LUYỆN tập

12 85 0
  • Loading ...
Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:18

Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010 Toán: Kiểm tra cũ: Đọc bảng cộng phạm vi 4+1= 1+4= 2+3= 3+2= Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010 Toán: Luyện tập Bài 1( 50 ): Tính 1+1=2 1+2=3 2+1=3 2+2=4 1+3=4 2+3=5 1+4= 3+1=4 3+2=5 2+3=3+2 + =5 4+1=1+4 Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010 Toán: Luyện tập Bài 2( 50 ): Tính + + + + + + Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010 Toán: Luyện tập Bài 3( 50 ): Tính + 1+ = 3+1+1= 1+2+1= 1+3+1= Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010 Toán: Luyện tập Bài 4( 50 ): > + = [...]...Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010 Toán: Luyện tập Củng cố dặn Chọn ph dò:ơng án đúng a) b) A 1 + 3 = 4 A B 3 + 1 = 5 C 1 + 3 = 2 A 2 + 3 = 3 B 2 + 3 = 4 C 3 + 2 = 5
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYỆN tập , LUYỆN tập , LUYỆN tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập