De thi lien mon lop 8 20122013

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 14:45

PHÒNG GD & ĐT BÌNH XUYÊN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN KHTN – LỚP NĂM HỌC 2012 – 2013 Thời gian làm bài: 150 phút ĐỀ BÀI I MÔN VẬT LÝ: A Trắc nghiệm: Hãy chọn phương án A , B, C D để trả lời câu hỏi sau đây: Câu 1: Một cục nước đá bình nước Mực nước bình thay đổi cục nước đá tan hết? A Tăng B Giảm C Không đổi D Không xác định được, tùy thuộc vào nhiệt độ nước bình Câu 2: Một cầu đặc làm đồng treo vào lực kế Khi không khí lực kế 4,45N Nếu nhúng chìm vào rượu lực kế bao nhiêu? ( Cho d rượu=8000N/m3; d đồng= 8900N/m3) A 4,45N B 4,25N C 4,15N D 4,05N B Tự luận: Một cốc hình trụ chứa lượng nước lượng thủy ngân có khối lượng Độ cao tổng cộng chất lỏng cốc H=20cm Tính áp suất p chất lỏng lên đáy cốc Biết khối lượng riêng nước D1=1g/cm3 thủy ngân D2=13,6g/cm3 II MÔN HÓA HỌC: Câu 1: Cân phương trình sau a Al(NO3)3 t0 Al2O3 + NO2 + O2 b Fe(OH)2 + H2O + O2 Fe(OH)3 c CxHy + O2 t CO2 + H2 O d KMnO4 + HCl KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O Câu 2: Cho lít hỗn hợp A gồm CO CO2 trộn hồn hợp A với không khí theo tỷ lệ thể tích VA : Vkk = 1:4 ta hỗn hợp B Sau đốt cháy hết lượng CO hàm lượng phần trăm theo thể tích khí Nitơ hỗn hợp sau phản ứng tăng 2,23% so với hồn hợp B Tính phần trăm theo thể tích khí hồn hợp A ( biết không khí VO2 = 20% Vkk; VN2 = 80% Vkk) ( Biết NTK Mg = 24; Al=27; S=32; H=1; O=16; C=12; K=39; Cl=35,5; N=14) III MÔN SINH HỌC: Câu 1: Trình bày chế thông khí phổi người hô hấp thường? Câu 2: a Ở dày có hoạt động tiêu hóa nào? b Với phần ăn gồm chất ( Gluxit, Protein, Lipit) sau tiêu hóa khoang miệng, dày chất tiêu hóa tiếp? sao? Câu 3: Cắt toàn rễ trước phụ trách chi sau bên trái toàn rễ sau phụ trách chi sau bên phải dây thần kinh tủy ếch tủy Các thí nghiệm sau có kết nào? Giải thích kết đó? Thí nghiệm 1: Kích thích dung dịch HCl 3% vào chi sau bên trái Thí nghiệm 2: Kích thích dung dịch HCl 3% vào chi sau bên phải ( Mỗi môn thi học sinh làm tờ giấy riêng) -Hết -
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi lien mon lop 8 20122013, De thi lien mon lop 8 20122013, De thi lien mon lop 8 20122013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập