Tâm lý học nhận thức của học sinh trung học cơ sở

18 11 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:11

UBND QUẬN HOÀN KIẾM TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀN KIẾM ĐỀ TÀI TÌM HIỂU VỀ TÂM LÍ HỌC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN HỌC TẬP, GIAO TIẾP, NHÂN CÁCH VÀ ỨNG XƯ Họ tên Học sinh : Lê Hoàng Hà Lớp : 9H Ngày sinh : 11-9-2000 Họ tên GV hướng dẫn : Lê Thị Minh Tổ Xã Hội Số điện thoại : 0915462129 Hà Nội – 2014 MỤC LỤC I ĐẶT VẤN ĐỀ Phần I.1 Mục tiêu nghiên cứu Phần I.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phần I.3 Phương pháp nghiên cứu II TỔNG QUAN III NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Phần II.1 Tóm lược tâm lý học học sinh trung học sở (Khái niệm, giai đoạn điều kiện) 1.1 Khái niệm tâm lý học 1.2 Vị trí giai đoạn phát triển tâm lý học học sinh trung học sở .5 1.3 Điều kiện phát triển tâm lý học học sinh trung học sở Phần II.2: Học tập, giao tiếp, nhân cách ứng xử của học sinh trung học sở 2.1 Học tập 2.2 Giao tiếp .8 2.3 Nhân cách ứng xử 10 IV KẾT LUẬN, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC ĐỂ XUẤT Phần III.1 Kết luận nguyên nhân 11 Phần III.2 Đề xuất 11 V TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 Phiếu khảo sát .16 BÀI DỰ THI CUỘC THI KHCN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ TƯ (Năm học 2014-2015) ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: “TÌM HIỂU VỀ TÂM LÍ HỌC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN HỌC TẬP, GIAO TIẾP, NHÂN CÁCH VÀ ỨNG XƯ” (Thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội hành vi) I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm gần đây, sự phát triển của cộng đồng thiếu niên la vấn đề gianh được rất nhiều sự quan tâm từ xã hội Đặc biệt, lứa tuổi thiếu niên (1115 tuổi) với những biến đổi quan trọng về mọi mặt đã, va sẽ la mối quan tâm sát của những bậc lam cha mẹ, giáo viên va cả bản thân học sinh Lứa tuổi học sinh THCS (thiếu niên) la một giai đoạn chuyển tiếp sự phát triển của người diễn giữa giai đoạn trẻ em va trưởng Đây la lứa tuổi có bước nhảy vọt về thể chất lẫn tinh thần, cho thấy nội dung bản va sự khác biệt về mọi mặt của thể Trong tuổi nay, các bạn sẽ bị tác động từ nhiều yếu tố khác các bạn được gia đình xem một viên tích cực, được giao những nhiệm vụ cụ thể Nha trường nơi các bạn đến lớp, sinh hoạt va học tập, nơi có nhiều tác động nhất nhất đối với các bạn, tại đó vị trí của của có nhiều thay đổi thể hiện các hoạt động học tập, sinh hoạt va vui chơi giải trí tập thể Xã hội la môi trường để bạn bắt đầu được thừa nhận một viên tích cực, bản thân các bạn hứng thú va tích cực tham gia vao các hoạt động xã hội, muốn thể hiện, ham tìm hiểu va tự chứng minh mình) Bởi vậy, gia đình va nha trường – những người trực tiếp dạy dỗ thiếu niên – cần nắm được vị trí va ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lí đặc biệt Đồng thời, những khó khăn, thuận lợi la kim chỉ nam việc đao tạo nên những chủ nhân tương lai của đất nước Trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay, có rất nhiều trường hợp học sinh với một số lượng lớn la học sinh cấp rơi vao các hiện tượng như: quậy phá, trầm cảm, thậm chí la tự tử Đây la một những biểu hiện của hiện tượng bất ổn tâm lí Vậy nguyên nhân của nó la gì? Nó la trực tiếp bản thân hay chịu tác động của những tác nhân nao? Học tập, cuộc sống va xã hội có tác động không va tác động thế nao? Va phải lam để học sinh trung học sở có thể vượt qua những hiện tượng trên? Bản thân la học sinh trung học sở, việc tìm câu trả lời cho các câu hỏi nêu khiến em thực sự rất quan tâm – điều rất cần thiết cho những học sinh em Việc nghiên cứu diễn biến tâm lí khá phức tạp của lứa tuổi thiếu niên một mặt cung cấp cho những người quân tâm đến kiến thức tâm lí bản của lứa tuổi nay, mặt khác đề yêu cầu va thách thức việc giáo dục va bồi dưỡng cho thế hệ trẻ Xuất phát từ những phân tích, lập luận va đặt vấn đề nói trên, xét thấy tầm quan của lứa tuổi thiếu niên tại học đường, ở gia đình va xã hội, em đã lựa chọn đề tai “Tìm hiểu tâm lí học học sinh trung học sở để phát triển học tập, giao tiếp, nhân cách ứng xử” lam Đề tai tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật phố Ha Nội lần thứ tư (Năm học 2014-2015) Phần I.1 Mục tiêu nghiên cứu: Giải thích được nguyên nhân của những biến đổi tâm lí của lứa tuổi học sinh trung học sở các yếu tố tác động đến nó Chỉ các điều kiện phát triển tâm lí của lứa tuổi học sinh trung học sở Phân tích đặc điểm đời sống của học sinh trung học sở (học tập, giao tiếp, nhân cách va ứng xử) Nêu được các biện pháp theo mục tiêu giáo dục đã đề Phần I.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Học sinh trung học sở phạm vi trường THCS Hoan Kiếm Phần I.3 Phương pháp nghiên cứu: Đề tai được hoan dựa sở của các phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, khảo sát va phỏng vấn II TỔNG QUAN * Tổng quan: Học sinh trung học sở có tuổi đời tương ứng với tuổi thiếu niên, vậy có tên gọi khác la thiếu niên Đây la độ tuổi của người chưa niên (điều 18 Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005) Thời kỳ chuyển tiếp từ người chưa niên sang người niên (từ trẻ sang người lớn) la giai đoạn đặc biệt quan trọng sự phát triển cả về thể chất va tinh thần, la giai đoạn tiền đề tạo nên sự phát triển đặc thù về mọi mặt: thể chất, trí lực, đạo đức va nhận thức xã hội Tuổi học sinh trung học sở vẫn song tồn hai đặc tính: tính trẻ em va tính người lớn Những thay đổi bản lứa tuổi học sinh trung học sở như: phát triển về chiều cao, về trọng lượng thể hay về hệ xương, tuyến sinh dục, hệ thần kinh cao cấp việc ảnh hưởng của sự thay đổi tâm sinh lý, các yếu tố xã hội đều lam nảy sinh cảm giác người lớn của lứa tuổi học sinh trung học sở Độ tuổi thiếu niên chịu áp lực của những yếu tố kìm hãm sự phát triển cảm giác nay, ví dụ phải đến trường, bận tâm vao việc học, tính tích cực của bản thân nhằm lĩnh hội những chuẩn mực; ngoai la phụ giúp gia đinh những có thể, được cha mẹ chăm sóc về mọi mặt Tuy nhiên, thiếu niên vẫn tồn tại các yếu tố thúc đẩy tính người lớn, ví dụ vươn tới nguồn thông tin rộng rãi va phong phú, cha mẹ có thể quá bận rộn nên để tự lập sớm, thiếu niên được thực hiện một số hoạt động xã hội nha trường, thông qua các hoạt động học tập, sinh hoạt đoan đội va tập thể đã tạo nên sự phát triển gia tốc về thể lực va phần nao đó về trí lực Các mức độ biểu hiện cảm giác la người lớn có thể la: về vẻ mặt, hanh vi cử chỉ, cách ăn mặc, đầu tóc; các thần tượng hoặc hình tượng của cha mẹ, thầy cô giáo hoặc người nổi tiếng… Như vậy, việc học tập ở trường trung học sở la một bước ngoặc quan trọng đời sống của thiếu niên Trường trung học sở la nơi học sinh (thiếu niên) lĩnh hội những kiến thức qua các phân môn học; mỗi môn học gồm những khái niệm, những quy luật được xếp một hệ thống tương đối sâu sắc Điều đó đòi hỏi lứa tuổi thiếu niên phải có tính tự giác va tính lam việc độc lập cao Nghiên cứu tuổi học sinh trung học sở, không thể không đề cập đến những mặt trái của lứa tuổi Những hiện tượng đáng buồn đã va xảy ma chưa có hồi kếtđã lam đau lòng người lớn, cha mẹ, các nha giáo va những người có lương tri xã hội Nguyên nhân của những hiện tượng ấy có thể la rất nhiều yếu tố ma chủ yếu khách quan đưa lại Nếu không có người tham vấn kịp thời để tháo gỡ thiếu niên sẽ rất dễ tìm đến hướng giải quyết tiêu cực Như vậy, sự kết hợp hai hòa giữa các yếu tố: gia đình, nha trường va xã hội có thể la giải pháp tối ưu giúp tuổi học trò phát triển toan diện theo hướng có ích cho cộng đồng va nha trường nói chung, cho gia đình va bản thân nói riêng * Điểm mới, sáng tạo của đề tài: Căn cứ vao các số liệu qua khảo sát, phỏng vấn đối với các bạn học sinh theo học trường trung học sở để nêu lên thực trạng, đưa các biện pháp có ý nghĩa thiết thực nhất; góp phần giúp các bạn vượt qua các khó khăn từ phía gia đình, nha trường va xã hội, giúp các bạn có trạng thái tâm lý tốt nhất cho việc học tập tại học đường III NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ Phần III.1 Tóm lược tâm lý học học sinh trung học sở (Khái niệm, giai đoạn điều kiện) 1.1 Khái niệm tâm lý học Tâm lý học la nganh khoa học nghiên cứu hoạt động, tinh thần va tư tưởng (cảm xúc, ý chí va hanh động) của người; ngoai tâm lý học tâm đến sự ảnh hưởng của hoạt động thể chất, trạng thái tâm lý va các yếu tố bên ngoai lên hanh vi va tinh thần của người (một vai khía cạnh ở động vật được nghiên cứu) Tâm lý học vừa được nghiên cứu một cách khoa học lẫn phi khoa học, đa phần đặt nền tảng thuyết thực chứng Thông qua những phân tích định lượng va sử dụng những phương pháp khoa học, người ta chia nhiệm vụ: - Một là, nghiên cứu bản chất của các hiện tượng tâm lý Hai là, nghiên cứu mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lý đó Ba là, nghiên cứu vai trò, chức của tâm lý đối với hoạt động của người Vị trí giai đoạn phát triển tâm lý học học sinh trung học sở Qua việc điều tra bằng 50 phiếu khảo sát đối với các đại diện cho các khối 6, 7, va khối cho thấy, gần 100% học sinh nắm rõ giai đoạn phát triển của tuổi thiếu niên la 11-15 tuổi, tức la thời điểm các bạn vao học trường trung học sở “Thời kỳ quá độ“, “tuổi khó bảo“, “tuổi khủng hoảng “, “tuổi bất trị” la những cái tên bản để nói chung về lứa tuổi Nó có một vị trí đặc biệt quan trọng thời kỳ phát triển, la thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi trưởng để tạo nên sự khác biệt bản phát triển về mọi mặt (phụ thuộc vao nhiều yếu tố) 1.2 1.3 Điều kiện phát triển tâm lý học học sinh trung học sở a Về thể: Cơ thể phát triển mạnh mẽ (chiều cao, trọng lượng ); hoạt động thần kinh cấp cao có nét riêng biệt; hệ xương, hệ cơ, hệ thần kinh, hệ tim mạch, ; phát triển về thể chất, bắt đầu dậy b Về điều kiện sống: * Gia đình: Đến tuổi nay, các bạn đã có những vai trò nhất định, được gia đình thừa nhận la một viên tích cực của gia đình, được cha mẹ, anh chị giao cho những trọng trách khá nặng nề như: chăm sóc các em nhỏ, nấu cơm, dọn dẹp nha cửa, chăn nuôi gia súc,… Chỉ khoảng 50% các bạn tham gia lam công việc nha giúp đỡ cha mẹ Thậm chí một số bạn đã lao động góp phần tăng thu nhập của gia đình (15%); các bạn đã ý thức được các nhiệm vụ đó va thực hiện tích cực Các bạn được tham gia ban bạc một số công việc của gia đình va đã biết quan tâm đến việc xây dựng, bảo vệ uy tín của gia đình (45%) Những sự thay độ đó đã lam cho các bạn ý thức được vị thế của gia đình va động viên, kích thích các bạn hoạt động tích cực, độc lập, tự chủ 15% các bạn không ở cha mẹ bố mẹ li hôn, được người bảo trợ (ông, ba, cô, dì, chú, bác…) nuông chiều không phải lam việc nha * Nhà trường: Vao một môi trường dạy học mới, các bạn có thể bị tác động bởi một (hoặc nhiều) các yếu tố sau đây: nhiều thầy cô với phương pháp giảng dạy va yêu cầu khác nhau; nhiều bạn mới, kiến thức của 13 môn học đa dạng; tự nghe viết các kiến thức lớp; phải tiến hanh các hoạt động tư (so sánh, hệ thống, phân loại ) Trái lại, các bạn được tham gia vao các hoạt động sinh hoạt của nha trường văn nghệ, thể thao, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoai giờ lên lớp Chính những điều đó đã đòi hỏi va thúc đẩy các bạn có thái độ tích cực, tính độc lập hơn; hình va phát triển cách lập luận sâu sắc; vốn hiểu biết sẽ phong phú, trừu tượng để thỏa mãn nhu cầu giao tiếp, kiến thức va ứng xử của Tuy nhiên, số các bạn học sinh có hoan cảnh gia đình đặc biệt cha mẹ li hôn hoặc mồ côi… nên thời gian ngoai giờ đến trường các bạn lang thang mạng, giao lưu kết bạn với các bạn ngoai lớp, trường; các giờ học thường hay ngủ gật, thiếu tập trung, học muộn thậm chí bỏ tiết, không lam bai tập, không học bai… Trong giao tiếp, những bạn học sinh có những ngôn ngữ không phù hợp với lứa tuổi *Xã hội: Tại phường, quận của mình, các bạn được tham gia vao các hoạt động sinh hoạt tập thể va được giao một số công việc nhiều lĩnh vực khác giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, tuyên truyền cổ động, góp phần giữ trật tự ổn định khu phố sinh sống, tham gia vao các lớp văn hóa, Các hoạt động la hoạt động có tính tập thể, có ý nghĩa lớn lao Thực hiện những công việc la một những cách để các bạn khẳng định bản thân, mở rộng các mối quan hệ xã hội, tăng kinh nghiệm sống va góp phần phát triển nhân cách Tuy nhiên, chỉ có 30% học sinh la thường xuyên (va thường xuyên) tham gia vao các hoạt động Những bạn có một phong cách rất tự tin, động va sáng tạo; đến trường các bạn thường la những cán bộ lớp, cán bộ của chi đội, liên đội Trái lại, những bạn học sinh cá biệt thường vi phạm luật giao thông, nhuộm tóc, tham gia vao những vụ lộn xộn (cãi nhau, đánh nhau) Phần III.2: Học tập, giao tiếp, nhân cách ứng xử của học sinh trung học sở 2.1 Học tập Song song với sự phát triển của thể, hoạt động học tập cang có vị trí quan trọng cuộc sống va nó có vai trò rất to lớn, nó la hoạt động chủ đạo của học sinh, vao tuổi thiếu niên, việc học tập của các bạn có những thay đổi bản 60% học sinh cho thấy việc học tập ở trường trung học sở la một bước ngoặt quan trọng cuộc đời Ở các lớp dưới, bạn học về các sự kiện va hiện tượng, hiểu những mối quan hệ cụ thể va đơn giản giữa các sự kiện va hiện tượng đó Còn ở trường trung học sở, việc học tập của các bạn phức tạp một cách đáng kể 60% bạn cho biết gặp khó khăn ở việc học tập với các mức độ va lĩnh vực khác nhau: Các bạn đã xác định phương pháp học tập phù hợp cho từng phân môn Mỗi môn học gồm những khái niệm, những quy luật được xếp một hệ thống tương đối sâu sắc.Từ đó ma các bạn lam chủ được kiến thức, tìm thấy sự hứng thú học tập giải quyết được vấn đề ma các thầy cô giáo định hướng Nghĩa la các bạn đó đã có tính tự giác va độc lập rất cao học tập Như nhận định của các nha nghiên cứu trước đây, lứa tuổi la lứa tuổi khó dạy, đặc biệt la với trẻ nam Do những biến đổi về mặt tâm lí va nhiều mặt khác, các bạn đã có những nhận định, những nhận xét rõ rệt về thầy cô, môn học Các bạn thấy rằng: thầy cô không quan tâm đến (65%); thầy cô đối xử không công bằng va dạy khó hiểu (15%); quá nhiều bai tập, lượng kiến thức quá tải (75%); 75% phải học thêm quá nhiều; việc học rất nham chán (50%); 80% cảm thấy hai lòng về thầy cô của (dựa quan điểm của mỗi bạn) “Trù”, “đáng được điểm cao hơn”, “chẳng ưa ”, la những nhận xét bản về thầy cô của học sinh Quan hệ giữa giáo viên va học sinh “xa cách” so với bậc tiểu học Sự thay đổi tạo những khó khăn nhất định cho các bạn, nó tạo điều kiện cho các bạn tích lũy dần kinh nghiệm tự giác va hiểu người khác Thái độ tự học của học sinh trung học sở tăng lên rõ rệt 50% tự nhận xét rằng thái độ tự học của rất tốt Số lại có lẽ bị các yếu tố giải trí cuốn hút, cảm thấy môn học rất nham chán hay các bạn danh thời gian tìm hiểu những điều tò mò Ở học sinh tiểu học, thái độ đối với môn học phụ thuộc vao thái độ của các bạn đối với giáo viên va điểm số nhận được Nhưng ở tuổi thiếu niên, thái độ đối với môn học nội dung môn học va sự đòi hỏi phải mở rộng tầm hiểu biết chi phối Thái độ đối với môn học đã được phân hóa (môn “hay”, môn “không hay”) Nhiều bạn đã có hứng thú bền vững đối với môn học, say mê học tập Tuy nhiên, tính tò mò, ham hiểu biết nhiều có thể khiến hứng thú của thiếu niên bị phân tán va không bền vững va có thể hình thái độ dễ dãi, không nghiêm túc đối với các lĩnh vực khác cuộc sống Giao tiếp “Giao tiếp la những liên hệ qua lại đã được ý thức giữa người với người, nó có mặt bất kì cộng đồng nao.” (K.K Llatônốp) hay “Giao tiếp la sự tác động qua lại giữa hai hay nhiều người để trao đổi thông tin” (Từ điển Tâm lý học của Liên Xô) la những khái niệm tồn tại về giao tiếp dưới góc độ tâm lí học Vậy với lứa tuổi thiếu niên, nó có khác biệt không va khác biệt thế nao? Quá trình giao tiếp có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức (trực tiếp bằng lời nói hay bằng các máy móc thông tin điện tử điện thoại, máy tính, các trang mạng xã hội, các diễn đan ) Cho dù với hình thức nao nữa vai trò của nó la giúp lứa tuổi thiếu niên tăng vốn kiến thức xã hội, biến những kinh nghiệm đó vốn sống cho riêng để phục vụ cho cuộc sống Cụ thể, hôm em sẽ tìm hiểu hai mối quan hệ giao tiếp bản nhất của học sinh, đó la với người lớn (cha mẹ, thầy cô ) va với bạn bè 2.2 *Với người lớn: Ở tuổi thiếu niên xuất hiện cảm giác đã la “người lớn” Các bạn cảm thấy không la trẻ lại không hẳn vậy Những biến đổi về thể đã cho bản thân cảm giác về trưởng thanh, nó biểu hiện lập trường sống mới đối với thế giời xung quanh: các bạn quan tâm đến hình thức bản thân, tác phong, cử chỉ, Trong học tập, các bạn muốn độc lập lĩnh hội tri thức, lập trường va quan điểm riêng Trong xã hội, các bạn muốn tự lập va không phụ thuộc vao người lớn ở một mức độ nhất định; điều la có thể bởi 80% kiến thức xã hội của các bạn rất tốt Các bạn mong người lớn đối xử với bình đẳng, không quá can thiệp vao đời sống riêng tư ( 50% được nêu lên ý kiến của gia đình) Nếu người lớn không chịu thay đổi quan hệ các bạn sẽ la người lam điều đó; nếu người lớn chống đối sẽ gây những phản ứng bất bình của các bạn (bướng bình, không lời) thậm chí sự xung đột ấy có thể kéo dai đến hết thời kì của lứa tuổi nay, thay đổi hẳn quan hệ giữa các bạn va người lớn *Với bạn bè: Trong cuộc đời, không la không có bạn va không có thể sống thiếu bạn bè Với lứa tuổi nay, tình bạn được xây nên không mang cảm tình ma được xem xét dựa hứng thú, sự đồng cảm, lối sống Dựa mức độ hợp ma thiếu niên có thể có bạn học, bạn tri kỉ, bạn đồng lứa, bạn ngoai lớp (95%), Quan hệ bạn bè có tác dụng rất to lớn, nó bổ sung tri thức về mọi mặt, giúp chia sẻ tình cảm, khát vọng vươn lên, bổ sung những khuyết thiếu của bản thân Do ở lứa tuổi nay, thiếu niên muốn khẳng định nên việc vươn lên học tập các mặt khác để cạnh tranh với bạn bè không phải la việc lạ Sự bất hòa quan hệ bạn bè bắt nguồn từ những xung đột cá nhân, ghen tuông, bất đồng, ganh tị, chơi trội, dẫn đến cắt đứt quan hệ va những hậu quả khác, thậm chí la đánh • Qua phỏng vấn cho thấy, gần 50% học sinh đều có xu hướng tách biệt, khép kín đời sống nội tâm nên hay có biểu hiện lo lắng va tâm trạng cô đơn Những lúc nay, các bạn đều mong muốn tìm sự chia sẻ sưởi ấm, quan tâm từ bạn bè hoặc đăng những dòng tâm trạng lên mạng xã hội để tìm được sự đồng cảm Điều sẽ giúp bồi đắp thêm một khía cạnh về tâm hồn Về phần tại người các bạn tìm chia sẻ lại không phải la gia đình hay thầy cô – những người từng trải trực tiếp săn sóc, dạy bảo (nếu tìm đến thầy cô hoặc gia đình, các bạn sẽ nhận được những lời khuyên chân va có giá trị cao) – có lẽ đáp án sẽ la họ không thuộc thế hệ với học sinh, sự xa lánh qua những lần dạy bảo Xã hội một phát triển, sự thay đổi giữa các thế hệ học sinh một rõ rệt (hoan cảnh sống, mục đích học tập, cách học, ) “Sao may ngu quá, coi thằng A, B nó học giỏi quá chừng” hay “con nha người ta ” la những câu nói ma các bạn cảm thấy rất khó chịu nghe từ bố mẹ Các bạn cho biết không thích bị so sánh với một mẫu hình “lí tưởng”, không thích bị áp học theo một phương pháp thời bố mẹ hay cấm đoán toan bộ các phương tiện giải trí; điều chỉ khiến quan hệ giữa bố mẹ va các thêm đối chọi (hay xung đột) ma thôi, thậm chí học sinh sẽ hoan toan cố tình lam trái lại, dẫn tới việc dạy dỗ ấy không thu được kết quả Nhân cách ứng xử a Muốn được tự tự lập Cùng với sự thay đổi về thể lí học sinh bắt đầu muốn bố mẹ cho cái quyền tự va độc lập (được phát biểu ý kiến, có quyền, luật lệ riêng tư, ) Theo 2.3 10 các chuyên viên tâm lí điều không có la bất thường Trái lại, nó giúp cho các bạn có tinh thần tự tin vao (Tất nhiên điều đó không có nghĩa la bố mẹ hoan toan nghe theo lời con, không có sự kiểm soát, thả hoan toan tự ) b Muốn được tôn trọng Khi bị so sánh với bạn khác hay nghe những lời ma bản thân cảm thấy khó chịu từ bố mẹ, các bạn sẽ thường không đáp ứng những nhu cầu ấy ma trái lại khiến mối quan hệ giữa bố mẹ va cang rạn nứt Ở tuối nay, các bạn rất dễ bị tổn thương va tự ái bị la rầy; các bạn muốn tự bản thân hoan công việc theo cách riêng của để khẳng định c Thách thức thẩm quyền của cha mẹ Với những thay đổi về tâm lý cộng thêm những kiến thức thu nhận từ trường học, từ xã hội, thiếu niên hiểu biết va biết lý luận để bênh vực những hanh động của Một bị la mắng về những chuyện nhỏ hoặc không đúng, các bạn thường trả lời lại va nói lên những suy nghĩ riêng để bao chữa d Nhận được khuyết điểm của cha mẹ Ở tuổi thiếu niên, các bạn bắt đầu nhận biết rằng cha mẹ không phải lúc nao đúng, hoặc biết tất cả mọi việc các bạn tưởng nhỏ tuổi Nhờ trường học, nhờ mạng lưới thông tin mở rộng va những khả sử dụng hệ thống điện tử thạo, thiếu niên có những hiểu biết cha mẹ của chúng ở tuổi vao những thập niên trước rất nhiều IV Kết luận, nguyên nhân các để xuất Phần IV.1 Kết luận nguyên nhân Về việc tại các bạn lại không hay tham gia các hoạt động của phường, quận, có lẽ nguyên nhân sẽ la một (hay nhiều) các nguyên nhân dưới đây, ma đó chủ yếu la nguyên nhân sau: gần nửa các bạn đều học khóa (trừ các bạn học bán trú la 2/3 ngay), bên cạnh đó, thời gian học thêm của các bạn 100% đều tiếng/ngay, tự học nhất tiếng/ngay, đó thời gian gian lại các bạn đều danh cho nghỉ ngơi va giải trí Ngoai có những nguyên nhân phụ khác như: bố mẹ không cho phép, ngại khỏi nha, ngại giao tiếp, ngại lam quen bạn mới, ngại lam việc, Sự thay đổi tâm lí đều sẽ la nguyên nhân chung những hanh động của các bạn, cả học tập, giao tiếp, ứng xử va nhân cách Phần IV.2 Đề xuất 11 Từ việc nghiên cứu Đề tai “Tìm hiểu tâm lí học học sinh trung học sở để phát triển học tập, giao tiếp, nhân cách ứng xử”, em có một số đề xuất sau đây: Một là, cái bước vao tuổi thiếu niên, cha mẹ nên tránh la mắng ma nên trò chuyện, lam bạn với hoặc có lời nhẹ nhang dạy bảo Bởi la mắng nhiều không lam cho nể sợ, ma trái lại chúng có thể có những thái độ phản kháng tiêu cực lầm lì, cứng đầu hay cãi bướng lại Như thế chỉ lam cho mối liên hệ giữa cha mẹ va cái rạn nứt ma Trong nhiều trường hợp, phụ huynh cần giữ bình tĩnh để nghe giải thích, suy xét xem hay sai la la mắng, giận dữ Nếu trình bay va cha mẹ thấy sai nên nhận khuyết điểm va lỗi lầm của Chính thái độ nhận lỗi của cha mẹ la một tấm gương cho biết nhận trách nhiệm lam sai va tạo được lòng kính trọng va tin cậy với của Nếu muốn trở nên một người tử tế xã hội cha mẹ phải lam gương cho noi theo Chính hanh động của cha mẹ la một bai học thực tế nhất cho Thể theo nguyện vọng của học sinh đã nêu ở trên, các bạn đều mong muốn bố tránh những việc đã nêu (Điều không có nghĩa la bố mẹ không quan tâm đến việc học hay hoan toan thả phanh các phương tiện giải trí; ma hãy tìm hiểu để rõ đặc điểm tính cách riêng biệt của rồi từ đó có những biện pháp đắn) Về phần giải trí, có một số trường hợp bố mẹ cang cấm các bạn cang tò mò, cang cố gắng tìm tất cả các biện pháp để đạt được điều mong muốn va ngược lại; nếu bố mẹ để cho các bạn chơi khoảng một tuần thả phanh, dần da các bạn sẽ cảm thấy chán va không mong muốn chơi nữa (chỉ những bạn có thói quen nhanh chán) Về học tập, bố mẹ có thể giảm bớt thời gian học thêm cho con, chỉ học thêm chất lượng Hai là, sau đọc Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo cấp học học tập, em thấy rằng thầy cô quá trình dạy học cần phải quan sát thái độ, hanh vi của học sinh qua ánh mắt, cử chỉ, mức độ ý…; cần điều chỉnh cảm xúc theo các nội dung nhất định va diễn biến tâm lý của học sinh, nhất la phải giữ vững được thái độ tích cực của trước tập thể học sinh, không bao giờ mang tâm trạng tiêu cực đến lớp học; gây được thiện cảm ban đầu với học sinh, đó la những yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng dạy học, giờ học Ngoai ra, thầy cô cần hiểu rõ tính cách, khí chất, khiếu của người học Mặt khác, cần ý tới tai liệu học tập: Tai liệu học tập phải súc tích về nội dung khoa học, tránh kiến thức han lâm, phải gán với cuộc sống của học sinh, lam cho học sinh hiểu rõ ý nghĩa của kiến thức môn học, phải gợi cảm, gây cho học sinh hứng thú 12 học tập va phải trình bay bai học, phải gợi cho học sinh có nhu cầu tìm hiểu bai học đó, phải giúp đỡ học sinh biết cách học, có phương pháp học tập phù hợp Ba là, cụ thể, qua phỏng vấn va phiếu khảo sát, có bạn đã trình bay ý kiến của sau: “con mong thầy cô thoải mái việc dạy học, bớt nóng tính hơn, giảm số lượng tập nhà mà thay vào đó những tập cụ thể được giảng giải lớp, tạo nên tính hài hước mỗi giờ học để mỗi giờ học không phải một gánh nặng đối với học sinh; nhà trường nên tìm cách áp dụng khoa học kĩ thuật vào giờ dạy học, tạo điều kiện cho học sinh được thực hành thí nghiệm, khảo sát thực tiễn để học sinh tạo được hứng thú với môn học; hoặc mong bạn lớp hòa đồng hơn, giúp đỡ học tập, không chia bè kết phái để chúng ta có thể chia sẻ với những tâm tư nguyện vọng của bản thân Cuối cùng giảm bớt lượng kiến thức không cần thiết chương trình dạy học mỗi ngày đến trường một ngày vui ” Có lẽ những điều nêu la những việc thiết thực nhất ma trường THCS Hoan Kiếm nói riêng va khối các trường phổ thông nói chung cần phải cải thiện va phát triển Bên cạnh đó, việc mở các lớp kĩ năng, tổ chức thêm các hoạt động ngoại khóa để thầy trò có dịp chia sẻ, thấu hiểu la rất cần thiết Bốn là, cần xây dựng mối quan hệ thầy (cô) với học trò từ hiểu biết về tâm sinh lý học sinh THCS Từ những đặc điểm tâm sinh lý đặc trưng ở lứa tuổi thiếu niên đã được mô tả nội dung nghiên cứu ở cho thấy, lứa tuổi thiếu niên la lứa tuổi khó dạy (đặc biệt đối với trẻ nam) Trẻ em sẽ phát triển bình thường hay không tương lai phụ thuộc vao sự quan tâm va cách giáo dục của người lớn đối với trẻ em thông qua các yếu tố: nha trường, gia đình, xã hội Tuy nhiên theo em, với tư cách la nha trường, nơi giáo dục thống cho học sinh, ma cụ thể la đề nghị các thầy cô giáo cần biết nhiều về sự phát triển tâm lý của học sinh, vận dụng chúng giao tiếp, giải quyết các vấn đề hang liên quan đến các sản phẩm giáo dục đao tạo, tạo mối quan hệ thầy (cô) – học trò gần gũi hơn, có nền tảng vững hơn, từ đó xây dựng được các lâu đai nhiều tri thức Năm là, việc tìm hiểu tâm lí học sinh trung học sở nhằm phục vụ tốt cho việc dạy va học, theo em dạy học để có hiệu quả nhất la dạy học sinh học cách sử dụng kiến thức để lam gì? Va phục vụ ai? Học kiến thức phần nhiều la tự học, học để ngộ nhiều điều va học để tự nhận thức Học hiệu quả không phải la ghi nhớ được tất cả những điều thầy cô truyền đạt ma học từ nhiều nguồn, học qua nhiều cách, va học qua trải nghiệm thực tế 13 Rất mong một không xa, thiếu niên, tức học sinh trường trung học sở sẽ la những người tai năng, sáng tạo, nâng cao va phát triển tốt mọi mặt học tập, giao tiếp, nhân cách va ứng xử Trên la những tìm hiểu thực tế, quan điểm ý kiến của riêng việc tìm hiểu tâm lí học học sinh trung học sở Rất mong nhận được sự góp ý kiến của các thầy cô giáo va ban giám khảo Con xin trân trọng cảm ơn! Ha Nội, 27 tháng 11 năm 2014 Học sinh Lê Hoang Ha 14 V TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 Giáo trình tâm lí học đại cương (Nguyễn Quang Uẩn) Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học sở (Đỗ Thị Hạnh Phúc) Tâm lí học lứa tuổi va tâm lí học sư phạm ( Đỗ Văn Thông) Tai liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học (Cục Nhà giáo Cán bộ quản lý sở giáo dục) Hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học trò sở để xây dựng quan hệ thầy trò (Võ Thị Minh Chí) 15 PHIẾU KHẢO SÁT Đánh dấu vào đáp án mà bạn cho đúng: (từ đến 11) Câu 1: Theo bạn, độ tuổi được tính vào độ tuổi thiếu niên?  Dưới  11-15  – 11  Trên 15 Câu 2: VỂ HỌC TẬP Hãy đánh dấu vào bảng theo mức độ thường xuyên của yếu tố – từ không xảy () đến luôn xảy ( ) – việc học tập của bạn     Thầy cô không quan tâm Thầy cô đối xử công bằng Cảm thấy hai lòng về thầy cô Thầy cô cởi mở lắng nghe ý kiến Thầy cô dạy khó hiểu Lượng kiến thức quá tải Quá nhiều bai tập Phải học thêm quá nhiều Việc học rất nham chán Thái độ với môn học (ghét, thích) Thái độ tự học (từ không tốt đến rất tốt) Khác (ghi ý kiến của mình, có) Câu 3: Bạn có phải làm các công việc nhà không?  Có  Không  Đôi Câu 4: Bố mẹ quan tâm đến bạn thế nào?  Không quan tâm  Quan tâm  Khá quan tâm  Rất quan tâm Câu 5: Ở nhà, bạn có được nêu lên ý kiến, nguyện vọng của bản thân không?  Có  Không  Đôi Câu 6: Bạn phải kiếm tiền chưa?  Rồi  Chưa Câu 7: Theo bạn, kiến thức xã hội của bạn thế nào?  Rất  Kém  Tốt 16  Rất tốt Câu 8: Bạn có hay tham gia vào các hoạt động của phường, quận không?  Có  Không  Đôi Câu 9: Khi bố mẹ trách móc hay nhắc nhở, bạn thường làm gì?  Cãi lại  Nghe va tiếp thu  Mặc kệ  Khác Câu 10: Quan hệ lớp của bạn thế nào?  Rất  Tốt  Kém  Rất tốt Câu 11: Về việc vào học trường trung học sở, bạn thấy thế nào?  Không quan trọng  Quan trọng  Khá quan trọng  Rất quan trọng 17 Câu 12: Ngoài học chính, trung bình thời gian học thêm của bạn bao nhiêu? giờ/ngay Câu 13: Bạn có mong muốn gì học tập, gia đình các hoạt động sinh hoạt khác không? _Cảm ơn bạn dành thời gian hoàn thành bản khảo sát này_ [...]... hài hước trong mỗi giờ học để mỗi giờ học không phải là một gánh nặng đối với học sinh; nhà trường nên tìm cách áp dụng khoa học kĩ thuật vào giờ dạy học, tạo điều kiện cho học sinh được thực hành thí nghiệm, đi khảo sát thực tiễn để học sinh tạo được hứng thú với môn học; hoặc tôi mong các bạn trong lớp hòa đồng hơn, giúp đỡ nhau hơn trong học tập, không chia bè kết... 2014 Học sinh Lê Hoang Ha 14 V TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 2 Giáo trình tâm lí học đại cương (Nguyễn Quang Uẩn) 3 Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở (Đỗ Thị Hạnh Phúc) 4 Tâm lí học lứa tuổi va tâm lí học sư phạm ( Đỗ Văn Thông) 5 Tai liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục)... nha, ngại giao tiếp, ngại lam quen bạn mới, ngại lam việc, Sự thay đổi tâm lí đều sẽ la nguyên nhân chung trong những hanh động của các bạn, trong cả học tập, giao tiếp, ứng xử va nhân cách Phần IV.2 Đề xuất 11 Từ việc nghiên cứu Đề tai “Tìm hiểu tâm lí học học sinh trung học cơ sở để phát triển học tập, giao tiếp, nhân cách và ứng xử”, em có một số đề xuất sau đây: Một... Rất kém  Tốt  Kém  Rất tốt Câu 11: Về việc vào học trường trung học cơ sở, bạn thấy như thế nào?  Không quan trọng  Quan trọng  Khá quan trọng  Rất quan trọng 17 Câu 12: Ngoài học chính, trung bình thời gian học thêm của bạn là bao nhiêu? giờ/ngay Câu 13: Bạn có mong muốn gì trong học tập, gia đình cũng như các hoạt động sinh hoạt khác không? ... mong trong một ngay không xa, thiếu niên, tức học sinh trường trung học cơ sở sẽ la những con người tai năng, sáng tạo, nâng cao va phát triển tốt mọi mặt học tập, giao tiếp, nhân cách va ứng xử Trên đây la những tìm hiểu thực tế, quan điểm ý kiến của riêng con trong việc tìm hiểu tâm lí học học sinh trung học cơ sở Rất mong nhận được sự góp ý kiến của các... với học trò từ hiểu biết về tâm sinh lý học sinh THCS Từ những đặc điểm tâm sinh lý đặc trưng ở lứa tuổi thiếu niên đã được mô tả trong nội dung nghiên cứu ở trên cho thấy, lứa tuổi thiếu niên la lứa tuổi khó dạy (đặc biệt đối với trẻ nam) Trẻ em sẽ phát triển bình thường hay không trong tương lai phụ thuộc vao chính sự quan tâm va cách giáo dục của người... làm các công việc nhà không?  Có  Không  Đôi khi Câu 4: Bố mẹ quan tâm đến bạn như thế nào?  Không quan tâm  Quan tâm  Khá quan tâm  Rất quan tâm Câu 5: Ở nhà, bạn có được nêu lên ý kiến, nguyện vọng của bản thân không?  Có  Không  Đôi khi Câu 6: Bạn đã phải kiếm tiền chưa?  Rồi  Chưa Câu 7: Theo bạn, kiến thức xã hội của bạn như thế nào?  Rất kém  Kém  Tốt 16  Rất... các cấp học trong học tập, em thấy rằng ngay nay thầy cô trong quá trình dạy học cần phải quan sát thái độ, hanh vi của học sinh qua ánh mắt, cử chỉ, mức độ chú ý…; cần điều chỉnh cảm xúc theo các nội dung nhất định va diễn biến tâm lý của học sinh, nhất la phải giữ vững được thái độ tích cực của mình trước tập thể học sinh, không bao giờ mang tâm trạng... gần gũi hơn, có nền tảng vững chắc hơn, từ đó xây dựng được các lâu đai nhiều tri thức hơn Năm là, việc tìm hiểu tâm lí học sinh trung học cơ sở nhằm phục vụ tốt hơn cho việc dạy va học, theo em dạy học ngay nay để có hiệu quả nhất la dạy học sinh học cách sử dụng kiến thức để lam gì? Va phục vụ ai? Học kiến thức ngay nay phần nhiều la tự học, học để ngộ... cảm, gây cho học sinh hứng thú 12 học tập va phải trình bay bai học, phải gợi cho học sinh có nhu cầu tìm hiểu bai học đó, phải giúp đỡ học sinh biết cách học, có phương pháp học tập phù hợp Ba là, cụ thể, qua phỏng vấn va trong phiếu khảo sát, có bạn đã trình bay ý kiến của mình như sau: “con mong các thầy cô thoải mái hơn trong việc dạy học, bớt nóng tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Tâm lý học nhận thức của học sinh trung học cơ sở , Tâm lý học nhận thức của học sinh trung học cơ sở , Tâm lý học nhận thức của học sinh trung học cơ sở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập