ĐẠI từ

21 86 0
  • Loading ...
Loading...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:03

Môn Tiếng Việt Lớp Phân môn: Luyện từ câu Đại từ Thứ năm ngày tháng 11 năm 2007 Luyện từ câu Con mèo nhà em đẹp Chú khoác áo màu tro, mượt nhung Thứ năm ngày tháng 11 năm 2007 Luyện từ câu Con mèo nhà em đẹp Chú khoác áo màu tro, mượt nhung Thứ năm ngày tháng 11 năm 2007 Luyện từ câu Đại từ Các từ in đậm dùng làm gì? a) Hùng nói: Theo tớ, quý lúa gạo Các cậu có thấy không ăn mà sống không? Quý Nam cho có lí b) Chích sà xuống vườn cải Nó tìm bắt sâu bọ Các từ: tớ, cậu, dùng để làm thay cho từ loại câu? Các từ: tớ, cậu, dùng để xưng hô thay cho danh từ (cụm danh từ) câu để tránh lặp từ Các từ tớ, cậu, gọi đại từ Cách dùng từ in đậm có giống cách dùng từ nêu tập 1? a) Tôi thích thơ Em gái b) Lúa gạo hay vàng quý Thời gian Nhưng quý người lao động Các từ: vậy, gọi đại từ 2 Cách dùng từ in đậm có giống cách dùng từ nêu tập 1? a) Tôi thích thơ Em gái b) Lúa gạo hay vàng quý Thời gian Nhưng quý người lao động Các từ: vậy, gọi đại từ Đại từ gì? Ghi nhớ: Đại từ từ dùng để xưng hô hay để thay danh từ, động từ, tính từ ( cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ ) câu cho khỏi lặp lại từ ngữ Luyện tập Bài 1: Các từ ngữ in đậm đoạn thơ sau dùng để ai? Những từ ngữ viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? Mình với Bác đường xuôi Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời áo nâu túi vải, đẹp tươi lạ thường! Nhớ Người sáng tinh sương Ung dung yên ngựa đường suối reo Nhớ chân Người bước lên đèo Người rừng núi trông theo bóng Người Tố Hữu Luyện tập Bài 1: Các từ ngữ in đậm đoạn thơ sau dùng để ai? Những từ ngữ viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? Mình với Bác đường xuôi Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời áo nâu túi vải, đẹp tươi lạ thường! Nhớ Người sáng tinh sương Ung dung yên ngựa đường suối reo Nhớ chân Người bước lên đèo Người rừng núi trông theo bóng Người Tố Hữu Các từ ngữ in đậm đoạn thơ dùng để ai? Thảo luận nhóm đôi: - Các từ in đậm đoạn thơ dùng để Bác Hồ Những từ viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? - Những từ viết hoa nhằm biểu lộ thái độ tôn kính Bác Bài Tìm đại từ dùng ca dao sau: - Cái cò, vạc, nông, Sao mày giẫm lúa nhà ông, cò? - Không không, đứng bờ, Mẹ diệc đổ ngờ cho Chẳng tin, ông đến mà coi, Mẹ nhà ngồi Các em làm tập cá nhân tập trang 61 Hãy nêu đại từ dùng ca dao? Những đại từ dùng ca dao là: mày, ông, tôi, tôi, ông, Bài Dùng đại từ chỗ thích hợp để thay cho danh từ bị lặp lại nhiều lần mẩu chuyện sau: Con Chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một khe hở Chuột chui qua khe tìm nhiều thức ăn Là chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột phình to Đến sáng, chuột tìm đường trở ổ, bụng to quá, chuột không lách qua khe hở Theo LéP TÔN XTÔI Hoạt động nhóm ( nhóm em) Nội dung thảo luận nhóm: - Tìm danh từ lặp lại nhiều lần câu chuyện - Tìm đại từ thích hợp để thay cho danh từ Bài Dùng đại từ chỗ thích hợp để thay cho danh từ bị lặp lại nhiều lần mẩu chuyện sau: Con Chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một khe hở Chuột chui qua khe tìm nhiều thức ăn Là chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột phình to Đến sáng, chuột tìm đường trở ổ, bụng to quá, chuột không lách qua khe hở Theo LéP TÔN XTÔI Hoạt động nhóm ( nhóm em) Nội dung thảo luận nhóm: - Tìm danh từ lặp lại nhiều lần câu chuyện - Tìm đại từ thích hợp để thay cho danh từ Con Chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một khe hở Chuột chui qua khe tìm nhiều thức ăn Là chuột tham lam nên ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng phình to Đến sáng, chuột tìm đường trở ổ, bụng to quá, không lách qua khe hở Theo LéP TÔN XTÔI Con Chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một khe hở Chuột chui qua khe tìm nhiều thức ăn Là chuột tham lam nên ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng phình to Đến sáng, chuột tìm đường trở ổ, bụng to quá, không lách qua khe hở Theo LéP TÔN XTÔI Thứ năm ngày tháng 11 năm 2007 Luyện từ câu Đại từ Ghi nhớ: Đại từ từ dùng để xưng hô hay để thay danh từ, động từ, tính từ ( cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ ) câu cho khỏi lặp lại từ ngữ Xin chân thành cảm ơn thầy cô đến dự với lớp! Kính chúc thầy cô: Mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công công tác Xin chân thành cảm ơn thầy cô đến dự với lớp! Kính chúc thầy cô: Mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công công tác Bài thơ tố hữu Mình với Bác đường xuôi Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời áo nâu túi vải, đẹp tươi lạ thường! Nhớ Người sáng tinh sương Ung dung yên ngựa đường suối reo Nhớ chân Người bước lên đèo Người rừng núi trông theo bóng Người Tố Hữu Bài thơ tố hữu Mình với Bác đường xuôi Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời áo nâu túi vải, đẹp tươi lạ thường! Nhớ Người sáng tinh sương Ung dung yên ngựa đường suối reo Nhớ chân Người bước lên đèo Người rừng núi trông theo bóng Người Tố Hữu [...]... ổ, nhưng bụng to quá, nó không sao lách qua khe hở được Theo LéP TÔN XTÔI Thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2007 Luyện từ và câu Đại từ Ghi nhớ: Đại từ từ dùng để xưng hô hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ ( hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy Xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã đến dự giờ với lớp! Kính chúc các thầy cô: Mạnh khoẻ, hạnh phúc,... quá, chuột không sao lách qua khe hở được Theo LéP TÔN XTÔI Hoạt động nhóm ( mỗi nhóm 4 em) Nội dung thảo luận nhóm: - Tìm danh từ lặp lại nhiều lần trong câu chuyện - Tìm đại từ thích hợp để thay thế cho danh từ đó Bài 3 Dùng đại từ ở những chỗ thích hợp để thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần trong mẩu chuyện sau: Con Chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một cái khe hở hiện ra Chuột chui qua khe...Bài 2 Tìm những đại từ được dùng trong bài ca dao sau: - Cái cò, cái vạc, cái nông, Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò? - Không không, tôi đứng trên bờ, Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi Chẳng tin, ông đến mà coi, Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia Các em làm bài tập cá nhân trên vở bài tập trang 61 Hãy nêu các đại từ được dùng trong bài ca dao? Những đại từ được dùng trong bài ca dao là:... đường trở về ổ, nhưng bụng to quá, chuột không sao lách qua khe hở được Theo LéP TÔN XTÔI Hoạt động nhóm ( mỗi nhóm 4 em) Nội dung thảo luận nhóm: - Tìm danh từ lặp lại nhiều lần trong câu chuyện - Tìm đại từ thích hợp để thay thế cho danh từ đó Con Chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một cái khe hở hiện ra Chuột chui qua khe và tìm được rất nhiều thức ăn Là một con chuột tham lam nên nó ăn nhiều... làm bài tập cá nhân trên vở bài tập trang 61 Hãy nêu các đại từ được dùng trong bài ca dao? Những đại từ được dùng trong bài ca dao là: mày, ông, tôi, tôi, ông, nó Bài 3 Dùng đại từ ở những chỗ thích hợp để thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần trong mẩu chuyện sau: Con Chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một cái khe hở hiện ra Chuột chui qua khe và tìm được rất nhiều thức ăn Là một con chuột
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠI từ , ĐẠI từ , ĐẠI từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập