NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THỦY VÂN SỐ CHO ẢNH MÀU DÙNG MIỀN LAI

86 17 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:49

MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTivDANH MỤC BẢNG BIỂUviDANH MỤC HÌNH ẢNHviiLỜI CẢM ƠNixLỜI MỞ ĐẦUxCHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ THỦY VÂN SỐ11.1.Giới thiệu thủy vân số11.2.Phân loại thủy vân số41.3.Cấu trúc của hệ thống thủy vân số61.3.1.Quá trình nhúng thủy vân71.3.2.Quá trình phát hiệntrích xuất thủy vân81.4.Các tính chất của thủy vân số91.4.1.Tính bền vững91.4.2.Dung lượng nhúng101.4.3.Tính trong suốt101.4.4.Tính an toàn và bảo mật111.4.5.Chi phí tính toán111.5.Một số kĩ thuật thủy vân số121.5.1.Thủy vân trên miền không gian121.5.1.1.Phương pháp thay thế trong miền không gian121.5.1.2.Phương pháp cộng trong miền không gian171.5.2.Thủy vân trên miền tần số191.5.2.1.Biến đổi Fourier rời rạc (DFT)191.5.2.2.Biến đổi Cosine rời rạc (DCT)201.5.2.3.Biến đổi sóng rời rạc DWT211.5.2.4.Phương pháp thay thế trong miền tần số241.5.2.5.Phương pháp nhân trong miền tần số281.5.3.Thủy vân bền vững291.5.4.Thủy vân dễ vỡ291.5.5.Thủy vân bán dễ vỡ301.6.Các ứng dụng của thủy vân số301.6.1.Bảo vệ bản quyền301.6.2.Xác thực311.6.3.Quản lý quyền kỹ thuật số321.6.4.Phát hiện và định vị sự giả mạo331.6.5.Chú thích và kiểm soát tính riêng tư341.6.6.Giám sát truyền thông351.7.Một số phương pháp tấn công thủy vân số351.7.1.Tấn công xử lý hình ảnh361.7.2.Tấn công dựa trên các phép biến đổi hình học401.7.3.Tấn công mật mã471.7.4.Tấn công giao thức481.8.Kết luận chương 149CHƯƠNG 2 : NGHIÊN CỨU KĨ THUẬT THỦY VÂN CHO ẢNH MÀU DÙNG MIỀN LAI502.1.Giới thiệu một số phương pháp lai502.1.1.Phương pháp lai giữa thủy vân bền vững và thủy vân dễ vỡ bán dễ vỡ502.1.1.1. Những phương pháp lai thủy vân bền vững và dễ vỡ được đề xuất502.1.1.2. Hai phương pháp thực hiện phương pháp lai542.1.1.3. Phương pháp lai kết hợp thủy vân bền vững và thủy vân bán dễ vỡ552.1.2.Phương pháp thủy vân lai kết hợp miền không gian và tần số572.2.Kĩ thuật thủy vân mới cho ảnh màu dùng miền lai582.2.1.Nền tảng, cơ sở của phương pháp592.2.2.Thuật toán nhúng và trích xuất thủy vân622.2.3.Đánh giá phương pháp642.3.Kết luận chương 265CHƯƠNG 3 : THỬ NGHIỆM663.1.Nền tảng ứng dụng và ngôn ngữ lập trình663.2.Sơ đồ thuật toán và các bước thực hiện663.3.Chương trình683.4.Đánh giá kết quả thực nghiệm723.5.Kết luận chương 375KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN76TÀI LIỆU THAM KHẢO77  BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THỦY VÂN SỐ CHO ẢNH MÀU DÙNG MIỀN LAI Ngành :Công nghệ thông tin Chuyên ngành : An toàn thông tin Mã số: 52.48.02.01 Hà Nội, 2016 BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THỦY VÂN SỐ CHO ẢNH MÀU DÙNG MIỀN LAI Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành : An toàn thông tin Mã số: 52.48.02.01 Hà Nội, 2016 Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai MỤC LỤC Đố án tốt nghiệp 2016 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Viết đầy đủ Ý nghĩa A/D Analog/Digital ACF Auto-Correlation Function DCT Discrete Cosine Transform Biến đổi Consine rời rạc DFT Discrete Fourier Transform Biến đổi Fourier rời rạc DRM Digital Rights Management Quản lý kỹ thuật số DWT Discrete Wavelet Transform Biến đổi sóng rời rạc ECC Error Correcting Code Mã sửa sai FFT Fast Fourier Transform Biến đổi Fourier nhanh GIF Graphics Interchange Format Định dạng ảnh GIF HSI Hue-Saturation-Intensity Hệ thống màu HSI HVS Human Visual System Hệ thống thị giác người JPEG Joint Photographic Expert Group Ảnh nén JPEG LPM Log Polar Map Biến đổi Log Polar LSB Least Significant Bit Bit quan trọng NCC normalized cross correlation Tương quan chéo chuẩn NVF Noise Visibility Function Chức hiển thị nhiễu OPT Optimal pyramid transform Biến đổi kim tự tháp tối ưu PNG Portable Network Graphics Định dạng ảnh PNG PSNR Peak Signal to Noise Ratio Tỉ số tín hiệu cực đại nhiễu Đố án tốt nghiệp 2016 Tín hiệu tương tự/Tín hiệu số Chức tương quan tự động Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai RGB RST SVD VOD Red – Green – Blue Không gian màu RGB Rotation , scaling and translation Singular Value Decomposition Phép biến đổi ma trận SVD Video on demand Video theo yêu cầu DANH MỤC BẢNG BIỂU Đố án tốt nghiệp 2016 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai DANH MỤC HÌNH ẢNH Đố án tốt nghiệp 2016 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đồ án tốt nghiệp này, nhận giúp đỡ tận tình cán hướng dẫn Ths Hoàng Thu Phương – Giảng viên Khoa An toàn thông tin Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã, quan tâm sâu sát cán Hệ quản lý sinh viên an toàn thông tin, động viên người thân bạn bè Năm năm học Học viện Kỹ thuật mật mã học nhiều kiến thức bổ ích, thầy cô học viện quan tâm, nhiệt huyết truyền thụ cho sinh viên kiến thức mà lời khuyên, chia sẻ nghề nghiệp, sống, điều giúp ích cho nhiều đường trở thành kỹ sư an toàn thông tin Xin cảm ơn tất người tạo điều kiện tốt để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này! SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN Tô Quang Hiền Đố án tốt nghiệp 2016 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai LỜI MỞ ĐẦU Với phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ nói chung internet nói riêng mặt ưu điểm nhiều lĩnh vực đôi với vấn bạn ăn cắp quyền, xuyên tạc thông tin, truy nhập thông tin trái phép ngày gia tăng Điều đòi hỏi phải không ngừng tìm giải pháp mới, hữu hiệu cho an toàn bảo mật thông tin với nhu cầu bảo vệ quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ pháp luật công nhận sản phẩm số, thúc đẩy nhà nghiên cứu phải tìm phương pháp hữu hiệu Thủy vân số phương pháp dựa lý thuyết tổng hợp nhiều lĩnh vực khác mật mã học, lý thuyết thông tin, lý thuyết truyền thông, xử lý tín hiệu số, xử lý ảnh nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ nhiều nước giới nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết Thông tin quyền sử hữu tác giả với sản phẩn nhúng vào sản phẩm thủy vân có người sở hữu hợp pháp phát dùng để chứng minh quyền sở hữu Hình ảnh tài sản người sở hữu cần vệ quyền cho người sở hữu Để tìm hiểu vấn đề bảo vệ quyền cho ảnh màu, hướng dẫn tận tình Ths Hoàng Thu Phương em tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu đồ án với đề tài “Nghiên cứu phương pháp thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai” Đồ án thực nhằm mục đích tìm hiểu phương pháp thủy vân cho ảnh màu dùng miền lai Mục tiêu đặt thực đồ án là: - Nghiên cứu tổng quan thủy vân số - Tìm hiểu, nghiên cứu phương pháp thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai - Xây dựng chương trình thủy vân số dùng phương pháp lai Sau thời gian khoảng ba tháng thực đồ án, mục tiêu đạt Tuy nhiên thủy vân số lĩnh vực mới, thời gian thực đồ án Đố án tốt nghiệp 2016 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai tương đối ngắn nên chắn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý thầy cô, bạn học viên để đồ án hoàn thiện SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN Tô Quang Hiền Đố án tốt nghiệp 2016 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ THỦY VÂN SỐ Trong chương này, đồ án trình bày vấn đề tổng quan thủy vân số, bao gồm: Giới thiệu thủy vân số lịch sử đời, cần thiết thủy vân số, khái niệm thủy vân số, phân loại thủy vân số, cấu trúc trình thủy vân số tính chất, số kỹ thuật thủy vân số ứng dụng nó, công phổ biến lên thủy vân số 1.1 Giới thiệu thủy vân số Trong thời đại phát triển chóng mặt khoa học công nghệ đặc biệt phát triển internet, người dùng dễ dàng việc tìm kiếm, sử dụng tài liệu trực tuyến, giải trí nên internet dần trở thành thứ thiếu với người Đi đôi với việc file, hình ảnh, tài liệu truyền internet với tốc độ nhanh chưa thấy Người dùng hoàn toàn tải sử dụng ảnh, tài liệu dễ dàng, miễn phí có sẵn Tuy nhiên, lại vấn đề quan trọng bảo vệ thông tin quyền cho liệu số Bảo vệ quyền tác giả luôn vấn đề doanh nghiệp để đối phó với hồ sơ hình ảnh (và có âm ghi video) qua internet Do truy cập rộng nó, internet tạo điều kiện để giao dịch nội dung hình ảnh lưu trữ dạng kỹ thuật số Với phát triển liên tục internet, việc tải chép phần mềm giải mã miễn phí, dễ dàng truy nhập nội dung ảnh số việc bảo vệ quyền ngày khó khăn Thủy vân số cung cấp cách để bảo vệ quyền chủ sở hữu tập tin Thậm chí tập tin sau chép sau thay đổi dù nhỏ chủ sở hữu vẩn chứng minh tập tin ban đầu Trước sinh thủy vân số thủy vân xuất vật thể thông thường sống, cụ thể thủy vân giấy Mặc dù nghệ thuật thủy vân giấy phát minh Trung Quốc 1000 năm trước đây, nhiên thủy vân giấy không xuất khoảng năm 1282 Italia Khi thủy vân làm cách thêm dây mỏng vào đường gờ giấy chỗ giấy mỏng mà Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.10 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai w = (W’ - H) / α Với : (2) W’ = ảnh chứa thủy vân , H = phần ảnh gốc chia, w = ảnh thủy vân, α = hệ số tỉ lệ, = 0.1 Chi tiết thuật toán sau: A Thuật toán nhúng thủy vân: Đầu vào : Ảnh gốc RGB ảnh thủy vân RGB Đầu : Ảnh RGB chứa thủy vân Chuyển đổi RGB sang không gian ảnh YcbCr Tách thành phần Cb Phân vùng ảnh thành bốn phần Áp dụng phát biên Canny Chọn góc phần tư tốt nơi có số lượng nhiều biên Áp dụng DWT vào góc phần tư lựa chọn Chọn băng (LL) Phân vùng thủy vân thành phần, nhúng chúng sử dụng phương trình (1) Áp dụng IDWT vào góc phần tư lựa chọn Kết hợp tất góc phần tư 10.Tái tạo lại YcbCr 11.Chuyển đổi YcbCr sang RGB B Thuật toán trích xuất thủy vân Đầu vào : ảnh RGB chứa thủy vân Đầu : ảnh thủy vân Chuyển đổi RGB sang không gian màu YcbCr Tách thành phần Cb Phân vùng ảnh thành bốn phần Áp dụng phát biên Canny Chọn góc phần tư tốt nơi có số lượng nhiều biên Áp dụng DWT vào góc phần tư Trích xuất mảnh thủy vân Phương trình (2) Kết hợp mảnh thủy vân 2.2.3 Đánh giá phương pháp Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.72 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai Theo đánh giá nhiều nhà nghiên cứu khuc vực tần số thấp mạnh so với tần số cao trung bình nhiên lại nhạy cảm với hệ thống thị giác người, kỹ thuật tối ưu cách tìm kiếm góc phần tư tốt chọn kênh màu xanh để đạt độ suốt (với tham chiếu đến hệ thống thị giác người ) Để đạt độ bền nhúng thủy vân vào tần số thấp (băng LL), điều giúp cho suốt bền vững trình nhúng lại đơn giản dễ dàng Kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai đánh giá phương pháp thủy vân đáp ứng yêu cầu thủy vân số : tính suốt hay không cảm nhận được, bền vững hiệu suất Kỹ thuật tìm kiếm góc phần tư tốt cho nhúng vào hình ảnh gốc chọn kênh màu danh da trời để đạt độ suốt (với tham chiếu đến hệ thống thị giác người) Để đạt độ bền, nhúng thủy vân băng tần số thâp (LL) Điều giúp cho kỹ thuật có lợi suốt bền vững khi, lúc, làm cho trình nhúng đơn giản dễ dàng để thực [4] 2.3 Kết luận chương Thủy vân số có ứng dụng quan trọng nên có nhiều phương pháp thủy vân đời, kỹ thuật thủy vân có ưu nhược điểm riêng sử dụng tùy vào yêu cầu ứng dụng Tuy nhiên để tăng thêm ưu điểm giảm bớt nhược điểm kỹ thuật vân đơn nhiều phương pháp lai đề xuất có hiệu suất tốt Trong chương đồ án trình bày số phương pháp thủy vân lai, điểm phương pháp so với phương pháp thủy vân số đơn trình bày chi tiết kỹ thuật số cho ảnh màu dùng miền lai với mục 2.2, nêu bước thuật toán nhúng trích xuất thủy vân, đánh giá phương pháp dựa tàng thuật toán Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.73 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.74 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai CHƯƠNG : THỬ NGHIỆM Trong chương này, đồ án xây dựng chương trình thử nghiệm sử dụng thuật toán phương pháp thủy vân lai cho ảnh màu Matlab 3.1 Nền tảng ứng dụng ngôn ngữ lập trình Ứng dụng xây dựng dựa tảng sở kiến thức thủy vân số, cụ thể sử dụng thuật toán phương pháp thủy vân lai cho ảnh màu Đồ án sử dụng Matlab (một ngôn ngữ lập trình mạnh xử lý ảnh) để xây dựng chương trình demo 3.2 Sơ đồ thuật toán bước thực Nhúng thủy vân Hình Quá trình nhúng thủy vân Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.75 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai Trích xuất thủy vân Hình Quá trình trích xuất thủy vân Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.76 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai 3.3 Chương trình • Giao diện Hình 3 Giao diện • Nhúng thủy vân Hình Giao diện nhúng thủy vân Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.77 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai • Trích xuất thủy vân Hình Giao diện trích xuất thủy vân • Đánh giá kết Hình Giao diện đánh giá kết Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.78 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai Hình Kết công nhiễu muối tiêu Hình Kết công nhiễu Gaussian Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.79 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai Hình Kết xoay ảnh Hình 10 Kết công nén ảnh Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.80 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm Phần đánh giá thực đánh giá ảnh gốc ảnh chứa thủy vân, nội dung đồ án dùng PSNR tỉ số tín hiệu cực đại nhiễu Kết cho ta giá trị đánh giá ảnh, nếu: - Giá trị 100 db ảnh thay đổi - Giá trị lớn 35 db nhỏ 100 db ảnh có thay đổi mức chấp nhận - Giá trị nhỏ 35 db ảnh biến dạng mắt thường nhận thấy - Giá trị nhỏ 20 db ảnh biến dạng chấp nhận Ngoài đánh giá dựa vào tương quan ảnh gốc ảnh chứa thủy vân nhằm đánh giá khác biệt hai ảnh sau công Kết sau thực nhúng trích xuất thủy vân cho thấy ảnh gốc ảnh sau thủy vân khác biệt nhiều, mắt thường phân biệt Ảnh thử nghiệm Hình 11 Ảnh gốc đầu khỉ lena 512x512 Ảnh sau nhúng thủy vân Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.81 Tô Quang Hiền – AT8B Hình 12 Ảnh đầu khỉ lena sau thủy vân Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai Biểu đồ ảnh gốc ảnh sau thủy vân ảnh đầu khỉ Hình 13 Biểu đồ ảnh gốc ảnh chứa thủy vân Trước công với ảnh lena ảnh đầu khỉ Bảng Kết trước công với ảnh lena ảnh đầu khỉ Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.82 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai Ảnh PSNR Ảnh Lena 53.3876 Chỉ số tương quan 0.998753 Ảnh đầu khỉ 53.4534 0.999588 So sánh kết sau công với phương pháp Kong Peng : - Tấn công làm sắc nét 0.02% (Lena) Bảng So sánh công làm sắc nét 0.02% Đo Phương pháp nghiên cứu PSNR Chỉ số tương quan 35.68 0.9928 Phương pháp Kong Keng 18.34 0.8902 - Tấn công nhiễu muối tiêu Bảng 3 bảng so sánh nhiễu muối tiêu Đo PSNR Chỉ số tương quan Phương pháp nghiên cứu 43.5975 0.9059 Phương pháp Kong Keng 25.08 0.9018 - Nén JPEG (20%) Bảng Bảng so sánh nén JPEG Đo PSNR Chỉ số tương quan Phương pháp nghiên cứu 34.0679 0.9786 Phương pháp Kong Keng 30.32 0.8375 So sánh với Al - Asmari cộng - Nhiễu muối tiêu Bảng Bảng so sánh nhiễu muối tiêu với Al – Asmari cộng Đo Đồ án tốt nghiệp 2016 Phương pháp nghiên cứu Trang.83 Al - Asmari cộng Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai Chỉ số tương quan 0.9499 0.91 Dựa PSNR ta thấy ảnh gốc ảnh sau nhúng thủy vân có tỉ số PSNR số tương quan cao 53.4534 0.999588 với ảnh đầu khỉ với ảnh lena 53.3876 53.3876 Điều cho thấy phương pháp có hiệu suất tốt gần tối ưu 3.5 Kết luận chương Chương trình mô thuật toán phương pháp thủy vân cho ảnh màu dùng miền lai được xây dựng thành công tảng ngôn ngữ Matlab, đáp ứng việc nhúng trích xuất thủy vân theo thuật toán phương pháp Ngoài chương trình có xây dựng số công lên thủy vân số đánh giá thông qua số PSNR số tương quan chéo chuẩn NCC KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ba chương đồ án thể mục tiêu đặt thực đồ án đạt Cụ thể: Chương hệ thống lại kiến thức tổng quan thủy vân số bao gồm phát triển, cấu trúc hệ thống thủy vân, tính chất kỹ thuật ứng dụng thủy vân số Chương số phương pháp công lên thủy vân số Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.84 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai Chương nêu số phương pháp thủy vân lai điểm khác biệt so với phương pháp thủy vân đơn thuần, nội dung chương vào tìm hiểu phương pháp thủy vân cho ảnh màu dùng miền lai Trong chương 3, chương trình minh họa kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai xây dựng thành công đáp ứng yêu cầu nhúng, trích xuất đánh giá kết Ngoài ra, chương so sánh kết phương pháp thủy vân miền lai cho ảnh màu với số phương pháp thủy vân lai có trước để thấy phương pháp có kết tốt số tiêu chí Dù vậy, phần tổng quan chưa tìm hiểu sâu phương pháp thủy vân đơn thuần,chương chưa nêu nhiều phương pháp thủy vân lai mà giới thiệu số phương pháp, chương trình thử nghiệm thử nghiệm đưa kết với ảnh gốc 512 x 512, ảnh thủy vân 32 x 32 thử nghiệm với số công Hướng nghiên cứu phát triển chương trình với quy mô thực nhiều kích cỡ khác cho kết tốt Tìm hiểu sâu kỹ thuật thủy vân lai mới, đồng thời nghiên cứu kỹ thuật đánh giá phát ảnh có chứa thủy vân hay không TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] F Y Shih, Digital Watermarking and Steganography: Fundamentals and Techniques, CRC Press, 2007 [2] Ths Trần Thị Xuyên Ths Hoàng Thu Phương, Giáo trình kỹ thuật giấu tin, Học viện kỹ thuật mật mã, 2014 [3] C.-S WOO, "Digital Image Watermarking Methods for Copyright Protection and Authentication", March 2007 Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.85 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai [4] Ghazali Bin Sulong, Harith Hasan, Ali Selamat, Mohammed Ibrahim and Saparudin, "A new color image watermaking technique using hybrid domain," IJCSI, November 2012 Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.86 Tô Quang Hiền – AT8B [...]... Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai Hình 1 1 Ảnh có chứa thủy vân 1.2 Phân loại thủy vân số Có nhiều cách phân loại thủy vân số, dưới đây là một số tiêu chí phổ biến để phân loại thủy vân số Hình 1 2 Một số tiêu chí phân loại thủy vân số a Phân loại theo miền thực hiện Theo miền thực hiện thủy vân có thể được chia làm hai miền là miền không gian và miền tần số Đồ án tốt... Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai - Thủy vân miền không gian : Là thủy vân mà thực hiện nhúng trực tiếp vào các giá trị của vật phủ Ví dụ vật phủ là ảnh thì thủy vân trên ảnh trong miền không gian chính là nhúng thủy vân trực tiếp vào các giá trị của điểm ảnh chứ không phải biến đổi các giá trị đó trước khi thực hiện - Thủy vân trên ảnh trong miền tần số (miền biến... định được thủy vân [1] Hình 1 12 Phương pháp cộng trong miền không gian cần phải có ảnh tham chiếu khi trích xuất thủy vân 1.5.2 Thủy vân trên miền tần số Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.28 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai Các kĩ thuật thủy vân trên miền tần số thường lợi dụng đặc điểm thị giác của con người kém nhạy cảm đối với các thông tin có tần số cao và... nhiên, việc trích xuất thủy vân có thể chứng minh được quyền sở hữu trong khi việc phát hiện chỉ mang tính chất kiểm tra thủy vân Dưới đây là lược đồ phát hiện/trích xuất thủy vân Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.17 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai Hình 1 4 Quá trình phát hiện/ trích xuất thủy vân 1.4 Các tính chất của thủy vân số Thủy vân số có liên quan mật thiết... AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai phương pháp này rất khó phá hủy Việc tấn công thủy vân trong trường hợp này sẽ làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng thông tin Nói một cách dễ hiệu, nếu tháo thủy vân cũng đồng nghĩa với việc phá hủy ảnh mang thủy vân - Thủy vân dễ vỡ : là thủy vân mà bất kì một thao tác thay đổi hay sửa chữa nào cũng sẽ làm hỏng hoặc làm biến đổi thủy vân, ... chuyển ảnh có chứa thủy vân về dạng ảnh thông thường Trong thuật toán trên, tiêu chí nhúng ảnh thủy vân vào miền tần số của ảnh phủ là tổng số các khối trong ảnh phủ phải lớn hơn tổng số các khối trong ảnh thủy vân Hình 1.17 chỉ ra ví dụ về việc nhúng một thủy vân 4 bít vào miền tần số của ảnh Hình (a) là một ảnh gốc mức xám có kích thước 8x8 và hình (b) là ảnh đã được biến đổi bởi DCT Hình (c) là thủy vân. .. tần số cao thường bị mất khi nén hoặc Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.33 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai thay đổi kích thước ảnh nên thủy vân được nhúng vào các thành phần có tần số thấp hơn hoặc vào các thành phần tần số chứa thông tin quan trọng của ảnh Vì các thủy vân mà áp dụng phương pháp nhúng trong miền tần số sẽ được phân tán trên toàn bộ không gian ảnh. .. 1 thì sau khi nhúng thủy vân, các giá trị gốc được thay đổi từ 50, 50 và 48 thành 150, 50 và 148 Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.26 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai Hình 1 10 Quá trình nhúng thủy vân của phương pháp cộng trong miền không gian Cách thức nhúng thủy vân này có nhược điểm đó là nếu giá trị thủy vân lớn thì ảnh có chứa thủy vân sẽ bị méo, và như... xuất thủy vân theo phương pháp thay thế trong miền không gian Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.22 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai Nói chung, dung lượng thủy vân đối với phương pháp thay thế trong miền không gian thường lớn hơn các cách tiếp cận khác Dung lượng thủy vân tối đa có thể lớn gấp 8 lần ảnh phủ khi mà chúng ta nhúng vào tất cả các bít của mỗi điểm ảnh. .. hiện) Hình 1 3 Quá trình nhúng thủy vân Đồ án tốt nghiệp 2016 Trang.16 Tô Quang Hiền – AT8B Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số cho ảnh màu dùng miền lai 1.3.2 Quá trình phát hiện/trích xuất thủy vân Tương tự, tùy thuộc vào hệ thống thủy vân lựa chọn thực hiện trên miền nào thì quá trình phát hiện/trích xuất có thể cần phải thêm bước biến đổi cho phù hợp Vật Ir có thể chứa thủy vân cũng có thể không vì nó
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THỦY VÂN SỐ CHO ẢNH MÀU DÙNG MIỀN LAI, NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THỦY VÂN SỐ CHO ẢNH MÀU DÙNG MIỀN LAI, NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THỦY VÂN SỐ CHO ẢNH MÀU DÙNG MIỀN LAI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập