Thiết kế kiến trúc cầu mỹ quan cầu .doc

18 10 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:53

1.6 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẦU 1.6.1 Tổng quan Thiết kế kiến trúc công trình cầu hiểu thiết kế cầu thoả mãn tiêu chí vẻ đẹp, hình dáng kiến trúc, phản xạ ánh sáng, màu sắc, phù hợp với cảnh quan xung quanh công trình cầu Một công trình cầu xem đẹp có đặc điểm kiến trúc hài hoà với môi trường xung quanh, có tỷ lệ phận kết cấu phù hợp, yếu tố kích thước, hình dáng, màu sắc, điểm nhấn làm bật vẻ đẹp công trình Công trình cầu quan sát từ nhiều góc nhìn khác điều kiện sáng tối, thời tiết khác Chúng ta quan sát cầu từ phía đường, từ phía sông, từ cao từ vị trí hành khách lưu thông công trình Cảm nhận công trình cầu đẹp có dạng kết cấu không phức tạp, hình dáng mảnh, hài hoà kết cấu nhịp mố trụ, có điểm nhấn kiến trúc màu sắc phù hợp với môi trường xung quanh Trong hầu hết trường hợp, thiết kế cầu, kỹ sư thiết kế thường tập trung quan tâm vào thiết kế công năng, đảm bảo giá thành hợp lý chi phí tu bảo dưỡng thấp Yếu tố mỹ quan đề cập nội dung quan trọng hồ sơ thiết kế trừ trường hợp công trình cầu có yêu cầu đặc biệt thiết kế kiến trúc Với công trình cầu thông thường, cầu dầm giản đơn, liên tục nhịp nhỏ, yếu tố mỹ học cầu thường bị bỏ qua Thiết kế kiến trúc cầu nhiệm vụ tương đối khó khăn kỹ sư cầu, mà khó để tìm ta câu trả lời xác cho câu hỏi công trình cầu đẹp Yêu cầu kiến trúc phải kèm với điều kiện khác giá thành, chịu lực hợp lý, công nghệ thi công, bảo dưỡng điều kiện môi trường kiến trúc xung quanh Tuy vậy, có đặc điểm liên quan đến thiết kế kiến trúc công trình cầu mà kỹ sư cần xem xét đến trình thiết kế cầu:  Hình dáng kích thước tổng thể công trình cầu có xét đến yếu tố môi trường xung quanh  Hình dáng kích thước kết cấu nhịp  Hình dáng kích thước mố, trụ cầu  Tỷ lệ hợp lý kích thước phận cầu  Màu sắc phận công trình cầu  Trang trí bề mặt công trình  Các biển báo, ánh sáng, bố trí hài hoà phận  Các thiết kế kiến trúc chi tiết khác 1.6.2 Nguyên tắc thiết kế kiến trúc cầu 1.6.2.1 Thiết kế tổng thể kiến trúc cầu Tổng thể kiến trúc công trình cầu thiết kế dựa hồ sơ, tài liệu liên quan đến đặc điểm trắc dọc bình đồ cầu Dạng, kích thước kết cấu nhịp cầu, vị trí kích thước mố trụ yếu tố phải xét đến Từ đặc điểm trắc dọc bình đồ cầu, cần lựa chọn phương án cầu phù hợp với điểu kiện môi trường xung quanh Dạng kết cấu nhịp lựa chọn cho phù hợp với yêu cầu vượt nhịp Cần cân nhắc dạng kết cấu nhịp kết cấu dạng dầm, dàn, dây, khung để đảm bảo hình dáng kiến trúc hợp lý Yếu tố tuyến đường đầu cầu nói riêng tổng thể tuyến nói chung phải xét đến lựa chọn dạng kết cấu cầu, đặc biệt với công trình cầu có yêu cầu thiết kế phức tạp vùng núi đường cao tốc 1.6.2.2 Công trình cầu tổng thể cảnh quan Khi đặt công trình cầu tổng thể cảnh quan khu vực xây dựng cầu, số quan điểm xem xét tuỳ vào điều kiện yêu cầu thiết kế cụ thể:  Quan điểm làm cho cầu hoà lẫn với môi trường xung quanh Quan điểm thiết kế phù hợp với công trình cầu nhỏ, nhịp ngắn, yêu cầu cao thiết kế kiến trúc  Quan điểm làm cho công trình cầu bật khác biệt thật so với môi trường xung quanh, điểm nhấn kiến trúc khu vực xây dựng cầu Quan điểm phù hợp với công trình cầu khu vực đô thị khu vực có cảnh quan đơn điệu Tuy nhiên giải pháp yêu cầu chi phí xây dựng cao  Quan điểm thiết kế công trình cầu phần cảnh quan xung quanh, làm đẹp bổ sung cho cảnh quan xung quanh nhìn tổng thể Đây thường giải pháp thực tế nhất, phù hợp với công trình cầu lớn cầu cao Với khu vực có cảnh quan đẹp, cần đảm bảo công trình cầu mảnh tốt; hạn chế việc che lấp công trình cầu quan sát từ góc nhìn khác Góc nhìn cầu phải đảm bảo thông thoáng nhìn cảnh vật xung quanh; phận kết cấu cầu lan can, dây văng không cản trở tầm nhìn khách cầu Điều kiện tự nhiên xung quanh cầu cần bảo vệ tái tạo trình xây dựng khai thác cầu Với công trình cầu khu vực đô thị, số nguyên tắc cần tuân thủ sau:  Thiết kế cầu điểm nhấn kiến trúc bổ sung cho cảnh quan xung quanh bật hẳn so với cảnh quan xung quanh  Đảm bảo tối đa góc nhìn thông thoáng từ cầu  Đảm bảo tối đa góc nhìn từ hướng khác phía sau công trình cầu  Tỷ lệ kết cấu hợp lý  Tôn trọng giá trị kết cấu xung quanh ảnh hưởng  Đảm bảo không gian cầu không bị tối an toàn cho giao thông phía 1.6.2.3 Hình dạng kích thước kết cấu nhịp Yêu cầu mặt kinh tế kỹ thuật phải xem xét lựa chọn dạng kết cấu nhịp Với cầu có chiều dài nhịp nhỏ, hai tiêu chí quan trọng nhiều so với yếu tố kiến trúc; dạng kết cấu nhịp có hình dáng mảnh, thi công dễ dàng, nhanh giá thành tu bảo dưỡng thấp lựa chọn Với cầu có chiều dài nhịp lớn, yếu tố kiến trúc xem ngang hàng với tiêu chí kinh tế kỹ thuật; chí số trường hợp, yếu tố kiến trúc yếu tố khống chế, có tính định với công trình cầu khu vực danh lam thắng cảnh đẹp, khu vực đô thị Cầu Bãi Cháy ví dụ điển hình mà yếu tố kiến trúc quan trọng nhất; cầu nằm vịnh Hạ Long khu vực di sản thiên nhiên giới nên dạng cầu dây văng mặt phẳng dây với nhịp lớn lựa chọn sử dụng cầu hai mặt phẳng dây kinh tế đảm bảo điều kiện chịu lực hợp lý Dạng kết cấu nhịp lựa chọn ảnh hưởng đến đặc điểm hình học theo phương ngang cầu Trong trường hợp, kết cấu mảnh, phân bố hài hoà lựa chọn Hình 1.29 cho thấy góc vát thay đổi chiều cao kết cấu nhịp từ trụ sông nên thay đổi khoảng từ 135 đến 160o hợp lý Chiều cao kết cấu nhịp không nên thay đổi đột ngột, làm hỏng vẻ đẹp cầu Nối tiếp phần chiều cao lớn chiều cao thấp kết cấu nhịp không nên đường thẳng mà nên dùng đường cong (Hình 1.30) Hình 1.29 Lựa chọn dạng kết cấu nhịp dầm hợp lý Hình 1.30 Nối tiếp đột ngột phần có chiều cao khác dầm làm hỏng vẻ đẹp cầu Hình 1.31 Khác biệt việc bố trí kết cấu chịu lực đến hình dáng cầu (a) Đường kẻ đứng gây cảm giác nặng nề cho cầu (b) Đường cong vuốt theo chiều dài cầu khiến cầu mảnh Hình 1.31 ví dụ bố trí phận kết cấu cầu làm ảnh hưởng đến hình dáng cầu, công trình cầu thép sử dụng sườn tăng cường đứng ngang; sườn tăng cường đứng tạo đường kẻ thẳng đứng gây cảm giác nặng nề cho cầu; sườn tăng cường ngang tạo đường cong dọc cầu hài hoà hơn, tăng độ mảnh cầu Bên cạnh dạng kiến trúc kết cấu nhịp theo phương ngang cầu góp phần định vẻ đẹp cầu Với công trình cầu qua sông, mặt nước phẳng, nên tránh sử dụng cầu có độ dốc phía (hình 1.32a) mà nên chọn dốc hai phía nằm ngang (hình 1.32b) (a) (b) Hình 1.32 Dạng cầu nằm ngang (b) tốt dạng cầu nghiêng (a) Với cầu có nhiều nhịp, đặc biệt với cầu liên tục số nhịp lẻ cho hình dáng đẹp so với cầu có số nhịp chẵn Tuy nhiên số nhịp lẻ hợp lý với cầu có mặt cắt sông đối xứng Với cầu có mặt cắt sông không đối xứng cần thiết phải sử dụng số nhịp chẵn Hình 1.33 Dạng cầu đối xứng (a) tốt dạng cầu không đối xứng (b) Dạng kết cấu nhịp chịu lực cần lựa chọn hợp lý với khả vượt nhịp tối ưu Dạng kết cấu dầm hộp có chiều cao mặt cắt thay đổi cho vẻ đẹp kiến trúc tốt so với dạng kết cấu nhịp cầu có mặt cắt không thay đổi Hình 1.34 Khác biệt việc thay đổi chiều cao kết cấu nhịp dầm liên tục Kết cấu dàn thép có biên thay đổi cho vẻ đẹp tốt so với dạng dàn cổ điển có chiều cao không thay đổi Ví dụ với cầu Chương Dương cầu Long Biên bắc qua sông Hồng thể rõ điều Hình 1.35 Khác biệt việc thay đổi chiều cao dàn thép Dạng kết cấu vòm thường cho vẻ đẹp kiến trúc tốt dạng kết cấu nhịp cầu phạm vi chiều dài nhịp nhỏ 300 m Hình 1.36 Kết cấu cầu vòm cho vẻ đẹp bật Với cầu cần vượt nhịp dài hơn, lên đến 1000 m, dạng kết cấu cầu dây cầu treo lựa chọn hợp lý không mặt kỹ thuật mà yếu tố kiến trúc Hình 1.37 Kết cầu dây văng cầu treo Bên cạnh hình dáng kết cấu chịu lực (dầm, vòm, giàn ) dạng kết cấu mặt cầu, dạng lan can, lề người đi, chiếu sáng, biển báo cầu ảnh hưởng đến vẻ đẹp theo phương ngang cầu Vẻ bề cầu cải thiện sử dụng kết cấu mặt cầu hợp lý Dạng mặt cầu có độ hẫng lớn theo phương ngang, có độ vuốt vào phía hợp lý tạo cho cầu có dáng vẻ thoát Hình 1.38 Độ hẫng mặt cầu ảnh hưởng đến độ thoát hiệu ứng bóng cầu Trên hình 1.38 ta thấy, dạng mặt cầu độ hẫng tạo cảm giác dày, nặng nề giống chuẩn bị vào hầm (a) Khi sử dụng phần mặt cầu có độ hẫng (b), hình dáng cầu thoát có hiệu ứng bóng tối kết cấu nhịp Khi vừa tạo hẫng vừa vát xiên thành hộp (c), hiệu ứng bóng kết hợp với trang trí lan can tạo điểm nhấn kiến trúc cho cầu, tạo hiệu ứng dòng chảy, làm tăng độ mảnh theo phương dọc cầu Một số tác giả đại học Cardiff khuyến cáo nên lấy chiều dài phần hẫng chiều cao phần hẫng kết cấu nhịp Hình 1.39 Hình 1.39 Gợi ý lựa chọn kích thước phần hẫng mặt cầu Hình dạng lan can có ảnh hưởng đáng kể đến hình dáng cầu Chiều cao lan can chọn lựa hợp lý cho kết cấu nhịp hài hoà Theo tác giả F Gottemoeller, lấy tương quan chiều cao lan can chiều cao dầm chiều dài nhịp L hình 1.40 Hình 1.40 Lựa chọn tỷ lệ hợp lý chiều cao lan can kích thước dầm chủ Hình 1.41 Kiến trúc lan can làm tăng vẻ đẹp cầu Hình 1.42 Kiến trúc lan can làm tính liên tục cầu Kiến trúc lan can ảnh hưởng đến hình dáng kết cấu nhịp Hình 1.41 cho thấy trang trí lan can đẹp, hài hoà làm kết cấu nhịp cầu đẹp lên Ngược lại, kiến trúc lan can không hợp lý làm công trình cầu bị cảm giác chắp vá đứt đoạn (hình 1.42) Với công trình cầu đô thị, thường kết cấu dầm chủ đơn điệu hệ thống lan can kết hợp với mái che nhiều định vẻ đẹp công trình cầu Hình 1.43 Kiến trúc lan can mái che làm quên đơn điệu kết cấu nhịp Nói chung, để đảm bảo hệ lan can bổ sung vào vẻ đẹp công trình cầu cần tuân thủ số nguyên tắc sau:  Đảm bảo tính liên tục toàn chiều dài cầu  Đảm bảo tỷ lệ hợp lý chiều cao lan can bề dày kết cấu nhịp cầu  Đảm bảo thiết kế tinh xảo sắc nét, có điểm nhấn mặt kiến trúc  Tăng chiều dài đổ bóng lan can lên kết cấu nhịp  Phía lan can nên cong vào phía để nước không làm ố thành bên cầu  Sử dụng dèm cầu cần thiết để giấu phần không đẹp công trình cầu 1.6.2.4 Hình dạng kích thước kết cấu mố trụ Kết cấu mố trụ có hình dạng khác nhau, nhiên dạng kết cấu mảnh, hình dáng đẹp, làm bật kiến trúc tổng thể cầu dạng cần lựa chọn thiết kế kiến trúc cầu Với cầu có bề rộng lớn, dạng trụ bao gồm tường cột riêng biệt cho vẻ thoát so với dạng trụ tường đặc Hình 1.44 Dạng trụ nhiều tường cột có kích thước thu gọn hợp lý dạng tường đặc suốt chiều ngang cầu Theo phương dọc cầu, dạng thân trụ vuốt góc nghiêng nhẹ cho phía to phía đưa lại cảm giác hài hoà mặt chịu lực cho trụ cầu Đầu trụ nhỏ làm cho điểm liên kết trụ kết cấu nhịp đẹp Góc vuốt trụ khuyên xấp xỉ 1:80 Hình 1.45 Trụ với góc vuốt xấp xỉ 1:80 khuyên dùng Tuy nhiên số trường hợp góc vuốt ngược phải sử dụng, ví dụ trng trường hợp cần kích thước xà mũ trụ lớn để kê dầm Trong trường hợp góc vát không nên vượt 1:16 Theo phương ngang cầu, thân trụ nên vuốt xiên; mặt mỹ quan dạng thân trụ có phía to phía nhỏ khuyên dùng Tuy vậy, để đảm bảo hợp lý mặt chịu lực, nên cấu tạo trụ cho diện tích mặt cắt ngang thân trụ phía chân lớn diện tích đỉnh trụ Hình 1.46 Trụ với góc vuốt ngược (trên to nhỏ) khuyên dùng Tuy nhiên góc vát xiên nên giới hạn hợp lý Hình 1.47 Độ vát xiên trụ ảnh hưởng đến tổng thể kết cấu mặt cắt ngang cầu Hình 1.48 Thay đổi hình dạng trụ đem lại vẻ đẹp tốt Với kết cấu mố cầu, thông thường phần lộ mố bé tăng vẻ thoát cho công trình cầu Tường cánh phận gây cản trở tầm nhìn lớn nhất, nên thu gọn kích thước tường cánh Hình 1.49 Sử dụng mố có kích thước nhỏ làm cầu thoát Việc kéo dài kết cấu nhịp lan can sau tường trước mố hiệu ứng bóng, làm giảm kích thước mố cầu đưa lại khả làm cho cầu dài thoát Hình 1.50 Kéo dài lan can kết cấu nhịp làm cho cầu thoát Sử dụng tường trước mố dạng nghiêng đổ phía sông đưa lại vẻ đẹp cho cầu, nhiên mặt kỹ thuật không tốt dạng tường đứng Hình 1.51 Sử dụng tường trước dạng nghiêng đổ phía sông 1.6.2.5 Tỷ lệ hợp lý kết cấu nhịp - trụ Một số nguyên tắc thiết kế tỷ lệ phận công trình cầu cần lưu ý sau: Việc sử dụng phận công trình cầu có kích thước tương đối khác biệt cần cân nhắc cẩn thận   Các tỷ lệ lặp lại tạo tính điều hoà suốt chiều dài công trình Tỷ lệ chiều dài chiều cao kết cấu nhịp tỷ lệ quan trọng liên quan đến độ mảnh công trình cầu  Tỷ lệ hợp lý kích thước kết cấu nhịp mố trụ yếu tố định nên vẻ đẹp công trình cầu  Phân bố số lượng chiều cao trụ cầu theo chiều dài cầu có ảnh hưởng đáng kể đến vẻ đẹp kiến trúc cầu Mặt cắt dọc cầu dạng cong mềm mại thích hợp với khoảng cách trụ tăng dần phía cầu (hình 1.52), mặt cắt dọc cầu dạng tam giác thích hợp với khoảng cách trụ (hình 1.53) Hình 1.52 Mặt cắt dọc cầu mềm mại thích hợp với khoảng cách trụ tăng dần cầu Hình 1.53 Mặt cắt dọc cầu dạng tam giác thích hợp với khoảng cách Bề dày kết cấu nhịp bề dày trụ cần lựa chọn hợp lý Hình 1.54 cho thấy sơ đồ (c) cho tương quan kích thước kết cấu nhịp trụ hợp lý so với sơ đồ (a) sơ đồ (b) Hình 1.54 Tương quan kích thước mố trụ cầu 1.6.2.6 Hài hoà với công trình cầu cũ bên cạnh Kiến trúc công trình cầu cần phải hài hoà với công trình cầu cũ bên cạnh Nếu không phá vỡ cấu trúc tổng thể không gian xung quanh Hình 1.55 ví dụ không hoà hợp cầu cầu cũ, khiến cho đặc điểm kiến trúc tổng thể hai cầu bị phá vỡ Hình 1.55 Sự không hợp lý thiết kế kiến trúc cầu bên cạnh cầu cũ 1.6.2.7 Thay đổi nhịp điệu Thiết kế công trình cầu với biến đổi hài hoà, tỷ lệ thay đổi hợp lý tăng vẻ đẹp cho công trình Tất các phận công trình cầu phải xem xét tổng thể thay đổi nhịp điệu kiến trúc để đảm bảo công trình đẹp Ví dụ hình 1.56 cho thấy hợp lý sơ đồ bố trí lan can chiếu sáng sơ đồ (b) so với sơ đồ (a) (a) (b) Hình 1.56 Bố trí lan can chiếu sáng ảnh hưởng đến vẻ đẹp cầu 1.6.2.8 Màu sắc trang trí Vẻ đẹp công trình cầu bị ảnh hưởng tương phản màu sắc, hoa văn trang trí cầu Với công trình cầu khu vực đô thị khu vực danh lam thắng cảnh, cần thiết phải có sơn màu sắc trang trí phù hợp với kiến trúc chung cầu môi trường xung quanh Hình 1.57 Các chi tiết trang trí cầu Pont Neuf (Paris) đem lại vẻ đẹp riêng cầu Các công trình cầu thường sơn màu trắng, đỏ vàng để làm bật so với môi trường xung quanh 1.6.2.9 Hiệu ứng ánh sáng Ánh sáng có hiệu ứng đặc biệt hình dáng kiến trúc công trình cầu vào ban đêm Tuỳ theo đặc điểm cấu tạo kiến trúc cầu, việc thiết kế chiếu sáng công trình cần nghiên cứu để làm bật điểm nhấn cầu hệ thống đèn màu phù hợp Cầu Tràng Tiền, Cầu Rồng… ví dụ mà hệ thống đèn chiếu sáng làm bật công trình cầu ban đêm Cần tham khảo quy trình nước liên quan đến chiếu sáng thiết kế cầu [...]... cũng cần phải hài hoà với công trình cầu cũ bên cạnh Nếu không sẽ phá vỡ cấu trúc tổng thể không gian xung quanh Hình 1.55 là một ví dụ về sự không hoà hợp giữa cầu mới và cầu cũ, khiến cho đặc điểm kiến trúc tổng thể của hai cầu đều bị phá vỡ Hình 1.55 Sự không hợp lý khi thiết kế kiến trúc cầu mới bên cạnh cầu cũ 1.6.2.7 Thay đổi và nhịp điệu Thiết kế công trình cầu với sự biến đổi hài hoà, tỷ lệ thay... hình dáng kiến trúc của các công trình cầu vào ban đêm Tuỳ theo đặc điểm cấu tạo và kiến trúc của cầu, việc thiết kế chiếu sáng công trình cần được nghiên cứu để làm nổi bật những điểm nhấn của cầu bằng hệ thống đèn màu phù hợp Cầu Tràng Tiền, Cầu Rồng… là những ví dụ mà hệ thống đèn chiếu sáng đã làm nổi bật công trình cầu về ban đêm Cần tham khảo các quy trình trong và ngoài nước liên quan đến chiếu... trang trí trên cầu Với các công trình cầu khu vực đô thị hoặc khu vực danh lam thắng cảnh, cần thiết phải có sơn màu sắc hoặc trang trí phù hợp với kiến trúc chung của cầu và môi trường xung quanh Hình 1.57 Các chi tiết trang trí trên cầu Pont Neuf (Paris) đem lại vẻ đẹp rất riêng của cầu này Các công trình cầu thường được sơn màu trắng, đỏ hoặc vàng để làm nổi bật so với môi trường xung quanh 1.6.2.9... giữa cầu Hình 1.53 Mặt cắt dọc cầu dạng tam giác thích hợp với khoảng cách đều nhau Bề dày của kết cấu nhịp và bề dày của trụ cần được lựa chọn hợp lý Hình 1.54 cho thấy sơ đồ (c) cho tương quan kích thước giữa kết cấu nhịp và trụ hợp lý hơn so với sơ đồ (a) hoặc sơ đồ (b) Hình 1.54 Tương quan kích thước của mố và trụ cầu 1.6.2.6 Hài hoà với công trình cầu cũ bên cạnh Kiến trúc của các công trình cầu. .. định nên vẻ đẹp của công trình cầu  Phân bố số lượng và chiều cao của các trụ cầu theo chiều dài cầu có ảnh hưởng đáng kể đến vẻ đẹp kiến trúc của cầu Mặt cắt dọc cầu dạng cong mềm mại thích hợp với khoảng cách trụ tăng dần về phía giữa cầu (hình 1.52), trong khi mặt cắt dọc cầu dạng tam giác thích hợp với khoảng cách giữa các trụ đều nhau (hình 1.53) Hình 1.52 Mặt cắt dọc cầu mềm mại thích hợp với khoảng... khi thiết kế tỷ lệ các bộ phận của công trình cầu cần lưu ý như sau: Việc sử dụng các bộ phận cơ bản của công trình cầu có kích thước tương đối khác biệt cần được cân nhắc cẩn thận   Các tỷ lệ lặp lại sẽ tạo tính điều hoà trên suốt chiều dài công trình Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều cao kết cấu nhịp là một tỷ lệ quan trọng liên quan đến độ mảnh của công trình cầu  Tỷ lệ hợp lý giữa kích thước của kết... đến tổng thể kết cấu mặt cắt ngang cầu Hình 1.48 Thay đổi hình dạng trụ đem lại vẻ đẹp tốt hơn Với kết cấu mố cầu, thông thường phần lộ ra của mố càng bé thì càng tăng vẻ thanh thoát cho công trình cầu Tường cánh là bộ phận gây cản trở tầm nhìn lớn nhất, do vậy nếu có thể nên thu gọn kích thước tường cánh Hình 1.49 Sử dụng mố có kích thước nhỏ hơn sẽ làm cầu thanh thoát hơn Việc kéo dài kết cấu nhịp... kích thước của mố cầu và đưa lại khả năng làm cho cầu dài hơn và thanh thoát hơn Hình 1.50 Kéo dài lan can hoặc kết cấu nhịp làm cho cầu thanh thoát hơn Sử dụng tường trước của mố dạng nghiêng đổ về phía sông cũng đưa lại vẻ đẹp hơn cho cầu, tuy nhiên về mặt kỹ thuật sẽ không tốt như dạng tường đứng Hình 1.51 Sử dụng tường trước dạng nghiêng đổ về phía sông 1.6.2.5 Tỷ lệ hợp lý kết cấu nhịp - trụ... trụ nhiều tường hoặc cột có kích thước thu gọn hợp lý hơn dạng tường đặc trên suốt chiều ngang cầu Theo phương dọc cầu, dạng thân trụ được vuốt một góc nghiêng nhẹ sao cho phía dưới to hơn phía trên sẽ đưa lại cảm giác hài hoà về mặt chịu lực cho trụ cầu Đầu trụ nhỏ cũng làm cho điểm liên kết giữa trụ và kết cấu nhịp đẹp hơn Góc vuốt của trụ được khuyên là xấp xỉ 1:80 Hình 1.45 Trụ với góc vuốt xấp... trình Tất các các bộ phận trên công trình cầu đều phải xem xét trong tổng thể thay đổi nhịp điệu về kiến trúc để đảm bảo công trình đẹp Ví dụ ở hình 1.56 cho thấy sự hợp lý của sơ đồ bố trí lan can và chiếu sáng ở sơ đồ (b) so với sơ đồ (a) (a) (b) Hình 1.56 Bố trí lan can và chiếu sáng ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cầu 1.6.2.8 Màu sắc và trang trí Vẻ đẹp của công trình cầu cũng bị ảnh hưởng bởi sự tương phản
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế kiến trúc cầu mỹ quan cầu .doc, Thiết kế kiến trúc cầu mỹ quan cầu .doc, Thiết kế kiến trúc cầu mỹ quan cầu .doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập