DE THI TU LUAN HSG KHTN LOP 8THCS

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 14:47

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 02 trang) ĐỀ THI HSG KHTN DÀNH CHO HỌC SINH THCS NĂM HỌC 2012-2013 PHẦN THI TỰ LUẬN (Thời gian làm bài: 135 phút, không kể thời gian phát đề) Chú ý: Đề thi gồm ba phần kiến thức Vật Lý, Hóa học, Sinh học, yêu cầu thí sinh làm phần kiến thức vào thi riêng ĐỀ BÀI PHẦN I: MÔN VẬT LÝ Câu Một xe chuyển động đoạn đường thẳng có độ dài s Nửa quãng đường đầu xe với tốc độ u=30km/h, quãng đường lại xe chuyển động tốc độ v=40km/h Tính tốc độ trung bình đoạn đường s Nửa thời gian đầu xe với tốc độ u=30km/h, nửa thời gian lại xe chuyển động tốc độ v=40km/h Tính tốc độ trung bình đoạn đường s Câu Hai gương phẳng (M) (N) đặt song song quay mặt phản xạ vào cách khoảng AB = 40cm, đoạn AB đặt điểm sáng S cách gương (M) đoạn SA =16cm Xét điểm O nằm đường thẳng qua S vuông góc với AB có khoảng cách OS = 30cm Vẽ đường hai tia sáng xuất phát từ S: phản xạ gương (N) I truyền qua O; tia sáng xuất phát từ S phản xạ gương (N) H, gương (M) K truyền qua O Tính khoảng cách IB KA Gọi Sn ảnh đối xứng S qua (N), Sm ảnh đối xứng S qua (M) Cho S chuyển động thẳng với vận tốc v=2cm/s đoạn thẳng SB hướng phía điểm B Tính vận tốc Sm so với S, vận tốc Sm so với Sn Câu Một khối hộp đặc đồng chất, không thấm nước, có dạng hình lập phương cạnh a=20cm Thả khối hộp vào bể nước rộng, cân nửa khối hộp chìm nước Hình 2a Cho khối lượng riêng nước Do=1000 kg/m3 Tính khối lượng riêng D chất làm khối hộp Đặt nhẹ vật nhỏ khối lượng m lên trên mặt khối hộp, cân phần khối hộp mặt nước tích 1/4 thể tích khối hộp Hình 2b Tính m Từ vị trí cân hệ, dùng lực F để nhấc vật m lên cách từ từ Tính công nhỏ lực F để nhấc vật m rời khỏi khối hộp Biết khối hộp vật dịch chuyển theo phương thẳng đứng PHẦN II: MÔN HÓA HỌC (Cho khối lượng mol nguyên tử số nguyên tố: Mg = 24; Al = 27; Zn = 65; Cu = 64; Fe = 56; S = 32; P = 31; Cl = 35,5; H = 1; O = 16; N = 14) Câu 1 Viết phương trình hóa học biểu diễn cháy oxi đơn chất magie, lưu huỳnh, đồng, photpho Hãy gọi tên sản phẩm thu 2 Viết cân phương trình phản ứng hóa học sau: a) Fe + HCl  → ? + ? b) Al + H2SO4  → ? + ? c) Mg(OH)2 + HNO3  → ? + ? d) CaO + H3PO4  → ? + ? Câu Cho 12,15 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Zn Mg Mg chiếm 19,75% khối lượng tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric Tính: Thể tích khí H2 (đktc) sinh Khối lượng muối tạo thành Câu Tổng số hạt proton, nơtron electron nguyên tử nguyên tố 13, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện hạt Tính số hạt loại có nguyên tử nguyên tố Câu Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng Sau phản ứng thu 7,2 gam nước hỗn hợp rắn A nặng 28,4 gam gồm chất có đơn chất Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Tìm giá trị m Lập công thức phân tử oxit sắt biết oxi chiếm 11,268% khối lượng A PHẦN III: MÔN SINH HỌC Câu 1 Trình bày thời gian pha chu kỳ tim người bình thường Hãy tính số nhịp tim trung bình diễn phút người Tại người có số nhịp tim/phút tăng gấp đôi so với người bình thường thời gian kéo dài gây nguy hại cho tim? Tại vận động viên thể thao thường có số nhịp tim/phút thấp người bình thường mà nhu cầu ôxi thể đảm bảo? Câu Các chất hữu có thức ăn biến đổi hóa học ruột non nào? Ruột già có vai trò chủ yếu gì? Các biện pháp chủ yếu phòng ngừa chứng táo bón người? Câu Trình bày bước hình thành phản xạ có điều kiện “Vỗ tay cá bơi lên mặt nước” Dựa vào hiểu biết kiến thức cho biết cách học cũ đạt hiệu nhớ lâu Giải thích? -Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:……….……… …….…… .; Số báo danh…………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC Đáp án môn Vật lý gồm 02 trang HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN THI TỰ LUẬN KỲ THI HSG KHTN DÀNH CHO HỌC SINH THCS NĂM HỌC 2012-2013 PHẦN I: MÔN VẬT LÝ Giám khảo ý: Đề thi gồm ba phần kiến thức Vật Lý, Hóa học, Sinh học Mỗi phần kiến thức có tổng điểm 15 điểm Câu (4đ) Ý (2đ) (2đ) (6đ) (2đ) (3đ) Nội dung - Thời gian xe hết nửa đoạn đường đầu : s t1 = …………………… 2.u - Thời gian xe hết nửa đoạn đường cuối : s t2 = …………………… 2.v - Tốc độ trung bình xe đoạn đường s : s s 2uv vtb = = = s s t1 + t2 u + v …………………… + 2u 2v 240 km km ≈ 34,3 Thay số : vtb = ……………………………………… h h - Đoạn đường xe nử thời gian đầu: t s1 = u …………………… - Đoạn đường xe nử thời gian cuối: t s2 = v …………………… - Tốc độ trung bình xe đoạn đường s : s +s u+v vtb = = …………………… t km Thay số : vtb = 35 ……………………………………… h HS vẽ hình (không cần giải thích cách vẽ, vẽ đường tia sáng cho điểm) …………………… …… ………… Tính IB, HB, KA - Vẽ C đối xứng S qua A - Tam giác S'IB đồng dạng với tam giác S'SO IB S/ B S/ B = Þ IB = / OS OS S/S SS OS Þ IB = = 15cm - Tam giác S'KA đồng dạng với tam giác S'O'C nên ta có: Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 1,0 KA S/ A S/ A.O / C (2.AB - SA).SO nên = KA = = = 24(cm) O / C S/ C S/ C 2.AB 1,0 (2đ) - Trong thời gian t điểm sáng S dịch chuyển sang phải đoạn đường d thì: d v= t - Sm dịch chuyển sang trái đoạn đường d, nên quãng đường Sm dịch chuyển so với S thời gian t 2d Vậy vận tốc Sm so với S: 2d cm vm = = 2.v = ………………………… t s - Sn dịch chuyển sang trái đoạn đường d, nên Sm không dịch chuyển so với , vận tốc Sm so với Sn …………… (5đ) (1đ) (2đ) (2đ) - Khối hộp cân trọng lực cân với lực đẩy Ác-si-mét: …… D V kg FA=Phộp ↔ 10.Do = 10.D.V ↔ D = o = 500 …………… 2 m - Hệ cân trọng lực hộp vật cân với lực đẩy Ácsi-mét: FA' = Phộp+Pvật ……………………… 3V 10.Do = 10.D.V + 10.m ↔ m = 2kg ………………… - Vì vật dịch chuyển chậm nên ta coi trình dịch chuyển vật gồm nhiều vị trí cân liên tiếp Khi vật rời khỏi hộp F=Pvật - Xét vật m vị trí x so với vị trí cân ta có: F=Pvật +Phộp- FA= Pvật +Phộp- 10D0.a2( a − x )=10D0a2x (1)………… - Khi vật dịch chuyển thêm đoạn Δx nhỏ, ta coi lực F không đổi Công lực F thực ΔAi = 10D0a2x Δx Công phần diện tích hình chữ nhật MNKQ Công nhỏ cần thực hiện: A=∑ ΔAi chinha diện tích ΔOBC Vậy: 1 a A = OB.BC = 10.m = 0,5 J ……… 2 (Ghi chú: HS giải cách dùng biểu thức lực trung bình F + Fmin Ftb = max tính công A=Ftb.a/4 kết cho tối đa 0,5đ phần này) Hết 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC Đáp án môn Hóa học gồm 01 trang HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN THI TỰ LUẬN KỲ THI HSG KHTN DÀNH CHO HỌC SINH THCS NĂM HỌC 2012-2013 PHẦN II: MÔN HÓA HỌC Giám khảo ý: Đề thi gồm ba phần kiến thức Vật Lý, Hóa học, Sinh học Mỗi phần kiến thức có tổng điểm 15 điểm Câu Ý Nội dung Điểm 1 0,5 → 2MgO 2Mg + O2  5,0đ 3đ 0,25 magie oxit 0,5 S + O2  → SO2 0,25 Lưu huỳnh đioxit 0,5 2Cu + O2  → 2CuO 0,25 Đồng(II) oxit 0,5 4P + 5O2  → 2P2O5 0,25 điphotpho pentaoxit a) Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2 2đ b) 2Al + 3H2SO4  x 0,5 → Al2(SO4)3 + 3H2 = 2,0 c) Mg(OH)2 + 2HNO3  → Mg(NO3)2 + 2H2O d) 3CaO + 2H3PO4  → Ca3(PO4)2 + 3H2O 19,75.12,15 m Mg = = 2,4 (gam) → m Zn = 12,15 − 2, = 9,75 (gam) 4,0đ 3đ 100 2,4 → n Mg = = 0,1 (mol) 24 9,75 n Zn = = 0,15 (mol) 65 1,0 Phương trình phản ứng: → MgCl2 + H2 Mg + 2HCl   → → 0,1(mol) 0,1 0,1  → ZnCl2 + H2 Zn + 2HCl  1,0  → → 0,15 (mol) 0,15 0,15   → nH = 0,1 + 0,15 = 0, 25( mol ) → VH = 0, 25.22, = 5,6(lit ) 1,0 Khối lượng muối: 1,0 1đ mMgCl2 = 0,1.95 = 9,5( gam) ; mZnCl2 = 0,15.136 = 20, 4( gam ) P + N + E = 13 → 2P + N = 13 0,5 2,0 2P – N = 0,5 P = →  → nguyên tử có proton, nơtron electron 1,0 N = Phương trình hóa học: 1,0 to 4,0đ 1đ FexOy + yH2  xFe + yH O → 2 1,0 Số mol H2 = 0,4 mol; số mol nước = 0,4 mol ⇒ Số mol oxi nguyên tử 0,4 1đ mol ⇒ mO = 6,4 gam Vậy m = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam Hoặc áp dụng đl btkl 2,0 mO = 0,11268 x 28,4= 3,2 gam ⇒ tổng số mol O = 0,6 mol 2đ Số mol Fe = (34,8 – 0,6.16)/56 = 0,45 mol Gọi công thức oxit sắt FexOy ta có x:y = mFe/56 : mO /16 ⇒ x= 3, y= tương ứng công thức Fe3O4 …… ……Hết ………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC Đáp án môn Sinh học gồm 01 trang HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN THI TỰ LUẬN KỲ THI HSG KHTN DÀNH CHO HỌC SINH THCS NĂM HỌC 2012-2013 PHẦN III: MÔN SINH HỌC Giám khảo ý: Đề thi gồm ba phần kiến thức Vật Lý, Hóa học, Sinh học Mỗi phần kiến thức có tổng điểm 15 điểm Câu Ý Nội dung Điểm 1 2.0 điểm 3,5 - pha: pha nhĩ co (0,1s); pha thất co (0,3s); pha giãn chung(0,4s)………… 1.5 đ - Số nhịp tim trung bình/phút: 60s: (0,1s+0,3s+0,4s)=75(nhịp/phút)………… 1.5 1.5 điểm - Khi đó, thời gian chu kỳ tim giảm 1/2 0,4s; thời gian tim co khoảng 0,25s thời gian giãn tim để phục hồi khoảng 0,15s Nếu tình trạng kéo dài tim phải làm việc sức → tim suy kiệt dần, giảm khả co – giãn (bệnh suy tim) → tim ngừng đập… 1.5 - Vận động viên luyện tập lâu năm có số nhịp tim/phút thấp -> thể tích co tim tăng -> lần tâm thất co đẩy máu vào động mạch nhiều người bình thường -> đáp ứng nhu cầu ôxi cho thể…………………… 0.75 2.0 điểm 3,5 - Nhờ enzim có dịch tụy, dịch ruột muối có dịch mật đ chất hữu biến đổi hóa học sau: 0.75 + Tinh bột → đường đôi → đường đơn, đường đôi → đường đơn + Prôtêin chuỗi ngắn → peptit → Axit amin 0.75 + Lipit → Các giọt lipit nhỏ → Axit béo glixêrin 0.75 + Axit nuclêic → Các thành phần nucleôtit… 0.75 1.5 điểm - Vai trò ruột già: + Hấp thụ nước, thải phân… 0.75 - Các biện pháp: + Khẩu phần ăn uống hợp lý, đảm bảo đủ chất xơ (có nhiều rau xanh), hạn chế thức ăn có nhiều chất chát (ổi xanh, hồng xanh, nước trà,…), uống đủ nước (khoảng 1,5-2 lít ngày)… 0.75 + Hạn chế ngồi nhiều, ngồi lâu, tích cực vận động; tạo thói quen đại tiện lần vào định ngày,… 0.75 2.0 điểm 3,0 Các bước hình thành phản xạ: đ + Bước 1: Chọn kích thích phù hợp 0.75 - Kích thích có điều kiện: Vỗ tay - Kích thích điều kiện: Cho cá ăn… 0.75 + Bước 2: Kết hợp kích thích: Vỗ tay cho cá ăn… 0.75 +Bước 3: Củng cố: Làm nhiều lần liên tục dần hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời vùng thính giác vùng vận động (ăn uống) Khi hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời cần vỗ tay cá bơi 0.75 lên 1.0 điểm - Đọc lại bài, viết lại học nhiều lần làm thường xuyên 0.75 - Giải thích: đường liên hệ thần kinh tạm thời vùng thị giác, vùng vận động ngôn ngữ (nói, viết) vùng hiểu tiếng nói, chữ viết hình thành củng cố liên tục giúp ta nhớ lâu 0.75 Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI TU LUAN HSG KHTN LOP 8THCS, DE THI TU LUAN HSG KHTN LOP 8THCS, DE THI TU LUAN HSG KHTN LOP 8THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập