Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc kạn

102 7 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:07

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ HÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ HÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -CHI NHÁNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân không chép công trình nghiên cứu người khác để làm sản phẩm riêng Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận văn Thái Nguyên, tháng 05 năm 2015 Tác giả Dương Thị Hà Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn, em nỗ lực, cố gắng vận dụng kiến thức học nhà trường để hoàn thành luận văn với tên đề tài “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn” Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo truyền đạt tri thức bổ ích, tạo điều kiện giúp đỡ thời gian em học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo cán nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn tạo điều kiện giúp đỡ, động viên em giúp em hoàn thành luận văn thời hạn quy định nhà trường Cuối em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung người tận tình hướng dẫn bảo em suốt trình thực luận văn Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng 05 năm 2015 Tác giả Dương Thị Hà Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp đề tài Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÂN HÀNG 1.1 Cơ sở lý luận chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực 1.1.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng giai đoạn 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng 12 1.1.4 Yêu cầu nguồn nhân lực làm việc ngân hàng 15 1.2.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số ngân hàng nước học BIDV chi nhánh Bắc Kạn 28 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 35 2.2 Chọn địa điểm nghiên cứu 35 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu thứ cấp 36 2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 37 2.3.3 Phương pháp phân tích số liệu 38 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.4 Các tiêu nghiên cứu 38 Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC KẠN 41 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý BIDV chi nhánh Bắc Kạn 44 3.1.3 Tình hình hoạt động BIDV chi nhánh Bắc Kạn 48 3.2 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực BIDV chi nhánh Bắc Kạn 51 3.2.1 Quy mô cấu nguồn nhân lực 51 3.2.2 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực BIDV chi nhánh Bắc Kạn 58 3.2.3 Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực BIDV chi nhánh Bắc Kạn 67 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC KẠN 71 4.1 Chiến lược phát triển BIDV BIDV chi nhánh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020 71 4.1.1 Chiến lược phát triển BIDV 71 4.1.2 Chiến lược phát triển BIDV chi nhánh Bắc Kạn 73 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực BIDV chi nhánh Bắc Kạn 76 4.2.1 Tăng cường gắn kết thành viên Chi nhánh, tạo động lực cho người lao động 76 4.2.3 Xây dựng Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực BIDV chi nhánh Bắc Kạn đến năm 2020 80 4.2.4 Sử dụng công cụ hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 82 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 86 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT DẠNG VIẾT TẮT DẠNG ĐẦY ĐỦ CNH Công nghiệp hóa BHXH Bảo hiểm xã hội BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam ĐVT Đơn vị tính HĐH Hiện đại hóa HĐQT Hội đồng quản trị LĐ Lao động NHNN Ngân hàng nhà nước NQ Nghị 10 TCKT Tổ chức kinh tế 11 THCN Trung học chuyên nghiệp 12 THCS Trung học sở 13 TMCP Thương mại cổ phần Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý BIDV chi nhánh Bắc Kạn 45 Bảng 3.1: Tình hình hoạt động BIDV chi nhánh Bắc Kạn 48 Bảng 3.2 Tổng số lao động BIDV chi nhánh Bắc Kạn 52 Bảng 3.3 Cơ cấu lao động theo giới tính BIDV chi nhánh Bắc Kạn 53 Bảng 3.4 Cơ cấu lao động theo tính chất lao động BIDV chi nhánh Bắc Kạn 54 Bảng 3.5 Cơ cấu lao động theo độ tuổi BIDV chi nhánh Bắc Kạn 56 Bảng 3.6 Cơ cấu lao động theo hợp đồng lao động BIDV chi nhánh Bắc Kạn 57 Bảng 3.7 Trình độ chuyên môn cán công chức BIDV chi nhánh Bắc Kạn 58 Bảng 3.8 Chuyên ngành đào tạo cán công chức BIDV chi nhánh Bắc Kạn 60 Bảng 3.9 Trình độ lý luận trị cán công chức BIDV chi nhánh Bắc Kạn 61 Bảng 3.10 Trình độ ngoại ngữ cán công chức BIDV chi nhánh Bắc Kạn 62 Bảng 3.11 Trình độ tin học cán công chức BIDV chi nhánh Bắc Kạn 63 Bảng 3.12 Tình trạng sức khỏe cán công chức BIDV chi nhánh Bắc Kạn 64 Bảng 3.13 Kết đánh giá cán công chức BIDV chi nhánh Bắc Kạn 65 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu thời đại diễn mạnh mẽ nhiều lĩnh vực Theo đó, song song với việc vươn thị trường giới, Việt Nam phải mở cửa thị trường nước, có lĩnh vực Tài - Ngân hàng Thị trường nước không mức bảo hộ cao trước, ngân hàng phải cạnh tranh phạm vi toàn cầu cạnh tranh sân nhà Trong bối cảnh chung đó, với vai trò huyết mạch kinh tế, ngân hàng Việt Nam phải chủ động nhận thức sẵn sàng tham gia vào trình hội nhập cạnh tranh Trong yếu tố mang tính định cấu thành hoạt động ngân hàng như: vốn, trụ sở làm việc, trang thiết bị, nhân lực môi trường… nhân lực yếu tố định Đặc biệt, ngành kinh tế phát triển nhờ quy mô tri thức ngân hàng nguồn nhân lực chất lượng cao lại có vai trò quan trọng Được thành lập năm 1997, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bắc Kạn hoạt động môi trường khó khăn nhỏ bé Tuy nhiên, với đội ngũ nhân viên trẻ, động, đào tạo bản, với hệ thống công nghệ đại, BIDV chi nhánh Bắc Kạn ngày trưởng thành, lớn mạnh, nâng cao uy tín vị ngân hàng chủ lực lĩnh vực đầu tư phát triển góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu BIDV địa bàn Thị phần hoạt động BIDV chi nhánh Bắc Kạn địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 biến động lớn, BIDV Bắc Kạn trì mức dư nợ tín dụng từ 32 - 35% Tuy nhiên bên cạnh tồn nhiều bất cập, hạn chế Dư nợ tín dụng tăng qua năm tốc độ tăng chưa ổn định, mức tăng ngày có xu hướng giảm xuống so với năm trước Mức độ đáp ứng vốn huy động cho nhu cầu sử dụng vốn đạt 50% Do nhiều yếu tố khách quan chủ quan, chất lượng nguồn nhân lực BIDV chi nhánh Bắc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Kạn chưa cao Xem xét lực thực thi nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu gặp nhiều khó khăn môi trường hoạt động thị trường tài nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng có nhiều biến động Điều đặt yêu cầu cấp thiết cho hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam giao Xuất phát từ vấn đề trên, chọn đề tài "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn" làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực BIDV chi nhánh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2014, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực BIDV chi nhánh Bắc Kạn điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá luận giải vấn đề lý luận nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng - Tìm hiể u kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số ngân hàng Việt Nam nhằ m rút học cho BIDV chi nhánh Bắc Kạn - Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực BIDV chi nhánh Bắc Kạn theo hướng chỉ kết đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế - Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực BIDV chi nhánh Bắc Kạn thời gian tới Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 80 thời cần quan tâm thích đáng tới việc đào tạo ngoại ngữ (đặc biệt tiếng Anh) phòng giao dịch đóng đô thị lớn để đón trước thời mở rộng giao dịch với khách hàng nước 4.2.3 Xây dựng Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực BIDV chi nhánh Bắc Kạn đến năm 2020 Trong định hướng hoạt động Chi nhánh đến năm 2020 nói chung Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức Chi nhánh, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp đảm bảo đáp ứng đủ nguồn nhân lực chất lượng thực nhiệm vụ giao Tuy nhiên, chi nhánh chưa đưa Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với mục tiêu tiêu cần đạt Do đó, chi nhánh cần đưa Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với nội dung sau: Mục tiêu chương trình - Mục tiêu chung Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh đến năm 2020 nhiệm vụ trọng tâm cấp thiết để góp phần tăng suất lao động, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Chương trình xây dựng triển khai cách khoa học, có tính kế thừa lâu dài, đảm bảo mục tiêu phát triển BIDV nói chung Chi nhánh nói riêng Thực hiệu chương trình nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh, đáp ứng chiến lược xây dựng BIDV phát triển bền vững, trở thành đơn vị mạnh hệ thống Ngân hàng Việt Nam - Mục tiêu cụ thể + Đảm bảo đủ nhân lực chất lượng cao có khả chuyên môn ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu phát triển Chi nhánh + Đưa tỷ lệ phần trăm cán công chức Chi nhánh có trình độ ngoại ngữ làm việc trực tiếp với người nước 81 + Đưa tỷ lệ phần trăm cán công chức Chi nhánh có trình sau đại học, trình độ đại học, trình độ lý luận trị + Đưa tỷ lệ phần trăm cán công chức Chi nhánh cử tập huấn nâng cao kĩ nghề nghiệp, tỷ lệ phần trăm cán công chức Chi nhánh cử đào tạo nâng cao trình độ Nhiệm vụ Chương trình - Nâng cao hiệu công tác quy hoạch cán bộ, công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán để đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển Chi nhánh đến năm 2020 - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt, đảm bảo đủ nhân lực chất lượng cao có khả chuyên môn ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu BIDV giao - Định kỳ tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ tiếp thu công nghệ mới, trọng đến công tác học tập, nâng cao trình độ cho cán chuyên môn - Hoàn thiện chế sách ưu đãi người lao động Thực sách ưu tiên bổ nhiệm, sử dụng, đãi ngộ cán giỏi, có lực để trì phát triển nguồn nhân lực có thu hút nhân lực từ bên - Không ngừng nâng cao thu nhập đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Coi tiền lương đòn bẩy để trì đội ngũ lao động có trình độ với ý thức kỷ luật tinh thần trách nhiệm tốt Đảm bảo phân phối tiền lương công thỏa mãn với cống hiến người lao động Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phải gắn liền với sách thu hút, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực có chất lượng cao Như tạo trì nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày cao giai đoạn phát triển chi nhánh Với số lượng biên chế BIDV giao nguồn tài có giới hạn nên Chi nhánh cần có sách thu hút, sử dụng, đào tạo cách hợp lý cho nhóm 82 nhân lực khác Ưu tiên trọng tâm đội ngũ nhân lực chủ chốt gồm giám đốc, phó giám đốc, trưởng phó phòng ban, chủ tịch công đoàn Vì phận định thành bại Chi nhánh 4.2.4 Sử dụng công cụ hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bản thân công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần đổi từ tư đến hành động cụ thể Phòng Tổ chức nhân cần đẩy mạnh công tác tham mưu cho Ban giám đốc Chi nhánh Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phải triển khai cách đồng bộ, sử dụng công cụ hỗ trợ mang tính hướng dẫn, đo lường kiểm tra Tiến hành bước việc xây dựng công cụ hỗ trợ hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh Cụ thể là: - Thực phân tích công việc cho nhóm công việc vị trí công việc cách: + Xác định loại kỹ cần thiết cho nhóm công việc, vị trí công việc, xác định nhiệm vụ cần làm trình hoạt động Sử dụng phương pháp phân tích công việc để phân loại xác định kỹ + Xác định số lượng loại kỹ đó: số lượng nhiệm vụ cần hoàn thành để đánh giá khối lượng công việc nhiệm vụ Từ xác định số lượng kỹ cần thiết + Xác định cách thức khác để đáp ứng kỹ đó, tự thực thông qua việc nâng cao khả để tự đảm nhận công việc tuyển thêm ứng viên - Phân tích công việc phải cán chuyên trách đảm nhận tiến hành cách khoa học Các cán chuyên trách Ban giám đốc trưởng phòng đảm nhận Điều giúp cho công tác phân tích công việc hiệu hơn, tránh tình trạng nghiên cứu phân tích công việc nhìn nhận khách quan bên ý kiến chủ quan người phân tích Để tiến hành phân tích công việc cần phải xác định vấn đề sau: 83 + Chức danh công việc + Các bước cần thực với công việc + Quy trình công nghệ thực công việc + Đánh giá mức độ phức tạp công việc + Những nhân tố ảnh hưởng đến thực công việc + Những yêu cầu cần đặt với công việc + Thực đánh giá công việc bảng phương pháp cho điểm theo mức độ quan trọng tiêu chí + Thường xuyên đánh giá công việc nhằm phát sai sót điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp với công việc KẾT LUẬN Đề tài “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn” với mục tiêu làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh thời gian vừa qua, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh Với mục tiêu trên, đề tài đạt kết sau: - Hệ thống hóa sở khoa học thực tiễn nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng gồm khái niệm, tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, cần thiết yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng nay, yêu cầu nguồn nhân lực làm việc ngân hàng 84 - Thông qua việc phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực BIDV chi nhánh Bắc Kạn, đề tài đánh giá kết đạt được, tồn nguyên nhân tồn Từ làm sở để đề tài đưa giải pháp - Xuất phát từ hạn chế việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dựa vào định hướng phát triển BIDV chi nhánh Bắc Kạn đến năm 2020, đề tài đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh Với kết nghiên cứu trên, đề tài đạt mục tiêu nghiên cứu Tuy nhiên đề tài tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp nhà nghiên cứu khoa học để đề tài hoàn thiện 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Triệu Thị Hương Anh (2012), Luận văn “Nâng cao chất lượng đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Thái Nguyên” Trần Kim Dung (2005), Giáo trình Quản trị nhân sự, NXB Thống kê Nguyễn Hữu Dũng (2006), Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, Nhà xuất Lao động xã hội Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2002), Giáo trình Khoa học quản lý, Tập I, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2004), Giáo trình Khoa học quản lý, Tập II, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Trần Xuân Hải, Trần Đức Lộc (2013), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển chi nhánh Bắc Kạn, Báo cáo thường niên năm 2012, 2013 2014 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển chi nhánh Bắc Kạn, Định hướng phát triển Chi nhánh đến năm 2020 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2003), Đề án chiến lược phát triển tổng thể ngành Ngân hàng giai đoạn 2001-2010 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), Đề án chiến lược phát triển tổng thể ngành Ngân hàng giai đoạn 2011-2020 11 Hoàng Tuấn Ngọc (2011), Luận văn “Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên” 12 Bùi Văn Nhơn (2010), Quản lý nguồn nhân lực cho tổ chức, NXB Học viện Hành quốc gia, Hà Nội 13 Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 14 Phạm Đức Thành (1998), Giáo trình quản lý nhân lực, NXB Giáo dục 86 PHỤ LỤC (Quy trình tuyển dụng cán BIDV chi nhánh Bắc Kạn) Điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển dụng cán BIDV chi nhánh Bắc Kạn thực theo Quyết định số 2368/QĐ-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2013 Hội đồng quản trị BIDV việc ban hành Quy chế tuyển dụng lao động, cụ thể sau: Đối tượng tuyển dụng Là công dân Việt Nam nước ngoài, thường trú Việt Nam (đối với trường hợp BIDV có nhu cầu tuyển dụng vị trí cán quản lý chuyên gia mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu công việc vị trí cần tuyển) Tiêu chuẩn chung - Tuổi: từ 18 tuổi trở lên, đó: + Đối với vị trí Chuyên gia, Giám đốc, Phó Giám Chi nhánh: không 45 tuổi; + Đối với vị trí lại: không 35 tuổi; + Các trường hợp khác: Tổng Giám đốc định - Có sức khoẻ để đảm nhiệm công tác - Có phẩm chất đạo đức tốt, tiền án, tiền sự; không thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, chịu biện pháp giáo dục địa phương, chữa bệnh, cai nghiện - Ngoại hình khá, giao tiếp tốt (khả ứng xử, thái độ niềm nở, linh hoạt trao đổi thông tin trực tiếp): áp dụng vị trí có giao dịch trực tiếp với khách hàng Giao dịch viên, cán Quan hệ khách hàng, cán Marketing 87 Tiêu chuẩn cụ thể - Đối với vị trí chuyên gia: + Trình độ Đại học trở lên, đào tạo quy, dài hạn trường Đại học nước; chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển dụng + Có kinh nghiệm chuyên sâu lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ ngành ngân hàng phù hợp với vị trí tuyển dụng + Các tiêu chuẩn số năm kinh nghiệm, trình độ ngoại ngữ, cấp/chứng nghiệp vụ đặc biệt, kỹ mềm… chuyên gia BIDV quy định trường hợp/ lần tuyển dụng cụ thể - Đối với vị trí lãnh đạo cấp Chi nhánh (Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng): + Trình độ Đại học trở lên, đào tạo quy, dài hạn trường Đại học nước; chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển dụng + Chứng tiếng Anh trình độ C chứng TOEFL-PBT 437 điểm trở lên chứng TOEFL-CBT 123 điểm trở lên chứng TOEFL_IBT 41 điểm trở lên chứng IELTS 4.0 điểm trở lên chứng TOEIC 450 điểm trở lên (hoặc trình độ ngoại ngữ khác phù hợp với yêu cầu công việc) + Có khả năng, lực kinh nghiệm công tác quản trị điều hành vị trí tuyển dụng + Có kinh nghiệm công tác lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ ngành ngân hàng phù hợp với vị trí tuyển dụng + Các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể quy định mô tả công việc vị trí công việc - Đối với vị trí chuyên viên nghiệp vụ (Giao dịch viên, Chuyên viên Quan hệ khách hàng, Chuyên viên Quản lý rủi ro, Chuyên viên Quản trị tín dụng…): + Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng theo quy định mô tả công việc vị 88 trí Cụ thể sau: Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học nước: tốt nghiệp đại học trở lên, hệ quy, tập trung, dài hạn trường đại học công lập, đại học công lập, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng (bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học) Trong đó, trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn đại học thứ phải đại học hệ quy Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học nước ngoài, Đại học liên kết: tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng + Trình độ ngoại ngữ: Có chứng tiếng Anh trình độ B chứng TOEFL-PBT 410 điểm trở lên chứng TOEFL-CBT 110 điểm trở lên chứng TOEFL_IBT 35 điểm trở lên chứng IELTS 3.5 điểm trở lên chứng TOEIC 420 điểm trở lên (hoặc trình độ ngoại ngữ khác phù hợp với yêu cầu công việc) + Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng + Kinh nghiệm công tác điều kiện, tiêu chuẩn khác: Thực theo quy định mô tả công việc vị trí - Đối với nhân viên nghiệp vụ: + Nhân viên nghiệp vụ yêu cầu trình độ Cao đẳng (Giao dịch viên, NV Quan hệ khách hàng cá nhân, NV Lao động tiền lương, NV Hành chính…):  Trình độ đào tạo: tốt nghiệp cao đẳng, hệ quy, tập trung tốt nghiệp đại học, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng theo quy định mô tả công việc vị trí công việc  Trình độ ngoại ngữ: có chứng tiếng Anh trình độ B chứng TOEFL-PBT 410 điểm trở lên chứng TOEFL-CBT 110 điểm trở lên chứng TOEFL_IBT 35 điểm trở lên chứng IELTS 3.5 điểm trở lên chứng TOEIC 420 điểm trở lên (hoặc trình độ ngoại ngữ khác phù hợp với yêu cầu công việc)  Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng 89  Các điều kiện, tiêu chuẩn khác: Thực theo quy định mô tả công việc vị trí yêu cầu cụ thể đợt tuyển dụng + Nhân viên nghiệp vụ yêu cầu trình độ Trung cấp (Kiểm ngân, NV Hành chính…):  Trình độ đào tạo: tốt nghiệp Trung cấp, hệ quy, tập trung tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng theo quy định mô tả công việc vị trí công việc  Trình độ ngoại ngữ: có chứng tiếng Anh trình độ A tương đương  Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng  Các điều kiện, tiêu chuẩn khác: Thực theo quy định mô tả công việc vị trí + Đối với nhân viên thừa hành, phục vụ:  Trình độ đào tạo: yêu cầu có trình độ trung cấp, sơ cấp nghề  Các yêu cầu chi tiết thực theo quy định mô tả công việc vị trí công việc Hội đồng tuyển dụng - Hội đồng tuyển dụng phải cấp có thẩm quyền thành lập để tổ chức tuyển dụng lao động Riêng việc tuyển dụng vị trí nhân viên thừa hành, phục vụ, tuỳ thuộc điều kiện thực tế, cấp có thẩm quyền xem xét, định cần thiết thành lập Hội đồng tuyển dụng - Thành phần Hội đồng tuyển dụng Chi nhánh gồm: + Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Phó Giám đốc + Các Ủy viên gồm: Trưởng phòng Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ/Tổ chức hành kiêm Thư ký; Trưởng phòng Phó trưởng phòng nghiệp vụ có liên quan; Đại diện Ban Thanh tra Nhân dân; Đại diện tổ chức Công đoàn - Những người có (con ruột/con nuôi, dâu, rể), vợ/chồng, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, cháu ruột thân vợ/chồng ứng viên dự thi không lựa chọn thành phần Hội đồng tuyển dụng 90 Thông báo tuyển dụng - Thông báo tuyển dụng đăng tải: + Trên website tuyển dụng BIDV + Trên báo đài truyền hình địa phương 03 số, thời gian từ lần đăng số thứ đến ngày nhận hồ sơ 07 (bảy) ngày + Niêm yết trụ sở đơn vị nơi thuận tiện để người dự tuyển/ ứng viên biết - Nội dung thông báo tuyển dụng gồm: + Số lượng lao động cần tuyển cho vị trí công việc + Trình độ chuyên môn: Ngành, hệ đào tạo, cấp đào tạo, loại tốt nghiệp + Trình độ ngoại ngữ, Tin học (nếu có): Cấp đào tạo + Yêu cầu kiến thức, kỹ (nếu có) + Bản mô tả yêu cầu, nội dung công việc vị trí tuyển dụng + Địa điểm làm việc + Yêu cầu hồ sơ đăng ký dự tuyển + Thời hạn, phương thức nộp hồ sơ dự tuyển (nộp hồ sơ trực tuyến qua website tuyển dụng BIDV nộp hồ sơ trực tiếp trụ sở đơn vị), + Thời gian tuyển dụng + Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ sau trúng tuyển + Các yêu cầu cần thiết khác đơn vị (loại trừ yêu cầu giới tính) Hồ sơ dự tuyển ứng viên - Yêu cầu số lượng hồ sơ: Đơn vị tuyển dụng phải nhận số lượng hồ sơ dự tuyển 03 lần nhu cầu lao động dự kiến tuyển Trường hợp điều kiện tuyển dụng khó khăn, số lượng hồ sơ dự thi 03 lần nhu cầu tuyển dụng đơn vị phải báo cáo, trình Tổng Giám đốc xem xét, đạo - Yêu cầu hồ sơ đăng ký dự tuyển: + Hồ sơ đăng ký trực tuyến:  Thực đăng ký thông tin theo hướng dẫn website tuyển dụng BIDV 91  File scan bảng điểm toàn khóa học có xác nhận trường, văn bằng, chứng theo yêu cầu thông báo tuyển dụng Đối với ứng viên sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp đại học (đang chờ lấy bằng), ứng viên nộp bảng điểm năm năm học có xác nhận Trường/Học viện  File ảnh 4x6  Ứng viên phải đến nộp hồ sơ giấy (bản photo, không cần chứng thực) trực tiếp đơn vị đăng ký dự tuyển trước thi tuyển vòng vấn Trường hợp ứng viên đầy đủ giấy tờ, cấp theo quy định thông tin giấy tờ không trùng khớp với thông tin hồ sơ đăng ký trực tuyến, ứng viên bị loại khỏi danh sách dự thi vòng vấn - Hồ sơ giấy: Trường hợp đơn vị tuyển dụng không nhận hồ sơ trực tuyến qua website tuyển dụng BIDV, hồ sơ giấy ứng viên nộp trực tiếp trụ sở đơn vị, bao gồm:  Đơn xin việc  Phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh (theo Mẫu số 01/TDLĐ)  Bản photo Giấy khai sinh (không cần chứng thực)  Bản photo bảng điểm toàn khoá học, văn bằng, chứng theo yêu cầu thông báo tuyển dụng (không cần chứng thực) Đối với ứng viên sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp đại học (đang chờ lấy bằng), ứng viên nộp bảng điểm năm năm học có xác nhận Trường/Học viện Phương thức thi tuyển quy trình tuyển dụng + Đối với vị trí Chuyên gia, Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh: thi tuyển qua vòng vòng (do Hội đồng tuyển dụng định) Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ; Vòng 2: Thi nghiệp vụ, ngoại ngữ nội dung khác theo yêu cầu (áp dụng trường hợp tổ chức thi 04 vòng); Vòng 3: Phỏng vấn với Hội đồng tuyển dụng/Hội đồng vấn hình thức như: thuyết minh đề án, trình bày kế hoạch hành động, trả lời câu hỏi Hội đồng vấn; Vòng 4: Phỏng vấn với lãnh đạo cấp cao BIDV 92 + Đối với vị trí Trưởng phòng, Phó Trưởng: thi tuyển qua vòng 03 vòng (do Hội đồng tuyển dụng định) Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ; Vòng 2: Thi nghiệp vụ, ngoại ngữ nội dung khác theo yêu cầu (áp dụng trường hợp tổ chức thi 03 vòng); Vòng 3: Phỏng vấn + Đối với vị trí Chuyên viên nghiệp vụ, Nhân viên nghiệp vụ (trừ Thủ kho tiền, Thủ quỹ, Kiểm ngân, Nhân viên hành chính): thi tuyển qua vòng Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ; Vòng 2: Thi nghiệp vụ, ngoại ngữ nội dung khác tùy theo yêu cầu vị trí tuyển dụng; Vòng 3: Phỏng vấn + Đối với Thủ kho tiền, Thủ quỹ, Kiểm ngân, Nhân viên hành chính, Nhân viên thừa hành, phục vụ: thi tuyển qua 02 vòng Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ; Vòng 2: Kiểm tra tay nghề vấn (riêng Nhân viên tạp vụ qua kiểm tra tay nghề) Thời gian tổ chức tuyển dụng Đối với đợt tuyển dụng lao động, thời gian từ nhận hồ sơ đến công bố kết trúng tuyển tối đa 45 ngày làm việc thời gian khác Tổng Giám đốc định Thời hạn định tuyển dụng tiếp nhận công việc + Thông báo trúng tuyển thư mời làm việc (đối với tuyển dụng vị trí Chuyên gia lãnh đạo Chi nhánh) gửi đến ứng viên trúng tuyển vòng 05 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền phê duyệt danh sách trúng tuyển + Thông báo trúng tuyển phải nêu rõ đề nghị ứng viên trúng tuyển nội dung sau: Đến nhận việc theo thời gian quy định thông báo trúng tuyển; Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo trúng tuyển, ứng viên tuyển dụng không đến nhận việc mà không đồng ý đơn vị tuyển dụng kết tuyển dụng ứng viên bị huỷ bỏ + Chậm 30 ngày sau công bố kết trúng tuyển, đơn vị tuyển dụng phải định tuyển dụng, ký kết Hợp đồng lao động xếp lương cho cán theo quy định 93 Hợp đồng lao động Thực ký kết hợp đồng lao động ứng viên tuyển dụng vào làm việc theo quy định hành BIDV Hợp đồng lao động Tiếp nhận cán + Quyết định tuyển dụng ký kết hợp đồng lao động: Trước định tuyển dụng, phận Tổ chức Cán phải đối chiếu hoàn thiện hồ sơ ứng viên trúng tuyển (bổ sung sơ yếu lý lịch có xác nhận quyền địa phương quan bố/mẹ công tác, thời gian xác nhận tối đa 06 tháng tính đến ngày có định tuyển dụng; giấy khám sức khoẻ có thời hạn tối đa 06 tháng tính đến ngày có định tuyển dụng; văn bằng, chứng có công chứng, chứng thực ) Trường hợp ứng viên đầy đủ giấy tờ, cấp theo quy định thông tin giấy tờ không trùng khớp với thông tin hồ sơ đăng ký dự tuyển, kết thi tuyển ứng viên bị hủy bỏ Trong trình ký kết hợp đồng lao động, đơn vị tuyển dụng thông báo rõ cho cán sách tiền lương chế độ mà cán hưởng theo quy định BIDV + Tạo lập hồ sơ cán bộ: Sau có định tuyển dụng, phận Tổ chức cán lập hồ sơ cán chương trình phần mềm quản lý nhân tiền lương Nếu ứng viên ký Hợp đồng lao động (chính thức) sau thời gian thử việc, phận Tổ chức cán lập hồ sơ cán giấy để lưu trữ theo quy định Nếu ứng viên không đạt yêu cầu thử việc, phận Tổ chức Cán thực chấm dứt trình công tác cán chương trình phần mềm quản lý nhân tiền lương + Hướng dẫn, đào tạo nghề nghiệp: Bàn giao thiết bị làm việc, hồ sơ tài liệu để cán học tập, nghiên cứu, bao gồm: mô tả công việc, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan, nội quy lao động, Bộ Quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp Bộ Quy tắc ứng xử hành, văn quy định cần thiết khác (nếu có) Lãnh đạo phòng nghiệp vụ trực tiếp phân công 94 người hướng dẫn, đào tạo, giúp cán làm quen với môi trường làm việc nắm bắt công việc Lưu trữ hồ sơ tuyển dụng Sau kết thúc đợt tuyển dụng, phận Tổ chức cán tổng hợp, hoàn thành hồ sơ tuyển dụng (các số báo đăng thông báo tuyển dụng, biên làm việc Hội đồng tuyển dụng, biên làm việc tổ công tác, tổng hợp điểm thi, thi ứng viên ) lưu trữ theo quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc kạn , Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc kạn , Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập