Tiểu luận chọn giống sắn và một số kết quả đạt được tại Việt Nam

19 8 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:28

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 2.2 ỨNG DỤNG NGUY ÊN LÝ CHỌN GIỐNG ĐỐI VỚI CÂY SẮN 11 KẾT LUẬN 17 CHỌN TẠO GIỐNG SẮN VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TẠI VIỆT NAM MỞ ĐẦU Mặc dù sắn lương thực 500 triệu người giới, việc chọn tạo giống cách khoa học, bắt đầu gần đây, muôn so với trồng khác Nhiều tiến đáng kể đạt được, đặc biệt Châu Á, nơi sắn sử dụng chủ yếu để chế biến công nghiệp với quy mô lớn Chọn tạo giống sắn đối mặt với nhiều hạn chế cần giải Bản chất dị hợp tử dòng bố mẹ sử dụng để tạo cháu bị phân ly mạnh gây khó khăn việc xác định bố mẹ có đặc tính tốt Việc chọn giống từ trước đến chủ yếu dựa vào kiểu hình Có kiến thức việc thừa kế tính trạng nông học liên quan nghiên cứu lâu dài Một số phương pháp thực để khắc phục hạn chế phương pháp để cải tạo di truyền sắn Việc đánh giá sớm giai đoạn đầu chọn lọc cho phép ước lượng khả kết hợp giá trị dòng bố mẹ gen chuyển vào Lai cận huyết cách tự thụ phấn tạo điều kiện cho việc xác định đặc tính lặn hữu ích có gen sắn tạo tác nhân gây đột biến Việt Nam nước xuất sắn thứ giới (năm 2013) quốc tế công nhận có nhiều thành tựu bật công tác chọn tạo chuyển giao kỹ thuật canh tác cho nông dân đạt hiệu cao Chỉ gần thập kỷ, nhà khoa học Việt Nam chọn tạo phóng thích gần 30 giống sắn, có số giống ưu tú trồng phổ biến nước ta như: KM 419, KM 98-1, KM 98-5, KM 140, HL S11, KM 21-12… 2 NỘI DUNG 2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC GIỐNG CÂY TRỒNG Nhà chọn giống muốn chọn tạo giống tốt cần phải: 1) Nắm vững sở di truyền số lượng, di truyền học khoa học liên quan, có kỹ kinh nghiệm thu thập nguồn gen, chọn lọc, lai tạo đánh giá giống; 2) Trực tiếp quản lý nguồn vật liệu khởi đầu quý hiếm, phong phú, hiệu quả; 3) Biết sử dụng hiệu phương pháp chọn lọc thích hợp 2.1.1 Cơ sở di truyền số lượng chọn giống trồng Bùi Chí Bửu (2000) có sách chuyên khảo di truyền số lượng, Trần Đình Long cs (1997), Nguyễn Văn Hiển (2000), Vũ Đình Hòa cs (2005), Trần Văn Thủy (2016 ) dành chương lược khảo sở di truyền số lượng Nội dung chương sở di truyền số lượng gồm: Giá trị kiểu hình kiểu gen, mô hình di truyền P = G+ E + GE (trong G kiểu gen, E biến động môi trường gây ra, GE tương tác gen với môi trường), trị số trung bình cộng phương sai, sơ đồ lai khả kết hợp, ước lượng thành phần phương sai di truyền, hệ số di truyền hiệu chọn lọc, tương quan di truyền phản ứng liên đới, số chọn lọc, tương tác kiểu gen môi trường GE tham số ổn định, khái niệm ưu lai, khái niệm dòng thuần, thể lai, giống quần thể, đa dòng giống trộn, đặc tính số lượng đặc tính chất lượng Cơ sở di truyền số lượng vận dụng cụ thể cho chọn giống sắn 2.1.2 Vật liệu khởi đầu công tác giống Vật liệu khởi đầu tất giống trồng dại dùng để chọn tạo thành giống Vật liệu khởi đầu quản lý theo hệ thống phân loại thực vật (giới, ngành, lớp, bộ, họ, tộc, chi, loài, loài phụ, nhánh, thứ, dạng, cá thể) Các giống lai loài với lai gần, giống khác loài, khác chi gọi lai xa Các giống thuộc loại hình sinh thái có điều kiện tự nhiên chế độ canh tác quan trọng để chọn dạng bố mẹ thích hợp lai tạo nhập nội giống Vật liệu khởi đầu phân loại vào nguồn gốc mà phân thành vật liệu khởi đầu tự nhiên vật liệu khởi đầu nhân tạo Vật liệu khởi đầu tự nhiên bao gồm vật liệu khởi đầu địa phương, vật liệu khởi đầu nhập nội, vật liệu khởi đầu dại, giống tạo thành từ trước Vật liệu khởi đầu nhân tạo vật liệu cần thiết tạo để có tính trạng mong muốn mà vật liệu khởi đầu tự nhiên Phương pháp tạo vật liệu khởi đầu nhân tạo lai hữu tính đặc biệt lai xa địa lý lai xa di truyền, dùng tác nhân vật lý hóa học (các tia phóng xạ, côn xi xin…) tác động vào trồng gây biến dị lựa chọn 2.1.3 Thuần hóa, thu thập, nhập nội nguồn gen giống trồng Thuần hóa trình chuyển loài hoang dại thành loài trồng khác chăm sóc quản lý người Chọn lọc tự nhiên chọn lọc nhân tạo hai trình hóa trồng Quá trình chọn lọc tự nhiên gây áp lực chọn lọc liên tục kiểu gen có tính thích ứng cao điều kiện môi trường nhiệt độ, đất đai, thời tiết, côn trùng bệnh Chọn lọc nhân tạo giữ lại cá thể có lợi cho loại bỏ hàng loạt cá thể khác Chọn lọc tự nhiên chọn lọc nhân tạo thay đổi đặc tính loài hóa thúc đẩy trình tiến hóa trồng Thu thập, nhập nội nguồn gen giống trồng phương pháp chọn lọc lâu đời hiệu công tác chọn tạo giống trồng Chức chủ yếu thu thập, nhập nội giống xây dựng nguồn tài nguyên di truyền chọn giống tốt nhất, thích hợp cho đối tượng trồng nghiên cứu Nội dung công tác thu thập, nhập nội nguồn gen giống trồng là: Thu thập tìm kiếm nguồn gen, kiểm dịch thực vật, lập danh mục theo dõi, đánh giá, khu vực hóa, nhân mô tả giống, lập sở liệu sử dụng nguồn gen Thu thập chỉnh lý nghiên cứu bảo quản vật liệu khởi đầu nhiệm vụ quan trọng công tác giống Công tác phải làm thường xuyên phải có quan chuyên môn phụ trách, có tổ chức phân công chặt chẽ Khái niệm nguồn gen thực vật chọn giống trồng, học thuyết N.I.Vavilop dãy biến dị tương đồng thực vật, học thuyết biến dị R Darwin, học thuyết Trung tâm phát sinh trồng N.I.Vavilop đề xướng P.M Zukovski bổ sung Nguyễn Văn Hiển (2000) , Vũ Đình Hòa cs (2005) hướng dẫn kỹ cách thu thập, phân loại, nghiên cứu, bảo quản, sử dụng, nhập nội nguồn gen thực vật Viện Di truyền Thực vật (thuộc VAAS) có nhiều thông tin chuyên đề liên quan nội dung Việt Nam 2.1.4 Hai phương pháp chọn lọc Phương thức sinh sản trồng có loại sinh sản hữu tính (tự thụ phấn giao phấn) có loại sinh sản vô tính Đối với giao phấn tính di truyền phức tạp ổn định nên phải lựa chọn nhiều lần có kết Trái lại với tự thụ phấn vả nhân giống vô tính tính di truyền đồng nên nhiều lúc lựa chọn lần có kết Theo Luyện Hữu Chỉ Trần Như Nguyện (1982), có nhiều phương pháp chọn lọc khác tùy theo phương thức sinh sản trồng có hai phương pháp chọn lọc chọn lọc hổn hợp chọn lọc cá thể Phương pháp chọn lọc hỗn hợp cách làm dựa vào đặc trưng hình thái đặc tính kinh tế biểu bên chọn cá thể tốt (cây củ cành…) đem hỗn hợp hạt (hoặc củ, cành ) cá thể tốt lại, vụ sau trồng so sánh với giống đối chứng (giống tốt phổ biến địa phương) giống khởi đầu Nếu tốt tiếp tục thí nghiệm so sánh, nhân giống phổ biến Cách lựa chọn đơn giản, chọn cá thể tốt quần thể, nhiều hạt, củ, cành để gieo năm sau Nếu quần thể lẫn loại bỏ xấu, giữ lại tốt Nếu quần thể lẫn nhiều giữ lại tốt, loại bỏ xấu Sự chọn lọc quần thể tiếp tục nhiều lần đạt hiệu ngừng chọn Phương pháp chọn hổn hợp có ưu điểm dễ làm, nhanh có kết quả, tốn nên dễ áp dụng điều kiện sản xuất Đối với giống tạp lẫn cách chọn có hiệu tất tốt Phương pháp chọn lọc hỗn hợp có hiệu tốt phương hướng chọn giống tăng cường khả thích ứng môi trường vừa có lợi cho người vừa có lợi cho đặc tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất thuận Phương pháp chọn lọc hỗn hợp có nhược điểm không xác định tính di truyền biểu đời sau nên không tích lũy cố biến dị tốt Phương pháp chọn lọc hỗn hợp quần thể đồng hiệu chọn lọc dần Phương pháp chọn lọc hỗn hợp có hiệu đặc tính chọn lựa có lợi cho người mà lợi cho (như đặc điểm hạt lúa râu) phương pháp chọn lọc cá thể tốt Phương pháp chọn lọc cá thể có nhiều khả tạo giống mới, so với phương pháp chọn lọc hổn hợp chọn cá thể phức tạp hơn, thời gian chọn giống tốt lâu Cách chọn lọc cá thể từ quần thể chọn ta cây, củ, cành tốt theo mục đích yêu cầu người chọn giống Những tốt đem trồng riêng thành hàng (còn gọi dòng) So sánh dòng chọn lọc với giống khởi đầu giống đối chứng, chọn lại dòng tốt nhất, loại bỏ dòng xấu Sau tiếp tục thí nghiệm so sánh sơ bộ, so sánh quy, khảo nghiệm, khu vực hóa, nhân giống phổ biến Chọn cá thể chọn lần chọn nhiều lần tùy theo kết chọn lọc, chọn lần mà chưa tìm kết mong muốn tiếp tục chọn lọc cá thể đạt kết mong muốn ngừng chọn Phương pháp chọn lọc cá thể áp dụng cho sinh sản vô tính, tự thụ phấn giao phấn, vận dụng tốt giống địa phương, giống nhập nội quần thể lai vật liệu khởi đầu khác Ưu điểm phương pháp chọn lọc cá thể kiểm tra đầy đủ đặc tính di truyền cá thể tuyển chọn đời sau nên tích lũy cố biến dị tốt, khả chọn tạo giống tốt Phương pháp chọn lọc cá thể có hiệu tốt cho nhân giống vô tính tự thụ chất việc trì nguồn gen giống gốc, người chọn giống tuyển chọn cá thể tốt để trồng lại cho vụ sau Phương pháp chọn lọc cá thể vượt trội hẳn phương pháp chọn lọc hỗn hợp đặc tính lựa chọn có lợi cho người chọn giống lợi cho sinh vật, như: chọn giống khoai lang thịt củ màu cam đậm vỏ củ màu đỏ, dạng củ thuôn láng đẹp; chọn giống sắn cao vừa phải, nhặt mắt, tán gọn, thích hợp trồng dày , củ không cần to nhiều đồng đều, v.v… Nhược điểm phương pháp phức tạp, tốn công, thời gian tạo giống dài, trồng có hệ số nhân giống thấp thời gian từ lúc bắt đầu chọn lọc đến lúc tạo giống đưa vào sản xuất lâu Đối với giao phấn chọn lọc cá thể liên tục tượng giao phối gần ảnh hưởng sức sống giống tạo dòng Một số giống trồng tốt thu thập đánh giá tập đoàn giống, tuyển chọn giống tốt sau thực phương pháp chọn lọc cá thể (chủ yếu nhân giống vô tính tự thụ phấn) phổ biến giống khoai lang, sắn lạc, giống ăn đầu dòng ưu tú chọn lọc cá thể giống bưởi Năm Roi; giống sầu riêng J6 thơm ngon, cơm vàng hạt lép …Đó cá thể đầu dòng quý nguồn tài nguyên di truyền giống Việt Nam thực theo phương pháp 2.1.5 Phương pháp chọn lọc sinh sản vô tính Khái niệm rộng sinh sản vô tính sinh sản không thông qua kết hợp tế bào mang tính đực tính khác Sự sinh sản vô tính bao gồm sinh sản chồi, mầm, củ, sinh sản bào tử, bào tử phân sinh Những thực vật bậc thấp chủ yếu sinh sản vô tính, thực vật bậc cao trình tiến hóa nên sinh sản hữu tính Tuy nhiên điều có ý nghĩa tương đối có thực vật vừa sinh sản vô tính vừa sinh sản hữu tính sắn, khoai lang, mía, cam quýt, chuối, dứa, khoai tây….Nhiều loại mô thực vật sinh sản hữu tính vô tính qua nuôi cấy mô tế bào phát triển thành thể hoàn chỉnh Đặc điểm di truyền sinh sản vô tính tính di truyền đồng đời sau tương đối ổn định trồng sinh sản vô tính phát triển từ phận mẹ từ tế bào Sự phát dục giai đoạn sinh sản vô tính tiếp tục giai đoạn mẹ nên không bắt đầu giai đoạn ăn hạt, tính di truyền ổn định, thay đổi theo điều kiện môi trường, thường có xuất biến dị mầm Năm phương pháp chọn lọc vừa sinh sản vô tính thường áp dụng: i) Chọn hỗn hợp (hom tốt trồng hỗn hợp so giống khởi đầu đối chứng) ii) Chọn cá thể (hom trồng riêng dòng so giống khởi đầu đối chứng) ii) Chọn củ (ruộng giống tốt chọn tốt, tốt chọn dòng hệ củ tốt) iv) Chọn biến dị mầm (tìm biến dị đột biến tốt, đa bội, … trồng riêng để chọn) v) Chọn phối hợp (ví dụ khoai lang sắn chọn tốt mọc từ hạt sau nhân giống vô tính tốt để giữ lại đặc tính tốt cho đời sau tránh tượng phân ly gieo trồng hạt 2.1.6 Phương pháp chọn lọc sinh sản hữu tính 2.1.6.1 Phương pháp chọn lọc với tự thụ phấn Đặc điểm di truyền tự thụ quần thể đồng nhất, tính di truyền đời sau thường ổn định Lý sau số đời tự thụ liên tục dẫn đến kết quần thể số tăng cá thể mang gen đồng hợp thể tượng phân ly Cây tự thụ phấn hoa thường có cấu tạo lưỡng tính (nhị đực nhụy hoa), tự thụ phấn thụ phấn phấn hoa, nhụy bảo vệ kỹ, hoa nhỏ có mùi vị màu sắc, thời gian nở hoa tương đối ngắn, nhị đực thường dài nhụy Bốn phương pháp chọn lọc áp dụng tự thụ phấn: i) Chọn lọc hỗn hợp lần (như chọn giống lúa khóm tốt, tốt, hạt tốt) ii) Chọn lọc hỗn hợp cải lương (phối hợp chọn hổn hợp chọn cá thể chọn lúa khóm tốt, tốt, hạt tốt gieo riêng dòng, chọn dòng tốt hỗn hợp gieo chung) iii) Chọn lọc cá thể lần (ví dụ giống lúa khóm tốt, tốt, hạt tốt trồng 500 m2, chọn 50- 100 tốt gieo riêng dòng so sánh với giống khởi đầu đối chứng, loại bỏ dòng xấu chọn dòng tốt Tiếp tực thí nghiệm giám định , so sánh nhân dòng tốt để phổ biến sản xuất) iv) Chọn lọc cá thể nhiều lần Trong trường hợp chọn cá thể lần chưa đồng chưa đạt hiệu mong muốn tiếp tục lần khác để nâng cao hiệu chọn lọc 2.1.6.2 Phương pháp chọn lọc với giao phấn Đặc điểm di truyền giao phấn gieo phấn phổ biến tự nhiên giao phấn làm cho sức sống đời sau nâng cao, tăng phạm vi khả thích ứng với môi trường, tự thụ phấn nghiêm ngặt nhân giống vô tính thường có tỷ lệ giao phấn định Trước Đacuyn nhận xét tự nhiên nhờ có tượng giao phấn làm cho loài thực vật giao phấn có ưu so với loài tự thụ phấn Đây điểm nhấn đáng lưu ý nhà chọn giống để nâng cao hiệu lai tạo Những giao phấn điển ngô thường có sức sống dồi dào, suất cao Cây giao phấn thường có hoa đơn tính (như sắn) hay khác (như ngô) nếú hoa lưỡng tính tự thụ bất dục (như khoai lang), hoa có màu sắc sặc sỡ nhiều vị hương thơm để dẫn dụ côn trùng, nhị nhụy thường chín vào lúc khác thường mọc khỏi hoa bung phấn, số lượng hạt phấn nhiều để thụ phấn nhờ gió Cây giao phấn tự thụ phấn sức sống giảm sút nhanh, giảm suất, tính chống chịu, biểu dị ngô sau vài đời tự phối chiều cao suất giảm rõ rệt Đặc điểm di truyền giao phấn rõ cá thể thường không đồng nhất, đời sau thường ổn định Năm phương pháp chọn lọc giao phấn thường áp dụng: i) Chọn hỗn hợp nhiều lần ii) Chọn hỗn hợp cải lương iii) Chọn cá thể nhiều lần có cách ly (một phần gieo so sánh, phần gieo cách ly để xác định dòng tốt, dòng xấu) iv) Chọn cá thể nhiều lần theo phương pháp ½ bắp (chia đôi lượng hạt giống để gieo, nửa gieo so sánh quan sát, nửa giữ lại để đối chiếu) v) Chọn theo nhóm (chọn tốt từ quần thể khởi đầu theo nhóm sau thực hành chọn lọc hỗn hợp theo nhóm) Tóm lại: Cây sinh sản vô tính, tự thụ, giao phấn có đặc tính di truyền phương pháp chọn lọc thích ứng Nhà chọn giống lựa chọn phương pháp hiệu thích hợp với điều kiện cụ thể 2.1.7 Lai giống trồng, lai gần, lai xa ưu lai Lai giống trồng phương pháp nhất, quan trọng nhất, phổ biến chủ động nhất, lâu đời hiệu chọn tạo giống Lai hữu tính tái tổ hợp kiểu gen bố mẹ nhằm tạo thể giống lai kết hợp đặc trưng, đặc tính giống bố mẹ Đặc điểm lai là: 1) Cây lai kế thừa đặc trưng, đặc tính tốt giống bố mẹ hai bên chọn bố mẹ để đặt sở di truyền tốt cho lai chọn lọc bồi dưỡng tốt cho lai phát triển điều kiện định 2) Cây lai có khả biến dị lớn, điều kiện phát dục định, giống bố, giống mẹ mang đặc điểm trung gian, hoàn toàn khác hẳn bố mẹ 3) Cây lai có sức sống khỏe, có nhiều khả đồng hóa môi trường, suất cao, phẩm chất tốt, biểu gọi ưu lai Lai giống trồng có ý nghĩa quan trọng to lớn, cần đặc biệt lưu ý hai vấn đề sau: 1) chọn bố mẹ để đặt sở di truyền tốt cho lai; 2) chọn lọc bồi dưỡng tốt cho lai tạo điều kiện để lai phát triển tốt Lai hữu tính (lai gần loài) Chọn bố mẹ định phần lớn thành công lai tạo giống Cần nghiên cứu phân tích sâu vật liệu khởi đầu để chọn bố mẹ thích hợp với mục tiêu tạo giống Nguyên lý chung để chọn bố mẹ là: 1) Căn vào loại hình sinh thái để chọn bố mẹ Nguyên tắc địa lý sinh thái bố mẹ xa địa lý khác điều kiện sống, điều kiện trồng trọt hệ lai có khả thích nghi rộng, thích ứng cao với điều kiện môi trường Nhà chọn giống cần có tay số lượng kiểu sinh thái làm sở đắn cho tổ hợp lai 2) Căn vào yếu tố suất để chọn bố mẹ Khi lai giống để tạo giống có suất cao cần chọn giống cha mẹ có yếu tố cấu thành suất ưu tú để lai tạo với giống ưu tú bật để bổ khuyết đặc tính tốt quý cho 3) Căn vào việc phân tích phát dục giai đoạn để chọn bố mẹ Chọn bố mẹ theo giai đoạn phát dục già hay non có tầm quan trọng đặc biệt Theo quy luật tính trội, thực vật phát triển tính trạng đặc tính gặp điều kiện phát dục thích hợp với chúng Trong việc phân tích phát dục giai đoạn, kết hợp đặc tính xuân hóa ngắn, cường lực sinh trưởng phát dục cao, giai đoạn ánh sáng ngắn với đặc tính quý suất cao, sức chứa lớn, phẩm chất tốt, già gia đoạn sinh trưởng phát dục tạo nên ưu lai 4) Các nguyên tắc khác để chọn cặp bố mẹ Dùng cách ghép tiếp cận hỗn hợp phấn để khắc phục trở ngại lai la khó tiếp hợp; tạo giống chống bệnh cách lai giống ưu tú với giống có khả chống bệnh tốt với số bệnh hại chính; Chọn cặp cha mẹ có củ cần nghiên cứu sâu sắc toàn diện dạng bố mẹ tổng hợp đặc trưng, đặc tính sinh học, kinh tế để tạo giống lai đáp ứng tốt với nhu cầu Sáu cách lai hữu tính là: 1) Lai đơn giản; 2) Lai thuận nghịch; 3) Lai trở lại; 4) Lai hồi quy; 5) Lai nhiều cặp; 6) Lai phức tạp Kỹ thuật lai hữu tính thường qua bước: 1) Chọn cha mẹ để lai; 2) Chuẩn bị để lai; 3) Khử đực; 4) Cách ly; 5) Thụ phấn Cách lai, kỹ thuật lai, phương pháp lựa chọn hệ lai tùy theo loại đối tượng trồng thường có hướng dẫn chuyên môn quy chuẩn kỹ thuật riêng Lai xa ưu lai Theo tài liệu Trần Đình Long cs (1997) tài liệu Nguyễn Văn Hiển (2000), tài liệu Vũ Đình Hòa cs (2005), Trần Văn Thủy (2016) sắn có ưu lai Cây sắn có ứng dụng lai xa ưu lai thành tựu ứng dụng thực tiễn giới Việt Nam hạn chế nên chuyên đề lược khảo thư mục 2.1.8 Tạo giống đột biến, đa bội thể ứng dụng công nghệ sinh học Đột biến gen xẩy tất loài sinh vật, tất loại tế bào, tất thời kỳ sinh trưởng phát triển trồng , tất gen mức độ khác Đột biến gen tự nhiên thường thấp nên phải sử dụng đột biến nhân tạo gây đột biến với tỷ lệ cao tạo biến dị phong phú phục vụ cho công tác tạo giống Gen (ADN) sở phân tử định tính di truyền sinh vật Gen có tính ổn định liên tục tự tái sinh bị tác nhân lý hóa học tác động cực mạnh tia phóng xạ, chất hóa học gây đột biến cấu trúc hóa học gen bị phá vỡ thay đổi gây nên đột biến gen Trước đột biến gen nghiên cứu ứng dụng chọn giống gây tác hại cho sinh vật dị hình bất dục sau nghiên cứu đột biến Muller năm 1927 nhiều tác giả sau hướng nghiên cứu ứng dụng nhiều Phương pháp đột biến có ưu điểm tạo nguồn biến dị phong phú, tạo giống nhanh đời sau dễ ổn định không phân li tính trạng phương pháp lai, đột biến xảy gen không phá vỡ toàn kiểu gen cha mẹ đột biến tạo thể bất dục, giốn kháng bệnh , giống suất cao phẩm chất tốt Phương pháp đột biến có khuyết điểm không xác định phương hướng biến dị; phần lớn biến dị có hại Trong tia phóng xạ (6 loại chính), chất hóa học gây đột biến tia Gammar nguồn Coban 60 phổ biến Phương pháp xử ký phụ thuộc vào tính chất tia, tính chất sinh lý trồng, thời kỳ xử lý, phận dùng để xử lý, liều lượng xử lý điều kiện ngoại cảnh lúc xử lý giai đoạn vườn ươm sau Đa bội thể phương pháp ứng dụng tạo giống trồng Trong trình sinh trưởng phát triển sinh vật , đặc biệt lúc tế bào phân chia mạnh gặp tác nhân gây biến đổi tác động mạnh gây nên đa bội 10 Đặc điểm đa bội có số nhiễm sắc thể lớn hơn, thân hoa to hơn, thích ứng khả chống chịu số điều kiện bất thuận tốt nhược điểm bất dục đực cao độ Ứng dụng phương pháp gây đa bội nhân tạo có ý nghĩa: Tạo giống trồng có suất cao, phẩm chất tốt nhiều đặc điểm kinh tế có giá trị khác; Sử dụng phương pháp đa bội trì ưu lai đời sau; Có thể tạo dạng bất dục để ứng dụng sản xuất cam quýt ổi dưa hấu… không hạt; Thay đổi tỷ lệ kết hạt, bất dục, vận dụng cho giao phối lúc lai xa Tác nhân gây đa bội có hai loại tác nhân vật lý tác nhân hóa học Hiện có ba tác nhân sau thường dùng để gây đa bội phương pháp gây chấn thương (như tạo mầm đa bội thể ghép cà chua lên khoai tây, ) phương pháp thay đổi ôn độ lúc hình thành tế bào sinh dục ; phương pháp Cônsixin (bằng cách ngâm tẩm hạt, giống dung dịch Cônsixin nồng độ, thời gian phận xử lý thích hợp 1.9 Trình tự thí nghiệm kỹ thuật đánh giá vật liệu chọn giống Năm khâu liên hoàn hình thành chuỗi giá trị sản phẩm giống cung ứng cho thị trường sản xuất, trình bày phần một, bao gồm: 1) Chọn tạo giống (thu thập, nhập nôi, lai tạo, đột biến, đa bội thể, … chọn lọc); 2) Khảo nghiệm giống/ khu vực hóa giống; 3) Trình diễn, nhân giống, sản xuất giống; 4) Thu mua, bảo quản cung cấp (hạt) giống; 5) Kiểm nghiệm, lập chứng (hạt) giống Tài liệu hướng dẫn chi tiết Luyện Hữu Chỉ Trần Như Nguyện (1982) Tài liệu Trần Đình Long cs (1997) Tài liệu Nguyễn Văn Hiển (2000 Tài liệu Vũ Đình Hòa cs (2005) 2.2 ỨNG DỤNG NGUY ÊN LÝ CHỌN GIỐNG ĐỐI VỚI CÂY SẮN 2.2.1 Nguồn gen tiến giống sắn giới Sắn (Manihot esculenta Crantz) công nghiệp xuất triển vọng Cây sắn có nguồn gốc từ châu Mỹ nhiệt đới Trung tâm phát sinh sắn vùng đông bắc Brazin, Trung Mỹ Mêhicô trung tâm phân hóa phụ (Đinh Thế Lộc cs, 1997) Chi Manihot thuộc họ thầu dầu (Euphorbiacaea) có tới 300 chi 8000 loài hầu hết nhiệt đới Đặc điểm họ thầu dầu thường hay có nhựa mủ Chi Manihot thuộc nhóm Manihotea Tất loài chi có nhiễm sắc thể 2n = 36 (Đinh Thế Lộc cs, 1997) 11 Công tác nghiên cứu giống sắn giới thực chủ yếu Trung tâm Quốc tế Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT) Colombia Thái Lan, Viện Quốc tế Nông nghiệp Nhiệt đới (IITA) Nigeria, với Viện Nghiên cứu Quốc gia Trường Đại học nước trồng, tiêu thụ nhiều sắn; CIAT, IITA có chương trình nghiên cứu rộng lớn thu thập, nhập nội, chọn tạo cải tiến giống sắn, kết hợp chặt chẽ chương trình sắn quốc gia Mục tiêu chiến lược cải tiến giống sắn thay đổi tùy theo nhu cầu khả chương trình quốc gia công tác tập huấn, phân phối nguồn vật liệu giống ban đầu điều tiết chuyên gia chọn tạo giống sắn CIAT Nguồn gen giống sắn châu Mỹ La tinh CIAT nơi bảo tồn nguồn gen giống sắn hàng đầu giới Hiện tại, CIAT thu thập, bảo quản 5.728 mẫu giống sắn đăng ký Tổ chức Nông Lương giới (FAO), bao gồm 5.138 mẫu giống sắn thu thập vùng Nam Mỹ Trung Mỹ, 24 mẫu giống sắn Bắc Mỹ, 384 mẫu giống sắn lai CIAT, 163 mẫu giống sắn vùng châu Á, 19 mẫu giống sắn vùng châu Phi (Hoàng Kim, 2013) Trong số 5.728 mẫu giống sắn có 35 loài sắn hoang dại sử dụng để lai tạo giống sắn kháng sâu bệnh giàu protein Nguồn gen giống sắn CIAT bảo tồn đánh giá khả cho suất, giá trị dinh dưỡng, thời gian sinh trưởng, khả chống chịu sâu bệnh hại, khả thích ứng với thay đổi môi trường…từ chọn cặp bố mẹ phục vụ cho công tác cải tiến giống sắn trao đổi quỹ gen nước CIAT tổ chức Mạng lưới Quốc tế Công nghệ Sinh học Sắn (ICBN) từ cuối năm 80 Nội dung hoạt động bao gồm: xây dựng tập đoàn giống sắn invitro; kỹ thuật nhân nhanh giống sắn; công nghệ tế bào công nghệ gene, lai tạo chọn lọc giống sắn Tập đoàn giống sắn invitro CIAT có 5.000 mẫu giống từ khắp giới Nguồn gen giống sắn châu Á: Thái Lan nước xuất sắn nhiều giới nên nước có chương trình chọn tạo giống sắn mạnh khu vực Các chương trình chọn tạo giống sắn Thái Lan thực chủ yếu Trường Đại học Kasetsart (KU), Trung tâm Nghiên cứu Cây trồng Rayong (RFCRC) Viện Nghiên cứu Phát triển Tinh bột Sắn Thái Lan (TTDI) Mục tiêu chọn tạo giống sắn có suất cao, hàm lượng chất khô cao, hàm lượng xianua thấp, thu hoạch sớm thích ứng rộng Một số giống sắn triển vọng Thái Lan nhập nội vào Việt Nam giống Rayong 60, 12 Rayong 5, Rayong Kasetsart 50, Rayong 90, Rayong Trong đó, giống sắn KM94 lai tổ hợp Rayong1 Rayong90 Giống sắn Thái Lan nguồn gen sắn đặc biệt quan trọng châu Á có mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam 2.2.2 Nguồn gen tiến giống sắn Việt Nam Từ năm 1975 đến năm 2000, sản lượng sắn Việt Nam dao động - tấn/ha, với giống sắn địa phương Gòn, H34 Xanh Vĩnh Phú thích nghi tốt với địa phương, suất thấp Giai đoạn 1981- 1990, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam tuyển chọn giống sắn HL20, HL23 HL24 phát triển diện tích 70.000- 80.000 ha, trồng chủ yếu phía Nam Các giống có đặc điểm ăn tươi ngon, hàm lượng tinh bột thấp (23 - 25 %) suất củ tươi đạt 18-24 tấn/ nên dùng ăn tươi làm thức ăn gia súc (Hoàng Kim cs (1990)) Giai đoạn 1990- 2007, sắn Việt Nam thay đổi đáng kể trong, Mạng lưới Nghiên cứu Chuyển giao Tiến Kỹ thuật sắn Việt Nam (Viet Nam Cassava Program - VNCP) hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) từ năm 1988, công ty VEDAN (Đài Loan) công ty chế biến sắn nước từ năm 1990, chọn tạo phát triển thành công giống sắn công nghiệp mới, suất cao: KM60, KM94, SM937-26, KM95-3 KM98-1 Trong đó, KM60 KM94 giống nhập từ Thái Lan, với tên gốc Rayong 60 Kasetsart 50, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển chọn giới thiệu giống khảo nghiệm liên Á (Hoàng Kim cs (2006a, … 2015) Dự án phát triển giống sắn (2001-2005) thuộc “Chương trình Giống Cây trồng, Giống Vật nuôi Giống Cây Lâm nghiệp” Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ quản, thực Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 1999 Thủ Tướng Chính Phủ Dự án Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Hưng Lộc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam chủ trì thực hiện, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Cây Có Củ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, trường Đại học Nông Lâm Huế, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh; 13 trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa, Mạng lưới Nghiên cứu Khuyến nông sắn Việt Nam; Các tổ chức CIAT, CIP, VEDAN, KMC, AFIEX Dự án nhập nội nguồn gen quý 12.034 hạt sắn lai, trì tuyển chọn nguồn gen, nhân giống gốc năm giống sắn suất cao chất lượng tốt KM94, SM937-26, KM98-1, KM98-5, KM140, nhân cung ứng triệu giống sắn gốc cho 24 địa phương toàn quốc, tập huấn kỹ thuật thâm canh sắn thích hợp bền vững, đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển sắn, nâng cao lực công nghệ chọn tạo nhân giống sắn lai Dự án giống sắn 2001-2005 kết nối với đề tài dự án 2005-2007 tỉnh trồng nhiều sắn mở rộng nhanh chóng giống sắn tốt vùng sinh thái Các giống sắn tạo bước nhảy vọt suất, đạt 25 - 35 tấn/ha so với giống cũ 9-12 tấn/ Kết đưa suất sắn nhiều vùng rộng lớn lên gấp đôi thời gian ngắn (Hoàng Kim cs (2006) Giai đoạn 2007- 2015, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc tiếp tục giới thiệu công nhận giống thức phát triển hai giống sắn KM98-5, KM140 đưa vào sản xuất có suất củ tươi đạt 34,5 tấn/ha45 tấn/ha, hàm lượng tinh bột đạt từ 27- 28%, thời gian sinh trưởng từ 7- 10 tháng (Trần Công Khanh cs (2007a, 2007b, 2010, 2012) Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, trường Đại học Nông Lâm Huế, trường Đại học Tây Nguyên, Viện Di truyền Nông nghiệp tiếp tục giới thiệu phát triển giống sắn KM419 có suất củ đạt 36 - 55 tấn/ ha, hàm lượng tinh bột đạt 27- 30% (Hoàng Kim cs (2014a), (2014b) , Trần Ngọc Ngoạn cs (2014), (2015), Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục giới thiệu giống sắn KM98-5, KM140 đưa vào sản xuất giống sắn KM21-12, Sa06, (Nguyễn Trọng Hiển cs (2012a), (2012b) Bảng : Nguồn gốc đặc tính giống sắn phổ biến Việt Nam Năm Nơi chọn tạo Tên giống phóng Nguồn gốc giống thích Đặc tính giống HL23 1987 Giống ĐP tuyển chọn IAS Chất lượng củ luộc ngon KM60 1992 Tên gốc Rayong 60 NS cao, ngắn ngày, ruột 14 IAS vàng KM94 1994 Tên gốc Kasetsart 50 IAS Năng suất bột cao, SM93726 1994 Hạt SM937-26 CIAT từ IAS Năng suất bột cao KM95-3 1995 Hạt sắn lai từ CIAT IAS Năng suất khá, ngắn ngày KM98-1 1999 Hạt R5 x R1 từ CIAT IAS Năng suất cao, ngắn ngày KM140 2007 (R5 x R1) x KM36 IAS Năng suất cao, ngắn ngày KM98-7 2008 Hạt sắn lai từ CIAT VAA Năng suất cao, ngắn ngày S KM98-5 2009 (R90 x KM98-1) IAS KM419 2015 (BKA900xKM98-5) NLU Năng suất cao, ngắn ngày Năng suất cao, ngắn ngày Nguồn: Le Huy Ham cs (2015) 2.2.3 Cơ sở khoa học tuyển chọn giống sắn thí nghiệm Các thử nghiệm giống sắn thực với tham gia nông dân Việt Nam liên tục 25 năm qua (1991 – 2015) Sơ đồ phả hệ chọn tạo phát triển giống sắn Việt Nam 1991 - 2015 cho thấy kết Hình 1: 15 Hình 1: Sơ đồ chọn tạo phát triển giống sắn Việt Nam (Hoang Kim et.al (2014) Ở Miền Bắc có 70 - 100% nông dân ưa thích giống sắn phổ biến KM94, KM60 KM98-7 giống có suất củ suất tinh bột cao phù hợp với sản xuất công nghiệp (Nguyễn Viết Hưng (2006); Trịnh Thị Phương Loan cs, (2008); Trần Ngọc Ngoạn (2007), (2008) khảo nghiệm nhân giống sắn triển vọng KM98-5, KM140, KM21-12, Sa06 (Trần Ngọc Ngoạn (2014), (2015) Nguyễn Trọng Hiển (2012a),(2012b) Ở Miền Trung 80- 100% nông dân trồng giống sắn phổ biến KM94, KM98-5, KM140, KM98-1 SM937-26 giống cho suất bột cao, giống sắn KM98-1 đa dụng có suất bột cao hàm lượng HCN thấp phù hợp cho công nghiệp lương thực cho người (Lê Văn Luận, (2008) khảo nghiệm nhân giống sắn triển vọng KM419, KM444, KM440, KM414, KM397, KM315, HTB1 Ở Miền Nam có 85 - 100% nông dân ưa thích giống KM419, KM94, KM 98-5, KM140, KM98-1, SM937-26 Theo Trần Công Khanh (2012), giống sắn KM140 KM98-5 đạt suất củ tươi hàm lượng tinh bột cao, thời gian sinh trưởng ngắn, thích hợp với sinh thái Đông Nam Bộ Tây Nguyên bổ sung thay cho giống sắn chủ lực KM94 Chương trình Sắn Việt Nam thử nghiệm đánh giá nhiều nơi giống sắn KM325, KM397, KM414, KM419, KM440, KM444 (Hoàng Kim cs (2013, 2014a) 16 Bộ giống sắn thực đề tài thâu tóm thành tựu giống sắn giới Việt Nam tiếp nối đề vận dụng trực tiếp cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Tây Nguyên KẾT LUẬN Giống trồng tốt khâu then chốt để tăng suất giống (kiểu gen: G) biểu thị khả sản xuất môi trường (Enviroment: E) định Cây trồng để tăng suất cần cải tiến đặc điểm di truyền mà phải có môi trường sinh trưởng phát triển quy trình biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp đạt lợi ích hiệu Giống tốt bị lãng phí tiềm môi trường sinh trưởng phát triển quy trình biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp Nhà chọn giống muốn chọn tạo giống tốt cần phải: Nắm vững sở di truyền số lượng, di truyền học khoa học liên quan, có kỹ kinh nghiệm thu thập nguồn gen, chọn lọc, lai tạo đánh giá giống; Trực tiếp quản lý nguồn vật liệu khởi đầu quý hiếm, phong phú, hiệu quả; Biết sử dụng hiệu phương pháp chọn lọc thích hợp Sự vận dụng chọn tạo phát triển giống sắn đòi hỏi nhà chọn giống sắn phải có kiến thức tảng di truyền chọn tạo giống sắn, trực tiếp thu thập quản lý nguồn vật liệu giống sắn tốt có giới Việt Nam; đồng thời phải biết phương pháp chọn lọc thích hợp 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang (2000), Di truyền phân tử tập tập 2, NXb Nông nghiệp, Hồ Chí Minh [2] Đinh Thế Lộc, Võ Nguyên Quyền, Bùi Thế Hùng, Nguyễn Thế Hùng (1997), Giáo trình Cây lương thực, NXb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 121- 134 [3] Trần Văn Minh (2008), Giáo trình Giống trồng, NXb Đại học Huế [4] Trần Thị Lệ (Chủ biên) Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Quốc Dung (2006), Giáo trình Công nghệ gen nông nghiệp, Đại học Huế, Trường Đại học Nông Lâm [5] Trần Thượng Tuấn (1992), Giáo trình Chọn giống Công tác Giống Cây trồng Trường Đại học Cần Thơ [6] Trần Văn Thủy (2016), Giáo trình chọn giống trồng NXb Giáo dục 2016 [7] Từ Bích Thủy (2004), Giáo trình Chọn tạo Giống Cây trồng, NXb Đại hoc Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [8] Đỗ Năng Vịnh (2002), Công nghệ sinh học trồng, NXb Nông nghiệp Hà Nội [9] FAO (2013), “Cassava’s huge potential as 21st century crop”, FAO Press Release, June 4, 2013 http://www.thedominican.net/2013/06/cassava-huge-potentialcrop.html [10] FAO, FAOSTAT (1975-2015), “Diện tích, suất sản lượng sắn giới từ năm 1975 đến 2013” http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor [11] Hiệp hội sắn Việt Nam (2016), Báo cáo hoạt động kiến nghị Hiệp hội sắn Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ, (số: 49/CV-BCH/HHSVN, ngày 23/4/2016), Hà Nội [12] Hoàng Kim, Trần Ngọc Quyền, Nguyễn Thị Thủy (1990), “Chọn tạo giống khoai lang, sắn thích hợp với vùng sinh thái nông nghiệp Miền Nam”, Tạp chí hàng tháng khoa học, kỹ thuật quản lý kinh tế (số năm 1990), trang 538-544 [13] Hoàng Kim, Phạm Văn Biên (1995), Cây sắn, NXb Nông nghiệp, Hồ Chí Minh [14] Hoàng Kim, Kazuo Kawano, Trần Hồng Uy, Trần Ngọc Quyền, Võ Văn Tuấn, Trần Công Khanh (1999), “Kết qủa chọn tạo phát triển giống sắn KM98-1”, Tài liệu báo cáo công nhận giống sắn KM98-1 Hội nghị Khoa học Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức Đà Lạt, Lâm Đồng 29-31/7/1999 [15] Hoang Kim, K Kawano, Pham Van Bien, Tran Ngoc Ngoan, Tran Ngoc Quyen and Trinh Phuong Loan (2001), “Cassava breeding and varietal 18 dissemination in Vietnam from 1975 to 2000”, Cassava’s Potential in the 21st Century: Present Situation and Future Research and Development Needs, Proc 6th Regional Workshop, held in Ho Chi Minh city, Vietnam Feb 21-25, 2000 pp 147-160 http://danforthcenter.org/iltab/cassavanet [16] Hoàng Kim (2003), “Công nghệ chọn tạo nhân giống sắn lai”, Công nghệ giống trồng, giống vật nuôi giống lâm nghiệp, 2, tr 95-108 [17] Hoang Kim, Pham Van Bien and R Howeler (2003), “Status of cassava in Vietnam: Implications for future research and development”, A review of cassava in Asia with country case studies on Thailand and Viet Nam FAO-IFAD-CIATCIRAD-IITA-NRI Proc Validation Forum on the Global Cassava Development Strategy, held in FAO, Rome, Italy April 26-28, 2000 Vol/3 Rome, Italy pp 103-184 http://www.globalcassavastrategy.net 19 [...]... Hiện tại, CIAT đã thu thập, bảo quản 5.728 mẫu giống sắn và đã đăng ký tại Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO), bao gồm 5.138 mẫu giống sắn thu thập tại vùng Nam Mỹ và Trung Mỹ, 24 mẫu giống sắn ở Bắc Mỹ, 384 mẫu giống sắn lai của CIAT, 163 mẫu giống sắn vùng châu Á, 19 mẫu giống sắn vùng châu Phi (Hoàng Kim, 2013) Trong số 5.728 mẫu giống sắn này có 35 loài sắn hoang dại được sử dụng để lai tạo giống sắn. .. tuyển chọn bộ giống sắn thí nghiệm Các thử nghiệm về giống sắn đã được thực hiện với sự tham gia của nông dân tại Việt Nam liên tục trên 25 năm qua (1991 – 2015) Sơ đồ phả hệ chọn tạo và phát triển giống sắn Việt Nam 1991 - 2015 đã cho thấy kết quả tại Hình 1: 15 Hình 1: Sơ đồ chọn tạo và phát triển giống sắn Việt Nam (Hoang Kim et.al (2014) Ở Miền Bắc có 70 - 100% nông dân ưa thích các giống sắn phổ biến... lai tạo và đánh giá giống; Trực tiếp quản lý nguồn vật liệu khởi đầu quý hiếm, phong phú, hiệu quả; Biết sử dụng hiệu quả các phương pháp chọn lọc thích hợp Sự vận dụng đối với chọn tạo và phát triển giống sắn đòi hỏi nhà chọn giống sắn phải có kiến thức nền tảng về di truyền và chọn tạo giống sắn, trực tiếp thu thập và quản lý nguồn vật liệu giống sắn tốt nhất hiện có của thế giới và Việt Nam; đồng... tập đoàn giống sắn invitro; kỹ thuật nhân nhanh giống sắn; công nghệ tế bào và công nghệ gene, lai tạo và chọn lọc giống sắn Tập đoàn giống sắn invitro ở CIAT có trên 5.000 mẫu giống từ khắp thế giới Nguồn gen giống sắn châu Á: Thái Lan là nước xuất khẩu sắn nhiều nhất thế giới nên cũng là nước có chương trình chọn tạo giống sắn mạnh nhất khu vực Các chương trình chọn tạo giống sắn ở Thái Lan được thực... nghiên cứu và phát triển sắn, nâng cao năng lực công nghệ chọn tạo và nhân giống sắn lai Dự án giống sắn 2001-2005 cũng đã kết nối với các đề tài dự án 2005-2007 của những tỉnh trồng nhiều sắn mở rộng nhanh chóng những giống sắn tốt tại các vùng sinh thái Các giống sắn mới đã tạo ra một bước nhảy vọt về năng suất, đạt 25 - 35 tấn/ha so với giống cũ là 9-12 tấn/ ha Kết quả đã đưa năng suất sắn của nhiều... 50, Rayong 90, Rayong 1 Trong đó, giống sắn KM94 là con lai của tổ hợp Rayong1 và Rayong90 Giống sắn Thái Lan là nguồn gen sắn đặc biệt quan trọng của châu Á và có mối quan hệ chặt chẽ nhất với Việt Nam 2.2.2 Nguồn gen và tiến bộ mới về giống sắn Việt Nam Từ năm 1975 đến năm 2000, sản lượng sắn Việt Nam dao động 6 - 8 tấn/ha, với các giống sắn địa phương Gòn, H34 và Xanh Vĩnh Phú thích nghi tốt với... Công Khanh (2012), giống sắn KM140 và KM98-5 đạt năng suất củ tươi và hàm lượng tinh bột cao, thời gian sinh trưởng ngắn, thích hợp với sinh thái Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là có thể bổ sung và thay thế cho giống sắn chủ lực KM94 Chương trình Sắn Việt Nam thử nghiệm và đánh giá nhiều nơi các giống sắn mới KM325, KM397, KM414, KM419, KM440, KM444 (Hoàng Kim và cs (2013, 2014a) 16 Bộ giống sắn thực hiện trong... tục giới thiệu giống sắn mới KM98-5, KM140 và đưa vào sản xuất giống sắn KM21-12, Sa06, (Nguyễn Trọng Hiển và cs (2012a), (2012b) Bảng 1 : Nguồn gốc và đặc tính chính của 9 giống sắn phổ biến ở Việt Nam Năm Nơi chọn tạo Tên giống phóng Nguồn gốc giống thích Đặc tính giống HL23 1987 Giống ĐP tuyển chọn IAS Chất lượng củ luộc ngon KM60 1992 Tên gốc Rayong 60 NS cao, ngắn ngày, ruột 14 IAS vàng KM94 1994... cải tiến giống sắn, kết hợp chặt chẽ các chương trình sắn quốc gia Mục tiêu của chiến lược cải tiến giống sắn được thay đổi tùy theo nhu cầu và khả năng của từng chương trình quốc gia đối với các công tác tập huấn, phân phối nguồn vật liệu giống ban đầu và được điều tiết bởi các chuyên gia chọn tạo giống sắn của CIAT Nguồn gen giống sắn châu Mỹ La tinh CIAT là nơi bảo tồn nguồn gen giống sắn hàng đầu... chủ yếu tại Trường Đại học Kasetsart (KU), Trung tâm Nghiên cứu Cây trồng Rayong (RFCRC) và Viện Nghiên cứu Phát triển Tinh bột Sắn Thái Lan (TTDI) Mục tiêu là chọn tạo được các giống sắn có năng suất cao, hàm lượng chất khô cao, hàm lượng xianua thấp, thu hoạch sớm và thích ứng rộng Một số giống sắn triển vọng của Thái Lan đã được nhập nội vào Việt Nam như giống Rayong 60, 12 Rayong 5, Rayong 6 và Kasetsart
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận chọn giống sắn và một số kết quả đạt được tại Việt Nam, Tiểu luận chọn giống sắn và một số kết quả đạt được tại Việt Nam, Tiểu luận chọn giống sắn và một số kết quả đạt được tại Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập