Tổng hợp thành ngữ tục ngữ tiếng việt lớp 5

8 19 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:32

Thống kê thành ngữ, tục ngữ chơng trình Tiếng Việt Lớp Các thành ngữ tục ngữ đợc đa vào - Quê cha đất tổ - Nơi chốn rau cắt rốn - Chịu thơng chịu khó - Dám nghĩ dám làm Nghĩa thành ngữ, tục ngữ Dạng - Nơi quê hơng quán, nơi tổ tiên, ông cha sinh sống BT LT&C (Đặt câu với thành ngữ cho) - Nơi sinh gắn bó máu thịt với BT LT&C (Các thành - Chăm chỉ, cần mẫn, tần tảo làm ăn, không ngữ, tục ngữ bên nói quản ngại khó khăn lên tính chất ngời Việt Nam ta? ) - Mạnh dạn, táo bạo, có nhiều sáng kiến dám thực sáng kiến - Muôn ngời nh - Đoàn kết, thống ý chí hành động - Trọng nghĩa khinh tài (tài : tiền của) - Quý trọng đạo lí tình cảm, coi nhẹ tiền - Uống nớc nhớ nguồn - Biết ơn ngời đem lại điều tốt đẹp cho - Cáo chết ba năm quay đầu núi - Trâu bảy năm nhớ chuồng - Lá rụng cội - Gạn đục khơi BT LT&C (Cho - Con ngời dù đâu xa nhớ quê hơng, câu tục ngữ không quên gốc tích nghĩa, chọn nghĩa thích hợp cho tục ngữ) - Dù đâu xa cũng nhớ tìm quê cha đất tổ BT LT&C (Tìm - Tách bạch tốt xấu, loại bỏ xấu cặp từ trái nghĩa để ủng hộ, khẳng định tốt đẹp - Gần mực đen, gần đèn sáng - Anh em nh thể chân tay Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần - Hẹp nhà rộng bụng - Xấu ngời đẹp nết thành ngữ, tục ngữ) - Gần kẻ xấu bị ảnh hởng, tiêm nhiễm xấu; gần ngời tốt học hỏi, tiếp thu đợc tốt , hay mà tiến - Khuyên anh chị em phải biết yêu thơng đùm bọc BT LT&C (chọn từ - Chỉ lòng ngời, không giàu có thích hợp điền vào chỗ nhng đối xử tốt với trống để hoàn chỉnh thành ngữ) - Tuy hình thức bên không đẹp nhng tính nết tốt - Trên kính dới nhờng - Đối xử tốt với ngời, ngời kính trọng, ngời dới nhờng nhịn - Ăn ngon nhiều - ăn cốt để thởng thức ăn: ăn ngon, có chất lợng - Ba chìm bảy - Cuộc đời gặp nhiều vất vả, - Nắng chóng tra, ma chóng tối - Kinh nghiệm thời tiết: Trời nắng có cảm giác nhanh đến tra, trời ma có cảm giác nhanh đến tối - Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để tuổi cho - Có lòng thơng yêu kính trọng ngời đợc ngời quý mến gặp tốt lành - Việc nhỏ nghĩa lớn BT LT&C (Tìm từ trái - Việc nhỏ nhng có ý nghĩa tinh thần, tình nghĩa thích hợp điền BT LT&C (Tìm cặp từ trái nghĩa thành ngữ, tục ngữ) cảm lớn - áo rách khéo vá, lành vụng may vào chỗ chấm) - Đề cao khéo léo - Vất vả, cần cù, chăm làm ăn - Thức khuya dậy sớm - Muôn ngời nh - Mọi ngời đoàn kết lòng - Chậm nh rùa - lề mề, chậm chạp - Ngang nh cua - Rất ngang bớng, nói c xử khác lẻ thờng, khó thống ý kiến - Cày sâu cuốc bẩm - Chăm chỉ, cần cù lao động đồng ruộng - Cầu đợc, ớc thấy - Đạt đợc điều thờng mong mỏi, ớc ao - Năm nắng, mời ma - Trải qua nhiều vất vả, khó khăn - Nớc chảy đá mòn - Kiên trì, nhẫn nại thành công - Lửa thử vàng, gian nan thử sức - Khó khăn điều kiện thử thách rèn luyện ngời - Bốn biển nhà - Kề vai sát cánh - Chung lng đấu sức BT tả (Điền tiếng có ua uô vào chỗ trống thành ngữ ) BT tả (Điền tiếng có a vào chỗ trống thành ngữ, tục ngữ.) BT LT&C (Đặt câu với - Ngời khắp nơi đoàn kết nh ngời một thành nhà, thống khối ngữ cho) - Đồng tâm hợp lực, chia sẻ gian nan ngời cgung sức gánh vác công việc quan trọng - Đông nh kiến - Rất đông ngời - Gan nh cóc tía - Gan góc, sợ hãi - Ngọt nh mía lùi - Rất / Nói ngào, dễ nghe, dễ lọt tai - Lên thác xuống ghềnh - Góp gió thành bão - Nớc chảy đá mòn - Khoai đất lạ, mạ đất quen BT tả (Tìm tiếng có chứa ia iê thích hợp với chỗ trống thành ngữ) BT LT&C (Tìm - Trải qua nhiều vất vả gian truân nguy hiểm thành ngữ, tục ngữ - Góp nhiều nhỏ yếu đợc lớn mạnh từ vật, - Bền bỉ, tâm việc dù khó đến tợng thiên làm xong nhiên) - Kinh nghiệm trồng trọt: khoai a đất lạ (đất cha trồng khoai), mạ a đất quen (đất gieo mạ nhiều lần) BT LT&C (Tìm từ trái - Một miếng đói gói - Khi thiếu đói hoạn nạn đợc giúp đỡ kịp thời dù nghĩa để viết vào chỗ no dù ỏi đáng quý gấp nhiều lần đợc cho đ trống) no đủ, yên ổn - Đoàn kết sống, chia rẽ chết kết g sẻ sống - Thắng không kiêu, bại không nản - Khuyên phải biết đoàn kết, đoàn giúp ta có sức mạnh để bảo vệ sống, chia rẻ rẻ làm ta cô độc, yêú ớt, khó bảo tồn đợc sống - Không kiêu căng trớc việc làm đợc, không nản chí trớc khó khăn, thất bại - Khuyên ngời phải biết giữ lời hứa - Nói lời phải giữ lấy lời Đừng nh bớm đậu lại bay - Đề cao phẩm giá hình thức bên - Tốt gỗ tốt nớc sơn Xấu ngời đẹp nết đẹp ngời - Có nới cũ - Bội bạc, thiếu tình nghĩa; có mới, ngời quên cũ, ngời cũ - Xấu gỗ, tốt nớc sơn - Bên hào nhoáng, bóng bẩy mà bên không - Mạnh dùng sức, yếu dùng mu - Một kinh nghiệm cầm quân đánh giặc: bên yếu phải dùng mu kế - Muốn sang bắc cầu kiều Muốn hay chữ yêu lấy thầy - Bầu thơng lấy bí Tuy khác giống nhng chung giàn - Núi cao có đất bồi Núi chê đất thấp núi ngồi đâu - Nực cời châu chấu đá xe Tởng chấu ngã, dè xe nghiêng - Nhiễu điều phủ lấy giá gơng Ngời nớc phải thơng - Cá không ăn muối cá ơn Con cỡng cha mẹ trăm đờng BT LT&C (Điền vào ô chữ theo gợi ý) - Khuyên ngời phải có tinh thần đoàn kết, thơng yêu - Không đợc chủ quan, xem thờng ngời khác - Khuyên ngời có mối quan hệ phải có tinh thần đoàn kết, thơng yêu - Con phải nghe lời dạy bảo cha mẹ, không h hỏng h - ăn nhớ kẻ trồng ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng - ăn nhớ kẻ trồng ăn gạo nhớ đâm xay dần sàng - Khuyên ngời ta phải nhớ ơn ngời mang lại hạnh phúc, sung sớng cho - Trải nghiệm sống nhiều có nhiều hiểu biết kinh nghiệm sống - Lên non biết non cao Lội sông biết sông cạn sâu - Nói chín nên làm mời Nói mời làm chín, kẻ cời ngời chê - Uốn từ thuở non Dạy từ thuở ngây thơ - Khuyên ngời ta phải thực tế bắt tay vào công việc không nói suông - Nớc lã mà vã nên hồ Tay không mà đồ ngoan - Khuyên ta dạy từ lúc nhỏ - Con có cha nh nhà có Con không cha nh nòng nọc đứt đuôi - Từ tay không mà mà dựng đồ thật tài giỏi, ngoan cờng - Đề cao vai trò ngời cha cái: Con có cha đợc che chở, đùm bọc, cha côi cút, khổ sở - Trai mà chi, gái mà chi BT LT&C (Em hiểu - Con trai hay gái quý, miễn có tình thành ngữ, tục Sinh có nghĩa có nghì - Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô (Một trai có, mời nữ không) ngữ sau nh nào? Em tán thành với câu - Chỉ có trai đợc xem có con, a hay câu b) có mời gái xem nh cha có (quan niệm sai) nghĩa, hiếu thảo với cha mẹ (quan niệm đúng) - Trai tài gái đảm - Trai gái giỏi giang, đẹp đôi vừa lứa - Trai gái lịch - Trai gái nhã, lịch - Chỗ ớt mẹ nằm, chỗ lăn - Nhà khó cậy vợ hiền, nớc loạn nhờ tớng giỏi BT LT&C (Mỗi thành - Lòng thơng vô bờ bến, đức hy sinh, nhờng ngữ, tục ngữ sau nói nhịn ngời mẹ lên phẩm chất ngời phụ nữ Việt - Phụ nữ giỏi giang, đảm đang, giữ gìn yên Nam ?) ấm cho gia đình - Giặc đến nhà, đàn bà đánh - Phụ nữ dũng cảm, anh hùng - Tre già măng mọc - Lớp trớc già có lớp sau thay - Trẻ lên ba, nhà học nói - Trẻ lên ba học nói, khiến nhà vui vẻ nói theo - Trẻ ngời non - Còn ngây thơ dại dột, cha biết suy nghĩ chín chắn - Tre non dễ uốn - Dạy trẻ từ lúc nhỏ dễ BT LT&C :Chọn thành ngữ, tục ngữ với nghĩa (đã cho) thích hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp thành ngữ tục ngữ tiếng việt lớp 5, Tổng hợp thành ngữ tục ngữ tiếng việt lớp 5, Tổng hợp thành ngữ tục ngữ tiếng việt lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập