Câu hỏi đúng sai ôn tập môn Kinh tế phát triển Đề 2

1 402 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:11

1 Mô hình chữ U ngược rõ mức thu nhập bình quân kinh tế thấp bất bình đẳng phân phối thu nhập giảm dần ( minh họa) "Kho đệm dự trữ quốc tế" giải pháp hiệu để giải vấn đề ổn định thu nhập nước xuất sản phẩm thô Theo Ricardo khác giá sản phẩm tính theo chi phí lao động sở để hình thành quan hệ thương mại quốc tế (Cho ví dụ) Bảo hộ thuế quan thực tế việc phủ đánh thuế cao mặt hàng nhập có sức cạnh tranh mạnh so với sản phẩm trọng điểm sản xuất nước Hệ số Gini lớn độ mở đường cong Lorenz đường 45 độ lớn Giá vốn thấp nước phát triển điều kiện thuận lợi để giải tình trạng thất nghiệp Đầu tư trực tiếp nước xảy nhà đầu tư từ nước (nước chủ đầu tư) có tài sản nước (nước thu hút đầu tư) khác với quyền quản lý tài sản BTO hình thức ODA nước phát triển cung cấp cho cấc nước phát triển để xây dựng sở hạ tầng Hàm sản xuất khu vực nông nghiệp mô hình hai khu vực trường phái Tân cổ điển hàm với yếu tố biến đổi vốn tư (vẽ đường hàm sản xuất khu vực nông nghiệp) 10 Hệ số ICOR nước thấp nguyên nhân để nước chủ đầu tư xuất tư nước Đ => vẽ hình ra, minh họa đồ thị S có ngnhan: thời gian "kho đệm" tung ra, sản lượng bnhiu cho phù hợp khó xđ chi phí bảo quản lớn S => dr Hoa 4.S => quan tâm đến sp cuối, ko qtam đến sp trung gian 5.Đ => bbđ đạt max, ko đường Gini làm cho bbđ lớn mà độ mở khác đc S => giá vốn thấp nhà tư thường đầu tư dùng nhiều vốn lao động => tăng thất nghiệp 7.Đ => định nghĩa 8.S => BTO hình thức sử dụng vốn nên vốn đc đầu tư hthuc BTO, ko riêng gfi ODA 9.sai, hàm sx kvuc NN TCĐ hàm vs yto biến đổi lao động 10.S gthich MPk or trc tiếp ICOR đc
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi đúng sai ôn tập môn Kinh tế phát triển Đề 2, Câu hỏi đúng sai ôn tập môn Kinh tế phát triển Đề 2, Câu hỏi đúng sai ôn tập môn Kinh tế phát triển Đề 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn