Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện thanh oai, TP hà nội giai đoạn 2010 – 2014

84 16 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:03

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯ VĂN DŨNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2014 Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đức Nhuận Thái Nguyên, năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯ VĂN DŨNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2014 MãNgành: Quản Lý đất đai MãMã Số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đức Nhuận Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Thái Nguyên, năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Dư Văn Dũng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, với lòng biết ơn sâu sắc xin chân thành cảm ơn bảo, giúp đỡ nhiệt tình T.S Nguyễn Đức Nhuận trực tiếp hướng dẫn, bảo hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thầy cô giáo Khoa Quản lý Tài nguyên Tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ trình thực luận văn! Hà Nội, ngày ….tháng… năm 2015 Tác giả luận văn Dư Văn Dũng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng Đất đai coi tư liệu sản xuất quan trọng không đối tượng lao động mà tư liệu lao động, không vậy, đất đai có vị trí cố định, tính giới hạn không gian, tính vô hạn thời gian sử dụng Những đặc tính không loại tư liệu thay trình sản xuất Tốc độ đô thị hóa diễn mạnh mẽ, dân số đông, nhu cầu sử dụng đất vào mục đích như: An ninh, quốc phòng, số mục đích khác tăng, mặt khác đất đai tài sản có giá trị lớn, quản lý đất đai tồn số hạn chế nhiều bất cập Do tình trạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai phát sinh điều tránh khỏi, tình trạng diễn tất địa phương nước, việc thực hiện, giải công tác quan trọng cần thiết thực tốt đem lại tin tưởng nhân dân quản lý nhà nước Nhưng thực tế việc giải công tác số vụ việc chưa đúng, chậm chưa mạnh chưa dứt điểm, số vụ việc nhiều, số vụ phát sinh nhiều, số vụ giải chưa cao dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp ngày cao Mục tiêu nghiên cứu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv Yêu cầu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học pháp lý công tác giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo đất đai 1.1.1 Cơ sở khoa học 13 1.1.2 Cơ sở lý luận thực tiễn công tác giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo đất đai 14 1.1.3 Một số khái niệm tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo .14 1.1.4 Một số quy định văn quy phạm pháp luật công tác giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo đất đai 16 1.3 Cơ sở thực tiễn 1.3.1.Tình hình giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai Việt Nam 24 1.3.2 Tình hình giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai thành phố Hà Nội 25 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu .28 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 28 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thanh Oai .28 2.2.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai huyện Thanh Oai, Tp Hà Nội 28 2.2.3 Đánh giá công tác giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo đất đai huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.giai đoạn 2010 – 2014 28 2.2.4 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai địa bàn huyện Thanh Oai thời gian tới 28 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 28 2.4.2 Phương pháp chuyên gia 29 2.4.3 Phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh .30 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thanh Oai 3.1.1 Địa hình, địa mạo .31 3.1.2 Khí hậu, thời tiết .32 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.1.3 Thủy văn 32 3.1.4 Tài nguyên đất 33 3.1.5 Tài nguyên nước .34 3.1.6 Tài nguyên du lịch 34 3.1.7 Tài nguyên nhân văn 35 3.1.8 Đặc điểm kinh tế xã hội 35 3.1.9 Lao động, việc làm thu nhập .37 3.1.10 Cơ sở y tế 38 3.1.11 Giáo dục đào tạo 39 3.2 Hiện trạng quản lý, sử dụng đất huyện Thanh oai 3.2.1 Công tác quản lý đất đai 40 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất .45 3.3 Kết công tác tra, kiểm tra việc thực pháp luật đất đai huyện Thanh oai từ năm 2010 - 2014 3.3.1 Kết công tác tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Thanh Oai 50 3.3.2 Kết công tác giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện Thanh oai từ năm 2010 đến năm 2014 56 3.3.3 Kết điều tra, vấn yếu tố dẫn đến tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai huyện Thanh Oai 66 3.3.4 Một số nguyên nhân mặt tồn công tác quản lý Nhà nước đất đai huyện Thanh oai số giải pháp khắc phục 69 3.4 Những thuận lợi, khó khăn việc giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Thanh Oai 3.4.1 Thuận lợi 70 3.4.2 Khó khăn 71 3.4.3 Một số giải pháp nhằm khắc phục, thúc đẩy công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Thanh oai .72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường CP : Chính phủ PTNMT : Phòng Tài nguyên Môi Trường GCNQSD : Giấy chứng nhận quyền sử dụng GPMB : Giải phóng mặt HĐND : Hội đồng nhân dân NĐ : Nghị định QH : Quốc hội TT : Thông tư TTCP : Thanh tra Chính phủ TTCP- BTP- BNV : Thanh tra Chính phủ- Bộ Tư pháp- Bộ Nội vụ TTLT- BTP- TTCP : Thông tư liên tịch- Bộ Tư pháp- Thanh tra Chính phủ UBKT : Ủy ban kinh tế UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng diện tích, dân số, mật độ dân số huyện Thanh Oai 36 Bảng 3.2 Thực trạng phát triển kinh tế huyện Thanh Oai 37 giai đoạn 2012 - 2014 .37 Bảng 3.3 Số lượng đồ giấy huyện Thanh Oai 41 Bảng 3.4 Kết lập hồ sơ địa năm 2014 42 Bảng 3.5 Một số dự án chậm tiến độ .43 Bảng 3.7 Hiện trạng, cấu sử dụng đất phi nông nghiệp 49 huyện Thanh Oai năm 2014 49 Bảng 3.8 Các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2010 – 2014 58 Bảng 3.9 Tình hình khiếu nại đất đai 59 Bảng 3.10 Tình hình tố cáo đất đai 60 Bảng 3.11 Tình hình tranh chấp đất đai 61 Bảng 3.12 Kết giải tranh chấp đất đai 63 Bảng 3.13 Kết giải khiếu nại đất 64 Bảng 3.14 Kết giải tố cáo đất đai .65 Bảng 3.15 Kết vấn người dân nguyên nhân tranh chấp 66 Bảng 3.16 Kết vấn nguyên nhân khiếu nại .67 Bảng 3.17 Kết vấn nguyên nhân tố cáo đất đai 67 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn nguyên nhân mua bán đất phiếu chiếm 18% so với tổng số phiếu điều tra 3.3.3.2 Kết vấn người dân nguyên nhân khiếu nại Kết điều tra 50 hộ dân nguyên nhân gây khiếu nại đất đai kết thể bảng 3.16 Bảng 3.16 Kết vấn nguyên nhân khiếu nại TT Nội dung khiếu nại Nguyên nhân khiếu nại Mức giá bồi thường, số cán ban bồi thường GPMB Bồi thường GPMB bồi thường cho dân thấp giá quy định Nhà nước Tiến độ cấp giấy, sai tên chủ Cấp GCNQSD đất sử dụng đất, diện tích Đòi lại đất Do cho mượn đất Tổng số phiếu Số phiếu Tỷ lệ (%) 17 34,00 21 42,00 12 50 24,00 100 (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ phiếu điều tra vấn) Qua bảng 3.16 cho ta thấy: Nguyên nhân khiếu nại mức giá bồi thường, số cán ban bồi thường GPMB bồi thường cho dân thấp giá quy định Nhà nước 17 phiếu chiếm tỉ lệ 34%; Nguyên nhân tiến độ cấp giấy, sai tên chủ sử dụng đất, diện tích 21 phiếu chiếm 42%; Nguyên nhân mượn đất 12 phiếu chiếm 24% so với tổng số phiếu điều tra 3.3.3.3 Kết vấn người dân nguyên nhân tố cáo Kết điều tra 50 hộ dân nguyên nhân tố cáo đất đai kết thể bảng 3.17 Bảng 3.17 Kết vấn nguyên nhân tố cáo đất đai TT Nội dung tố cáo Cán vi phạm Sử dụng sai mục đích Nguyên nhân tố cáo Lợi dụng chức quyền Do tự ý chuyển mục đích sử Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Số phiếu 10 18 Tỷ lệ (%) 20,00 36,00 http://www.lrc.tnu.edu.vn dụng đất Hủy hoại đất Ô nhiễm đất Sử dụng lấn chiếm sang đất Lấn chiếm đất công công cộng Tổng số phiếu 14,00 15 30,00 50 100 (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ phiếu điều tra vấn) Qua bảng 3.16 cho ta thấy: Nguyên nhân tố cáo cán lợi dụng chức quyền chiếm 20%, nguyên nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất 36%, nguyên nhân sử dụng lấn chiếm đất công cộng 30%, nguyên nhân gây ô nhiễm đất là14% so với tổng số 100% phiếu điều tra + Cán vi phạm: Nguyên nhân số cán phường lợi dụng chức quyền chia đất công, làm hồ sơ cấp sổ đỏ sau bán kiếm lời cho cá nhân; số cán ban bồi thường giải phóng mặt có dấu hiệu tham nhũng có trường hợp tố cáo cán việc kê khai nộp thuế tinh thầntrách nhiệm việc thực nhiệm vụ chức giao + Hủy hoại đất: Nguyên nhân số xí nghiệp lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc xử lý nước thải gây ô nhiễm môi trường đất xung quanh xí nghiệp gây ảnh hưởng cho người dân môi trường nên họ tiến hành tố cáo + Sử dụng sai mục đích: Nguyên nhân số hộ gia đình tự ý chuyển mục đích sử đụng đất nông nghiệp thành đất dọc theo trục đường chưa phép chưa tiến hành làm thủ tục xin chuyển mục đích với quan chuyên môn + Lấn chiếm đất công: nguyên nhân số hộ gia đình sử dụng đất lấn sang đất công cộng + Nguyên nhân khác: số trường hợp, công dân chưa hiểu rõ quy định pháp luật quyền nghĩa vụ người khiếu nại, tố cáo nên dù nhiều cấp, nhiều ngành, giải nhiều lần, giải pháp luật người dân tiếp tục khiếu nại Vì người dân viết đơn tố cáo Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.3.4 Một số nguyên nhân mặt tồn công tác quản lý Nhà nước đất đai huyện Thanh oai số giải pháp khắc phục 3.3.4.1 Những hạn chế gặp phải - Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã, thị trấn huyện chưa sát với thực tế nhu cầu phát triển, bị động chịu tác động ảnh hưởng thị trường - Bộc lộ nhiều lúng túng chậm tổ chức thực giao đất, cho thuê đất - Công tác tra, kiểm tra, giải đơn thư khiếu tố có cố gắng song tồn đọng định, nhiều lĩnh vực giải phóng mặt - Công tác cấp giáy chứng nhận cho đơn vị chưa đạt kết kế hoạch đề 3.3.4.2 Nguyên nhân hạn chế - Hệ thống văn pháp luật Việt Nam ban hành nhiều chưa đồng bộ, có nhiều điểm bị chồng chéo, thiếu quán, chưa rõ ràng Trình độ hiểu biết người lại khác nhau, dẫn tới việc cấp giải theo kiểu, thiếu thống với làm ảnh hưởng trực tiếp đến người dân - Công tác Thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đất đai chưa tiến hành thường xuyên, hầu hết tra diễn theo kế hoạch tra đột xuất nên sai phạm chưa phát kịp thời - Chính quyền số xã chưa nghiêm túc chấp hành định, kết luận giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Cán địa số xã chưa chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật đất đai Ngoài ra, cán số sở tình trạng né tránh, đùn đẩy giải quyết, không kịp thời, thiếu khách quan, chưa việc, người - Khi trưng dụng cán quan khác tham gia Đoàn tra yêu cầu nhiệm vụ công tác quan trình độ chuyên môn nên có lúc phối hợp không kịp thời, tính thống chưa cao - Công tác tiếp nhận chuyển đơn thư quan, tổ chức diễn chậm - Các đơn thư khiếu nại công dân bị coi nhẹ, lại có tượng muốn bảo vệ cán bộ, phong trào cách không thực chất để dân nghi ngờ khiếu tố nhiều lần, khiếu tố vượt cấp làm giảm lòng tin nhân dân vào quyền - Nhận thức pháp luật số người dân hạn chế bị người khác lợi dụng, xúi giục để khiếu tố 3.4 Những thuận lợi, khó khăn việc giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Thanh Oai 3.4.1 Thuận lợi Dưới lãnh đạo, điều hành, quan tâm đạo Sở, đặc biệt sở Tài nguyên & Môi trường nên UBND huyện thường xuyên bám sát nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, cải tiến nội dung, phương pháp công tác, phối hợp thực có hiệu công tác quản lý cấp sở Từng bước quan tâm đầu tư sở vật chất tinh thần điều kiện làm việc Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đạo sát cấp sở, phối hợp UBND xã, thị trấn giải kịp thời vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Công tác tiếp dân việc tuyên truyền quy định pháp luật, thông tư, nghị định, văn hướng dẫn Chính Phủ, UBND thành phố đất đai trọng tổ chức thực tốt Chính làm tốt việc mà tính dân chủ phát huy, nhiều vụ việc phát sinh giải sở 3.4.2 Khó khăn Bên cạnh thuận lợi công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai huyện Thanh Oai gặp số khó khăn vướng mắc: + Hệ thống pháp luật quy định giải khiếu nại, tố cáo thiếu đồng Luật Khiếu nại, tố cáo Luật Đất đai có quy định không thống việc giải khiếu nại, tố cáo công dân.Văn hướng dẫn giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai theo Luật Đất đai 2003 có với luật khiếu nại tố cáo quy định đầy đủ quyền khiếu nại thẩm quyền giải khiếu nại, song văn hướng dẫn thi hành luật chưa rõ ràng đầy đủ Do sách pháp luật chưa ổn định, thiếu đông bộ, chưa chặt chẽ dẫn đến việc hiểu vận dụng chưa thống khiến cho việc giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai phường gặp nhiều khó khăn + Các quy định pháp luật tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, Luật Đất đai quyền triển khai tuyên truyền tổ chức thực song nhiều hạn chế, người dân chưa tiếp thu cách hiệu Do thực việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai người dân đòi hỏi quyền lợi theo cảm tính + Hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phận nhỏ cán bộ, quan có thẩm quyền tồn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn + Số lượng cán địa phường xã thiếu Trình độ cán cấp sở thấp, số cán cấp chuyên môn quản lý đất đai + Ý thức chấp hành luật người dân số trường hợp chưa cao 3.4.3 Một số giải pháp nhằm khắc phục, thúc đẩy công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Thanh oai Tiếp tục quán triệt thực nghiêm túc Chỉ thị, Nghị Đảng công tác giải đơn thư khiếu tố đất đai; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật tra đến cán tầng lớp nhân dân để người hiểu quyền nghĩa vụ việc thực Luật Huyện uỷ - UBND huyện thường xuyên quan tâm tới công tác này, có Chỉ thị, Quyết định, công văn đạo ngành, địa phương cần làm tốt công tác quản lý Nhà nước, tự kiểm tra, giám sát công tác tài quản lý đất đai sở + Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn quan Thanh tra huyện phải thường xuyên tham mưu với Huyện uỷ - UBND huyện công tác tra, thường xuyên tra, kiểm tra sở lĩnh vực tài chính, quản lý đất đai + Chỉ đạo Thanh tra huyện tiếp tục trì tốt chế độ báo cáo với Thường trực Huyện uỷ, HĐND-UBND huyện, Thanh tra tỉnh việc tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư giải khiếu nại, tố cáo đất đai công dân theo thẩm quyền, luật định + Chỉ đạo Đài phát thanh, phòng Tài Nguyên & Môi Trường, Hội đồng giáo dục pháp luật huyện, Hội nông dân…thường xuyên tuyên truyền chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước Luật đất đai đến Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn cán tầng lớp nhân dân để nhân dân hiểu quyền nghĩa vụ lĩnh vực đất đai + Tiếp tục đôn đốc việc thực kết luận sau tra, kiểm tra; giải đạo giải khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, không để đơn thư tồn đọng Tổ chức thực văn cấp kịp thời, đạt hiệu Khi định, kết luận tra có hiệu lực pháp luật phải tổ chức thực nghiêm túc, triệt để Tăng cường công tác tra, kiểm tra, điều tra phát xử lý hành vi tham nhũng; tập trung giải dứt điểm vụ việc phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm (nếu có) vụ việc lĩnh vực đất đai Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vững Pháp luật đặc biệt công tác quản lý sử dụng đất Kiện toàn đội ngũ cán tiếp dân sở Coi trọng công tác tiếp dân, đổi phong cách làm việc cấp, ngành tạo điều kiện bắt hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng người dân, tạo lòng tin nhân dân vào quyền cấp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Một số kết luận qua việc nghiên cứu đề tài “ Đánh giá công tác giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn Huyện Thanh oai – TP Hà Nội giai đoạn năm 2010 - 2014”, thông qua thực tế trình công tác phòng Tài Nguyên & Môi Trường huyện Thanh oai Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Trong giai đoạn 2010 - 2014, toàn huyện có tổng 262 đơn đơn khiếu nại 118 đơn, đơn tố cáo 99 đơn, khiếu nại 45 đơn giải 214 đơn giải 100/118 vụ khiếu khiếu nại đất đai đạt 84,75%, giải 83/99 vụ tranh chấp đất đai đạt 83,84% giải 31/45 vụ tranh chấp đất đai đạt 68,89% - Kết vấn người dân nguyên nhân tranh chấp người hưởng quyền thừa kế không thỏa thuận với phân chia thừa kế 23/50 phiếu chiếm tỉ lệ 46% Nguyên nhân khiếu nại tiến độ cấp giấy, sai tên chủ sử dụng đất, diện tích 21/50 phiếu chiếm 42% - Hầu hết vụ việc khiếu nại, tố cáo xem xét, giải quy định Pháp luật, có lý, có tình quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ nhiên người khiếu nại không đồng ý với kết giải Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai thực khiếu nại lên cấp khởi kiện tòa án nhân dân dẫn đến vụ việc thường kéo dài làm phức tạp thêm tình hình - Một số cán tham gia đoàn tra, tổ kiểm tra xác minh giải đơn thư kiêm nhiệm nhiều công việc nên chưa tập trung thời gian tham gia giải quyết, số cán chưa nêu cao trách nhiệm việc giải khiếu nại, tố cáo - Công tác phối hợp quan nhà nước, quan bảo vệ pháp luật cấp, ngành việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng chưa đồng bộ, kịp thời, hiệu chưa cao - Công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo công việc khó khăn, phức tạp, chế sách, quy định pháp luật thiếu đồng bộ, quy định pháp luật nhiều bất cập, chồng chéo thiếu thống Một số nội dung tố cáo liên quan đến nhiều thời kỳ, hồ sơ tài liệu thất lạc, chế Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn độ sách thay đổi, thân công dân khiếu nại tố cáo đủ chứng nội dung khiếu tố nên trình giải gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian Kiến nghị Để nâng cao hiệu công tác tiếp dân, xử lý giải đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn thời gian tới UBND huyện cần tập trung thực tốt số nhiệm vụ sau: - Tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất đai, thực tốt tra, kiểm tra theo kế hoạch, thường xuyên tổ chức Thanh tra đột xuất để phát kịp thời sai phạm Kết hợp chặt chẽ với phòng, ban giải nhanh chóng, kịp thời, phương pháp, thẩm quyền sai phạm sau tra rút học kinh nghiệm - Chỉ đạo tổ chức kiểm tra sâu sát việc thực giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp địa bàn xã, thị trấn quan huyện Đồng thời đạo giải dứt điểm vụ việc phức tạp, vụ việc tồn đọng kéo dài nhằm đưa sống người dân vào nề nếp - Tuyên truyền giáo dục sách pháp luật thông qua hội nghị tập huấn, họp, buổi sinh hoạt tập thể phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo, tranh chấp - Tập trung xem xét, xác minh, giải vụ việc thuộc thẩm quyền đảm bảo trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định, trọng tâm vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, nâng cao trách nhiệm giải khiếu nại, tố cáo, trọng tới chất lượng giải quyết, triệt để chấp hành đối thoại trình giải khiếu nại, tố cáo Phối hợp xem xét giải khiếu nại, tố cáo từ phát sinh nhằm giải khiếu nại công dân sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Tăng cường công tác tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị việc thực Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân đôn đốc việc giải nhằm thực có hiệu việc tiếp công dân gắn với việc đạo giải khiếu nại, tố cáo - Có chế độ sách đãi ngộ hợp lý người làm công tác tra, tiếp công dân giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo Thực công tác hòa giải sở tiếp tục phối hợp với quan chức giải kịp thời khiếu nại, tố cáo công dân TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo công tác quản lý hồ sơ địa phòng Tài nguyên & Môi trường Giáo trình Luật đất đai, Trường Đại Học Luật Hà Nội Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Luật khiếu nại, tố cáo, số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH 11 ngày 15/6/2004 số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật Tố cáo số 03/2011/QH 13 ngày 11/11/2013; Luật Thanh tra số 56/2010/QH 12 ngày 15/11/2010 Luật đất đai số 45/2013/QH 13 ngày 25/11/2013 Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 10 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/4/2004 Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai 2003 11 Nghị định số 182/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2014 phủ xử phạt hành lĩnh vực đất đai; 12 Nghị định số 84/2007/NĐ – CP ngày 25/5/2007 phủ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai; 13 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; 14 Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 Chính phủ xử phạt hành lĩnh vực đất đai 15 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 14/11/2007 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật khiếu nại, tố cáo luật sửa đổi bổ xung số điều luật tố cáo năm 2005; Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 16 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh Tra; 17 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 phủ quy định chi tiết thi hành Luật khiếu nại; 18 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tố cáo; 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai; 20 Thông tư số 01/2005/TT –BTNMT ngày 13/4/2005 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thi hành số điều Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2003; 21 Thông tư số 06/2013/TT- TCCP ngày 30/9/2013 Thanh tra phủ quy định quy trình giải tố cáo; 22 Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 Thanh tra Chính phủ việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, đơn kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo; 23 Thông tư số 07/2013/TT- TCCP ngày 31/10/2013 Thanh tra phủ quy định quy trình giải khiếu nại hành chính; 24 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 Thanh tra phủ quy định trình tự, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 25 Thanh tra Chính phủ Báo cáo tình hình công tác tiếp công dân, giải khiếu nại tố cáo năm 2011 phương hướng nhiệm vụ năm 2012 26 Thanh tra Chính phủ Báo cáo tình hình công tác tiếp công dân, giải khiếu nại tố cáo năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 27 Thanh tra Chính phủ Báo cáo tình hình công tác tiếp công dân, giải khiếu nại tố cáo năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 28 UBND huyện Thanh Oai, Báo cáo công tác giải khiếu nại tố cáo năm 2010 29 UBND huyện Thanh Oai, Báo cáo công tác giải khiếu nại tố cáo năm 2011 30 UBND huyện Thanh Oai, Báo cáo công tác giải khiếu nại tố cáo năm 2012 31 UBND huyện Thanh Oai, Báo cáo công tác giải khiếu nại tố cáo năm 2013 32 UBND huyện Thanh Oai, Báo cáo công tác giải khiếu nại tố cáo năm 2014 33 UBND huyện Thanh Oai, Quyết định 935 ngày 14 tháng 02 năm 2014 việc phê duyệt Quy hoạch tổ thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh oai giai đoạn 2011 – 2020 34 Vụ việc khiếu nại bà Phạm Thị Hợp PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN Thông tin đối tượng vấn Tên…………………………………………………………………… Độ tuổi: ………………………………Giới tính ……………………… Nghề nghiệp:………………Trình độ văn hóa …………………… Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Ông (bà) lựa chọn đáp án đúng, đánh dấu V vào ô trống Nội dung vấn Đối tượng vấn ?  Hộ gia đình sử dụng đất  Tổ chức, quan Diện tích sử dụng ………m2 có GCNQSDĐ chưa ?  Đã có  Chưa có Lí chưa có ……………………………………………………… Trong trình sử dụng đất Ông (bà) (các hộ gia đình cá nhân, tổ chức xung quanh ông bà) có gặp vấn đề khó khăn liên quan đến đất đai ? Thời gian xảy ?  Tranh chấp  Khiếu nại  Tố cáo Năm:………… Vấn đề vướng mắc Ông (bà) (các hộ gia đình cá nhân, tổ chức xung quanh ông bà)là ?  Ranh giới đất  Ngõ đi, đường  Quyết định giao đất thu hồi đất  Đòi lại đất  Bố trí chỗ vị trí khác giải tỏa  Lấn chiếm đất  Mức bồi thường giải phóng mặt  Cấp giấy CNQSD đất  Tố cáo cán vi phạm pháp luật  Quyền sử dụng đất Nội dung khác:………………………………… ……………………… Nguyên nhân vấn đề trên: ………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Cấp quyền quan sau ông (bà) (các hộ gia đình cá nhân, tổ chức xung quanh ông bà) đề nghị giải ?  Cấp phường  Cấp thành phố  Cấp tỉnh  Tòa án Ông (bà) (các hộ gia đình cá nhân, tổ chức xung quanh ông bà)có đồng ý với cách giải không ?  Đồng ý  Không đồng ý Tại ? Ông (bà) (các hộ gia đình cá nhân, tổ chức xung quanh ông bà)nhận thấy thời gian giải vụ việc ?  Nhanh  Vừa phải  Chậm  Quá chậm Xin chân thành cảm ơn ông (bà) ! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện thanh oai, TP hà nội giai đoạn 2010 – 2014 , Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện thanh oai, TP hà nội giai đoạn 2010 – 2014 , Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện thanh oai, TP hà nội giai đoạn 2010 – 2014 , Bảng 3.2 Thực trạng phát triển kinh tế huyện Thanh Oai, Bảng 3.7 Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp, Tranh chấp đất đai là một trong những tồn tại trong lĩnh vực sử dụng đất hiện nay, kết quả điều tra 50 hộ dân về nguyên nhân gây tranh chấp đất đai đã được kết quả thể hiện ở bảng 3.15

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập