Âu ESMA với quốc gia Bắc Mỹ nhằm công nhận UBCKNN quan quản lý nhà nước TTCK Việt Nam, để huy động thêm vốn từ quỹ đại chúng châu Âu Bắc Mỹ Thứ tư, tiếp tục rà soát hoàn thiện lại quy định công bố thông tin, quản trị công ty, xây dựng ban hành quy định hướng dẫn chế độ kế toán, kiểm toán phù hợp với chuẩn mực quốc tế: chế độ kế toán CTCK, công ty quản lý quỹ; chế độ kế toán TTCK phái sinh Thứ năm, tiếp tục thúc đẩy công tác tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán sở phân loại theo tiêu chí biện pháp xử lý phù hợp Nghiên cứu xây dựng mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư để xử lý vấn đề nhà đầu tư bị lạm dụng tài sản Thứ sáu, tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường qua việc tăng cường công tác tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm tượng vi phạm; triển khai kế hoạch tra, kiểm tra định kỳ kế hoạch năm 2014; đồng thời ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2013/ NĐCP xử lý vi phạm hành lĩnh vực chứng khoán TTCK; Thông tư sửa đổi công tác giám sát giao dịch chứng khoán Thứ bảy, tiếp tục triển khai đề án công nghệ áp dụng cho TTCK công nghệ thông tin cho công tác quản lý, giám sát TTCK Nâng cấp hệ thống Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 78 Học viện tài hạ tầng kỹ thuật thị trường bao gồm hệ thống giao dịch, đăng ký lưu ký, toán bù trừ, hệ thống công bố thông tin, giám sát 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 3.2.1 Mục tiêu phát triển Với phương châm “ tầm nhìn mới, giá trị mới” tiềm lực tài tại, đội ngũ nhân chuyên nghiệp, ban lãnh đạo công ty tâm xây dựng VISE thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam lĩnh vực cung cấp dịch vụ giải pháp đầu tư tài cho khách hàng nước quốc tế Kế hoạch phát triển VISecurities trở thành 10 công ty chứng khoán lớn Việt Nam Mục tiêu phát triển chung : - Chủ động hội nhập - Tăng cường tiềm lực tài chính, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh - Thực đầy đủ hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán - Đầu tư công nghệ đại - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn - Cải tiến công tác quản lý - Phát triển sản phẩm, dịch vụ môi giới, đồng thời nâng cao chất lượng, mang lại tiện ích tốt đáp ứng nhu cầu cho NĐT nước - Duy trì, tăng cường phát triển mối quan hệ với khách hàng 3.2.2 Chiến lược phát triển hoạt động môi giới - Công ty tiếp tục đầu tư nhân lực vật chất nhằm phát triển chất lượng môi giới công ty để phù hợp với tốc độ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng thị trường chứng khoán giới nói Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 79 Học viện tài chung Tăng trưởng chất lượng hoạt động tư vấn môi giới, nâng tầm chất lượng dịch vụ mức chuyên nghiệp, đưa thị phần giao dịch nằm Top 10 CTCK có thị phần giao dịch lớn - Đa dạng hóa dịch vụ sản phẩm môi giới, đặc biệt qua tâm đến việc phát triển sản phẩm trực tuyến nhằm tăng tính tiện lợi khả thu hút khách hàng địa bàn xa - Tăng cường củng cố đội ngũ nhân viên có trình độ cao - Đa dạng hóa khách hàng, cần phát triển khách hàng theo chiều rộng khách hàng tổ chức mục tiêu VISE bối cảnh TTCK - Ngoài việc phát triển hoạt động môi giới ,công ty phải trọng đến việc phát triển hoạt động bổ trợ công tác tìm kiếm thông tin thị trường ,hoạt động marketing, 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 3.3.1 Hoàn thiện qui trình hoạt động môi giới Kết hoạt động môi giới VISE không khả quan nguyên nhân phần phận môi giới cần bổ sung hoạt động tìm hiểu khách hàng để giúp họ đầu tư có hiệu phù hợp với khả tài mức độ chấp nhận rủi ro họ Qui trình tìm hiểu khách hàng hiểu sau Trước hết, nhân viên môi giới cần phân loại khách hàng theo tiêu chí độ tuổi hay giới tính,…Ví dụ khách hàng nam giới khác nữ giới nhiều điểm; chẳng hạn ưa thích đầu tư mạo hiểm , có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn, hay làm theo chủ ý cá nhân( nữ giới thường đầu tư theo xu hướng bầy đàn) thường đầu tư ngắn hạn Nếu phân loại theo độ tuổi người 30 tuổi mực độ ngại rủi ro thấp, vốn thường Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 80 ngắn hạn trái lại với người từ 30-50 tuổi ,vốn cao thường ưa tích xu hướng đầu tư dài hạn.Ngoài cần tìm hiểu thêm khả tài cưa khách hàng qua buổi nói chuyên thân mật hay trao đổi qua phone.Sau đưa lời tư vấn hợp lí thông in chứng khoán phù hợp cho nhà đầu tư Cần tăng cường hệ thống broker chuyên thâm nhập tìm hiểu thị trường nhằm phát lôi kéo khách hàng với công ty 3.3.2 Xây dựng kế hoạch marketing hiệu Đây hoạt động qua trọng hỗ trọ hoạt động môi giới nên công ty cần ý tới việc phát triển hoạt động Dưới số giải pháp Thứ nhất: Công ty phải xác định mục tiêu hoạt động này, mục tiêu phải phục vụ cho mục tiêu chung công ty dài hạn, cụ thể nhằm vào khách hàng tiềm năng, thu hút ngày nhiều khách hàng đến với công ty Thứ hai:Tăng khả thu hút khách hàng lớn cách nâng cao lợi ưu đãi cho khách hàng so với công ty khác Việc thu hút nhiều khách hàng VIP đến công ty cách thuyết phục mạnh mẽ nhà đầu tư nhỏ lẻ thông thường nhà đầu tư nhỏ ý đến hoạt động đầu tư nhà đầu tư lớn thường làm theo họ Thứ ba: Công ty cần tiến hành phân đoạn thị trường: phân đoạn thị trường hiểu nhóm nhà đầu tư có phản ứng tập hợp kích thích Marketing Nghĩa là, việc phân đoạn thị trường phân chia theo tiêu thức định thị trường tổng thể quy mô lớn không đồng nhu cầu thành nhóm nhỏ đồng nhu cầu Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 81 Học viện tài Thứ tư: Công ty cần tích cực hoạt động xã hội như: ủng hộ đồng bào bão lụt, đồng bào vùng sâu vùng xa,…góp phần xây dựng hình ảnh công ty chứng khoán cộng đồng, sẵn sàng chia sẻ cộng đồng Thứ năm: Tiến hành thu thập ý kiến khách hàng sản phẩm dịch vụ cung cấp, sản phẩm tư vấn VISE để từ tiếp nhận thông tin phản hồi nhằm phát triển cải tiến hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ tư vấn để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng; đồng thời nghiên cứu nhu cầu khách hàng để thiết kế đưa sản phẩm, dịch vụ tư vấn mới.Tổ chức khảo sát nhu cầu thị trường, từ xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường thông qua việc hợp tác với tổ chức đầu tư nước, tổ chức phát hành Cuối cùng, công ty cần phải đề chương trình hành động dự tính ngân sách Một chương trình hành động cho toàn kế hoạch công ty toàn kế hoạch marketing công ty cần thiết để đảm bảo kế hoạch thực kiểm soát điều chỉnh nhà quản trị markerting 3.3.3 Phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực điều kiện tiên việc đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường Phải xây dựng lực lượng nhân viên dày dạn kinh nghiệm, có hiểu biết sâu sắc thị trường tài chính- chứng khoán Để làm điểu đó, công ty phải làm theo số cách sau: - Về số lượng, điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam công ty quy mô nhỏ nên chưa thể phát triển đội ngũ nhân viên môi giới đông đảo Do đó, thời gian tới công ty cần tăng cường số lượng Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 82 Học viện tài nhân viên môi giới đáp ứng nhu cầu công việc trước mắt, phát triển họat động môi giới cho sau Đặc biệt, công ty cần phát triển mạng lưới cộng tác viên Ngoài việc đào tạo đội ngũ cán đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, để triển khai tốt hoạt động tư vấn liên quan đến ngành khác nhau, công ty nên xây dựng đội ngũ cộng tác viên mạnh, chuyên gia lĩnh vực khác như: công nghiệp, xây dựng, luật pháp,… nhằm tận dụng kiến thức đòi hỏi tính chuyên ngành cao đảm bảo cho hoạt động tư vấn lĩnh vực chuyên ngành đạt hiệu cao Để tiện lợi hiệu việc tuyển chọn nguồn nhân lực, VISE cần liên kết với trường đại học có đào tạo lĩnh vực Ngân hàng- Tài mà đặc biệt chuyên ngành chứng khoán - chuyên ngành trường đào tạo bậc đại học Việt Nam, như: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng, đặc biệt sinh viên du học từ nước có nhu cầu làm việc công ty chứng khoán họ có hiểu biết định thị trường tài nước nhà đầu tư nước ngoài, nguồn nhân lực quan trọng cho trình đổi công ty nói chung thu hút nhà đầu tư nước nói riêng Các tiêu chí tuyển chọn nhân viên môi giới cần dựa tiêu chí hiểu biết thị trường chứng khoán, khả giao tiếp thuyết phục khách hàng, chịu áp lực công việc cao Tuy nhiên, nhân viên môi giới muốn hoạt động theo nghiệp vụ quy định thị trường khác cần phải đào tạo thêm, hơn, phải nắm nghiệp vụ, kỹ tác nghiệp, kỹ giao tiếp Hoạt động môi giới nghiệp vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, đòi hỏi nhân viên phải có đủ bốn kỹ truyền đạt thông tin, tìm kiếm khách hàng, Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 83 Học viện tài khai thác khách hàng… Qua trình làm việc, nhân viên cần trau dồi tích lũy, kinh nghiệp cho thân Công ty thực đào tạo thông qua việc cử cán ưu tú học theo chương trình đào tạo nước 3.3.4 Hiện đại hóa phần mềm kĩ thuật Trong thời đại công nghệ thông tin nay, hệ thống phần mềm kỹ thuật không ngừng nâng cao cải thiện cho ngày phù hợp với yêu cầu thị trường yếu tố pháp lý.Do vậy, VISE cần phải cập nhật liên tục thay đổi hệ thống phần mềm kỹ thuật để đảm bảo sức cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh khác thị trường chứng khoán mở thêm hội cho riêng Đôi việc sử dụng phần mềm xảy lỗi nên cán nhân viên phòng IT VISE phải không ngừng nghiên cứu, phát triển hoàn thiện phần mềm áp dụng công ty để đảm bảo chất lượng hoạt động giao dịch công ty, tránh xảy sai sót không đáng có dù để đảm bảo uy tín hình ảnh công ty 3.3.5 Đẩy mạnh việc thu hút nhà đầu tư nước nhà đầu tư có tổ chức Khách hàng nước vốn điểm yếu VISE so sánh với công ty chứng khoán hàng đầu khác Do vậy, cải thiện lượng khách hàng giao dịch bước tiến quan trọng tăng trưởng thị phần môi giới Dưới xu quốc tế hóa TTCK, khách hàng nước ngày trở thành phần quan trọng Để nhà đầu tư nước ý đến việc quảng bá hình ảnh đến nhà đầu tư nước qua tạp chí chứng khoán hay mạng internet Ngoài khách hàng nước quen với hoạt động môi giới chuyên nghiệp TTCK nước nên yếu tố tiên để thu Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 84 Học viện tài hút nhóm khách hàng tăng tính chuyên nghiệp hoạt động môi giới , học hỏi từ CTCK nước tiếng Khách hàng nước vốn quen với dịch vụ tài chuyên nghiệp nên cách để thu hút nhóm khách hàng VISE phải tự đổi mình, học tập tổ chức tài quốc tế tiếng Ngoài phải phát huy sức mạnh phận marketing tăng cường truyền bá hình ảnh công ty đến NĐT nước Các nhà đầu tư có tổ chức mục tiêu mà VISE cần phải đạt lẽ doanh số giao dịch nhà đầu tư có tổ chức thường lớn Để thu hút nhóm khách hàng cần tăng cường hoạt động khác hoạt động tư vấn đầu tư hay bảo lãnh phát hành chứng khoán vốn dịch vụ mà nhà đầu tư tổ chức hay sử dụng Từ làm nên uy tín VISE thu hút họ sử dụng dịch vụ môi giới công ty Ngoài tăng cường hoạt động dịch vụ kèm theo khách hàng VIP tổ chức khuyến mại sử dụng số dịch vụ, giảm biểu giá giao dịch tổ chức giao dịch với lô khối lượng lớn Tóm lại để thu hút nhóm khách hàng cần trọng đến công tác nghiên cứu phát triển chiến lược riêng dành cho nhóm khách hàng 3.3.6 Phát triển đồng hoạt động VISE Trong công ty chứng khoán có nhiều hoạt động nghiệp vụ, hoạt động không tách rời mà bổ sung hỗ trợ cho nhau, phát triển đồng nghiệp vụ coi xây móng vững cho hoạt động môi giới Ngoài hoạt động khác phát triển thu hút nhiều khách hàng cho hoạt động môi giới Có số biện pháp sau: Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 85 Học viện tài - Phát triển hoạt động marketing hình ảnh công ty quảng bá tới đông đảo khách hàng với dịch vụ tốt dành cho khách hàng Điều thu hút nhà đầu tư đến với công ty mà trước hết đến với phòng giao dịch để thực hoạt động giao dịch Như vậy, gián tiếp hoạt động marketting giúp cho lượng tài khoản mở công ty tăng lên Hoặc hoạt động tư vấn, khách hàng thấy hiệu lời tư vấn cao, họ tin tưởng vào hoạt động khác công ty thị phần hoạt động môi giới cững mà tăng lên - Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán hay cầm cố chứng khoán hỗ trợ đắc lực cho hoạt động môi giới chứng khoán Hoạt động bảo lãnh phát hành thuận lợi việc cung cấp cho công ty nguồn thu lớn tạo cho phận môi giới mối quan hệ với nhà đầu tư tổ chức.Hoạt động cầm cố chứng khoán thực tốt tạo hội cho nhiều nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư tăng thêm thị phần môi giới 3.3.7 Giải pháp nâng cao qui mô vốn Vốn yếu tố quan trọng hàng đầu việc phát triển hoạt động công ty chứng khoán hoạt động môi giới không nằm qui luật đó.VISE sử dụng vốn để đầu tư phát triển sản phẩm, có hội để đầu tư, nghiên cứu ứng dụng công nghệ kĩ thuật hoạt động môi giới Ngoài vốn tạo lợi cạnh tranh CTCK khác nhà đầu tư thường đặt niềm tin vào công ty chứng khoán có vốn lớn Để làm điều VISE cần tiến hành giai đoạn tăng vốn cách hợp lí tùy theo điều kiện môi trường kinh doanh biến đổi thị trường Một cách hiệu tận dụng mối quan hệ ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng… Ngoài công ty phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 86 Học viện tài KẾT LUẬN Qua chương em trình bày hiểu biết lí thuyết hoạt động môi giới chứng khoán nói chung thực tế hoạt động môi giới công ty chứng khoán quốc tế Việt Nam nói riêng Qua em trình bày số giải pháp nhằm phát triển hoạt động môi giới công ty thời kì Do trình độ hiểu biết em hạn chế thời gian thực tập có hạn nên không tránh khỏi sai lầm thiếu sót Em mong giáo viên hướng dẫn thầy cô giáo môn, cán công ty giúp em hoàn thành chuyên đề tốt Em xin chân thành cảm ơn Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 87 Học viện tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Việt Nam năm : 2011, 2012, 2013 Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên công ty cổ phần chứng khoán thương mại công nghiệp Việt Nam năm : 2011, 2012, 2013 Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên công ty cổ phần chứng khoán Đại Việt năm: 2011, 2012, 2013 Giáo trình kinh doanh chứng khoán Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Thị Mùi TS Nguyễn Thị Hoài Lê Nhà xuất tài năm 2010 Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán Chủ biên: PGS, TS Nguyễn Đăng Nam TS Hoàng Văn Quỳnh Nhà xuất Tài năm 2009 Giáo trình Thị trường chứng khoán đầu tư chứng khoán Chủ biên: TS Hoàng Văn Quỳnh Nhà xuất Tài năm 2009 Website: -vise.com.vn - www.cafef.vn - www.vietstock.vn - www.hnx.vn - www.hsx.vn - www.ssc.vn Và tài liệu khác Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 [...]... đầu tư và tư vấn tài chính 1.2 HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.2.1 Khái niệm về môi giới chứng khoán Môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng, làm dịch vụ nhận các lệnh mua bán chứng khoán của khách hàng, chuyển các lệnh mua bán đó vào Sở giao dịch chứng khoán và hưởng hoa hồng môi giới Hoạt động môi giới tuân thủ theo một số nguyên... thức môi giới chứng khoán 1.2.3.1 Môi giới trên sàn giao dịch Môi giới trên sàn giao dịch hay còn gọi là môi giới trên thị trường chính thức gồm 3 loại : môi giới lập giá, môi giới 2 dola và môi giới thông thường Trước hết là hoạt động môi giới lập giá, nhà môi giới lập giá thực hiện 2 chức năng chủ yếu là tạo thị trường liên tục, môi giới và kinh doanh chứng khoán Hình thức môi giới lập giá là hoạt động. .. thu hoạt động kinh doanh của CTCK Tỷ trọng doanh thu môi giới =100%x Doanh thu hoạt động môi giới Tổng Doanh thu hoạt động kinh doanh Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 28 Học viện tài chính Nếu doanh thu hoạt động môi giới của công ty chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu hoạt động kinh doanh của CTCK chứng tỏ môi giới là hoạt động chủ đạo mang lại thu nhập cho công ty * Chi phí môi giới. .. Chi phí môi giới chứng khoán - Chi phí môi giới: là tập hợp toàn bộ các chi phí mà công ty chứng khoán phải bỏ ra để thực hiện hoạt động môi giới, có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới hoạt động môi giới Chi phí hoạt động môi giới chứng khoán của các CTCK bao gồm khoản phí mà các CTCK phải trả cho các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các khoản chi phí hoạt động bao gồm: lương... chính Môi giới đem lại doanh thu cho công ty chứng khoán : Thông qua hoạt động môi giới, công ty chứng khoán sẽ thu được phí Trong thực tế, hoạt động môi giới thường đem lại nguồn doanh thu rất lớn cho các công ty chứng khoán Các nghiên cứu cho thấy, ở những thị trường phát triển, 20% trong tổng số những nhà môi giới tạo ra tới hơn 80% nguồn thu cho công ty chứng khoán Nguồn thu này bao gồm hoa hồng,... thành nên những dịch vụ mới trong hoạt động của công ty chứng khoán, tạo thêm việc làm và làm phong phú thêm cho môi trường đầu tư 1.3 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 1.3.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động môi giới Khi thị trường chứng khoán ra đời và ngày càng phát triển thì hoạt động môi giới cũng không ngừng được nâng cao Hoạt động này ra đời xuất phát từ đòi... tranh của công ty chứng khoán với sự lao động nghiêm túc để nâng cao kiến thức và phục vụ khách hàng Vai trò của môi giới với bản thân công ty chứng khoán là rất quan trọng Nhà môi giới làm việc trong công ty tạo nên uy tín, hình ảnh tốt cho công ty nếu họ được nhiều khách hàng tín nhiệm và ủy thác tài sản của mình Từ đó góp phần đem lại thành công cho công ty chứng khoán trong quá trình hoạt động 1.2.4.3... chứng khoán Muốn đánh giá sự phát triển hoạt động môi giới của một công ty cần gắn với sự phát triển của cả thị trường, cụ thể là các công ty chứng khoán cạnh tranh khác Công ty nào có thị phần môi giới lớn hơn thì hoạt động môi giới của công ty đó sẽ phát triển hơn Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính 27 * Lợi nhuận từ hoạt động môi giới, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu môi. .. môi giới tại công ty chứng khoán Sau đó, công ty chứng khoán sẽ chuyển lệnh của khách hàng đến SGDCK, tại trung tâm giao dịch lệnh của khách hàng sẽ được so khớp về mức giá khối lượng và thời gian từ đó tìm ra lệnh đối ứng Cuối cùng, nếu lệnh của khách hàng thành công, công ty chứng khoán đứng ra thực hiện thanh toán và lưu ký chứng khoán cho nhà đầu tư Cuối cùng là hoạt động môi giới 2 dola, Môi giới. .. lợi nhuận trên doanh thu môi giới Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Lợi nhuận hoạt động môi giới =100%x Doanh thu hoạt động môi giới Chỉ tiêu này cho biết cứ trong một đồng doanh thu hoạt động môi giới mà công ty thực hiện trong kỳ sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận Tỷ suất này càng cao thì hoạt động môi giới càng hiệu quả và ngược lại * Doanh thu môi giới - Doanh thu môi giới : Sự gia tăng của chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán quốc tế việt nam , Giải pháp nâng cao hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán quốc tế việt nam , Giải pháp nâng cao hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán quốc tế việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập